Věra Jourová ve Dvaceti minutách Radiožurnálu

Jak se změní bezpečnostní opatření v Evropě po útocích v Bruselu? Máme se smířit s častějšími kontrolami a s tím, že k našim osobním údajům bude mít policie jednodušší přístup? Jak se máme efektivně bránit teroristickým útokům, jako byl ten úterní? Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu je eurokomisařka za hnutí ANO Věra Jourová. Zdravím do Bruselu.

Věra JOUROVÁ, eurokomisařka /ANO/
--------------------
Dobrý den, srdečně zdravím do Čech.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
My tento rozhovor předtáčíme, protože od čtyř hodin se v Bruselu schází ministři odpovědní za bezpečnost. Tak řekněte mi, co může Evropská komise udělat okamžitě pro to, aby zvýšila bezpečnost občanů Evropské unie?

Věra JOUROVÁ, eurokomisařka /ANO/
--------------------
Evropa se především musí účinně bránit, protože to, co se stalo, nás musí zásadním způsobem posílit, proto se taky dnes scházíme s ministry vnitra a spravedlnosti. Zajištění bezpečnosti občanů, to všichni víme, je základní funkce státu. Myslím, že česká vláda nyní koná vše potřebné. A ptáte-li se na Evropu, tak právě Evropská komise má navrhovat pravidla, která sladí konání členských států. Uvědomíme si, že musíme si uvědomit, že ti teroristi a vůbec pachatelé trestných činů mají ten luxus, že můžou prostě cestovat po Evropě a páchat trestné činy, zatímco ty státy vlastně konají v rámci svých hranic. Proto je tak důležité, abychom zajistili, aby si státy včas vyměňovaly informace, aby tajné služby je nebrzdily a předávaly je kolegům, aby tady byl systém, elektronický systém, kde si státy budou moci okamžitě zjistit, jestli ten člověk, který je podezřelý, už nebyl odsouzen v jiném státě. Máme za úkol, a teď vám právě vyjmenovávám ty povinnosti Evropské komise, sladit pravidla tak, aby nebylo, nebyly nikde žádné díry v žádném členském státě, aby se teroristi nemohli prostě uchýlit tam, kde jsou mírnější trestněprávní pravidla. To znamená, že my slaďujeme...

Čtěte také

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
To je poměrně, ano, promiňte, paní eurokomisařko.

Věra JOUROVÁ, eurokomisařka /ANO/
--------------------
My právě slaďujeme...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale to je poměrně hodně úkolů. A já jsem se ptala na tu okamžitou reakci, protože to, o čem mluvíte, slaďování všech, předávání informací, jak dlouho to bude trvat, proč už to nefunguje?

Věra JOUROVÁ, eurokomisařka /ANO/
--------------------
Ono to probíhá a samozřejmě že my dnes máme ty systémy. A proto my právě taky dnes apelujeme na členské státy, aby je lépe využívaly, aby například lépe využívaly Europol, což je evropská agentura, která tady je založená společně s Eurojustem na potírání kriminality a prevenci terorismu, aby se vytvářely protiteroristické týmy. Tohle to jsou věci, které běží. Já jenom chci říct, že ty základní funkce, to, aby ten občan v tom kterém členském státě měl pocit bezpečí a skutečně tam byla i prevence i represe namístě, to je základní funkce členských států. Tady vlastně komise nemá žádné kompetence.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Já se ptám i na to, co vlastně ta sestava, která míří do Bruselu nebo pravděpodobně už tam je, protože od čtyřech hodin, teď tady máme dvě hodiny, se tedy schází, tak co může učinit, protože podobně se takto ministři sešli i po listopadových atentátech v Paříži. Jsme o pár měsíců dál a řešíme to stejné.

