Tomio Okamura: Musíme mít odvahu ke změně politického systému

Úsvit přímé demokracie další politické hnutí, které chce rozbít hegemonii zavedených politických stran. Úsvit vytahuje těžký kalibr přímé volby poslanců, starostů, hejtmanů, senátorů a odvolatelnost politiků a také poněkud vágní heslo, že rozkrádat naši zemi už nesmí být beztrestné. Jak by to celé mělo fungovat?

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To je otázka pro příštích Dvacet minut Radiožurnálu, dobré odpoledne. Senátor Tomio Okamura, zároveň také zatím jediný člen přípravného výboru Úsvitu přímé demokracie. Dobré odpoledne.

Tomio OKAMURA, senátor, člen přípravného výboru Úsvitu přímé demokracie:
Dobré odpoledne.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Co vlastně chcete, pane senátore? Chcete mít příští rok po sněmovních volbách poslance?

Tomio OKAMURA, senátor, člen přípravného výboru Úsvitu přímé demokracie:
Já, když jsem analyzoval spolu s dalšími přáteli stav České republiky za uplynulých 20 let, která je, tento stav je provázen chronickou nestabilitou koaličních vlád, pořád je ta 101, 100, 99, přeběhlíci, úplatkářské aféry, dále nezodpovědnost politiků, stranické oligarchie, korupční propojení exekutivy s podnikatelskou sférou, tak mi připadá, že už kosmetické změny nestačí, ani příští volby nic nezmění, bude to pořád ve stejných kolejích, proto se přikláním k tomu, že je potřeba skutečně mít odvahu, abychom změnili náš politický systém, skutečně ústavní změnou je potřeba zásadní změna, a to je podle mého názoru směrem k přímé demokracii.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pane senátore, k tomu se dostaneme, tak ještě jednou, příští rok, až proběhnou sněmovní volby, chcete mít poslance?

Tomio OKAMURA, senátor, člen přípravného výboru Úsvitu přímé demokracie:
Určitě ambicí je zúčastnit se sněmovních voleb a ambicí je získat minimálně 10 až 15 % hlasů, aby to bylo 20 až 30 poslanců, což podle dosavadních propočtů za uplynulých 20 let by stačilo na to, aby na tomto hnutí závisela vláda. Toto hnutí bude opozičním hnutím a podpoří vládu pouze za jediné podmínky změna ústavy k přímé demokracii. Tato změna trvá legislativně necelý rok, to znamená, právo v referendu navrhovat a rušit vybrané zákony, přímou volbu starostů, poslanců a hejtmanů, možnost v referendu přímo volené politiky odvolávat, osobní a hmotnou a trestní odpovědnost všech politiků, soudců, státních zástupců a exekutivy a všech, co hospodaří s veřejnými penězi, a také, a to je velmi důležité, zcela jasné oddělení moci zákonodárné a exekutivní. Tady jsou ty korupční propojení.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Dobře, pane senátore, jenom začnu z toho vybírat věci, které mě teď zajímají. Říkáte hmotná odpovědnost za své konání, jmenoval jste i soudce. Soudci by měli být hmotně odpovědni za to, že nějak rozhodnou v rámci své soudcovské praxe?

Tomio OKAMURA, senátor, člen přípravného výboru Úsvitu přímé demokracie:
Tak problém soudců je skutečně obrovský, politici se ho bojí, mlčí, lidé to však vnímají.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pane senátore, pardon, nemusíte přede mnou vést politickou kampaň, stačí, když budete odpovídat na otázky.

Tomio OKAMURA, senátor, člen přípravného výboru Úsvitu přímé demokracie:
Dám konkrétní příklad. Dám konkrétní příklad. Vzpomeňte v loňském roce na kauzu nespravedlivě odsouzeného mladíka na Znojemsku v kauze přepadené pošťačky. Přesto, že soudce neměl pádné důkazy, odsoudil nevinného mladíka na 5 let do vězení, ten si těch 5 let odseděl a až po 5 letech policisté dopadli na základě testů DNA a přiznání skutečného pachatele. Soudce se vůbec tomu mladíkovi nejen, že neomluvil, měsíce se tahají, pokračují další tahanice, ten mladík se nemůže zbavit toho nespravedlivého rozsudku a soudce co? Ten se nám směje do obličeje. Můj návrh je, pakliže soudce odsoudí nespravedlivě člověka na základě nejasných důkazů, měl by si jít potom na stejný rozsudek sednout sám a odejít ze soudní síně, to není možné toto dělat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Kdo o tom rozhodne, že ten daný soudce rozhodoval špatně?

