Stavby v chráněných krajinných oblastech

30. červen 2003
Vaše téma

Ochrana přírody v chráněných krajinných oblastech je odstupňovaná a naprosto důležité pro stavebníka je vědět, do jaké zóny patří jeho pozemek a tedy zamýšlená nebo opravovaná stavba. Zóny jsou čtyři. To nejkvalitnější a nejhodnotnější a nejvzácnější z přírody je součástí zóny první a to nejméně hodnotné, ovšem zde zdůrazňuji slovo relativně, by mělo být zařazováno do zóny čtvrté, takže stavba domku se po většinou týká zóny čtvrté, která v sobě skrývá zastavěná území obcí nebo zastavitelná území. Vyloží nám to ředitelka odboru zvláště chráněných částí přírody Ministerstva životního prostředí Alena Vopálková.

Alena Vopálková: A tady může nastat situace, že některá sídla, která opravdu mají zachován ten určitý charakter zástavby typický pro oblast, která je vlastně vyhlášena jako chráněná krajinná oblast, by mohla být zařazena i do zóny jakoby vyšší, to znamená do třetí, někdy případně do druhé zóny, ale to opravdu jsou spíš výjimky a většinou musí být přesně dokumentováno a doloženo, proč vlastně do této zóny ta území zařazujeme.

Každá zóna odstupňované ochrany přírody má svoje základní a specifické ochranné podmínky. Co to znamená?

Alena Vopálková: Například v první zóně, té nejcennější, je zákaz umisťovat stavby. To znamená k bydlení v zóně, tak k tomu potřebuje výjimku z toho zákazu, kterou by udělovalo Ministerstvo životního prostředí.

V zóně čtvrté jsou ze zákona ochranné podmínky minimální. Povolovací proces je v podstatě stejný, jaký kterýkoliv jiný podle stavebního zákona.

Alena Vopálková: To, co může stavebníkovi někdy trošku dělat problémy, je právě určitý požadavek na ochrany krajinného rázu, protože jinak si myslím, že větším jakoby ta zátěž stavebníka by neměla nastat.

Takže ještě jednou pro stavebníky. Základní věc je znát zónu, ve které chci stavět, neboť z toho potom plynou různé limity a omezení, se kterými musím počítat. Tato přísná pravidla pro život v chráněných krajinných oblastech plynou ze zákona 114 z roku 92. Tento moderní zákon evropského formátu zavedl režim ochrany jednak přírodních hodnot, a jednak specifického rázu krajiny. Existence zákona neznamená jen bič na stavebníky, ale zavazuje i úředníky k maximální objektivitě. Pokud stavebním nesouhlasí s rozhodnutím správy chráněné krajinné oblasti, je jeho právem se vůči němu odvolat. Dobré je také mít autorizovaného projektanta, na což upozorňuje šéf správy chráněných krajinných oblastí Petr Dolejský.

Petr Dolejský: A projektant zodpovědný řekne okamžitě investorovi pozor, ty chceš stavět v chráněné krajinné oblasti, tady si musíš zjistit, v které zóně odstupňované ochrany přírody ta stavba má být. Jestliže to neví a ten autorizovaný projektant by to měl vědět, v CHKO platí určité limity, co se týče objemu stavby, co se týče výšky stavby, co se týče tvaru stavby.

V každém případě přátelé nezapomeňte, že úředníci jsou zde nejen proto, aby chránili přírodu, ale také proto, aby vás zevrubně informovali. Využijte toho a než se pustíte do stavby nebo opravy domu, najděte si cestu na příslušnou správu Chráněné krajinné oblasti a žádejte komplexní konzultaci. Budete informováni, předejdete mrzutostem a ještě můžete mít dobrý pocit ze své ekologické uvědomělosti.

Autorizovaným pořizovatelem elektronického přepisu pořadů Českého rozhlasu je ANOPRESS IT, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autor: ehů
Spustit audio

Více z pořadu