Uznávanie praxe slovenským lekárom v ČR

24. červen 2003

75 rokov spoločného štátu Čechov a Slovákov v nás hlboko zakorenilo predstavu, že sme "takmer" rovnakí. Máme rovnaké, alebo podobné vzdelávacie systémy, zdieľame rovnaké kultúrne hodnoty. Pred 10-timi rokmi sme sa rozišli, aby sme sa v roku 2004 opäť stretli, tentokrát ako členovia Európskej únie.

A tak občas trošku zabúdame, že sme dva samostatné štáty. A že slovenský občan je v Českej republike cudzincom. Pripomenutie tejto skutočnosti môže byť niekedy prekvapivé. Dnes budeme hovoriť o vzájomnom uznávaní praxe medzi oboma republikami, presnejšie o uznávaní praxe lekárov.

V súvislosti s nedávnymi problémami slovenských lekárov z přerovskej nemocnice sa na nás obrátila mladá žena, zubárka, ktorá má záujem pracovať v Českej republike. Pýta sa, či Česká lekárska komora nezmenila svoj postoj ohľadne uznávania praxe, ktorú lekár absolvuje na Slovensku. V spomínanej přerovskej nemocnici totiž vo výberovom konaní na miesta primárov dvoch oddelení zvíťazili slovenskí odborníci. Česká lekárska komora to však odmietla uznať s tým, že nemajú požadovanú prax na území Českej republiky.

Obe republiky si však vzdelanie a atestácie uznávajú, ako nám povedal dr. Pavel Kubíček z Českej lekárskej komory. Prax v zahraničí však nie. A Slovensko je z ich pohľadu rovnaká cudzina, ako ktorýkoľvek iný štát. O názor k tejto otázke sme požiadali aj české ministerstvo zdravotníctva. Slovo má tlačový hovorca Mário Böhme:

"V licenčním řádu České lékařské komory, což je interní stavovský předpis, je uvedena požadovaná délka praxe na funkci primáře, ale není tam výslovně uvedeno, že by měla být absolvována na území České republiky. Výklad licenčního řádu ale náleží České lékařské komoře a tak ministerstvo zdravotnictví nemůže do tohoto rozhodnutí zasahovat. Postižení lékaři se mohou obrátit na soud."

Slovenský lekár, ktorý chce pôsobiť v Českej republike a prípadne by mal záujem aj o vedúce miesto, by mal s touto možnou komplikáciou počítať. Ako sme povedali na začiatku, pripomenutie, že sme si v niektorých prípadoch "cudzina" môže byť prekvapivé. V tomto prípade o to viac, že sa Česká lekárska komora dostáva do rozporu s vedením českých zdravotníckych zariadení, ktoré majú, ako je všeobecne známe, nedostatok kvalifikovaných špecialistov. A práve zamestnávanie slovenských odborníkov pomáha tento problém riešiť.

autor: dsl
Spustit audio

Více z pořadu