Uznávanie práceneschopnosti medzi Českou a Slovenskou republikou

11. březen 2003

V dnešnej Dobrej rade sa budeme venovať uznávaniu dokladov o práceneschopnosti medzi Českou republikou a Slovenskom. K tejto téme nás inšpiroval dotaz poslucháča, slovenského občana, ktorého zamestnávateľ vyslal do Českej republiky na dvojmesačnú stáž.

Mal v posledných mesiacoch problémy s obličkami a chcel by vedieť, ako je to vypisovaním potvrdenia o práceneschopnosti. Vie, že na základe medzivládnej dohody mu bude v prípade vážnejších zdravotných problémov poskytnutá nutná a neodkladná zdravotná starostlivosť. Môžu mu však v Českej republike vypísať aj práceneschopnosť? Odpovedá Vladimír Hrubý z českého ministerstva práce a sociálnych vecí:

"V případě, že dotyčný onemocní, nebo je hospitalizován, vystaví mu doklad o pracovní neschopnosti, jejím průběhu i ukončení lékař. S touto zprávou si dotyčný dojde na okresní správu Slovenské sociální pojišťovny. Ta situaci posoudí, ověří (v případě, že pracovní neschopnost trvala víc než 10 dní) a pošle zaměstnavateli."

Takže platí, že doklady o práceneschopnosti si oba štáty vzájomne uznávajú. Ak práceneschopnosť trvala viac než desať dní, má druhá strana právo (v našom prípade by to bola slovenská) požiadať českého partnera o nahliadnutie do príslušnej zdravotnej dokumentácie. Zároveň môže požiadať aj o kontrolu, či práceneschopný, ktorý sa zdržuje na českom území, dodržuje liečebný režim. Či si napríklad nenechal vypísať "práceneschopenku" a neobdivuje krásy Prahy. Musí počítať s tým, že aj jemu, hoci je cudzinec, môže prísť kontrola.

Ja by som sa však chcela vrátiť k tomu, že český lekár môže vystaviť potvrdenie o práceneschopnosti. Viem totiž o prípade slovenskej novinárky, ktorú vyslala redakcia do Prahy, tu ochorela a český lekár jej tvrdil, že on jej ako slovenskej občianke s trvalým pobytom na Slovensku nemá právo vypísať práceneschopnosť. Podľa dohody, ktorá je účinná od januára roku 1993, to možné je.

S ťažkou chrípkou alebo zápalom pľúc teda nie je nutné hnať sa na Slovensko.

autor: dsl
Spustit audio

Více z pořadu