Toto léto severomoravským zemědělcům radost neudělá

r_2100x1400_radiozurnal.png
r_2100x1400_radiozurnal.png
Zápornou bilancí skončí letošní žně pro zemědělce severní Moravy. Extrémně vlhké jaro, přívalové deště ve druhé polovině července napáchaly škody za miliony korun. Od soboty už téměř všichni pěstitelé obilovin sklízejí, ale na řadě polí ještě technika vázne v blátě.

Denně na Zlínsku ubude z oseté výměry přibližně 10%. Pro zemědělce je to tragicky málo. Sklizeň obilí a řepky měla začít už 7. července, ale například na Kroměřížsku čeká na kombajny bezmála 25 000 ha. Na krupobití a vlhko doplatila hlavně řepka, na níž napáchalo počasí škody za 7 milionů Kč. Ředitel zemědělské agentury Jaroslav Kolařík vysvětlil, že kvůli nedostatku této plodiny vzniknou družstvům výrazné problémy.

Jaroslav Kolařík: Protože jsou povinni podle smluv na dotační titul "Půda do klidu" dodávat do skladujících organizací řepku, která je protihodnotou proti dotaci. Ta řepka je značně porosená a vzhledem k tomu, že normu pro dodávku takovéto řepky stanoví vládní nařízení. Zatím nebyli v Praze schopni vydat pokyn, jak se s touto řepkou má nakládat.

Zemědělci jsou tak v bludném kruhu. Nekvalitní surovinu sklidit musí. Organizace, zajišťující její výměnu za dotace, však řepku odmítají.

"Navrhuji zemědělcům, aby jim i tuto řepku prodali jako komerční zboží za sníženou cenu."

Jaroslav Kolařík podotýká, že na tuto variantu žádný z hospodářů zřejmě nepřistoupí.

"Protože by museli vracet peníze a chtějí tu povinnost vůči Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu splnit."

Řepka je však pouze jedním z mnoha problémů, které dnes zemědělci mají. Například výnosy pšenice klesly zhruba o 2 tuny z hektaru a navíc její kvalita nedosáhne úrovně pro potravinářské zpracování. Alespoň nepatrnou naději dávají sladovnické ječmeny. Pokračuje opět Jaroslav Kolařík z kroměřížské zemědělské agentury.

"Samozřejmě, že ty plísně tam jsou na těch dozrálých porostech. Nicméně, vzhledem k tomu, že ječmeny jsou z hlediska poškození, napadení plísní nejháklivější. Vzhledem k tomu, že sladařský ječmen žádné plísně vykazovat nemůže, tam trošku máme obavy, jestli prodáme ječmeny jako sladovnické nebo ne. Zdá se, že rozvoj plísňových onemocnění byl dobrým počasím ukončen, že eventuelně u těch ječmenů ta sladařská kvalita být mohla."

Problémy kroměřížských pěstitelů obilovin se dají bez rozdílu generalizovat na celý kraj. Jak mi potvrdil ředitel zlínské zemědělské agentury František Fojtík, jenom v jedné části okresu letos během 25 dnů napršelo 210 mm srážek. Běžný průměr za 40 let je přitom téměř 3x nižší.

Přepsal: Česká informační agentura.