Tomáš Lichovník, prezident Soudcovské unie

r_2100x1400_radiozurnal.png

Soudcovská unie České republiky má po šesti letech nového prezidenta a ten vstupuje do své funkce ostře. Chce změnit zákon o soudech a soudcích a rovnou říká, že je potřeba radikálně omezit vliv politiků na české soudnictví. Poslední novela klíčového soudního zákona podle nového prezidenta unie dělá z předsedů a místopředsedů soudů nejslabší a nejsnáze ovlivnitelný článek justice. Oproti tomu prezident republiky Václav Klaus říká: "Již více než pět let jsem konfrontován se zásadními problémy v otázce jmenování soudců a soudních funkcionářů a se snahou justice přisvojit si pravomoc tato rozhodnutí revidovat či dokonce prezidenta republiky v této oblasti svému rozhodování podřídit. Začíná úterních Dvacet minut Radiožurnálu, zdraví vás a dobrý poslech přeje Martin Veselovský. V jihlavském studiu Českého rozhlasu je připraven nový prezident Soudcovské unie České republiky a také předseda Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou Tomáš Lichovník. Dobrý den, pane soudce.

Tomáš LICHOVNÍK, předseda Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou, prezident Soudcovské unie ČR:
Dobrý den.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pokud tomu, pane prezidente, dobře rozumím, tak vás čeká docela tuhá bitva.

Tomáš LICHOVNÍK, předseda Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou, prezident Soudcovské unie ČR:
Lze to předpokládat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jste na to připraven?

Tomáš LICHOVNÍK, předseda Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou, prezident Soudcovské unie ČR:
Jak jen mohu být. Snažím se.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jak velký vliv mají podle vašeho názoru dnes politici na soudní moc v Česku?

Tomáš LICHOVNÍK, předseda Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou, prezident Soudcovské unie ČR:
Mají nezvykle velký vliv ve srovnání s ostatními státy nejen Evropy, ale i zbytku světa, pokud tak mohu hovořit. Ten vliv se bohužel velmi silně prohloubil po poslední novele zákona o soudech a soudcích, která tedy platí od prvního října letošního roku.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Na druhou stranu to je, to jsou necelé dva měsíce. Stačil se ten prohloubený vliv, jak vy říkáte, pane prezidente Lichovníku, nějakým způsobem projevit v praxi?

Tomáš LICHOVNÍK, předseda Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou, prezident Soudcovské unie ČR:
Ne, to se nestačil. Já ani nepředpokládám, že by snad v nejbližší době se projevit mohl, ale jde o to, že zákony by měly být koncipovány tak, aby prakticky vyloučily jakoukoli možnost zneužití a v současné době tady ta možnost zneužití nebo spíše ta možnost nátlaku na soudní funkcionáře a skrze ně i na ostatní soudce existuje.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ještě než se dostaneme ke stavu, který je od prvního října, tedy po novele zákona o soudech a soudcích, řekněte mi, jak za normálních okolností ještě před začátkem října byl realizován ten vliv politiků na soudní moc?

Tomáš LICHOVNÍK, předseda Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou, prezident Soudcovské unie ČR:
Tam byla taková zvláštní situace, která vznikla vlastně po rozhodnutích Ústavního soudu, kdy prakticky bylo sice upraveno, jak mají být soudní funkcionáři jmenováni, to znamená, předsedové a místopředsedové soudů, ale scházela úprava o jejich odvoláváních, tak byla rozhodnutími Ústavního soudu zrušena. Ta novela vlastně měla napravit tento stav, ale očekávali jsme, že tedy půjde v duchu rozhodnutí Ústavního soudu, leč to se nestalo, takže paradoxně před prvním říjnem letošního roku byla ochrana soudcovské nezávislosti výrazně vyšší než teď po této novele.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Zeptám se na druhou stranu, jsou české soudy a čeští soudci v současné době politikou ovlivněni?

Tomáš LICHOVNÍK, předseda Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou, prezident Soudcovské unie ČR:
Domnívám se, že při rozhodování jednotlivých kauz, jednotlivých případů nikoli. Samozřejmě vliv politiky, nebo politika má vliv asi na každého občana, každý z nás nějakým způsobem politiku vnímá, nicméně při rozhodování každého jednotlivého případu by se to nemělo projevovat a já se domnívám, že se to ani neprojevuje.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jak se tedy, když už bychom přiznali, že sem tam nějaký vliv přímo politiků na, nebo obecně exekutivy na soudní moc existuje, možná, že se o něm nedozví normálně laická veřejnost, ale podle vašich zkušeností jak se soudy a soudci s vlivem exekutivy vyrovnávají? Jak se jim to daří?

