Valaši se brání těžbě uhlí pod Radhošťěm

4. duben 2008
Zblízka

Dopolední Radiožurnál se teď vypraví za těmi, kteří doslova s valaškami v rukou brání svou rodnou zem. Takový obrázek je tu tam vidět pod Radhoštěm. Valaši se totiž brání, aby se pod jejich domy, respektive ve Frenštátu pod Radhoštěm, začalo těžit uhlí. Tyto plány jsou tu už několik desítek let, teď začínají být podle obyvatel pod Radhoštěm opět aktuální.

Jiří KOKMOTOS:
Nevrtejte se v Beskydech stojí na žlutém transparentu, který tu a tam vytáhnou někteří obyvatelé valašské krajiny pod Radhoštěm. Vzkazují tak společnosti Ostravskokarvinské doly, že nechtějí, aby se pod Radhoštěm kutalo uhlí.

osoba:
Bude se to tu znečišťovat a tak.

Jiří KOKMOTOS:
Co si myslíte vy?

osoba:
No, že je to blbé, protože může se začít propadat půda a všechno možné.

Věra BREIOVÁ, mluvčí OKD:
Společnost OKD nemá ani v dlouhodobém podnikatelském záměru těžbu uhlí ve Frenštátě.

Jiří KOKMOTOS:
Věra Breiová, mluvčí OKD.

Věra BREIOVÁ, mluvčí OKD:
To, o co jsme usilovali, tak byl záměr těžby metanu z vrtů, které už byly udělány při geologickém průzkumu. Bohužel tento záměr byl pozastaven vzhledem k odporu místních zastupitelstev a místních ekologických iniciativ, takže v této chvíli tam žádný záměr nemáme.

Jiří KOKMOTOS:
Jenže zvony kaple Cyrila a Metoděje stále bijí na poplach a pod nimi se na jedné z happeningových akcí byl podívat i ministr životního prostředí Martin Bursík.

Martin BURSÍK, ministr životního prostředí /SZ/:
Já si myslím, že teď ta situace je stabilizovaná. Surovinová politika platná nepočítá s těžbou černého uhlí na Frenštátu. To je nakonec politika, kterou jsme ještě projednávali v Tošovského vládě v roce 1998. A teď je tady úsilí vybudovat dlouhou průzkumnou štolu, která samozřejmě obcím a občanům a lidem, kteří mají Beskydy na srdci, dělá vrásky.

Věra BREIOVÁ, mluvčí OKD:
Metan je zemní plyn, který je vázaný na uhlí. A tam, kde se vyskytuje uhlí, tam se vyskytuje metan. A je to vlastně alternativní zdroj energie. Ve světě se hojně využívá tento zdroj a v podstatě je škoda, že tento alternativní zdroj energie v Trojanovicích je nevyužit.

Martin BURSÍK, ministr životního prostředí /SZ/:
Platí to, že metan je velmi agresivní skleníkový plyn, je jednadvacetkrát agresivnější než oxid uhličitý. A tam, kde uniká, tak je racionální a ekologické ten metan využívat. Problém je v tom, že to může být vnímáno a může to být prvním krokem k tlaku na otevření ložiskového území a to už samozřejmě problém je. Já si myslím, a to je můj názor soukromý, já si myslím, že kdyby bylo možné vyjednat takové garance, to znamená třeba odpis zásob uhlí, které by poskytly jistotu, že k té těžbě nedojde, tak si dovedu představit, že těžba metanu jako takového by mohla být únosná, mohla být přijatelná možná i pro místní obce a sdružení. Ale tomu musí předcházet ta jistota, že to není prvním krokem k těžbě černého uhlí na Frenštátě.

Jiří KOKMOTOS:
Samotní Valaši si tak nemohou být jisti, co se s ložiskem uhlí pod Radhoštěm stane. Proto se sami s valaškami v rukou a s cimbálovkou rozhodli svou zemi uzavřít všem těžařům. Tom Káňa, mluvčí společnosti Naše Beskydy.

Tom KÁŇA, mluvčí společnosti Naše Beskydy:
Došlo k uzamčení země valašské na sto roků, a to z toho důvodu, abychom zamezili jakémukoliv vrtání se v zemi valašské pro naše děti a děti jejich dětí a pokud možno na věky.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.

Spustit audio