V Pardubicích zavřený jediný bazén

18. září 2002
Pod kůži

Ve stotisícových Pardubicích si nebude možné tři měsíce zaplavat. V plaveckém areálu totiž začaly práce na rozsáhlé rekonstrukci. Sezónu tedy nezahájí plavci, skokani do vody a nezačne ani školní výuka plavání. Naskýtá se otázka, zda nešlo s rekonstrukcí začít už před prázdninami, tedy v době, kdy bylo v provozu moderní letní koupaliště s padesátimetrovým bazénem.

Plavecký areál s padesátimetrovým bazénem se začal budovat už v šedesátých letech, otevřen pro veřejnost byl ale až po třiceti letech. Není tedy divu, že některé materiály ve vlhkém prostředí korodují a přestávají plnit svou funkci. Havarijní stav zaznamenalo město už loni, kdy došlo k výměně severní prosklené stěny. Už tehdy bylo jasné, že bude nutné opravit i další stěnu - východní.

Jiří Raskazov, náměstek pardubického primátora: Při opravě, která už probíhala na jednom křídle budovy, jsme si nechali udělat statické posouzení a skutečně jsme došli k přesvědčení, že tam hrozí velké nebezpečí toho, že by mohly ty velké tabule skla při stavu a rezivosti těchto konstrukcí spadnout do bazénu na koupající se.

Správce plaveckého areálu Josef Starý doplnil, že opravy se budou týkat i dalších prostor.

Josef Starý, správce plaveckého bazénu: Bude se opravovat jak tato stěna v padesátimetrovém bazénu, tak ve skokanském bazénu. Bude odstaven venkovní bazén, výukový bazén bude odstaven také z toho důvodu, že vlastně ve stejnou dobu bude probíhat rekonstrukce a je tam porušena i izolace v podlaze.

O nutnosti rekonstrukčních prací, které přijdou na zhruba 18 milionů korun, asi nikdo nepochybuje. Diskuse nejsou ani o tom, že práce potrvají tři měsíce. Otázkou ale zůstává, zda opravy nešlo načasovat do jiných termínů.

Tomáš Neterda, trenér plavců: První varianta zavře se v polovině června a do konce října to bude hotové, nebo druhá varianta, že se to zavře v srpnu a bude to hotové zase na konci října nebo v polovině listopadu. Právě ta varianta, která je, že se to zavře v září a bude to trvat možná do konce listopadu, možná do konce prosince, to je ta nejhorší, která nás mohla potkat.

I správce areálu Josef Starý připouští, že prázdninová varianta by byla výhodnější.

Josef Starý, správce plaveckého bazénu: Je to za námi a nedá se s tím víceméně nic dělat a nedalo se s tím nic dělat ani předtím, protože na tuto rekonstrukci nebyly peníze v tu dobu.

Že město skutečně nemělo o dva měsíce dříve finanční prostředky na rekonstrukci, o jejíž nutnosti vědělo celý rok, potvrdil i šéf investičního odboru Jiří Čáň.

Jiří Čáň: Na jednu stranu se s tím mohlo začít dřív, ale na druhou stranu se všechno odvíjí od finančních možností města, kdy vyloženě hrozila havárie. Potom by asi byl areál zavřen a rekonstruován najednou, ale v tomto případě jsme volili variantu postupné rekonstrukce.

Objevily se pochopitelně i další spekulace. Během letních měsíců jezdí každoročně do pardubického bazénu trénovat kluby z Kataru, Spojených arabských emirátů či Izraele a za pronájem zaplatí slušné peníze. Naskýtá se i otázka, proč proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby až v létě, když se o nutnosti oprav vědělo celý rok. Oficiální stanovisko náměstka Jiřího Raskazova je ale následující.

Jiří Raskazov, náměstek pardubického primátora: Pokud bychom ji prováděli přes prázdniny, tak to je celá veškerá sociální zařízení a veškeré zázemí pro venkovní plavecký areál v této budově a musel by být zavřený právě i venkovní bazén. Což jsme přes léto nechtěli riskovat, o prázdninách jsme říkali, ať vlastně lidé mohou ten bazén navštěvovat a tudíž jsme se rozhodli, ať ta oprava proběhne v září, v říjnu a v listopadu.

Ať už je důvod zářijového zahájení rekonstrukce jakýkoliv, nejhůře jsou na tom plavci. I když trenér Tomáš Neterda vysvětlil, že jisté možnosti tu jsou.

Tomáš Neterda, trenér plavců: Jediná možnost, kam můžeme jezdit, je do Chrudimi, kde nám vyšli maximálně vstříc.

Nejenže se dojíždění do okolních bazénů sportovcům prodraží, ale určitě nebudou moci trénovat tak, jak jsou zvyklí.

Tomáš Neterda, trenér plavců: Vrcholem zimní sezóny je mistrovství republiky, které je v prosinci a do té doby ten bazén určitě hotov nebude podle mého názoru. A samozřejmě ta výkonnost se tam může negativně projevit. Já osobně si myslím, že to je velká chyba, že ti, kdo to takhle vymysleli a zřejmě tohle nedomysleli. Protože se to nedotkne jenom nás, ale dotkne se to i potápěčů a plavecké školy, která zajišťovala plavecký výcvik škol v Pardubicích, dotkne se to akvabel a skokanů do vody a samozřejmě se to dotkne také široké pardubické veřejnosti.

Josef Starý, správce plaveckého bazénu: Stihne to i ekonomiku plaveckého areálu a městského rozvojového fondu, který je vlastně provozovatelem tady toho zařízení.

Přepisy pořadů zajišťuje Česká informační agentura . Texty neprochází korekturou.

Spustit audio

Více z pořadu