Vánoční soutěž o DVD rekordér

V době od 13. do 23. prosince 2004 vysílá Český rozhlas 1 - Radiožurnál vánoční vědomostní soutěž, jejíž celkový vítěz získá na Štědrý den DVD rekordér Pioneer DVR-220-S.

Pravidla soutěže:

1.
Provozovatelem soutěže je Český rozhlas se sídlem Vinohradská 12, Praha 2 (dále jen "provozovatel").

2.
Cenu věnoval BaSys CS, s.r.o. se sídlem Přátelství 1011, Praha 10 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v odd. C, vložka 21201 (dále jen "sponzor").

3.
Soutěž je vědomostní. Je vysílána od 13. do 23. prosince 2003 v 15.10 hodin, pokud není zvláštní důvod k programové změně.

4.
Od 13. do 23. prosince začíná každé soutěžní kolo oznámením telefonního čísla, na kterém se mohou posluchači soutěže zúčastnit. První dva posluchači, kteří se dovolají na toto číslo a splňují podmínky uvedené v těchto pravidlech, se stávají soutěžícími.

5.
Moderátor v každém soutěžním kole klade soutěžícím postupně 2+2 otázky. Časový limit pro začátek každé odpovědi je 5 vteřin; pokud posluchač začne odpovídat později, neodpoví vůbec nebo řekne nesprávnou odpověď, je odpověď hodnocena jako nesprávná a moderátor klade další otázku. Vítězí ten soutěžící, který zodpověděl správně víc otázek; v případě shodného počtu správných odpovědí dostanou soutěžící další - "rozstřelovou" otázku. Pokud ani ta nerozhodne, jsou vítězi kola oba soutěžící a oběma náleží cena pro toto kolo.

6.
Vítězi (nebo oběma vítězům) soutěžního kola položí moderátor ještě doplňující tipovací otázku. Odpovědi na doplňující tipovací otázku jsou uloženy u provozovatele pro vyhlášení celkového vítěze soutěže.

7.
Vítěz soutěžního kola po skončení nebo přerušení soutěže nepokládá telefon a mimo vysílání sdělí režii ČRo 1 - Radiožurnálu svou adresu pro zaslání výhry a telefonní číslo.

8.
24. prosince v 15.10 hodin moderátor Českého rozhlasu 1 - Radiožurnálu vyhlásí, kdo z vítězů soutěžních kol nejlépe odpověděl na tipovací otázku. Ten se stává celkovým vítězem.

9.
V případě shodného nejblíže správného tipu se stává celkovým vítězem ten soutěžící, který tipoval dřív.

10.
Každý posluchač se může zúčastnit soutěže nejvýše jednou.

11.
Pokud je během soutěžního kola přerušeno spojení s jedním ze soutěžících (výpadek signálu apod.), je soutěžící vyřazen. Pokud se tak stane ještě před položením první soutěžní otázky, začíná soutěžní kolo od začátku s novým soutěžícím. Pokud dojde k přerušení spojení až po položení první otázky, soutěžní kolo pokračuje pouze s jedním soutěžícím. Ten se stane vítězem kola, pokud alespoň jednu ze dvou položených otázek zodpoví správně.

12.
Soutěž může být přerušena, pokud ČRo 1 - Radiožurnál musí vysílat takovou nepředpokládanou zprávu, přímý vstup nebo přenos, že vzhledem k závažnosti události není možný odklad. Soutěžní kolo v takovém případě bude bez náhrady zrušeno.

13.
Soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla. Poruší-li je, muže být ze hry vyloučen a nemá nárok na výhru. Jakékoliv vymáhání výhry nebo účasti v soutěži právní cestou je vyloučeno. Finanční plnění výhry není možné.

14.
Účastí v soutěži každý soutěžící souhlasí s tím, že provozovatel soutěže je oprávněn užít jména a podobizny výherce ve sdělovacích prostředcích a propagačních materiálech provozovatele. Účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim.

15.
Soutěžící zároveň souhlasí s tím, že provozovatel předá sponzorovi soutěže v případě výhry jméno, příjmení, adresu a telefonní číslo soutěžícího za účelem domluvy a zaslání nebo předání ceny. Výherce, který nejpozději ke dni převzetí ceny nedovršil 15 let věku, je povinen cenu převzít spolu se svým zákonným zástupcem.

16.
Soutěž je určena posluchačům ČRo 1 - Radiožurnálu. Nesmějí se jí zúčastnit zaměstnanci a spolupracovníci provozovatele ani sponzora ve smluvním vztahu a jejich nejbližší rodinní příslušníci.

17.
Provozovatel si vyhrazuje právo měnit pravidla soutěže, případně ji odložit, přerušit, zastavit nebo prodloužit.

18.
Tato pravidla jsou platná ode dne vyhlášení. Jejich plné znění je uloženo v kanceláři šéfredaktora ČRo 1 - Radiožurnálu a vystaveno na internetovém serveru www.izurnal.cz/souteze.

6. prosince 2004
Petr Honzejk, šéfredaktor ČRo 1 - Radiožurnálu

autor: peh
Spustit audio