Tomio OKAMURA, senátor, člen přípravného výboru Úsvitu přímé demokracie:
Ten návod je prosím vás úplně jednoduchý, můžeme se podívat i do zahraničí, můj návrh je, aby soudci pravidelně například jednou za 5 let veřejně obhajovali mandát. Neříkám volby, to by bylo finančně zatěžující, ale aby veřejně třeba způsobem, jako se volí řeknu příklad takový, aby měli občané představu, třeba ředitel České televize, to znamená, veřejně, veřejně, aby zúčtovali svoji práci, kolik ..., náš stát je totiž expertem v jedné věci, rozdíl ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pardon, pane senátore, vy jste mi odešel od toho tématu toho nespravedlivě odsouzeného. Kdo rozhodne o tom, že ten daný soudce v dané kauze rozhodoval nesprávně?

Tomio OKAMURA, senátor, člen přípravného výboru Úsvitu přímé demokracie:
Tak já vám právě v tomto chci říct, že za prvé, musí být veřejná kontrola soudců, aby věděli, že veřejně budou muset své mandáty obhajovat, druhá věc je, že já navrhuji, aby byl po vzoru mnohých západních zemí v Čechách zvláštní malá řekl bych taková pružná instituce, která by přehodnocovala právě ty soudní rozsudky, úplně mimo soudní moc, to je zcela běžné i v mnoha západních zemích, takový jakýsi ombudsman, rozhodně bych rozšířil i práva ombudsmana a jeho pravomoce, protože ta soudní moc nám tady úplně zvlčila a musím říct, že většina lidí ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pardon, pane senátore, kdo by rozhodl o tom, že ten daný soudce rozhodoval v té dané kauze špatně a řekl by tento soudce je zralý na potrestání?

Tomio OKAMURA, senátor, člen přípravného výboru Úsvitu přímé demokracie:
Tak já si myslím, že je to zcela jasné, takže se vrátíme k té kauze odsouzené pošťačky. Policisté našli skutečného pachatele, je zákonně souzen, DNA a je to zcela jasné, takže ten soudce rozhodl špatně, omylem a musí si za to nést důsledky. Řekl jsem to myslím jasně.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A co když rozhodoval na základě v tu chvíli daných důkazů, které prostě ležely na stole, kdo o tom rozhodne, že on opravdu rozhodl špatně?

Tomio OKAMURA, senátor, člen přípravného výboru Úsvitu přímé demokracie:
Prosím vás, v právní vědě přeci platí jasná premisa, když nemáte stoprocentní důkazy, tak musíte přeci vynést rozsudek nevinný, to je přeci jasná premisa, na to se mě tady ani neptejte, to víte sám. To znamená, když nemáte stoprocentní důkazy ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pane senátore Okamuro, my si možná nerozumíme v té věci, že my dva si můžeme myslet, že ten daný soudce rozhodl nějak špatně nebo dobře, ale vy tam někde vidíte v tom nějaký automatický mechanismus, že automaticky ten soudce prostě, jakmile se ukáže, že rozhodl špatně z pohledu několika laiků, tak si prostě půjde sednout?

Tomio OKAMURA, senátor, člen přípravného výboru Úsvitu přímé demokracie:
Tak já už jsem vám tady dal dva konkrétní mechanismy, takže je zopakuji ještě jednou, jestli jsme se neslyšeli, protože já jsem v senátním studiu, vy jste v budově Českého rozhlasu, možná ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já slyším docela dobře, pane senátore.

Tomio OKAMURA, senátor, člen přípravného výboru Úsvitu přímé demokracie:
Možná tedy špatné linky. Takže za prvé, já navrhuji, aby tady byl institut po vzoru mnoha západních zemí, který bude přezkoumávat sporné soudní rozsudky, složený z odborníků, může to být třeba, tímto je k veřejné diskusi odborníků, může to být po vzoru těch západních zemí třeba tím, že tam budou jak zástupci odborníků, tak zástupci veřejnosti, tak zástupce třeba parlamentní komory a podobně, hlavně, aby to bylo nezávislé, aby soudci nerozhodovali vzájemně o soudcích, jako je tomu teď, to je přeci ten problém, že když soudce třeba má průtahy ve 100 třeba soudních případech, zničí životy 100 lidem, tak nejvyšším postihem, který on dostává od Soudcovské unie, je například snížení svého 70tisícového platu o 5 % na půl roku, to je zcela skandální.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A jenom pardon, pane senátore, možná mi něco v našem hovoru uniklo, ale neexistuje tady jaksi soustava různě vysokých soudů, řekněme od obecních, městských po Nejvyšších soud a řekněme tu nejvyšší instanci Ústavní soud?

