Václav Bělohradský ve Dvaceti minutách Radiožurnálu

2. březen 2015

Je po víkendovém sněmu hnutí ANO jasněji, kudy se bude ubírat? Zdokonaluje naši demokracii, nebo pouze koncentruje moc? Je uvnitř hnutí prostor pro diskusi? Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu je filozof a sociolog Václav Bělohradský. Vítejte.

Václav BĚLOHRADSKÝ, filozof, sociolog
--------------------
Dobrý den.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy jste, pane profesore, na sjezdu vystoupil jako host se svým projevem. Proč jste to pozvání přijal?

Václav BĚLOHRADSKÝ, filozof, sociolog
--------------------
Tak, když mě někdo pozve a chce slyšet můj názor na současnou politiku, proč bych nepřišel? Já jsem se pak dočetl v mnoha novinách, zejména v deníku Referendum, že to je vlastně legitimizace něčeho, co ..., že vlastně já jsem přispěl k legitimizaci toho hnutí, a to mě velmi překvapuje, protože, když je prvním koaličním partnerem sociální demokracie a má 6 ministrů, tak to hnutí je přece legitimizováno.

Čtěte také

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Podporujete hnutí ANO tím třeba, že jste byl na sněmu, může se to tak brát, že ...?

Václav BĚLOHRADSKÝ, filozof, sociolog
--------------------
Myslím, že určitě ne, určitě ne, já /nesrozumitelné/ hnutí nepatřím, ale zajímá mě ten fenomén a já jsem obránce takové té demokracie, která přináší mnoho podivných konfigurací a možností, a tak i moje italská zkušenost, vzpomínám si na vstup Berlusconiho do politiky, která, když se /nesrozumitelné/, který rozvířil, usedl, když usedl, tak jsme vlastně viděli, že on přispěl k posílení italské demokracie, že všechny ty konflikty, které tam prošly, jak dokazuje jednoduše fakt, že dnešní vláda vedená levicovými premiérem Renzim vládne s velmi podstatnými úlomkem Berlusconiho strany.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Čili vaším úhlem pohledu Silvio Berlusconi posílil demokracii v Itálii?

Václav BĚLOHRADSKÝ, filozof, sociolog
--------------------
Samozřejmě, protože to tím podnikatelským populismem, který vnesl do té, do té země, do toho systému, že jo, tak vyvolal celou řadu reakcí a změn a přeskupení, přeskupila se například levice, pravice, část, významná část socialistů byla na jeho straně, katolíci se rozštěpili na dva, zmizela pravice například, když jsme měli takovou pravici v Itálii, kterou bych nazval postfašistickou, která byla nebezpečná, měla málo smyslu pro demokracii, jenom přispěl k tomu, že vlastně se rozplynulo toto křídlo bez koaličního potenciálu a nebezpečně se rozplynulo a zmizelo a italská demokracie je fluidní dneska, nemá ani to levicové nepřátelské komunistické křídlo, takže on vlastně přispěl, do jisté míry osvobodil televizi, která byla tentokrát příliš stranická a tím, že, tím, že vlastně rozehrál to napětí mezi soukromým a veřejným, tak se ta stranická moc v té televizi oslabila. Kdysi to byl první kanál křesťanská demokracie, druhý kanál socialisté, třetí kanál komunisté, a toto zmizelo vlastně díky Berlusconimi, takže ano, ve skutečnosti dneska, a taky aktivizoval celou část veřejnosti, že jo, která byla dřív politicky pasivní, takže když ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Jen ale, že to je velmi kontroverzní osobnost Silvia Berlusconiho a když mluvíte právě v souvislosti nebo je to taková paralela právě s Andrejem Babišem, vnímáte tu paralelu mezi Silviem Berlusconim a Andrejem Babišem?

