Vdovský dôchodok zo Slovenska

29. duben 2003

V jednej z našich minulých Dobrých rád sme v súvislosti s výživným na deti hovorili o množstve zmiešaných česko-slovenských manželstiev. Pri nich zostaneme aj dnes. Inšpiroval nás k tomu telefonát našej poslucháčky pani Evy z Prahy, ktorej zomrel manžel. Táto naša poslucháčka a jej manžel žili a pracovali až do roku 1989 na Slovensku. Na konci 89. roku sa presťahovali do Českej republiky.

Ona začala pracovať pre českú firmu, manžel však pre spoločnosť, ktorá mala sídlo na Slovensku. Chcela by preto vedieť, ktorá strana, česká alebo slovenská jej bude vyplácať vdovský dôchodok. Tuto oblasť upravuje dvojstranná zmluva o sociálnom zabezpečení a Kateřina Prejdová z českého Ministerstva práce a sociálnych vecí vysvetľuje základné pravidlo pri vyplácaní vdovských dôchodkov.

"K posouzení nároku na vdovský důchod bude příslušný ten stát, který vyplácel nebo by měl vyplácet důchod jejímu manželovi. Jde o tzv. odvozenou dávku. Pro určení toho, zda bude státem vyplácejícím Česká republika nebo Slovenská republika je u pracovně aktivních osob, rozhodující ve kterém státě měl sídlo zaměstnavatel ke dni 31. 12. 1992 anebo ve kterém státě trvale bydlela dotčená osoba (to platí u důchodců)."

My vieme, že manžel našej poslucháčky v čase rozdelenia federácie pracoval síce v Prahe, ale pre firmu, ktorá mala sídlo v Bratislave. Takže v tomto prípade by podľa Kateřiny Prejdovej mala o nároku na vdovský dôchodok rozhodovať slovenská Sociálna poisťovňa.

Možno bude dobré zopakovať, že ide o tzv. odvodenú dávku, ktorá veľmi úzko súvisí s vyplácaním starobného dôchodku jej zosnulého manžela.

Taktiež je dobré si uvedomiť, že Česká republika i Slovenská republika sú dva samostatné štáty, ktoré majú vlastnú legislatívu, ktorá nemusí byť úplne rovnaká, a treba splniť podmienky nároku na vdovský dôchodok práve toho štátu, ktorý je príslušný rozhodnúť o vyplácaní tejto dávky. V našom prípade je to slovenská strana.

Určite podrobnejšie poradia pracovníci na pobočkách České správy sociálního zabezpečení.

autor: dsl
Spustit audio

Více z pořadu