Tomio OKAMURA, senátor, člen přípravného výboru Úsvitu přímé demokracie:
Tato sestava absolutně nefunguje, proto nám tady běhají ti tuneláři, zloději a gauneři, kteří rozhodli naši zemi celých 20 let. Vy máte pocit, že tady funguje dobře soudní moc? Já a myslím, že i většina českých občanů, minimálně voliči v mém senátním obvodě tento pocit rozhodně nemají. Tato soustava je nefunkční a to z jednoho jediného důvodu, protože soudci jsou do smrti neodvolatelní a nad každým člověkem musí prostě viset Damoklův meč i nad soudci i nad politiky, aby za své neodpovědné jednání mohli být odvoláni či potrestáni, to u soudců nefunguje.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pojďme tedy k politice. Senátor Tomio Okamura je hostem těchto Dvaceti minut Radiožurnálu. Pojďme mluvit, pane senátore, konkrétně o tom, jak by fungovalo posílení přímé demokracie přímo v politice? Řekněme takového přímo voleného poslance, kolika kandidátními nebo volebními lístky by se daný jeden volič musel probrat, aby si vybral?

Tomio OKAMURA, senátor, člen přípravného výboru Úsvitu přímé demokracie:
Tak ten můj návrh je kombinací toho švýcarskolichtenštejnsko řekl bych amerického modelu. Já naši zemi pořád vidím právě někde, že bychom třeba v budoucnu, já bych chtěl, abysme byli něco jako Švýcarsko, taková ta malá země, na kterou můžeme být hrdí a kterou obdivuje i ten svět. Ale konkrétně, první je, první, co prosazuji, je plošný zákon o referendu, ten je klíčem ke všemu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Počkejte, pane senátore, dostaneme se k tomu? Řekněte mi, jak konkrétně byste si představoval přímou volbu poslance, poslanců? Chtěl byste měnit jejich počet směrem třeba k menšímu počtu?

Tomio OKAMURA, senátor, člen přípravného výboru Úsvitu přímé demokracie:
Děkuji za tu otázku, odpovím. Myslím, že počet poslanců by mohl být klidně stejný jako senátorů, snížit ho třeba na 81. Snížil bych volební okrsky na malé přirozené okresy, to dnes vůbec nefunguje. Dnes jsou ty volební obvody, i ty senátní, viz ten můj dělaný velmi nepřirozeně, kdy jsou tam spádové oblasti, které vůbec historicky spolu nesouvisí. To zmenšení těch okresů do přirozených oblastí má důležitý význam právě i z přímé demokracie, protože bude lepší dohled nad tím, nad prací toho kandidáta a na základě přímé volby to znamená by byly po vzoru například jako jsem byl já volen přímo do Senátu, tak by byli voleni co parlamentu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak tomu rozumím. Znamená to, že v tom vašem vidění věci by vůbec nebylo místo pro stranické kandidátky?

Tomio OKAMURA, senátor, člen přípravného výboru Úsvitu přímé demokracie:
Bylo samozřejmě, vždyť strany můžou také postavit své kandidáty do přímé volby, v tom přeci není vůbec problém, tak to také staví přeci do Senátu. Nicméně v mém návrhu je a my to navrhujeme, aby parlament pouze přijímal zákony a vládu neurčoval parlament, protože tady dochází k těm korupčním propojením, že přes ty své ministry se potom předražují zakázky a dochází ke korupci, ale aby vládu jmenoval v těch zákonných mantinelech, které právě určí Poslanecká sněmovna či parlament, tak, aby ji jmenoval přímo volený, avšak nově také odvolatelný, referendem odvolatelný prezident.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pane senátore Okamuro, jak je to teď, kdo jmenuje vládu?

Tomio OKAMURA, senátor, člen přípravného výboru Úsvitu přímé demokracie:
Tak formální jmenování dělá prezident, nicméně vláda vzniká na základě vládní koalice, která je ustanovená v Poslanecké sněmovně, proto jsou pořád ty 99, 100, 101, máme ty přeběhlíky. Můj návrh je vláda stabilní nikoliv přeběhlická, nikoliv vratká, to znamená ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pane senátore, mně akorát unikl ten moment, kdy jste se dostal od vratkých ke stabilní vládě. Jak by při přímé volbě poslanců automaticky vznikla stabilní vláda?