Věra JOUROVÁ, eurokomisařka /ANO/
--------------------
Věřte tomu, že neřešíme to stejné, protože se spousta věcí už udála právě na úrovni členských států. Jak říkám, je to hlavně na ministrech vnitra a na vládách, aby zajistili bezpečnost. My jsme už před nedávnem schválili směrnici v boji proti terorismu, kde, jak už jsem naznačila, se mají sladit pravidla pro možnost trestního stíhání. I za čistou přípravu poskytnutí dopravních prostředků, financí, tohle všechno se musí stejným způsobem moci potírat ve všech členských státech. Tohle to jsou nastartované věci a je teď na členských státech, aby to rychle zavedly do svých právních systémů.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Byla tedy Belgie v tomto případě tím slabým článkem, když říkáte, že je to do značné míry na členských státech?

Věra JOUROVÁ, eurokomisařka /ANO/
--------------------
Tak víte, že Belgie je kritizovaná za to, že nebyla schopná ty lidi sledovat, protože všichni ti, kteří dnes se jeví, že byli těmi pachateli, byli v hledáčku, měli záznamy a měli být sledováni. Za to je Belgie kritizovaná. Samozřejmě že belgické orgány taky upozorňují na to, že nedostaly právě včasné informace ze zahraničí. Takže těžko říct. Každopádně tohle je skutečně tvrdý budíček. Ty budíčky už přišly po atentátech ve Francii a členské státy teď skutečně mobilizují veškeré možné síly právě na prevenci a na tu represi, jak jsem říkala. To, co třeba já dělám ve svém portfoliu, jsem ve velmi intenzivním kontaktu s IT společnostmi, s Googlem, Facebookem a tak dále. A velmi tvrdě je tlačím k tomu, aby ohlašovaly jakékoliv náznaky toho, že radikálové rekrutují další mladé lidi třeba k tomu, aby se vydali do Sýrie, aby se tam vyškolili a vrátili se do Evropy zabíjet. Máme tam celou řadu konkrétních věcí, které právě IT firmy by měly dělat, aby pomohly bojovat s radikalizací.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Dělají to tyto společnosti?

Věra JOUROVÁ, eurokomisařka /ANO/
--------------------
No, tvrdí, že ano. Já tomu věřím, že zintenzivnily velmi jejich konání a je to i v jejich zájmu. Jak jsem cítila z jednání se šéfy těch společností, tak i oni sami jsou, dá se říci, vyděšeni z toho, že se bezpečnostní situace takto zhoršuje. A jak oni sami říkají, my jsme součástí problému, musíme být součástí řešení. Zejména se taky zabývám radikalizací ve vězení. Tohle to pro české publikum asi nebude úplně, úplně jaksi aktuální, ale v západoevropských zemích skutečně máme spoustu radikálů, kteří to chytili od spoluvězňů. Zejména je to problém Francie, je to problém Belgie. Ve Francii máme...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, i v tomto případě, i v tomto případě, promiňte, že vám do toho vstupuji, ale byli pachatelé trestaní, byli to bratři. Mezi pachateli teroristických útoků se vlastně tento profil pachatelů objevuje poměrně často. Tak kde nastal ten problém v té evidenci nebo v tom, že zkrátka nebyli odkryti, protože i Turecko upozorňovalo na to, že jeden z bratrů Brahimových je zahraniční bojovník, vyhostili ho ze svého území a Belgie to zkrátka ignorovala.

Věra JOUROVÁ, eurokomisařka /ANO/
--------------------
Velmi pravděpodobně tady byly podceněny ty informace, které právě ty bezpečnostní orgány měly o těchto konkrétních lidech. Já doufám, že se nepodceňují informace o dalších podobně podezřelých. A to, že už poněkolikáté nám tady vraždí bratři, to je prostě zcela patrné, že tyhle ty tendence se dějí v rodinách a že bude muset i ta muslimská komunita prostě vyjít tomu vstříc a začít pracovat, protože tohle to se nedá utáhnout jenom z pozice trestního práva a vymáhání. Tohle to prostě musí být daleko širší snaha.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak byste si představovala tu snahu efektivní ze strany muslimské komunity k těm rodinám?

