Současná politická témata v Česku

Dobré odpoledne, začíná Dvacet minut, které jsou na Radiožurnálu každý všední den věnovány aktuálním událostem zejména z pohledu jejich aktérů. Od mikrofonu vás zdraví Martin Veselovský. Opozice možná uzavře s vládou pakt o neútočení na půlrok, kdy budeme předsedat Evropské unii. To je zpráva, kterou dnes přinesla Mladá fronta DNES. Blížící se rozjezd důchodové reformy, který by mohl nastat bez sociálních demokratů, a také opět živé téma sociálního demokrata Miroslava Šloufa, podle jehož telefonního výpisu čile komunikoval v době vyšetřování kauzy Jiřího Čunka a kauzy Biolíh s vysokým úředníkem Nejvyššího státního zastupitelství. To budou témata dalších Dvaceti minut. Na otázky bude odpovídat ze sněmovního studia rozhlasu místopředseda sociálních demokratů a stínový ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach. Dobrý den, zdravím vás, pane poslanče.

Zdeněk ŠKROMACH, místopředseda ČSSD, stínový ministr práce a sociálních věcí:
Dobrý den.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Co vede sociální demokracii k potřebě uzavřít s vládou dohodu o neútočení?

Zdeněk ŠKROMACH, místopředseda ČSSD, stínový ministr práce a sociálních věcí:
To není potřeba ani tak sociální demokracie, ale je to obvyklý postup v těch zemích, které předsedají Evropské unii, že se najde společná řeč vládní koalice a opozice. A většinou to spíše iniciují vládní strany než opoziční. Zatím musím říct, že už jsme o tom hovořili několikrát a spíš jsme sklízeli jakýsi posměch. A bude věcí asi vlády, jestli se cítí natolik silná a chce reprezentovat, ale my jsme přesvědčeni o tom, že je to v zájmu občanů České republiky, aby předsednictví Evropské unie bylo pro Českou republiku úspěšné, protože to samozřejmě znamená přínos jak v oblasti ekonomické, tak samozřejmě i v té politické, to znamená pozice České republiky v rámci Evropské unie.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak jenom abych si to ujasnil. Ta prvotní iniciativa na to, aby v prvním půlroce roku 2009, kdy budeme předsedat Evropské unii, byl relativní klid na vnitropolitické scéně, vzešla od koho?

Zdeněk ŠKROMACH, místopředseda ČSSD, stínový ministr práce a sociálních věcí:
To je opět téma, které otevřela sociální demokracie. A bohužel, říkám znova bohužel, vláda zatím tyto věci docela podceňuje a spíš je ignoruje.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A co by tím sociální demokracie, pokud by na to nakonec vláda kývla, získala?

Zdeněk ŠKROMACH, místopředseda ČSSD, stínový ministr práce a sociálních věcí:
Tak jak znovu říkám, ten zájem je hlavně zájem občanů České republiky a České republiky jako takové. A samozřejmě bychom byli rádi, pokud by sociální demokracie i jako opoziční strana měla možnost určitým způsobem participovat na právě postojích České republiky jako předsednické země. Ale říkám, v zásadě je to zodpovědnost vládní garnitury, Mirka Topolánka.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To bezesporu. Na druhou stranu jak sám říkáte, ta prvotní iniciativa vzešla zevnitř, ze sociální demokracie. Co za to budete chtít?

Zdeněk ŠKROMACH, místopředseda ČSSD, stínový ministr práce a sociálních věcí:
Nechceme za to nic, chceme za to úspěch České republiky při předsednictví a samozřejmě prospěch pro Českou republiku, potažmo pro občany České republiky.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Budete za to chtít to, co už jste říkal, pane místopředsedo, to znamená participaci sociální demokracie na rozhodnutích, které se předsednictví budou týkat?

Zdeněk ŠKROMACH, místopředseda ČSSD, stínový ministr práce a sociálních věcí:
Tak já myslím, že každá rozumná vláda, a můžeme vycházet ze zkušeností předsednictví jiných zemí, hledá širší dohodu politickou i v rámci vlastní politické reprezentace, protože žabomyší války, které tady vedeme mezi sebou, není dobré přenášet do evropských struktur, protože naopak to pozici potom té země předsednické oslabuje. A to si nemyslíme, že by bylo ve prospěch České republiky.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Vy jste tedy, pane místopředsedo Škromachu, přesvědčen, že pokud by probíhaly, jak vy říkáte, tedy ty žabomyší války tady na české politické scéně, že by české předsednictví Evropské unii bylo méně úspěšné?