Tomio OKAMURA, senátor, člen přípravného výboru Úsvitu přímé demokracie:
Protože vládu by jmenoval, což je ten právě, jsou to ty modely ze světa, vládu by jmenoval přímo volený a také referendem odvolatelný prezident, to znamená, i kdyby v parlamentu vznikaly krize, tak vláda stabilně pracuje dál, protože nemá to vliv na stabilitu parlamentu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To znamená, že z vašeho pohledu vláda vlastně nepotřebuje žádnou oporu v parlamentu?

Tomio OKAMURA, senátor, člen přípravného výboru Úsvitu přímé demokracie:
Potřebuje, protože v parlamentu by podle mého názoru politici měli pouze schvalovat zákony, to znamená v těch zákonných mantinelech se přeci musí každý občan České republiky včetně vlády pohybovat. V parlamentu se tím pádem politicky na základě voleb určí, jaké by mělo být DPH, jaké by měly být daně, nevím, odchod, odchod do důchodu, no všechny ty zákony, které normálně parlament dělá, nicméně v těchto mantinelech by fungovala vláda. Já navrhuji, aby vláda byla, klidně ministři můžou být vzejití z veřejných výběrových řízení, které klidně prezident by mohl dělat otevřeně, aby občani mohli vyhodnotit jednotlivé kandidáty. Já jsem pro maximální otevřenost, já občany skutečně nepodceňuji a důležité je, že bude zcela oddělená zákonodárná moc od té exekutivní, to je to korupční propojení, které nám tady právě dělá to rozkrádání země za posledních 20 let.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Vy jste už to několikrát říkal u osoby prezidenta, že by byl odvolatelný. V jaký moment by byl odvolatelný?

Tomio OKAMURA, senátor, člen přípravného výboru Úsvitu přímé demokracie:
Tak těch modelů k diskusi je celá řada a já vám řeknu, proč k diskusi předtím, než opět dáte ostrou otázku, protože ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já už jsem tu otázku položil.

Tomio OKAMURA, senátor, člen přípravného výboru Úsvitu přímé demokracie:
Protože první záměr v případě úspěchu voleb do Poslanecké sněmovny je prosazení zákona o referendu, to je klíč ke všemu, o plošném referendu, proto si lidé potom v referendu určí, jestli chtějí změny ústavy směrem k přímé demokracii a jakým způsobem by ten mechanismus měl víceméně fungovat. Podrobně to máme sepsáno, je to sepsáno například v knize Úsvit od Pavla Kohouta, to znamená, dávno je to na papíře, každý si to může přečíst, není to, že já si to tady nějakým způsobem teďka cucám z prstu, máme to dávno prodiskutováno.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ne, pardon, toto já jsem vůbec nedoufal, že byste si to teď, pane senátore, cucal z prstu.

Tomio OKAMURA, senátor, člen přípravného výboru Úsvitu přímé demokracie:
Ano.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
V podstatě další otázku jsem chtěl položit, s kým jste tuto změnu vymýšlel?

Tomio OKAMURA, senátor, člen přípravného výboru Úsvitu přímé demokracie:
Tak a k té odvolatelnosti, abych teda opravdu odpověděl na vaši otázku, návrh je zcela jednoduchý a prozkoušený právě z těch zemí, kde ta přímá demokracie funguje, je to třeba Lichtenštejnsko, Švýcarsko a podobně. Poslanec může být odvolatelný, například ne častěji než jednou za rok a vždy vyšším počtem hlasů, než byl zvolen, je to logické, je to jasné a myslím, že nemám k tomu už co dodat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
V jaký moment, v jaký moment podle vašeho názoru by se mohlo vůbec začít uvažovat o tom, že by daný poslanec nebo prezident měl být odvolán?

Tomio OKAMURA, senátor, člen přípravného výboru Úsvitu přímé demokracie:
Tak ty momenty jsou různé. Tím úvodním momentem může být například petice občanů, která bude obsahovat třeba říkám, podle toho, jestli by se jednalo o prezidenta, jestli se jedná o poslance, protože prezident je celonárodní záležitost, poslanec je ta okrsková záležitost svého volebního obvodu, to znamená, může to být třeba příkladem k diskusi, 10 tisíc občanů, petice 10 tisíc občanů a na základě toho by bylo referendum o odvolání toho poslance. To je všechno k diskusi, protože já prosazuji plošný zákon o referendu, aby lidé si určovali zásadní momenty sami, kam chtějí, aby směřovala Česká republika.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já tomu rozumím, pane senátore, já se ptám, je to nová situace, je to zásadní a komplexní změna ústavy, tak se ptám z vašeho pohledu, v jakém momentě, z jaký čin, za jaké jednání by například prezident z vašeho pohledu mohl být odvolán?

