V pevnosti Komárno Rusové skladovali obrovské množství munice

Mohla to být nejsilnější exploze v dějinách střední Evropy. Jihoslovenské Komárno ale mělo štěstí. Třiadvacet let pobytu sovětských vojáků včetně jejich muničního skladu město přežilo bez větší újmy. Experti přitom varovali, že kdyby munice uschovaná v historických katakombách vybuchla, v Komárně by nezůstal kámen na kameni.

Munice sice vydržela, v bývalých sovětských kasárnách to ale stejně dodnes vypadá tak trochu jako po výbuchu. Sověti se totiž ke svému dočasnému domovu chovali velmi svérázně.

„Až v osmdesátém devátém, nebo hned v lednu devadesátého roku přišli dva plukovníci z Prahy z ministerstva obrany, aby se podívali, v jakém stavu jsou objekty, které užívali sovětští vojáci, a jaké škody napáchali. Tehdy jsem se sem dostal a měl jsem možnost vidět celou starou pevnost, jak byla plná munice. Máme tu několik stovek vnitřních prostor, které byly zaplněné municí tak, že se nedalo vůbec projít.“

Památkář Ľudovít Gráfel zmapoval obrovskou pevnost v Komárně opravdu poctivě. Pamatuje si, jaké poklady tu po ruských vojácích zůstaly bezprostředně po jejich odchodu: „Ve staré pevnosti je takzvaný ‚kvašpunkt‘. To jsou takové obrovské betonové kádě. Já tomu říkám ‚vitamínová bomba‘, protože tam měli kvašené okurky a kyselé zelí.“

V pevnosti Komárno byli v 50. letech umístěni i vojáci nepohodlní komunistickému režimu

Vcházíme do pevnosti s průvodkyní Silvií Hamranovou. Kdysi tu bydlely tisíce ruských vojáků, dnes jsou tu jen stovky metrů prázdných chodeb a vymlácenými okny se prohání vítr. Na hygienu sovětští vojáci příliš nedbali. Umíte si představit, že byste 20 let nevynášeli smetí? Někdejší sovětská posádka v Komárně to řešila svérázným způsobem - vojáci zazdívali odpadky v podzemních kasematech.

Prázdná pevnost vypadá v zimě jako strašidelný hrad, zato na jaře se fortifikační valy zazelenají trávou. Jezdí sem autobusy s turisty a konají se tu kulturní akce. Slovenská armáda opustila pevnost před sedmi lety. Pak ji koupilo město. A co bude dál?

„Je to tak obrovské, že to musí mít polyfunkční využití. Mnoho peněz, velmi mnoho peněz, nedá se to udělat naráz. Musí se to rozdělit jako koláč na několik částí jak objektově, tak i časově. Podle mého názoru je to na několik desítek roků,“ říká Ľudovít Gráfel.

Pevnost Komárno. Stěny natřeli na červeno sovětští vojáci.

Peníze ale chybějí, a tak jsou tohle všechno zatím jenom vize. Na kasárnách zůstává agresivní červená fasáda, jeden z pozůstatků sovětské estetiky. Celá památka je ve špatném stavu a město Komárno si ji takhle netroufá přihlásit na seznam světového dědictví UNESCO.


Zobrazit místa působení Sovětské armády v Komárně na větší mapě

autor: vob
Spustit audio