Václav BĚLOHRADSKÝ, filozof, sociolog
--------------------
Ne, ne, to je zcela jiný. Ten Berlusconiho vstup do politiky se odehrál v okamžiku, kdy akce Čisté ruce, která byla velmi problematická ve svém založení, ale o tom mluvit nemůžeme, zničila italský politický systém, takže strany, které po 50 let byly pilířem té společnosti, komunistická strana a křesťanskodemokratická strana a pak především tedy socialistická strana, která byla stranou vládní, tak se zhroutily najednou. A on vstupuje do politiky v okamžiku, kdy ta nekomunistická strana jakoby neměla vůbec žádný tmel, který by ji spojil, a on vstoupil do politiky a všechno stmelil tohle to nekomunistické.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Víte, ale Andrej Babiš také vstupuje do politiky s tím, že chce dělat politiku jinak, že vlastně není politik, tak není toto právě podobné třeba?

Václav BĚLOHRADSKÝ, filozof, sociolog
--------------------
No, tak samozřejmě ano, to je něco jiného ovšem. Kdežto Babiš vstupuje, zatímco Babiš vstupuje do politiky jako kritik stran, dokonce antipolitik, do jisté míry jako představitel antipolitiky, tak Berslusconi naopak vstoupil do politiky jako něco, kdo chce rekonstituovat pravicové nebo nekomunistické nebo jak bych to řekl, alternativní k levici křídlo italského politického systému. On byl vlastně stranotvorný do jisté míry a ta Forza Italia měla nahradit křesťanskou demokracii. Myslím, že Andrej Babiš s žádným takovým cílem do politiky nevstupuje, on ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Nicméně s tím cílem jaksi, promiňte, vymezit se nebo s tím dělat to jinak, tak tomu cíli nebo této ambici vy důvěřujete, je nosná nebo pro hnutí, které je politické?

Václav BĚLOHRADSKÝ, filozof, sociolog
--------------------
Tak, jestli tomu důvěřuji já, to není důležité, že jo, důvěřují tomu voliči.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Já se vás na to ..., ano.

Václav BĚLOHRADSKÝ, filozof, sociolog
--------------------
Že jo znáte tu, Bertolt Brecht má takovej verš, říká, že jestliže vláda je nespokojena s tímto lidem, ať si ten lid rozpustí a zvolí si jiný. Tak tady v Česku vládne takové, taková představa, že lid si vždycky zvolí někoho špatně, tu si zvolí Zemana špatně, tu si zvolí Klause špatně, tu si zvolí Babiše špatně. Musíme se smířit s tím, že voliči této země se nějak chovají a to, že měl Andrej Babiš takový úspěch, to ukazuje, že ty politické strany takzvané tradiční jsou ve velkém úpadku, ovšem to, že Andrej Babiš umožnil vlastně levicovou vládu v této zemi, vládu sociální demokracie, to považuji za velmi pozitivní, protože sociální demokracie pod vedením Sobotky dozrála k vládní roli a její role je pozitivní a to, že Andrej Babiš umožnil vlastně, vždyť bez něj by sociální demokracie buď vládla s komunisty, anebo byla v opozici.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane profesore, a vy tedy tomu, jak to dělá Andrej Babiš, tedy tomu odstřihnutí se od, řekněme, zavedených politických stran, důvěřujete, ptám se vás, protože jste tedy vystoupil i na tom sněmu, teď tady mluvíte velmi, řekněme, pozitivním způsobem o roli hnutí ANO a o roli Andreje Babiše?

Václav BĚLOHRADSKÝ, filozof, sociolog
--------------------
Co je to pozitivní role? Tak já vidím, největší pozitivní přínos je, že umožnil vládu sociální demokracie. Sociální demokracie byla opravdu připravena vládnout, její program byl dobrý a Andrej Babiš vlastně umožnil tuto vládu, což považuji za pozitivní roli. Co se týče pak samotného hnutí a jeho perspektiv, to neumím posoudit. Já jsem ovšem přesvědčen, že skončila, já jsem celý život hájil až donedávna jsem hájil osy lib-lab, jako základ srozumitelnosti politiky, chvíli vládne sociální demokracie, pak zas chvíli vládnou liberální strany eventuálně s nějakými koaličními partnery, a tak v tom střídání je ta rozumnost té politiky. Ale tato osa se navždy rozlámala podle mého soudu. No, podívejte se kolem, v Německu vládnou sociální demokrati s CDU dokonce, v Itálii s částí Berlusconiho strany, v Rakousku je ten slavný Proporz, tam už vládnou všichni dohromady, takže ta osa lib-lab, to střídání, se rozlámala, no, tak nostalgie je zbytečná. Já necítím nostalgii potom a snažím se pochopit tu novou konfiguraci moci, která se tady ukazuje.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobrá, ale když se snažíte pochopit vlastně jaksi záměr hnutí ANO, tak asi je trochu zpochybnitelné, že by bylo prioritním záměrem Andreje Babiše takto umožnit třeba vládnout ČSSD, to může být asi vedlejší efekt, ale asi s tím do politiky nešel, takže, jak vy vnímáte vlastně samotné hnutí ANO a jeho záměr?

