V klášteře Pannonhalma můžete ochutnat levandulový čaj i víno

Už 40 let zapisuje UNESCO na seznam kulturního a přírodního dědictví nejcennější památky světa. V Maďarsku k nim patří také klášter Pannonhalma, který je už tisíc let sídlem benediktinského opatství. Najdete ho v severozápadní části Maďarska, asi 20 km od známého Győru.

Když se v rovinaté maďarské krajině země zvlní i jen do mírného pahorku, hned je z něho hora. Svatou horou tady nazývají návrší svatého Martina nad malým městem Pannonhalma, na němž stojí slavný klášter. Dominuje mu vysoká věž zakončená zelenou kopulí. Bazilika pochází ze 13. století, ještě starší je její krypta.

V červenci 2011 do krypty uložili schránku se srdcem Otto von Habsburga, nejstaršího syna posledního rakouského císaře a uherského krále Karla. Pannonhalma pamatuje jeho dávného předchůdce, prvního maďarského krále Štěpána.

Příběh zdejšího opatství je totiž stejně starý jako samotné Maďarsko. První benediktinští mniši se na tomto místě usadili v roce 996 a mezi obyvateli šířili křesťanství. Ora et labora, tedy Modli se a pracuj. To je heslo, kterým se řídí dosud.

Unikátní knihovna uchovává na 400 tisíc svazků

Knihovna schraňuje na 400 tisíc svazků

Král Štěpán mnichům v roce 1001 uložil, aby se pětkrát denně modlili za svou zemi, zdraví svého krále a maďarských lidí. Proto je v Pannonhalmě chlapecké gymnázium, jedno z nejlepších v Maďarsku. Z Pannonhalmy se tak stalo význačné duchovní centrum Maďarska. Mniši založili klášterní knihovnu, kterou dnes využívají Maďaři i lidé ze zahraničí.

Knihovna uchovává 400 tisíc svazků. Jejich počet se však stále zvyšuje, protože instituce dostává mnoho knih darem. Nejstarší knihou je přes 800 let stará Bible.

Klasicistní knihovna je nejhezčí částí kláštera a je považována za nejrozsáhlejší soukromou knihovnu v Maďarsku. Patří také k největším církevním knihovnám v Evropě. Její interiér je vyložen dřevem, které však vypadá jako mramor. Zajímavostí je důmyslný systém zrcadel ve vikýřích, který odráží do místnosti přirozené světlo.

Benediktini pěstují levanduli i víno

Pod klášterem je příjemné místo k procházce, totiž zahrada, která je také zdrojem financí pro opatství. „Pěstujeme spoustu rostlin, hlavně byliny, kterých máme asi 30 druhů. Nejdůležitější je levandule. Lisujeme z ní olej a děláme čaj,“ vysvětluje místní zahradník. „Často se však benefit nedá měřit jen penězi. Jde o kulturní a spirituální přínos. Dobře je i to, že sem někdo přijde, posadí se a relaxuje,“ dodává.

Ke klášteru patří také zahrada a vinařství

Kromě zahrady benediktini spoléhají na vinařství. Mají 50 hektarů vinic a velký sklep. Pod klášterem najdete restauraci v moderním stylu, kde můžete víno ochutnat.


Zvětšit mapu polohy klášteru Pannonhalma

autor: jas
Spustit audio