Velké malé zprávy 11. července 2002

11. červenec 2002
Velké malé zprávy

Stavby termitů mají klimatizaci odedávna. Odborníci odhadují, že v minulosti bylo vypěstováno více než 100tisíc odrůd rýže.V Limě bylo objeveno dalších 25 mumií z předkolumbovského období.

Možná si myslíte, že taková zařízení jako klimatizace, tryskový pohon, elektřina, sonar nebo rotační pohon jsou vynálezem dnešní doby. Asi vás překvapí, že to, co lidé objevili poměrně nedávno, zvířata používají již tisíciletí, ne-li déle. Termiti mají například ve svých stavbách klimatizaci odedávna.

Jejich hnízdo bývá obvykle uprostřed termitiště. Teplý vzduch z něho stoupá do systému větracích kanálů blízko povrchu. Odtud využitý vzduch prostupuje porézními stěnami ven a čerstvý, chladný vzduch vniká dovnitř a klesá do vzduchové komory na dně termitiště. Odsud proudí dále do hnízda. Některá termitiště mají na úpatí otvory, kudy vniká čerstvý vzduch. V horkém počasí se zde pak odpařuje voda přiváděná z podzemí, čímž se vzduch ochlazuje.

Víte, že odborníci odhadují, že v minulosti bylo vypěstováno více než 100tisíc odrůd rýže. Ta byla také ještě donedávna, než jí předběhla pšenice, nejpěstovanější obilninou. Dnes se velice rychle šíří pěstování výnosných polozakrslých odrůd.

Aby genetická rozmanitost této plodiny nezanikla a mohla být použita při šlechtění rýže i v budoucnu, sbírají vědci všechny dosud pěstované odrůdy z různých míst a shromažďují je v Mezinárodním ústavu výzkumu rýže na Filipínách. Získali už celkem na 80tisíc různých typů rýže a neustále se pídí po dalších. Kromě toho mají ve sbírce ještě dalších 2.300 planě rostoucích odrůd.

V Limě bylo objeveno dalších 25 mumií z předkolumbovského období. Peruánští archeologové objevili na okraji peruánské metropole Limy dalších 25 mumií společně s důkazy o lidských a zvířecích obětech. Nálezy pocházejí z míst, kde se rozkládalo předkolumbovské indiánské město Armatambo datované do let 1100 až 1400 n.l. Informovala o tom dnes agentura AP.

Nové archeologické práce začaly v Armatambu v dubnu a budou ukončeny v srpnu. Od roku 1992, kdy byly vykopávky zahájeny, bylo na tomto místě odhaleno již 220 mumifikovaných těl. Nové objevy zahrnují rovněž ostatky čtyř žen, čtyř dětí a čtyř psů obětovaných ve starobylém městě. Peruánští archeologové se tak mohou pochlubit dalším významným nálezem. Před časem totiž zase objevili hrobku s pozůstatky náčelníka předkolumbovské kultury Lambayeque.

Náčelník byl pohřben v poloze vsedě se zkříženýma nohama. V ústech měl několik měděných destiček. Další destičky ležely kolem jeho těla. Mezi nohama měl umístěny další ozdoby z kovu - mj. náramky, čtyři masky a dvě nádoby.

autor: kls
Spustit audio

Více z pořadu