Václav BĚLOHRADSKÝ, filozof, sociolog
--------------------
Jaký byl jeho záměr, to je vedlejší, protože hnutí ANO vstoupilo do koalice se sociální demokracií a ta koalice funguje a myslím, že lidé jsou dokonce spokojeni s tím.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Já se ptám proto, pane profesore, promiňte, ale že vy jste se závěrem svého projevu na sněmu sám ptal, jestli je hnutí Ano jednou, teď cituji: "z vlaštovek přicházející postdemokracie globálních kritických možností, nebo naopak vránou, která větší brzké podrobení prostoru, kde se kritická množství formují ekonomicky-politickým projektům velkých korporací."

Václav BĚLOHRADSKÝ, filozof, sociolog
--------------------
Ano, ale ten kontext je, teda vraťme se ke kontextu této mé, této mé věty. Já se domnívám, že se skončila ta velká politika velkých stran historických a začala politika toho, co já nazývám demokracie kritických množství. Vznikají taková množství kritická, která jsou schopni se propojit díky informačním technologiím, díky důvěře v sociálním systému, díky nové kvalitě komunikace a taky novému vzdělání lidí a rozšířenému vzdělání, tyto lidi jsou rychle ochotni a schopni se organizovat, vytvořit množství a nazývám ho kritické, protože jsou schopni jednat nějakým způsobem. A teď otázka ..., a ta kritická množství někdy vznikají, protože rozhořčené matky někde protestují proti zamořenému vzduchu nebo jinde zase squatteři ukazují na devastaci nějakého veřejného majetku anebo taky založí oligarcha někdy, což se stalo skutečně v Itálii například, ale stává se to i jinde, že vlastně kapitál sám založí takové kritické množství, aby prosadil určité cíle. A ta má otázka je - úspěšný vstup do politiky Andreje Babiše je co? Je to první vlaštovka, nebo z jedna vlaštovek, která ukazuje, že demokracie bude fungovat jinak, že to nebudou klasické velké strany, ale kritická množství schopná něco změnit v teritoriu, kde žiju, anebo je to naopak vrána v tom smyslu zániku, která ukazuje, že tento prostor komunikace, kde vznikají ta kritická množství, bude podroben moci korporací?

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Jistě na to máte ale svoji teorii?

Václav BĚLOHRADSKÝ, filozof, sociolog
--------------------
Myslíte konkrétně ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Jestli máte odpověď, jestli se spíše ...

Václav BĚLOHRADSKÝ, filozof, sociolog
--------------------
Jestli je to vlaštovka nebo ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, jestli je to vlaštovka nebo vrána?

Václav BĚLOHRADSKÝ, filozof, sociolog
--------------------
Já bych řekl, že to je spíš jakýsi příznak toho, že se v politice něco nenávratně změnilo, že se opravdu něco nenávratně změnilo, že takový ten návrat k těm klasickým stranám, nikdy se už u nás nevrátíme k sociální demokracii a ODS jako dvouma, ODS myslím, že je nenávratně v rozpadu, takže spíš než, nejsem schopen předvídat, jestli je tedy vlaštovkou nebo vránou, taky se to nerozhoduje v Česku, ale v jinejch zemích Evropské unie především, hlavně osud těch místních hnutí, které jsou někdy svázané dokonce s takovou rasistickou až politikou vůči imigrantům a tak dále, takže to se odehrává vůbec, ale můj názor je, že v Česku je to příznak definitivního konce té osy lib-lab.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu je filozof a sociolog Václav Bělohradský. Pane profesore, jak jste vlastně ten sjezd cítil, jako demokratické prostředí, kde je možné svobodně předkládat názory?