Tomio OKAMURA, senátor, člen přípravného výboru Úsvitu přímé demokracie:
Tak odpovím vám na to nejdřív všeobecněji, což nebudete spokojen, a to znamená, že v zákonu o referendu to samozřejmě bude záviset, když budeme mít plošný zákon o referendu, na občanech, jaký moment vyhodnotí. Ale já si dokážu představit, že v případě třeba prezidenta či poslance by to bylo, kdyby zásadně porušil třeba svůj volební program nebo kdyby kradl, to je, myslím, že zcela jasné.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Když, vy jste ten názor na současnou českou politiku a vůbec na ten politický systém už řekl, ale když se díváte na politický systém a na české politiky současné, tak vidíte adepty na odvolání,

Tomio OKAMURA, senátor, člen přípravného výboru Úsvitu přímé demokracie:
No, tak samozřejmě. Promiňte, ale když třeba vidím paní Parkanovou, bývalou ministryni obrany, která, ať svým přímým zaviněním či nepřímým jako ministryně obrany nechala předražit zakázku na letouny CASA o tři čtvrtě miliardy korun z našich veřejných peněz, tak to by se v přímé demokracii nikdy nemohlo stát, aby tato poslankyně ještě seděla v Poslanecké sněmovně a dál brala plat z veřejných peněz. V přímé demokracii by přeci takový typ poslance byl okamžitě odvolán, a to já prosazuji.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ještě někdo další?

Tomio OKAMURA, senátor, člen přípravného výboru Úsvitu přímé demokracie:
Dal jsem vám konkrétní příklad, tak teďka bych si asi musel vzpomínat, nebo máme tady pana poslance Ratha. Samozřejmě, když je někdo ve vězení a není schopen vykonávat mandát, tak já si myslím, že by už neměl dále, zvláště, když bude třeba potom pravomocně odsouzen, což ještě pan Rath není, ale v případě, dávám ten příklad do diskuse, v případě, že by byl poslanec pravomocně odsouzen souzen a na základě stávajících zákonů mu nezaniká mandát, jak víme, tak občané by ho zajisté v referendu odvolali, to je prostě, těch příkladů je celá řada.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Stále posloucháte Dvacet minut Radiožurnálu dnes se senátorem Tomio Okamurou. Vy do toho všeho, o čem tady mluvíme, pane senátore, hodláte jít sám se svým hnutím nebo se chcete s někým řekněme spojit, s někým spolupracovat?

Tomio OKAMURA, senátor, člen přípravného výboru Úsvitu přímé demokracie:
Tak já v současné době samozřejmě jednám s mnoha osobnostmi v rámci České republiky, kteří buď mě přímo kontaktují, anebo já kontaktuji je, jsou to osobnosti z řad různých profesorů, primářů, ale i učitelů, ale i běžných lidí, kteří by chtěli pomoci a zapojit, abychom tu Českou republiku změnili. Výhodou mého návrhu je, že mě nikdo nemůže podezřívat z toho, že sám bojuji o své koryto, protože já bojuji za to, aby lidé mohli v referendu odvolávat politiky, to znamená, kdyby si to náhodou někdo myslel, tak si podřezávám větev i sám pod sebou. Pakliže budu nepoctivý, budu lhát, krást a podvádět lidi, tak mě odvolají a bude z toho ostuda, já s tím samozřejmě počítám, a proto to také můžu zcela jasně a přímo prosazovat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Mě pardon, pane senátore, zajímalo, jestli budete, jestli budete spolupracovat s některými dalšími politickými hnutími, které se tu a tam rodí právě před sněmovními volbami v roce 2014, můžete mluvit o Hnutí pro sport bývalého ministra školství Dobeše, můžeme mluvit o politickém hnutí Andreje Babiše?

