Speleologie, léčba v jeskyních a dýchací problémy

Punkevní jeskyně

Dnes vám představíme jednu zajímavou terapii, která využívá ke zlepšení dýchání - jeskyně. Už tisícovky dětí si vyzkoušely v ozdravovně ve Vojtěchově na Prostějovsku, co s jejich průduškami udělá taková třítýdenní speleoterapie, která využívá k léčení jeskynního prostředí. Na jakém principu vysvětluje ředitel ozdravovny Milan Moravec.

Moravec: V jeskyni je mikroklima mající unikátní chemické a fyzikální vlastnosti, převažují ionty hořčíku, především kalcia. Voda prosakující 70 metrů silným vápencovým masivem je nasycena kalciem, kapky se na zemi roztříští, vzniká jemná mlhovina a lidé ji vdechují. Jsou nabiti pólem plus a aerosol má minus, takže při vdechnutí v nich zůstávají důležité minerály.

Pobyt v jeskyních, ozdravné kúry i zdravý denní režim, pomáhá dětem s problémy dýchacího ústrojí alespoň na jeden rok zlepšit kvalitu života. Speleoterapie se dnes pojímá už jako širší obor.

Moravec: Děti se musí naučit správně dýchat, děláme jim spirometrická a oximetrická vyšetření. Z výsledků odvozujeme další postup případného léčení. Rekondiční a rehabilitační cvičení pomáhá i při skolióze.

A proč je tolik důležité naučit se správně dýchat ? To nám vysvětlil přednosta kliniky plicních nemocí olomoucké Fakultní nemocnice Vítězslav Kolek.

Kolek: Někteří lidé neumí správně zapojovat správnou dynamiku hrudního koše při dýchání, mají pak omezené určité funkce, jsou méně výkonní při pohybu. Tyto nedostatky dovedeme dechovou rehabilitací zvládnout.