Věra JOUROVÁ, eurokomisařka /ANO/
--------------------
Já jsem měla možnost mluvit s několika imámy, kteří mi tvrdili, že měli kolem sebe bodyguardy, byli taky vlastně terčem vyhrožování. Ale ti, kteří pracují s muslimskými komunitami, mi tvrdí, že právě působí na mladé lidi, aby nevyslyšeli ty výzvy k radikalizaci a aby nepodléhali těm představám, že mohou jít a udělat něco velkého. Víme, že mladí lidé mají tyto tendenci. Toto jsou mnohdy mladí lidé, kteří nemají třeba práci, a to je v žádném případě neomlouvám, já pro to nemám žádné slitování. Ale ti imámové prostě tvrdí, že je potřeba každodenní práci i s rodinami. Já jsem apelovala na práci s muslimskými matkami, které mohou mít velký vliv na, a mají jistě velký vliv na výchovu svých synů, ale i dcer, protože máme i dívky, které se odebírají do Sýrie, a že tam prostě oni musí udělat svůj velký kus práce.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, a to je jistě běh na dlouhou trať. A mě zajímá, co se dá udělat tedy teď nebo kdo by měl nést odpovědnost a kdo by měl zajistit, aby se taková situace už neopakovala.

Věra JOUROVÁ, eurokomisařka /ANO/
--------------------
Samozřejmě, že bezpečnostní orgány musí být dobře vybaveny, bavíme se tady o kapacitách lidských, expertních, o technologickém vybavení, a to samozřejmě vyžaduje velké finanční prostředky. Takže nás tahle ta záležitost bude jistě i dost finančně vyčerpávat v Evropě. Ale myslím si, že je to zcela jednoznačná priorita zajistit bezpečí Evropanů a prostě investovat do efektivních řešeních. Vy si ptáte na okamžité akce. Žádná taková zázračná okamžitá akce není. Tady se musí včas sdílet informace, a to v rámci státu i přeshraničně, proto právě my jako z pozice Evropské komise velmi apelujeme na to, aby se využívaly ty celoevropské systémy, které jsou vybudovány. A samozřejmě přijmout včasnou reakci na oznámení a na podezření, že se něco připravuje. Tohle to se velmi snadno řekne. A samozřejmě, že tyhle orgány mají dnes velmi složitou práci. I proto, že teroristé dnes využívají moderní technologie, data jsou vlastně schována mnohdy někde v tom kybernetickém prostoru, odkud se těžko dostávají. Je tam celá řada bariér, které právě ty orgány, které mají zajistit bezpečnost, dnes musí odstraňovat a bojovat s nimi.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu je eurokomisařka za hnutí ANO Věra Jourová. Dalším bodem toho dnešního mimořádného zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci Evropské unie je ochrana vnějších unijních hranic. Tady se často mluví o tom naplňování dohody mezi Evropskou unií a Tureckem. A její významnou část, tedy zrušení víz a přerozdělování běženců tento týden, a to i některými hlasy poslanců z hnutí ANO. Čeští poslanci odmítli, což je v rozporu s postojem vlády a zaskočilo to i samotného premiéra. Jak vy vnímáte tento rozpor a tento postoj českých poslanců k této zásadní dohodě?

Věra JOUROVÁ, eurokomisařka /ANO/
--------------------
Zaskočilo to i mě, protože já musím říct, že dohoda s Tureckem patří k poměrně silným prvkům té naprosto životně důležité zostřené ochrany vnější hranice. A součástí těch dohod je i vize, že by se vlastně odbourala vízová povinnost. Takže mě to zaskočilo také. Já jsem se vlastně na to ptala, co to může znamenat pro další schvalování v rámci Evropy toho, té dohody s Tureckem. Ale zdá se, že je to deklaratorní záležitost, která nebude mít na to vliv.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, ono to má závazný charakter. To je pravda. Přesto jenom ten psychologický, o čem to může vypovídat, směrem třeba k Evropě. Nebudeme zase vnímáni jako někdo, kdo odmítá jaksi společné řešení, byť takto symbolické.