Zdeněk ŠKROMACH, místopředseda ČSSD, stínový ministr práce a sociálních věcí:
Jsme o tom přesvědčeni a myslíme si, že vláda bude mít rozum a bude hledat způsob jak být skutečně úspěšná. A nebo může být jejím zájmem naopak destrukce a možná prezentace negativní České republiky, což já doufám, že i Topolánek a jeho lidé ve vládě mají zdravý rozum.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Rozumím tomu dobře, že pokud byste se nedohodli na nějaké podobě toho, jak ta vnitropolitická situace bude vypadat v prvním půlroce roku 2009, tak vládě zatopíte?

Zdeněk ŠKROMACH, místopředseda ČSSD, stínový ministr práce a sociálních věcí:
Tak zatopíme. Budeme vystupovat jako autentická opozice a budeme se podle toho chovat. A zřejmě pokud vláda nebude mít zájem na tom, aby, řekněme, hledala způsob dohody, jak o tom často mluví, ale nedělá, tak bude mít samozřejmě problémy s tím, že kromě poměrně široké agendy, která je spojena, a to je taky jeden z důvodů, právě s předsednictvím Evropské unie, bude muset samozřejmě i čelit vnitrostátním tlakům opozice i v této době. Je to ale, znova opakuji už poněkolikáté, zodpovědnost vlády Mirka Topolánka, ODS, lidovců a Strany zelených.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Myslím, že posluchači Radiožurnálu už to poněkolikáté slyší, pane místopředsedo. Kdybych tu celou věc interpretoval tak, že sociální demokraté dobře vědí, že za normálních okolností by si na předsednictví takříkajíc nesáhli, to znamená, že by na něm nijak neparticipovali svými názory, a proto vymysleli tuto dohodu, tak bych to interpretoval správně?

Zdeněk ŠKROMACH, místopředseda ČSSD, stínový ministr práce a sociálních věcí:
Určitě ne. Je to skutečně věc a zvyklost a pokud vezmeme kteroukoliv ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Počkejte, pane místopředsedo, opravdu já takhle z voleje, jenom z rychlého hledání v médiích vím jen o Slovinsku, které mělo uzavřeno tuto dohodu.

Zdeněk ŠKROMACH, místopředseda ČSSD, stínový ministr práce a sociálních věcí:
Tak více méně to je otázka uzavřené dohody písemně nebo dobrým slovem nebo prostě na základě jakýchsi ... jakéhosi zdravého rozumu. A myslím, že je to skutečně věc, kdy chceme, a proč bychom zapírali, chceme taky mít vliv na zahraniční politiku a i v minulosti tomu tak bylo, kdy byla sociální demokracie vládní stranou, tak samozřejmě se hledala ... hledala určitá řešení i s opozicí.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Můžete mi říct alespoň jeden příklad, prosím?

Zdeněk ŠKROMACH, místopředseda ČSSD, stínový ministr práce a sociálních věcí:
Tak určitě jsou to například naše vojenská účast v různých misích, které Česká republika prezentuje, nebo v otázkách NATO, ale i v dalších bezpečností České republiky. To jsou zásadní věci a tady si myslím, že každá vláda by měla hledat řešení, která budou stabilní i pro období, kdy už vládní garniturou nebudou.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Rozumímli tomu správně, mělo by se všech pět parlamentních stran podílet na, řekněme, rozhodování, které se bude týkat předsednictví Evropské unii?

Zdeněk ŠKROMACH, místopředseda ČSSD, stínový ministr práce a sociálních věcí:
Tak my hovoříme za sociální demokracii a nemůžeme hovořit za další strany v opozici.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Myslíte tedy komunisty.

Zdeněk ŠKROMACH, místopředseda ČSSD, stínový ministr práce a sociálních věcí:
To je věc vlády, jaký k nim hledá vztah. A ukazuje se, že v mnoha věcech k nim má blíže než k sociální demokracii.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Na druhou stranu když to otočím, tu otázku, tak dokázala by se sociální demokracie na otázkách, které se týkají Evropské unie, dohodnout s komunisty?