Tomáš LICHOVNÍK, předseda Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou, prezident Soudcovské unie ČR:
No, ta situace, která tady byla vlastně do letošního října, tak ta prakticky neumožňovala výkonné moci až tak velké zásahy jako nyní. Řekl bych, že dříve a platí to i dnes jsou nejméně ovlivnitelní, nechci použít to slovo, ale řadoví soudci, kteří tedy nejsou soudními funkcionáři a protože oni, dá se říct, nejsou té výkonné moci nijak zavázáni, nic po ní nechtějí, zatímco soudní funkcionáři v současné době mají omezené funkční období, časově omezené funkční období a po jeho uplynutí mohou se ucházet o tu funkci předsedy nebo místopředsedy soudu znovu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A to je tedy ten moment, který je činí tím slabým článkem.

Tomáš LICHOVNÍK, předseda Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou, prezident Soudcovské unie ČR:
Hned to vysvětlím. To je právě ten moment, protože o tom, zda bude někdo jmenován či opět jmenován rozhoduje buď ministr na návrh předsedy krajského soudu, pokud se jedná o předsedy okresních soudů, popřípadě prezident na návrh ministra či prezident tedy sám i bez návrhu podle toho, o který stupeň soudu se jedná, ale zákon už nemá žádné další podmínky pro to, kdo by se měl a za jakých podmínek tedy by se měl stát tím předsedou soudu, takže tady je zcela volná ruka výkonné moci a právě prostřednictvím toho, že někdo by chtěl být znovu jmenován, tak je vlastně velmi ovlivnitelný, velmi snadno vydíratelný. Stejně jako ten, kdo se uchází poprvé o tu funkci.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Říká zatím ve Dvaceti minutách Radiožurnálu nový prezident Soudcovské unie České republiky, soudce Tomáš Lichovník. Tak jak jste teď, pane prezidente, popsal změnu té novely zákona o soudech a soudcích, tak vy ji považujete za úmyslnou, že tento moment byl do zákona o soudech a soudcích vsunut?

Tomáš LICHOVNÍK, předseda Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou, prezident Soudcovské unie ČR:
No, ten vývoj byl trochu jiný, protože ministerstvo spravedlnosti předložilo poněkud jiný návrh novely zákona o soudech a soudcích a řekl bych, že těch takových nejtvrdších změn doznal ten návrh až v Poslanecké sněmovně.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To nijak nezbavuje moji otázku aktuálnosti, protože je celkem jedno, jestli ten soud a jestli ten zákon vyšel takto už z dílny ministra spravedlnosti, anebo teprve určitým experimentováním poslanců ve sněmovně.

Tomáš LICHOVNÍK, předseda Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou, prezident Soudcovské unie ČR:
Jistě, už vám rozumím. Myslím si, že je tady trvalý zájem vlastně výkonné moci na tom posílit své postavení, protože pokud jsou politici u vlády nebo pokud jsou tedy v té aktivní politice, pak je pro ně jistě velice příjemné, pokud mají co největší vliv na soudnictví, na třetí moc ve státě. Možná by jen si mohli uvědomit, že také v té politice nemusí vždy být a že se jim i ten nezávislý soud může jednou hodit.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pojďme k nějakým konkrétním příkladům, pane prezidente. Jak by měl například a teď přiznávám, jdu o, řekněme, patro výš až téměř nejvýš, co se soudní hierarchie týče, ale na příklad Ústavní soud reagovat, pokud, vezměme příklad z jara tohoto roku, kdy předseda ČSSD Jiří Paroubek řekl na jeho adresu po jednání o zákoníku práce toto: "Výsledek jednání soudu je způsoben tím, že soudce jmenoval pravicový konzervativní prezident a má tak možnost jmenovat soudce tohoto zaměření a soudci tohoto zaměření budou rozhodovat nikoliv ve prospěch běžných občanů, ale tedy podle onoho pravicového a konzervativního zaměření." To je celkem přímé obvinění určité, řekněme, stranické podjatosti soudu. Tak jak by každý soudce či soud, a teď neberme jen příklad toho ústavního, měl podle vašeho názoru jako prezidenta Soudcovské unie reagovat v takovou chvíli?