Věra JOUROVÁ, eurokomisařka /ANO/
--------------------
Já to takhle neslýchám od svých kolegů a vždycky jsem ta, která tady hodně silně neustále opakuje, že Evropa je společenství suverénních států, kde národní parlamenty mají právo vyjádřit své politické názory. Takže směrem k Bruselu to jako problém nevidím. A myslím si, že se i trošku přeceňuje to, že Česká republika by teď měla být nějak viděna i ve vazbě třeba na jednání o migrační krizi. Myslím si, že české politické postoje, postoje této vlády jsou tady vnímány jako konstruktivní a že se ta spolupráce nějak nezhoršuje. A znova říkám. Musíme tady, tady dbát na respekt k rozhodování suverénních států. To je třeba tady můj, i můj úkol, že, že to dost často zdůrazňuji při, při některých jednáních, kde se vlastně tak trošku na to pozapomíná, že, že ty členské státy by měly mít silnější hlas, zejména ty národní parlamenty. Mě to spíš zaskočilo jako českou političku, protože jsem čekala, že stanoviska vlády budou v zákrytu se stanovisky parlamentu, kde by měla mít koalice většinu.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A není to tak, jak je patrné.

Věra JOUROVÁ, eurokomisařka /ANO/
--------------------
Ano, zdá se, že ne.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu je eurokomisařka za hnutí ANO Věra Jourová. Já vím, že jste, paní eurokomisařko, měla jistě teď mnoho práce. Stihla jste sledovat, co se dělo v České republice na půdě Poslanecké sněmovny?

Věra JOUROVÁ, eurokomisařka /ANO/
--------------------
Já teď nechci, aby to znělo podivně, ale já jsem si, já jsem se včera dívala na zasedání sněmovny a bylo to pro mě trošku úleva, že se řeší jiné věci než otázky života a smrti, které vlastně se řešily teď tady v posledních dnech v Bruselu.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Čili řešení kauzy Čapí hnízdo na půdě Poslanecké sněmovny v rámci mimořádné schůze si tak trochu odlehčila od té vaší agendy.

Věra JOUROVÁ, eurokomisařka /ANO/
--------------------
No, já jsem na to koukala jedním okem, když jsem právě byla v kanceláři a měla jsem tam nějaká mrtvá místa, protože my jsme vlastně museli zrušit jednání a zrušili jsme návštěvy, takže se dá říct, že jsem na to měla trošku víc prostoru.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Čili když váš šéf, předseda hnutí ANO, stranický šéf myslím, vysvětloval, kdo vlastnil farmu Čapí hnízdo v době, kdy dosáhl na padesátimilionovou dotaci, tak to jeho vysvětlení, že to byli jeho dospělé děti a bratr jeho partnerky, je pro vás uspokojivé?

Věra JOUROVÁ, eurokomisařka /ANO/
--------------------
Já to vidím trošku s odstupem a taky tím, že pana Babiše znám, tak vím, že pro něj prostě rodina je skutečně svatá, a docela to lidsky chápu, že je nechtěl vystavit té mediální masáži, která se právem týká nás politiků, kteří jsme si to vybrali a šli jsme do toho, a musíme být schopni to ustát, protože média mají právo se ptát. Ale je pravda, a vím to i ze své vlastní zkušenosti, že v momentu, kdy se to dotýká vaší rodiny, tak je to skutečně pro toho politika, který, kterému záleží na své rodině a na jejím normálním fungování, tak je to vždycky tvrdý oříšek tohle překousnout.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Ptám se také spíše s ohledem na to, jestli tu byl nárok na tu dotaci?

