Třeste se a zhubněte. Vibrace pomáhají při spalování tuku podobně jako cvičení, dokazují vědci

24. březen 2017

Relativně pohodlný recept na lepší tělesnou kondici se skrývá za zkratkou WBV. Vyznavači cvičení označovaného jako „whole-body vibration“ neboli „vibrace celého těla“ se postaví, posadí nebo položí na vibrující plošinu. Otřesy se z plošiny přenášejí do svalů, které se v reakci na vibrace několikrát za sekundu stáhnou a opět povolí. Svaly na celém těle pracují, i když se cvičenec sám nehýbe. Výsledek WBV by měl být srovnatelný s efekty, jaké přináší tradiční aktivní pohyb. Je to vůbec možné? A co vibrace v organismu opravdu vyvolávají?

Americký tým vedený Meghan McGee-Lawrenceovou z Augusta University se pokusil ověřit WBV v přísně kontrolovaných experimentálních podmínkách. V roli cvičenců proto vystupovaly laboratorní myši dvou odlišných kmenů. Jeden měl normální tělesnou hmotnost, druhý byl v důsledku dědičné poruchy silně náchylný k obezitě. Myši měly různý životní režim. Některé vedly sedavý život, jiné byly nucené denně tři čtvrtě hodiny běhat a další trávily dvacet minut denně na vibrační plošině. Všechny myši prožily v daném režimu dvanáct týdnů.

Výsledky pokusu publikované ve vědeckém časopisu Endocrinology prokázaly, že pobyt na vibrační plošině má na obézní myši podobný efekt jako běh. Myši méně přibývaly na váze a také u nich významně ustoupily projevy cukrovky provázející obezitu. Na zdravé myši s normální tělesnou hmotností neměl ani běh, ani natřásání na vibrační plošině výraznější efekt.

McGee-Lawrenceová vidí ve WBV nadějný prostředek pro zlepšení zdravotního stavu obézních lidí. Pro ty je často těžké začít s intenzivnějším pohybem, jako je například běh. Při rozjezdu ozdravného programu by ale mohli využívat efektů vibrací a zlepšit si tak fyzickou kondici. Snáze by se jim pak začínalo s aktivním cvičením. Zdraví lidé by od WBV zřejmě žádné zázraky očekávat neměli.

„Jsou to velmi povzbudivé výsledky,“ shrnuje práci svého týmu Meghan McGee-Lawrenceová. „Protože byla naše studie provedená na myších, potřebujeme nyní tuto myšlenku ověřit velmi důkladně i na lidech. Jen tak zjistíme, jestli WBV lidem trpícím obezitou skutečně pomůže.“

autor: Jaroslav Petr
Spustit audio