Václav BĚLOHRADSKÝ, filozof, sociolog
--------------------
To nevím. Já jsem seděl v první řadě s cizinci a s jinými hosty a jaksi ten duch toho sjezdu jsem neměl možnost příliš vnímat.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Každopádně, promiňte, když ze 186 hlasů jich 185 bylo pro Andreje Babiše, nevolil pro sebe jen on sám, tak vidíte to jako vzácnou demokratickou shodu nebo spíše v duchu těch komentářů, které jsou, že ta volba předsedy je dost podobná volbě komunistických pohlavárů?

Václav BĚLOHRADSKÝ, filozof, sociolog
--------------------
No, tak ovšem přece jen je tu nějaký rozdíl, bych řekl, to jsem vnímal, že ten rozdíl tu je mezi, že hnutí ANO není žádná komunistická strana, ale ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A byla to tedy vzácná demokratická shoda?

Václav BĚLOHRADSKÝ, filozof, sociolog
--------------------
Samozřejmě, že ..., řekl bych, že to je, to je důkaz toho, že v té straně není ještě, straně, už to nazývám strana, že to ještě není strana, která by měla své frakce, svou pluralitu a tak dále. Otázka, jestli tento princip jednotného vedení se nakonec rozláme do těch frakcí, jak by to mělo bejt ve stranách normálních, to nevím, ale řekl bych, že ano, že, jestliže hnutí ANO přežije jako politická strana, brzo se jako taková ustaví, pak se tam vytvoří i pluralita vnitřní a různé frakce, které aktualizují různé aspekty programu, myslím, že to je nevyhnutelné. Pokud se to nestane, tak hnutí ANO zase odejde ze scény, jako odešly i jiné uskupení, například TOP 09, což je stejná, stejná, velmi podobná akce.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak to stále ještě ji máme na politické scéně TOP 09, ale každopádně si myslí, že řekněme pod autokratickým vedením Andreje Babiše, nebo, kdyby tu byla ta absence plurality ve straně, takže by nemohla fungovat dál tato strana?

Václav BĚLOHRADSKÝ, filozof, sociolog
--------------------
Ne, nemohla.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Nebo hnutí tedy zatím?

Václav BĚLOHRADSKÝ, filozof, sociolog
--------------------
To nejde, nemohla by fungovat. V demokratickém prostředí žádný monolit nepřežije. Ostatně možná si vzpomínáte nebo už teda spíš ze studia ve vašem případě na osud ODS. Když tam měla vzniknout frakce, řekněme kolem Josefa Zieleniece a tak dále, když ta strana měla vnitřně pluralizovat, tak došlo ke krizi, nepluralizovala se a postupně začala ztrácet svou roli v systému až k dnešní tragické bezvýznamnosti té strany.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak dlouho ...

Václav BĚLOHRADSKÝ, filozof, sociolog
--------------------
Promiňte, ale je určitý, je vztah mezi vnitřní pluralitou a úspěchem té strany v demokratickém systému a demokratický systém u nás zatím ohrožen není, takže, pokud vydrží ten demokratický systém, tak strana, která si nevytvoří vnitřní pluralitu, v něm nemůže přežít.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A vidíte ty tendence, že by tu třeba taková vůle uvnitř hnutí ANO, především od jeho předsedy byla tedy po jisté pluralizaci, protože na sněmu se také schválily stanovy, které koncentrují tu moc do rukou předsedy a předsednictva?

Václav BĚLOHRADSKÝ, filozof, sociolog
--------------------
Neumím posoudit, co je to stranická moc. Museli bychom probrat, co je to stranická moc.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Zkrátka to, že předseda drží ...