Tomáš LICHOVNÍK, předseda Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou, prezident Soudcovské unie ČR:
Já se domnívám, že proti takovému opravdu nařčení je potřeba se ohradit, nicméně přesvědčit, že tomu tak není, můžeme jen svými rozhodnutími, nijak jinak.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ohradit, že by třeba měl daný soudce nebo daný soud dělat nějaké veřejné prohlášení, že ne, není to tak, my jsme nestranní, nebo jak byste si to představoval?

Tomáš LICHOVNÍK, předseda Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou, prezident Soudcovské unie ČR:
Dovedu si představit, že by, neočekával bych to od konkrétního soudce, dovedu si představit, že by to mohlo udělat vedení soudu, ale říkám, tím bych považoval tu věc za uzavřenou a pak tedy jen těmi rozhodnutími bych přesvědčoval veřejnost.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Rozumím tomu tedy správně, že i váš názor, pane prezidente, je ten, že soudce by měl být apriori nestranný, anebo je to jedno, zejména když bude soudit podle zákona?

Tomáš LICHOVNÍK, předseda Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou, prezident Soudcovské unie ČR:
To je základní podmínka výkonu soudcovské funkce, aby byl nestranný. Bez toho nemůže být soudcem.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak. A teď já si dovolím vytrhnout jedno vaše mediální prohlášení, které jste včera poskytl Lidovým novinám a v tom prohlášení jste řekl: "Za šestnáct let své soudcovské praxe jsem se nesetkal s jediným náznakem ovlivňování sporu, přesto je nutné naprosto vyloučit každou takovou možnost. Uvědomme si, dnes jsou komunisté v krajských radách, jak daleko to je do vlády celého státu a jak dokázali za své vlády zneužívat soudy a zničit tak lidské osudy i lidské životy, na to nesmíme zapomenout." Teď mi jde o to mediální prohlášení, které vy jste učinil a ze kterého se dá vyčíst, že vaše, řekněme, animozita vůči KSČM je značná.

Tomáš LICHOVNÍK, předseda Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou, prezident Soudcovské unie ČR:
Nenazval bych to animozitou, nicméně se domnívám, že je potřeba poukázat právě na historické zkušenosti. Možná se mi nepovedlo zcela šťastně pouze poukázat, jak jsem tedy to měl na mysli, ale chtěl jsem ilustrovat, že to nejsou nějaké plané obavy, že prostě k tomu zneužití justice už zde došlo a samozřejmě musíme se vyhnout jakékoli možnosti takového zneužití do budoucna.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jinými slovy, z hlediska soudní moci by podle vašeho názoru, pane prezidente soudcovské unie, bylo lepší, kdyby KSČM u moci tedy ve vládě nebyla? Já jen generuji další otázku z toho prohlášení pro Lidové noviny.

Tomáš LICHOVNÍK, předseda Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou, prezident Soudcovské unie ČR:
Ano. Ano, rozumím vám. Myslím si, že jako představiteli nepolitické stavovské organizace mi nepřísluší vyjadřovat se k tomu, kdo by měl, či neměl být u moci. Tam opravdu se mi jednalo jen o poukaz na historické zkušenosti.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pojďme tedy postoupit o něco dále, už jste zmiňoval, že podle vašeho názoru a pravděpodobně i podle názoru celé soudcovské unie má novela zákona o soudech a soudcích ono slabé místo, které minimálně ze soudních funkcionářů dělá určitá slabá místa, mimochodem tedy i z vás, protože vy jste předseda okresního soudu.

Tomáš LICHOVNÍK, předseda Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou, prezident Soudcovské unie ČR:
Určitě, určitě i ze mne. Já si myslím, že teď spolu s místopředsedou soudu jsme nejslabším článkem z hlediska nezávislosti.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ovšem jenom ve chvíli, kdy byste si to připustil a kdyby vy sám, pane předsedo a teď se omlouvám, že to takto dávám, na vašem příkladu to znázorňuji, kdy vy sám byste si řekl, že byste chtěl být zvolen znovu a že pro to něco uděláte, to znamená, že vy takříkajíc předjímáte určitou slabost na straně soudců.

