Uvolňování těžkých kovů ze skleniček čínského původu dovezených do ČR

1. červen 2005
Ozvěny dne

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 80 odst. 4 zákona o ochraně veřejného zdraví stanoví jako nebezpečné tyto výrobky:

sady nápojových skleniček opatřené vnějším barevným dekorem s motivy ovoce a květin, dovezené obchodní společností U.T.C. spol. s r.o., Obchodní 110, 251 70 Komerční zóna Průhonice-Čestlice, výrobce TEL HONG KONG LTD, NATHAN COMMERCIAL BUILDING, 430 NATHAN ROAD, KOWLOON, HONG KONG, typy:

Art. No 35 0011 - sada skleniček 6 ks s dekorem (v sadě vždy jeden dekor): zelená jablka, červené třešně, žluté hrušky, žluté citrony, pomeranče

Art. No. 350012 - sada skleniček 6 ks s dekorem slunečnice

Art. No. 350015 - sada skleniček 6 ks s dekorem kopretiny

Art. No. 350028 - sada skleniček 6 ks + džbán s dekorem (v sadě vždy jeden dekor): zelené jablko, pomeranče, jahody

Art. No. 350032 - sada skleniček 3 ks s dekorem slunečnice

Odůvodnění:
při výkonu státního zdravotního dozoru prováděného orgány ochrany veřejného zdraví v tržní síti a na základě následných chemických rozborů bylo zjištěno, že na trhu ČR se vyskytují uvedené nebezpečné výrobky. Barevné dekory zasahují až do prostoru ústního okraje, tj. 2 cm od horního okraje skleničky, který při pití přichází do styku s ústy spotřebitele. Z dekoru se uvolňují těžké kovy olovo a kadmium v množstvích převyšující povolený hygienický limit pro kadmium olovo dokonce až 25x. Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při pití tyto kovy ulpívají na rtech a následně mohou být společně s nápojem konzumovány.

Dovozce, společnost U.T.C., distribuovala tyto výrobky nejen do obchodní sítě ČR, ale současně i do členských zemí EU (Polsko, Slovensko, Litva, Lotyšsko, Estonsko). Kromě toho byly tyto výrobky společností U.T.C. vyváženy i do některých dalších států mimo EU (Rusko, Kazachstán atd.). Prostřednictvím systému rychlého varování RASFF Ministerstvo zdravotnictví ČR přes národní kontaktní místo informuje Evropskou komisi a ostatní členské státy EU.

Distributoři těchto výrobků jsou podle § 5 zákona o obecné bezpečnosti výrobků povinni uvedené výrobky okamžitě stáhnout z trhu.

Ministerstvo zdravotnictví zároveň upozorňuje spotřebitelskou veřejnost, že dovozce nebo distributor je podle ustanovení § 5 odst.7 zákona o obecné bezpečnosti výrobků povinen umožnit osobě, která vlastní nebo drží nebezpečný výrobek, aby jej mohla vrátit zpět dovozci nebo distributorovi na jejich náklady.

autor: MZ ČR
Spustit audio

Více z pořadu