Václav BĚLOHRADSKÝ, filozof, sociolog
--------------------
Dobře, no, ale ono to nejde, protože ta ..., když se podíváte na hnutí ANO, tak ono má velmi silné místní nebo regionální zastoupení přece, a dokonce sociální demokracie, která je strana už hodně let, nedokázala nebo došlo ke krizi uvnitř té strany mezi právě tou regionální silou nebo tou regionální pluralitou a vlastně tím pražským vedením, jak jsme to viděli.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, pane profesore, ale teď právě díky novým stanovám, tak se zavádí unikum, že krajské sněmy nevolí své předsedy, ale že je nominují a s konečnou platností o nich rozhoduje předsednictvo, čili se zase dává více moci tomu centru?

Václav BĚLOHRADSKÝ, filozof, sociolog
--------------------
Pokud by to tak bylo, tak to povede ke krizi toho hnutí, protože bez plurality nemůže, bez vnitřní plurality žádné hnutí nemůže přežít, zejména ne v situaci, kdy decentralizace je přímo zakódovaná v evropské politice dokonce, kdy přímo evropská politika velmi zdůrazňuje tu krajskou, nebo tedy regionální a místní nezávislost, takže, jestliže toto by měla být cesta hnutí ANO, tak velmi rychle přestane být, přestane být významným hráčem v tom politickém systému.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Také se mluví o tom, že v hnutí ANO chybí jaksi jasně definovaný postoj k zahraničněpolitické problematice, podle vlastních slov Andrej Babiš na otázku, jestli považuje Vladimira Putina za nebezpečného agresora, odvětil: "To fakt neřeším. Věnuji se zahraniční politice jen v rámci EU." Není také potřeba, aby jaksi předseda vládního hnutí měl nějaký názor třeba na postavu Vladimira Putina v zahraniční politiku, nemu..., nepovede to opět třeba k tomu, jak vy říkáte, že nakonec ztratí hnutí ANO to postavení?

Václav BĚLOHRADSKÝ, filozof, sociolog
--------------------
To myslím, že ne. Tady bych s Andrejem Babišem skutečně souhlasil. Zahraniční politika České republiky je jakýsi mýtus, v podstatě žádná zahraniční politika existovat nemůže než ta, která se udefinuje v rámci Evropské unie. A my můžeme uvnitř Evropské unie aktualizovat jednu nebo druhou linii to, té zahraniční politiky, ale samostatnou zahraniční politiku České republiky mít nemůžeme, to je jen takový mýtus, který třeba kolem lidských práv, což bylo opravdu pseudo, to byla pseudodebata vlastně, to myslím, že opravdu není profilují pro hnutí ANO vztah k zahraniční politice, chci říct mimo Evropskou unii.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Potřebujeme ministerstvo zahraničí, pane profesore, když to takto říkáte?

Václav BĚLOHRADSKÝ, filozof, sociolog
--------------------
Tak my potřebujeme ministerstvo zahraničí proto, aby v rámci Evropské unie dohodlo nějakou linii, aby přispělo k definici té zahraničněpolitické linie a přispělo k jednotnému pohledu Evropy na zahraniční politiku, to ano, ale mít zahraniční politiku vlastní, to je opravdu naivní, takže ministr financí opravdu může přispět k profilaci zahraniční politiky hlavně v ekonomickém smyslu, ale není to jistě pro to hnutí rozhodující identitární moment.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Pozorujete nebo nepozorujete v hnutí ANO jakousi osobností výměnu, respektive výměnu těch tváří, které tuto stranu reprezentovaly před volbami, byly na plakátech a teď vlastně i po tomto sněmu se spíše dostávají do vedení lidé, kteří byli dřívější zaměstnanci Andreje Babiše?

