Tepelná čerpadla a úspory energií

26. duben 2006
Trendy

Ceny energií neustále rostou a nebude to lepší. Měli bychom tedy přemýšlet jak ušetřit. Máte-li k dispozici počáteční kapitál, jsou dobrým řešením pro úspory tepelná čerpadla. Jaké jsou náklady? Jak fungují? A kolik ušetříme? Základní otázkou pro odborníka Ivo Novohradského je, kolik při používání tepelného čerpadla ušetříme.

Novohradský: Může jít přibližně o úsporu dvou třetin elektrické energie.

To zní slibně a lákavě, nesmíme ale zapomenout na počáteční investice.

Novohradský: Dá se říci, že pořízení tepelného čerpadla je nákladnější investicí, ale určitě se vrátí za několik let zpátky. Je to o tom koupit skříňku ve velikosti ledničky, nebo s tím souvisí úpravy v okolí domu týkající se rozvodů a podobně. Nákupem zařízení investice nekončí, je potřeba počítat s instalací, která představuje asi dvě desetiny pořizovací ceny tepelného čerpadla, takže celková realizace v průměru vychází na 250 až 300 tisíc korun pro rodinný domek. Rozpočet je odvislý od topného výkonu, velikosti objektu a dalších faktorů.

Na jakém principu pracuje tepelné čerpadlo? Využívá energie ze vzduchu, ze země nebo spodní vody.

Novohradský: Například tepelná čerpadla země - voda využívají geotermální teplo ze země. Vlastní instalace spočívá v tom, že musíme instalovat výměník tepla, který je uložen buď horizontálně, pod povrchem země, nebo vertikálně, v hlubinném vrtu a tepelné čerpadlo pak prostřednictvím tohoto kolektoru dokáže získávat energii ze země.

Ne všechny lokality se ale dají využít pro umístění tepelných čerpadel země - voda, snazší je instalace čerpadel vzduch - voda.

Novohradský: Venku se umístí jednotka tepelného čerpadla, která odnímá teplo z okolního prostředí, převádí ho na hodnotu vyšší, vhodnou pro vytápění.

autor: nov
Spustit audio

Více z pořadu