V kostele na Zelené hoře mají architektonická pravidla červenou

24. prosinec 2011
Po Česku

Dnes vás zavedeme na památku, která se jako jedna z dvanácti u nás dostala i na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Naším cílem je Žďár nad Sázavou. Zdalipak uhodnete podle této nápovědy, o kterou památku se jedná?

Stojíme před vstupem do areálu poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Ono my značí moji maličkost a mého průvodce Stanislava Růžičku, vedoucího místního informačního a turistického centra a hlavního autora projektu Cesta za Santinim.

„Kostel byl založen v roce 1719 na popud opata Václava Vejmluvy, který byl velkým příznivcem Jana Nepomuckého. V době, kdy bylo po otevření hrobu Jana z Pomuku v chrámu svatého Víta na Pražském hradě zázračně potvrzeno jeho mučednictví, stalo se to pro opata zásadním impulzem. V té době spolupracoval s architektem Santinim-Aichelem,“ dozvídám se.

Na jaře roku 1719 vydal opat Václav Vejmluva pokyn ke stavbě kostela. „Kostel byl na svou dobu stavěn v naprosto rekordních podmínkách,“ přibližuje můj průvodce.

Interiér poutního kostela

„Když na jaře začaly první projekční práce, došlo i k vykácení vrchu nad klášterem,“ pokračuje Stanislav Růžička. „Krátce po žních začala výstavba kostela. Právě v tom spočívala neobvyklost stavby. Kvůli krutým zimám na Vysočině musela být stavba velice brzy uzavřena, pokračovalo se v ní až další rok a půl roku nato byl kostel slavnostně vysvěcen.“

Poutníci pak na Zelenou horu mířili za relikvií, kterou tu uchovávají dodnes. „Součástí kostelního pokladu je také ostatek sv. Jana Nepomuckého, lingula – kůstka, která spojuje jazyk s tělem,“ doplňuje vedoucí místního turistického centra.

V čem vlastně výjimečnost stavby, u jejíhož zrodu stáli vzdělaný opat a geniální architekt, spočívá?

„Dali vzniknout kostelu, který porušoval veškerá tehdejší pravidla. Byl postaven na geometrii a na liniích, které se navzájem propojovaly. Na celém kostele nenajdeme jedinou rovnou čáru. Takový kostel mohl postavit pouze skutečně geniální člověk,“ vysvětluje můj průvodce.

Kostel sv. Jana Nepomuckého ve své době bořil konvenční představy o architektuře

Architekt Jan Blažej Santini-Aichel se narodil ve třetí generaci v Praze usazených italských zedníků a kameníků. Prožil nesmírně dynamický tvůrčí život. Za 23 let navrhl více než sto staveb, mezi nimi zejména stavby klášterní – v Sedlci, v Plasích, v Kladrubech a také ve Žďáru, kde projektoval nejen poutní kostel svatého Jana Nepomuckého, ale i klášter cisterciáků pod ním, tedy dnešní zámek.

Zajímá vás, proč hraje v kostele sv. Jana Nepomuckého důležitou roli i mystika čísel? Také to se dozvíte v nedělním výletu Po Česku.


Zobrazit Zelenou horu u Žďáru nad Sázavou na větší mapě

Spustit audio