Svátek Všech svatých a Památka zesnulých

Svátek Všech svatých a Památka zesnulých - čas meditací a pokorného ztišení.