Věra JOUROVÁ, eurokomisařka /ANO/
--------------------
Já to vidím z pozice toho, kdo zná ta pravidla. To znamená, musíte splnit tři podmínky, musíte být takzvaně uznatelný subjekt, který může požádat, což tady v tom případě byla, pokud mám dobré informace, malá či střední firma, musíte splnit to, co se chce tou dotací, to znamená, je to nějaká hodnota za peníze, tady v tom případě to nejspíš byla, byly pracovní, byla pracovní místa plus rozvoj cestovního ruchu v tom regionu, a musíte to držet tři nebo pět let po skončení toho financování. Pokud tam byly naplněny tyto podmínky, tak de jure tam problém nebude. A já jsem samozřejmě taky zvědavá jak na vyšetřování OLAFu, tak na vyšetřování policie. Přála bych si, aby to bylo brzo objasněno, protože jistě to nepřispívá k dobré atmosféře a k dobrému vládnutí v České republice.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy věříte, že šlo tedy o malou až střední firmu bez jakékoliv vazby na gigant Agrofert?

Věra JOUROVÁ, eurokomisařka /ANO/
--------------------
Já si myslím, že tak jak to bylo vysvětleno, a to zrovna já jsem úplně neposlouchala do detailů, ale myslím si, že to byla malá firma, která žádala, a že právě toto je předmětem velmi ostrého zkoumání toho, kdo poskytuje dotaci. A předmětem kontrol. A pokud vím, tak tam bylo obojí a neshledalo se, že by ten, kdo žádal, nesměl žádat.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Kdy bychom mohli očekávat výsledky evropského orgánu OLAF, co se týká vyšetřování kauzy Čapí hnízdo?

Věra JOUROVÁ, eurokomisařka /ANO/
--------------------
Já jsem se zajímala i kvůli, kvůli své agendě vlastně o to, jak funguje OLAF, protože to má návaznost na věci, které dělám v práci, například na plán na zřízení evropského prokurátora, a vím, že to trvá tak 18 měsíců v průměru a že OLAF zrovna nemá ve zvyku prioritizovat, dávat přednost třeba kauzám, které jsou důležité pro ten který členský stát. Takže myslím si, že tam bude standardní postup ve standardní době.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Včera v našem vysílání poslankyně za hnutí ANO Kristýna Zelienková připustila ovšem, že podle jejího názoru jde o morální pochybení Andreje Babiše, že by měl vyvodit nějakou odpovědnost. Co ta morální rovina, paní eurokomisařko?

Věra JOUROVÁ, eurokomisařka /ANO/
--------------------
Já si myslím, že tam byl hlavní důraz na to, že se, že tam byl prostě nápad něco vybudovat, něco vybudovat pro lidi, pro děti, prostě zvířata, která budou takřka ve volné přírodě.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Když říkáte, promiňte, že vám do toho vstupuji, paní eurokomisařko, že něco tedy vybudovat pro svou rodinu. Já si ještě k tomu vezmu citaci pana Bělobrádka, koaličního partnera, předseda koaliční strany, který říká, že Andrej Babiš potvrdil podezření, že přes svou rodinu účelově přepsal majetek Čapího hnízda a že ta situace je velice vážná, že snižuje kredit vlády.