Václav BĚLOHRADSKÝ, filozof, sociolog
--------------------
Tak samozřejmě tato je tato, to je, tady je ta paralela s Berlusconim, tady je ta paralela s Berlusconim, že ono nelze řídit společnost a neříkám stát záměr, ale nelze řídit společnost, protože strana je součástí občanské společnosti a ne státu, že jo, ono ji nelze řídit jako podnik, skutečně ne, protože to bohatství té strany je v tom, že tam je mnoho hledisek, které se v nějaké vnitřní debatě vydefinují a definují pak ten program, tu jednotu. Já si vzpomínám na slavný dopis Josefa Zieleniece tenkrát, v němž řekl, že důvod neúspěchu ODS byl právě ten nedostatek vnitřní plurality, takže toto je vyměnit vlastně členy strany za zaměstnance, /nesrozumitelné/ to by byla skutečně tragédie toho hnutí a doufám, že takový vývoj se bude korigovat, bude silou toho hnutí, protože buď to je skutečně hnutí. Já jsem mluvil jenom s málo lidma při té příležitosti, ale viděl jsem, že tam je celá řada lidí, kteří se cítí jako politici a chtějí být politiky, ne zaměstnanci.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Víte, ale prvním místopředsedou je pan Faltýnek, někdejší člen představenstva Agrofertu, sám Andrej Babiš si ho přál, ostatní kandidáti na místopředsedy odstoupili. Pak jsou tu řadoví místopředsedové a vlastně ta jména, jako byl třeba Martin Stropnický, tak ta už nejsou ani v tom širším, respektive v širším předsednictvu ano, ale ne v tom, co původně chtěl, takže ti odcházejí a jsou tu ti, kteří jaksi prokazují loajalitu předsedovi, jak až zaměstnaneckou tedy řekněme.

Václav BĚLOHRADSKÝ, filozof, sociolog
--------------------
Je to možný. Kdyby tento vývoj, já nejsem žádnej odborník na to hnutí, takže tyto věci neumím posoudit, zatím Martin Stropnický je ministr, což je samo o sobě velmi silná pozice, ovšem, jestli by tento vývoj, to přivedlo, abych tak řekl, k zániku do jisté míry nebo k neúspěchu tu Berlusconiho politiku, že po jisté, po jisté době on začal preferovat vlastně vztah zaměstnance, jo vlastně podvědomě byl zvyklý jako podnikatel myslet spíš v pojmech zaměstnance než v pojmech člena. Mezi členem strany a zaměstnancem nějaký firmy je obrovský rozdíl a toto, jestliže toto tedy nezvládne tedy současné vedení hnutí ANO, tak mu prorokuji brzký konec.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Chtěla jsem se zeptat, jak dlouho byste právě prorokoval jaksi existenci hnutí ANO, pakliže by nerespektovalo potřebu plurality?

Václav BĚLOHRADSKÝ, filozof, sociolog
--------------------
Mé životní zkušenosti, která je v tomto oboru dost dlouhá s politikou, tím, že podnikatele, úspěšného podnikatele včetně Berlusconiho vyznačuje jedna charakterová vlastnost, nebo jestli je to charakterová vlastnost, jedna vlastnost, a to je schopnost se učit, schopnost se učit a rychle pochopit situaci. Takže, jestliže Andrej Babiš je podnikatel úspěšný, jako že je úspěšný podnikatel, tak musíme si přát, aby měl tu schopnost se učit rychle ze zkušenosti, což je typické pro podnikatele.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak dlouho byste jim tedy prorokoval, pakliže k těm změnám, co se týče plurality názorů nedojde?

Václav BĚLOHRADSKÝ, filozof, sociolog
--------------------
Podívejte se, kdyby vystoupil v příštích volbách jako monolit, tak nebude mít úspěch v těch volbách. Pokud ovšem, a to nemůžeme vyloučit, v české veřejnosti už znechucení politikou nedostoupilo takové, takového stupně, že už si ji vlastně ani nepřejou a chtěli by raději nějaký monolit.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu byl filozof a sociolog Václav Bělohradský. Děkuji vám za to. Na shledanou.

Václav BĚLOHRADSKÝ, filozof, sociolog
--------------------
Na shledanou.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.

autor: kko
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Vždycky jsem si přál ocitnout se v románu Julese Verna. Teď se mi to splnilo.

Václav Žmolík, moderátor

tajuplny_ostrov.jpg

Tajuplný ostrov

Koupit

Lincolnův ostrov nikdo nikdy na mapě nenašel, a přece ho znají lidé na celém světě. Už déle než sto třicet let na něm prožívají dobrodružství s pěticí trosečníků, kteří na něm našli útočiště, a hlavně nejedno tajemství.