Tahle diskuze nesmí trvat donekonečna. Jak vypadalo jednání opozice s Ladislavem Adamcem?

Václav Havel a Ladislav Adamec

28. listopadu 1989 přiostřila opozice postoj k vládě. Na jednání s premiérem Ladislavem Adamcem nekompromisně trvala na svých požadavcích. Ale i Adamec vystupoval autoritativně. Lídr Občanského fóra Václav Havel tehdy poprvé vstoupil hlavním vchodem do sídla vlády, do Strakovy vily v Praze.

Byl den po generální stávce, která potvrdila, že Občanské fórum v Česku a Veřejnost proti násilí na Slovensku jsou skutečnými zástupci občanů. Po 11. hodině 28. listopadu přišla opoziční delegace v čele s Václavem Havlem za předsedou komunistické federální vlády Ladislavem Adamcem.

Ke dlouhému stolu nejprve zasedl premiér Ladislav Adamec, vedle něj místopředseda vlády pro legislativu Marián Čalfa a další jeho spolupracovníci. Naproti seděla početná delegace Občanského fóra a Veřejnosti proti násilí s Václavem Havlem a Jánem Čarnogurským.

„Podle našeho mínění byste měl podat demisi prezidentovi. Předpokládáme, že vás pan prezident pověří sestavením nové vlády, což by měl udělat také dnes. To by se neměl dost dlouho rozmýšlet. V zájmu národa,“ přednesl požadavky opozice Václav Havel.

Adamcovi nejde o flek

Novou vládu by opozice chtěla mít už 1. prosince. Ladislav Adamec na to razantně odpověděl: „Jestli chcete tuhle rychlost, tak beze mě. Dnes mám přijímat řadu dalších skupin a neznám ještě jejich názory. Musím je přijmout a jednat s nimi. Na to mají právo.“

Václav Havel formuloval ještě několik požadavků a pohrozil další generální stávkou, pokud nebudou vyslyšeny. Předseda vlády se však bránil. „Byl bych nerad, kdybychom diktát jedné strany uplatňovali diktátem druhé strany. Adamcovi se nejedná o flek. Adamcovi jde o to, aby byl v této zemi pořádek, aby lidé žili svobodně, čestně, mohli slušně pracovat,“ prohlásil Ladislav Adamec.

„Jestli si myslíte, že to Adamec dělá špatně. Tudíž termíny jsou ultimáta. Ty já nemůžu přijmout. Zvažte, posuďte. Doporučuji přestávku,“ dodal.

Tribuna na Letné - Občanské fórum

Obě strany vystupovaly nesmlouvavě. Ladislav Adamec se snažil tlaku čelit a ukázat, že on je mužem, který bude rozhodovat o jednotlivých reformních krocích.

Trváme na propuštění politických vězňů, zdůraznilo Občanské fórum

Premiér Adamec odmítl požadavek opozice, aby ještě podal demisi a do 1. prosince rekonstruoval vládu. Prosadil si termín 3. prosince. Občanské fórum a Veřejnost proti násilí však odmítly Adamcovu nabídku ke spolupráci při sestavování vlády a žádné ministry do ní nenavrhly.

Petr Miller z Občanského fóra předložil další požadavky: „Dále si přejeme a trváme, aby do 9. prosince byla provedena změna prezidenta republiky. Trváme na bezpodmínečném propuštění politických vězňů. Tato diskuse nesmí trvat donekonečna. Žádáme, aby to mělo nějaký spád.“

Jednání se vleklo se a bylo přerušeno, aby se delegace mohly odděleně poradit o dalším postupu. Další přestávku už Ladislav Adamec nepřipustil. „Nesmíte se zlobit, musíme jednat, nemůžu tady sedět do večera,“ ohradil se. Přislíbil však Občanskému fóru vysílací časy v televizi a rozhlase.

Archivní materiály v reportáži pocházejí ze soukromého archivu pana Vladimíra Hanzela.