Věra JOUROVÁ, eurokomisařka /ANO/
--------------------
To je právě to, co já tak nevidím, že to chtěl vybudovat pro svou rodinu. Já si myslím, že pan Babiš je na tom tak, že nemusel nic takového, takového dělat, že pro svou rodinu, že svou rodinu dokázal zajistit ze svého podnikání, ale že tady byl prostě tenhle ten nápad a právě v tom je to jádro věci, že z evropských fondů můžete financovat ne věci, které jsou pro někoho, ať už je bohatý, nebo, nebo chudý, ale že se z toho dělají věci, které mají mít pozitivní dopad na veřejnost. To znamená na rozvoj regionu, na zaměstnanost a tady si myslím, že to byla využitá příležitost, když tahle takováto dotace byla k dispozici a že se to s tím nápadem vlastně i podle hodnotitelů toho projektu dobře potkalo.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Otázkou je samozřejmě, jestli měla být přidělena této firmě. A Lubomír Zaorálek, ministr zahraničí z ČSSD, mluvil včera v České televizi o tom, že v dané době bylo běžné, že se zakládaly firmy na míru tak, aby na ty evropské dotace dosáhly, a říkal, že k tomu byly dokonce poradenské firmy, a teď ho budu citovat. "Dokonce i tuším, že paní bývalá ministryně Jourová, dnešní komisařka, byla přesně touto poradkyní, která radila podnikatelům, jakým způsobem koncipovat projekt nebo založit firmu, abyste dosáhli na dotaci." Konec citace. Je to tak? Radila jste, jak založit firmu, aby se dostala...

Věra JOUROVÁ, eurokomisařka /ANO/
--------------------
Ano, samozřejmě. Já jsem neradila, jak založit firmu, ale já jsem radila, jak právě zpracovat nápad, který může mít nějaké hrubé obrysy tak, aby vlastně mohl být předložen ve formě projektu. Ona to byla možná spíš ekonomická analýza, kterou jsem dělala, nebo analýza studie proveditelnosti a takovéto věci. Ale vždycky tam na začátku byl nějaký námět, s kterým za mnou někdo přišel a řekl, ptal se, jestli je možné na to někde získat dotaci. O účelovém zakládání firem bych měla pochybnosti, protože u těch firem se velmi tvrdě zkoumalo finanční zdraví, a to nevím, jestli právě běžně založená firma by mohla naplnit, ale samozřejmě záleží na tom případ od případu. Já jsem třeba ještě na ministerstvu nikdy nebyla proti tomu, aby se například účelově zřizovala občanská sdružení, neziskové organizace, pokud měly třeba nějaký sociálně prospěšný projekt. Mně to nikdy nepřipadalo jako něco, účelové zní velmi špatně, ale jako něco, co by bylo třeba morálně nedobré, protože díky tomu třeba vznikla spousta sociálních podniků pro handicapované. A myslím si, že to právě spočívalo v té dobré kontrole toho, za jakým účelem to bylo zřízeno...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano. Ale shodneme se asi, paní eurokomisařko, na tom, že když je tady firma s anonymními akciemi, tak právě ta kontrola, jestli se evropské dotace čerpají oprávněně, nebo ne, selhává.

Věra JOUROVÁ, eurokomisařka /ANO/
--------------------
To jsou ty paradoxy, že my jsme jako ANO šli do politiky i s tím, že by se takovéto věci dít neměly. V té době pravidla takto fungovala a bylo to možné, takže znova říkám, dotace se posuzovala z hlediska tehdejších pravidel.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu byla eurokomisařka za hnutí ANO Věra Jourová. Děkuji vám za to. Na shledanou.

Věra JOUROVÁ, eurokomisařka /ANO/
--------------------
Děkuji vám, hezký den, na shledanou.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová. Podívejte se i na náš web Radiozurnal.cz.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je společnost NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.

autor: kko
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Lidský faktor jsem znal jako knížku, ale teprve s rozhlasovým zpracováním jsem ho dokonale pochopil...

Robert Tamchyna, redaktor a moderátor Českého rozhlasu Dvojka

Lidský faktor

Lidský faktor

Koupit

Točili jsme zajímavý příběh. Osoby, které jsme hráli, se ocitaly ve vypjatých životních situacích, vzrušující práce pro herce a režiséra. Během dalšího měsíce jsme Jiří a já odehrané repliky svých rolí žili. Fantasmagorické situace posledního dílu příběhu se staly naší konkrétní každodenností. V srpnu Jiří Adamíra zemřel. Lidský faktor byla naše poslední společná práce.“ Hana Maciuchová