Tomáš LICHOVNÍK, předseda Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou, prezident Soudcovské unie ČR:
Předjímám lidskou slabost. Každý z nás soudců, každý ze soudních funkcionářů je člověk, který má určité své motivace, má určité své představy o své další práci, o tom, co by chtěl dělat a opět zdůrazňuji, já neříkám, že tady je reálné nebezpečí, že příští týden, za rok, kdy se bude rozhodovat o znovujmenování nebo jmenování, že k něčemu takovému dojde, také jak jsem vlastně řekl, nikdy jsem se s ničím takovým ani nesetkal, nicméně se domnívám, že je potřeba, aby právní úprava zcela vylučovala tuto možnost.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jak by měla ta právní úprava vypadat? Protože celkem jasně jsme si tady v rozhovoru řekli, jak vypadá stávající novela zákona o soudech a soudcích, respektive stávající podoba zákona, která platí od počátku října, jak by měla vypadat z vašeho názoru, aby ve vás ty obavy nevzbuzovala?

Tomáš LICHOVNÍK, předseda Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou, prezident Soudcovské unie ČR:
Tak, takový nejrozšířenější model, a to nejen v Evropě, je velmi rozšířený i jinde ve světě, je určitý završující orgán, který tedy zastřešuje justici, je to vlastně jakýsi nejvyšší soudní orgán, ať se to nazývá Nejvyšší soudcovská rada či jakkoli jinak a ten je složený buď výhradně ze soudců nebo ze soudců a zástupců například zákonodárného sboru či může mít i jiné složení a to je ten orgán, který vlastně rozhoduje o těch základních otázkách justice, například i o tom, kdo tedy bude funkcionářem toho kterého soudu, kdo bude navržen jako soudce.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tuším, že minulý týden váš předchůdce ve funkci prezidenta soudcovské unie pan soudce Jirsa říkal, už se rýsuje užší spolupráce mezi Soudcovskou unií, Nejvyšším soudem, Nejvyšším správním soudem a Kolegiem předsedů krajských soudců. To je tedy ta zmiňovaná soudcovská samospráva?

Tomáš LICHOVNÍK, předseda Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou, prezident Soudcovské unie ČR:
Můžeme to nazývat soudcovskou samosprávou, můžeme to nazývat emancipací soudní moci, což je možná příhodnější, protože když se podíváme do ústavy, máme tam pod sebou napsány tři moci. Moc zákonodárná, moc výkonná a moc soudní. A u moci soudní chybí jakákoli hlava. Ministerstvo jí samozřejmě nemůže být, protože ministerstvo spravedlnosti je orgánem výkonné moci, čili není tam žádný orgán, který by zastřešoval moc soudní. A reprezentoval.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Dobře. A tak jak jsem teď jmenoval to prohlášení pana soudce Jirsy, že by se, řekněme, tato emancipovaná soudní moc či soudcovská samospráva sestávala z těch čtyř pilířů, tedy Soudcovská unie, Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud a Kolegium předsedů krajských soudů, to je představa Soudcovské unie, že by mělo ten orgán takto vypadat, takto být složen?

Tomáš LICHOVNÍK, předseda Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou, prezident Soudcovské unie ČR:
Ne, to vůbec se nejedná o složení. Jedná se pouze o partnery, kteří by spolu měli jednat a vlastně hledat ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A s čím do toho jednání tedy půjde Soudcovská unie? Jak by ten výsledný orgán, ta hlava soudní moci měla vypadat podle vašeho názoru?

Tomáš LICHOVNÍK, předseda Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou, prezident Soudcovské unie ČR:
Podle názoru Soudcovské unie by to měl být tedy orgán, který bude složen ze soudců všech stupňů, kteří budou voleni na nějaký časově určitý úsek a který by měl mít tedy pravomoci, ať již v té věci personální, případně i ve věci finanční, to už je ale všechno otázka pro jednání. Samozřejmě jsme připraveni jednat i o jiných modelech, ale jedná se nám o to, aby tady skutečně existoval orgán, který zastřešuje celou moc soudní.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tomu úplně rozumím, na druhou stranu do toho jednání o výsledné podobě té hlavy soudní moci bude vstupovat i soudní unie s nějakým svým asi uceleným názorem a na ten se právě teď, pane prezidente, ptám, protože je to debata, která se už nějakou dobu táhne. Chýlí se to všechno ke konci? Je možné, že v nějakém dohledném horizontu opravdu takový orgán bude nějakým způsobem vytvořen?

