Trvalý pobyt slovenskej dôchodkyne v Česku

8. duben 2008

V našej minulej Dobrej rade sme sa venovali prípadu Slovenky, ktorá sa vydala za Čecha, žije trvalo v Česku, má dvojaké občianstvo, české i slovenské. Jej 77-ročná mamička je vdova, žije na Slovensku a začala mať zdravotné problémy. Dcéra si ju chce vziať k sebe, aby sa o ňu mohla starať. O tom, či je to priveľmi komplikovaná procedúra, budeme hovoriť s Darinou Sládečkovou, ktorá pre slovenské vysielanie Českého rozhlasu rubriku Dobrá rada pripravuje. Vitajte, dobrý večer.

Sládečková: Ďakujem, dobrý večer.

Moderátor: Minule sme hovorili o zdravotnom poistení starej panej. Čo však povolenie k pobytu?

Sládečková: Áno, zaujímalo nás, či by v prípade, že by sa dotyčná pani rozhodla presťahovať natrvalo, bol problém získať pre ňu povolenie k trvalému pobytu. Podľa zákona o pobyte cudzincov, môže cudzinec získať povolenie k trvalému pobytu po 5-tich rokoch nepretržitého pobytu na území Českej republiky. Zákon však obsahuje výnimky, kedy na tejto podmienke netrvá. V súvislosti s prípadom o ktorom hovoríme, Kateřina Jirgesová, tlačová hovorkyňa cudzineckej polície upozorňuje na paragraf 87 písmeno g:

"Ministerstvo vnitra může udělit občanu Evropské unie povolení k trvalému pobytu, jestliže o to požádá z humanitárních důvodů, nebo z jiných důvodů hodných zvláštního zřetele."

Sládečková: Situácia starej, osamelej a chorej panej, ktorej jediná dcéra - česká občianka, žije ďaleko od nej, by do tejto kategórie spadať mala. Avšak automatický nárok neexistuje, vzhľadom na rôzne špekulácie a zneužívanie v súvislosti s udeľovaním trvalého pobytu a sociálnymi dávkami. Slovo má opäť Kateřina Jirgesová:

"Dotyčná paní musí na ministerstvo vnitra podat žádost, ve které uvede důvody, pro které se chce trvale přestěhovat do České republiky. Příslušný správní orgán žádosti posuzuje případ od případu a je na jeho zvážení, jestli tyto důvody uzná."

Sládečková: Skúsenosti z minulých rokov, keď Slováci žijúci v Česku k sebe sťahovali rodiča hovoria, že to väčšinou problém nebýva. No ako sme počuli, konečné rozhodnutie je na príslušnom správnom orgáne.

Moderátor: Za informácie ďakujem Darine Sládečkovej. Dopočutia.

Sládečková: Prosím, dopočutia.

autor: dsl
Spustit audio

Více z pořadu