Tomio OKAMURA, senátor, člen přípravného výboru Úsvitu přímé demokracie:
Tak hnutí Úsvit přímé demokracie se neřadí ani napravo, ani nalevo, protože prosazuje pouze principiální změny politického systému, které umožní všem občanům ať už na levici, v politickém vpředu či na pravici, svobodně a přímo volit své zastupitele a ovlivňovat dění ve své zemi, a proto já chci říci, že já sháním podporu a vyzývám všechny občany nehledě na stranickou knížku, protože to není vůbec důležité, jestli je někdo zleva či zprava, protože zákon o referendu, tam si to lidé už potom určí všechno sami, abysme spolupracovali na této změně. To znamená, není to ani levicové, ani pravicové. Já jenom chci, aby lidé měli větší pravomoci a mimochodem nechte mi teďka říct ještě druhý zásadní důvod, proč to prosazuji. Podívejme se, vždyť většina lidí ani nepovažuje Českou republiku za takové to svoje dítě, které milují. 60 % lidí nejde ani k volbám. Podívejte se na tu netečnost na ulicích, lidé si často ani nepomůžou, nadávají si, závidí si a mně právě připadá, že kdybychom prosadili tu přímou demokracii, tak to má i ten druhý důležitý aspekt, že my občané České republiky se budeme více zajímat o naši zemi, protože budeme vědět, že ji více jsme schopni přímo ovlivnit a podívejte se na Švýcarsko, jak tam vlají švýcarské vlajky.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pane senátore, rozumím. Vy jste od podzimu nezávislý senátor. Před rokem, na začátku roku 2012 jste na začátku vaší volební kampaně říkal, že chcete prosazovat změnu volebního zákona, mluvil jste také o vybudování plošné sítě bezdrátového vysokorychlostního internetu po celé republice a bezplatné internetové telefonování a také jste mluvil, že by měl zmizet monopol Tomáše Chrenka ve zdravotnictví. Nic z toho se, pane senátore, ani nerozjelo, navíc vy sám jste spolupředkladatelem jednoho jediného zákona spolu s dalšími 38 kolegy v Senátu. To vypadá, že se vám to úplně nedaří?

Tomio OKAMURA, senátor, člen přípravného výboru Úsvitu přímé demokracie:
Samozřejmě já jsem s písemnými návrhy svých zákonů, to znamená zákon o referendu, zákon o povinnosti hospodařit s péčí řádného hospodáře pro ministry a další veřejné činitele, zákon o zákazu hracích automatů, zákon co se týče, novela zákona o exekutorech a podobně. Já jsem písemně obešel vybrané vlivné senátory, a dokonce i poslance v Poslanecké sněmovně a nenašel jsem většinovou podporu, písemně jsem ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pane senátore, já to vím, a proto se na to ptám, ptám se, jestli má vůbec cenu za vámi jít, když se vám nepodařilo ani splnit ani drobek z vašich předvolebních slibů před kandidaturou do Senátu?

Tomio OKAMURA, senátor, člen přípravného výboru Úsvitu přímé demokracie:
Promiňte, ale to mi teďka dáváte schválně takovouhle otázku, protože ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Všechny jsem vám položil schválně.

Tomio OKAMURA, senátor, člen přípravného výboru Úsvitu přímé demokracie:
Vím, vím, vím. Protože já přeci nemám věšteckou kouli v tom, jak dopadnou volby do Senátu. Pro mě byl výsledek voleb do Senátu velkým zklamáním v tom, že si lidé navolili Senát opět tak, že většinu má strana dosavadního establishmentu, jejíž členové byli například Stanislav Gross a další, a tím pádem, když má většinu jedna strana v Senátu, tak samozřejmě oni se ani s nikým jiným v podstatě nebaví. Já si tím pádem říkám sám sobě, jestli jsem nespokojený v té České republice jenom já, jako jo, a jsou to jenom hospodské řeči ostatních, že jsou vlastně nespokojení, anebo jsou nespokojení pouze v mém senátním obvodě, kde to jasně vyjádřili, a právě proto, si chci ještě jednou přeprověřit, zdali ta chuť po těch změnách je v českých občanech moravských a slezských skutečná, anebo jestli to tak není, takže ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pane senátore, chápu. Takových bylo dnešních Dvacet minut Radiožurnálu. Senátor Tomio Okamura byl jejich hostem. Díky za váš čas. Na shledanou.

Tomio OKAMURA, senátor, člen přípravného výboru Úsvitu přímé demokracie:
Na shledanou.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Martin Veselovský byl u mikrofonu Radiožurnálu. Přeji dobrý poslech.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je společnost NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou. Zvukové záznamy zpravodajských a publicistických pořadů Radiožurnálu si můžete poslechnout v iRadiu.

autor: mav
Spustit audio