Tomáš LICHOVNÍK, předseda Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou, prezident Soudcovské unie ČR:
Tak, řeknu, že doufám, že ano. My jako Soudcovská unie máme připravený, dokonce máme připravené dokonce paragrafové znění takového návrhu, ale když se rozhlédneme po okolních státech, tak v nejrůznější formě mají Nejvyšší soudcovskou radu například na Slovensku, v Polsku, v Moldávii, a to pomíjím celou západní Evropu, Španělsko, Francii, Itálii, Holandsko, takže my tady zůstáváme opravdu už takovým ostrůvkem.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pane prezidente, já opravdu toto vůbec nezpochybňuji. To už jsme, myslím, řekli a dokonce bych skoro odhadl, že posluchači Českého rozhlasu to vědí, na druhou stranu mě by zajímalo, které přesně pravomoci by, řekněme, tato soudcovská rada chtěla převzít. Chtěla by převzít například pravomoci prezidenta republiky ve jmenování soudců?

Tomáš LICHOVNÍK, předseda Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou, prezident Soudcovské unie ČR:
Tam záleží, nebo takto, čistě jmenování, tam se domníváme, že by bylo dobré nějaký způsob vzájemné kontroly, to znamená, například navrhovací pravomoc Nejvyšší soudcovské rady, která by tedy navrhovala kandidáty a, dejme tomu, jmenování prezidentem, ano. Nebo jmenování a k tomu kontrasignace, ale to už je méně praktické. Takže spíše nějaké vyvážení těch mocí.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A když ještě zpátky zabrousíme k tomu slabému článku, tak jak jste to vy nazval, to znamená, k předsedům a místopředsedům, funkcionářům soudů, tak ty by navrhoval a jmenoval kdo? Podle vašeho názoru.

Tomáš LICHOVNÍK, předseda Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou, prezident Soudcovské unie ČR:
To se domnívám, že by mělo být tedy v pravomoci rady, Nejvyšší soudcovské rady. Protože ještě to vysvětlím. Dnes se často prezentují předsedové soudů jako manažeři soudů, že jako takoví by měli vystupovat, ale to jejich hlavní poslání není v tom, aby vedli soud jako nějakou firmu, na to je tam ředitel soudní správy, který se musí postarat o to, aby bylo dostatek zaměstnanců, aby bylo čím topit, aby bylo na co tisknout, ten předseda soudu, ten se má starat opravdu jen o ten výkon soudnictví.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ano. Tak, Soudcovská unie České republiky disponuje paragrafovým zněním, které by mělo nějakým způsobem zakotvit jakousi soudcovskou radu, tedy hlavu soudní moci v České republice. Máte nějaký odhad toho, kdy by ta jednání mohla být u konce a mohlo být vše posunuto do legislativního procesu?

Tomáš LICHOVNÍK, předseda Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou, prezident Soudcovské unie ČR:
Vím, kdy by měla začít. To by mělo být začátkem prosince, avšak tady opravdu velmi záleží na ochotě zejména ze strany politiků, to znamená, ze strany ať již zákonodárné či výkonné moci. Oni zatím moc té ochoty neprojevili, takže my se budeme spíše snažit přesvědčovat občany nebo vysvětlovat občanům, že opravdu to, co prosazujeme, neprosazujeme pro sebe, ale prosazujeme právě pro jejich vyšší ochranu. Takže nemohu vám skutečně říct bohužel žádný termín, ani přibližný, protože to všechno záleží na tom, jak se nám podaří tedy přesvědčit občany o naší představě a jak se pak občanům podaří přesvědčit politiky, že by bylo vhodné respektovat tuto představu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak není vyloučeno, že to bude opravdu běh na dlouhou trať. Takových bylo dnešních Dvacet minut Radiožurnálu. Mým hostem byl nový prezident Soudcovské unie České republiky Tomáš Lichovník. Pane prezidente, díky za váš čas a na shledanou.

Tomáš LICHOVNÍK, předseda Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou, prezident Soudcovské unie ČR:
Děkuji vám za pozvání. Na shledanou.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
U mikrofonu Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu byl také Martin Veselovský. Přeji vám příjemný večer.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.

Spustit audio
autor: Martin Veselovský