Soutěž Zápisníku zahraničních zpravodajů o 3 zájezdy

Od 17. února do 28. dubna 2007 vysílá ČRo 1 - Radiožurnálu v pořadu Zápisník zahraničních zpravodajů každou sobotu vědomostní soutěž o knihy nebo DVD zahraničních zpravodajů Českého rozhlasu a/nebo ceny týkající se Švýcarska. Tři nejúspěšnější soutěžící, kteří během 11 kol pošlou nejvíce správných odpovědí, vyhrají jednu ze tří hlavních cen - letecký zájezd do Švýcarska, týdenní zájezd do Turecka a prodloužený víkend v Istanbulu.

Omlouváme se posluchačům Zápisníku zahraničních zpravodajů, kteří se zúčastnili soutěže v sobotu 10. února. Vzhledem k chybně vyhlášené podobě odesílání SMS bylo soutěžní kolo anulováno. Soutěž o tři zájezdy do zahraničí nově odstartuje 17. února.

Pravidla soutěže:

1.
Provozovatelem soutěže je Český rozhlas se sídlem Vinohradská 12, Praha 2 (dále jen "provozovatel").

2.
Hlavní ceny (zájezdy) věnovali Švýcarské turistické sdružení Schweiz Tourismus, c/o HST Obchodní komora Švýcarsko - ČR, Husitská 90, 130 00 Praha 3 a cestovní kancelář I'M travelling & DETUR, FBSK 1907, s.r.o., Politických vězňů 14, Praha 1 (dále jen "sponzoři").

3.
Soutěžícím je každý posluchač Českého rozhlasu 1 - Radiožurnálu, který zašle odpověď na soutěžní otázku ve vysílání (dále jen "soutěžící") ve správném formátu na soutěžní číslo.

4.
Každou sobotu po 13. hodině v období 17. 2.-28. 4. 2007 včetně je v pořadu Zápisník zahraničních zpravodajů vyhlášena vědomostní soutěžní otázka týkající se jedné z reportáží pořadu. Každou sobotu se koná jedno soutěžní kolo.

5.
Ihned po zveřejnění otázky lze posílat odpovědi, a to prostřednictvím SMS zpráv z mobilních telefonů na soutěžní číslo 9077704. Pokud není ve vysílání oznámeno jinak, je možné odpovědi posílat do 13.50 hodin dne, kdy byla soutěžní otázka zveřejněna. Cena za odeslání SMS zprávy je 4 Kč včetně DPH. Příjem a zpracování SMS zpráv technicky zajišťuje společnost Advanced Telecom Services Praha, spol. s r.o.

6.
Soutěžní SMS musí být ve tvaru ZAPISNIK_odpověď (kde _ je mezera), tedy například:
ZAPISNIK Bretan.

7.
Na konci pořadu Zápisník zahraničních zpravodajů před 14. hodinou moderátor vyhlásí správnou odpověď na položenou soutěžní otázku a sdělí, který soutěžící odpověděl nejrychleji správně a získává cenu pro toto soutěžní kolo.

8.
Zástupce provozovatele se s výhercem ceny dle bodu 7. pravidel spojí telefonicky (zpravidla už v době vysílání pořadu, nejpozději do 1 hodiny po skončení pořadu) prostřednictvím telefonního čísla, ze kterého byla zaslána soutěžní odpověď. Soutěžící je povinen sdělit provozovateli svou adresu pro zaslání výhry.

9.
V každém soutěžním kole (každou sobotu) smí být z každého čísla telefonu zaslána pouze 1 odpověď.

10.
Po vyhlášení všech 11 soutěžních kol bude spočítáno, ze kterého telefonního čísla přišlo během konání soutěže nejvíce správných odpovědí. Tři soutěžící, z jejichž čísla přišlo nejvíce správných odpovědí, vyhrávají hlavní ceny. O konečném pořadí v případě shodnosti počtu odpovědí u více soutěžících rozhoduje součet časů mezi položením jednotlivých otázek a zasláním odpovědí na ně. Hlavní ceny jsou:
1. místo - letecký zájezd do Švýcarska (Savognin v oblasti Graubünden) pro 2 osoby na 4 dny; součástí ceny jsou jízdenky 1. třídy na Švýcarský dopravní systém, tzv. Swiss pass (cenu věnovalo Švýcarské turistické sdružení Schweiz Tourismus)
2. místo - týdenní zájezd do Turecka pro 2 osoby (cenu věnovala CK I'M travelling)
3. místo - prodloužený víkend v pohádkovém Istanbulu (cenu věnovala CK I'M travelling).

11.
Zástupce provozovatele se s výherci cen dle bodu 10. pravidel spojí telefonicky do pátku 4. května 2007 prostřednictvím telefonních čísel, ze kterých byly zaslány soutěžní odpovědi. Soutěžící jsou povinen sdělit provozovateli svou adresu pro zaslání výhry.

12.
Pokud zástupce provozovatele nenaváže se soutěžícími spojení dle bodů 8. a 11. těchto pravidel, volí během 20 minut ještě jednou v přítomnosti svědka (jiného zaměstnance Českého rozhlasu) číslo, ze kterého byla zaslána odpověď. Pokud ani tehdy nenaváže spojení, sepíší o tom zápis s udáním telefonního čísla, data a času, kdy byly uskutečněny pokusy o navázání spojení. Zápis bude uložen u provozovatele soutěže. Cenu v takovém případě získá další soutěžící v pořadí, kterému se provozovatel dovolá.

13.
Soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla. Poruší-li je, muže být ze hry vyloučen a nemá nárok na výhru. Jakékoliv vymáhání výher nebo účasti v soutěži právní cestou je vyloučeno. Finanční plnění výher není možné.

14.
Účastí v soutěži každý soutěžící souhlasí s tím, že provozovatel soutěže je oprávněn užít jména a podobizny výherců ve sdělovacích prostředcích a propagačních materiálech provozovatele a sponzorů. Účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim.

15.
Soutěžící zároveň souhlasí s tím, že provozovatel předá sponzorovi soutěže v případě výhry jméno, příjmení, adresu a telefonní číslo soutěžícího za účelem domluvy a zaslání nebo předání ceny. Výherce, který nejpozději ke dni převzetí ceny nedovršil 15 let věku, je povinen cenu převzít spolu se svým zákonným zástupcem.

16.
Soutěž je určena posluchačům ČRo 1 - Radiožurnálu. Nesmějí se jí zúčastnit zaměstnanci a spolupracovníci provozovatele ani sponzora ve smluvním vztahu a jejich nejbližší rodinní příslušníci.

17.
Provozovatel si vyhrazuje právo měnit pravidla soutěže, případně ji odložit, přerušit, zastavit nebo prodloužit.

18.
Tato pravidla jsou platná ode dne vyhlášení. Jejich plné znění je uloženo v kanceláři redakce zahraničního zpravodajství ČRo 1 - Radiožurnálu a vystaveno na internetovém serveru www.izurnal.cz v sekci Soutěže.

12. února 2007
Klára Stejskalová, vedoucí redakce zahraničního zpravodajství ČRo 1 - Radiožurnálu

autoři: jkr , kls
Spustit audio