Zdeněk ŠKROMACH, místopředseda ČSSD, stínový ministr práce a sociálních věcí:
Já myslím, že velmi složitě, protože komunisti mají svůj specifický pohled, nepříliš pozitivní k Evropské unii.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jinak řečeno, pokud by se možná z vašeho pohledu, nedej bože, vláda dohodla i s komunisty na takové podobné podpoře, tak by to pro vás mohl být asi problém.

Zdeněk ŠKROMACH, místopředseda ČSSD, stínový ministr práce a sociálních věcí:
Tak máme svůj postoj, svůj pohled a pokud to nebude otázka dohody, tak jej samozřejmě budeme prezentovat jako svéprávná strana.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
V médiích bylo prezentováno, že předseda ČSSD Jiří Paroubek už se s Mirkem Topolánkem sešel možná několikrát, o této věci, tedy o dohodě o neútočení, spolu jednali. V jaké fázi to nyní celé je?

Zdeněk ŠKROMACH, místopředseda ČSSD, stínový ministr práce a sociálních věcí:
Já myslím, že zatím je to v takové té fázi, že sice o tom momentálně hovoříme, ale znova opakuji, ze strany vlády, Mirka Topolánka a dalších, lidovců, zelených, zatím nebyla reakce v tom, že by o .. příliš měli zájem o takovou dohodu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Nechci se opakovat, ale přesto zopakuji jednu otázku. Pokud by od tří vládních stran ta vstřícnost nebyla pro první půlrok roku 2009, tak budete tvrdší opozicí?

Zdeněk ŠKROMACH, místopředseda ČSSD, stínový ministr práce a sociálních věcí:
Budeme stejně tvrdou jako doposud. Já myslím, že jsme dostatečně důslednou a autentickou opozicí.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak dobře víme, že ještě může také nastat politika nulové tolerance.

Zdeněk ŠKROMACH, místopředseda ČSSD, stínový ministr práce a sociálních věcí:
Tak my nejsme ODS a máme pocit zodpovědnosti za tento stát a za občany, kteří v České republice žijí. A nebudeme se chovat extrémisticky, jako se chovala ODS v minulém volebním období.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Sociální demokracie nikdy nepoužívala politiku nulové tolerance?

Zdeněk ŠKROMACH, místopředseda ČSSD, stínový ministr práce a sociálních věcí:
To je pojem, který zavedla ODS. A myslím si, že sociální demokracie se takto jako opoziční strana nikdy nechovala.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pane Škromachu, a to je čistě technická otázka, ta dohoda by měla být ústní, nebo by měla být na papíře? Například k nahlédnutí na stránkách Poslanecké sněmovny či úřadu vlády.

Zdeněk ŠKROMACH, místopředseda ČSSD, stínový ministr práce a sociálních věcí:
Pokud jde o můj osobní názor, tak já jsem ... jaksi si myslím, že když si politici podají ruku a řeknou, že to platí, tak by to mělo platit i bez písemných dohod a složitých paragrafů.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Mohl byste pro posluchače Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu říct, jak si sociální demokracie představuje to neútočení? Bude to tak, že se na sebe nebudete kydat špínu v médiích nebo budete spolu hlasovat ve sněmovně? Nebo jak to bude? Co to vlastně je?

Zdeněk ŠKROMACH, místopředseda ČSSD, stínový ministr práce a sociálních věcí:
Tak já myslím, že třeba to může být například tím, že v tom období pokud by nenastala nějaká ... nějaký zásadní problém, tak nebudeme vyvolávat třeba hlasování o důvěře vládě a podobně.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Říká zatím v těchto Dvaceti minutách Radiožurnálu místopředseda sociálních demokratů Zdeněk Škromach. Pane místopředsedo, pojďme se posunout v časové ose směrem k prezidentské volbě. Václav Klaus se s největší pravděpodobností slovně utká s Janem Švejnarem na půdě senátorského klubu právě sociálních demokratů. Víte, kdy to bude?

Zdeněk ŠKROMACH, místopředseda ČSSD, stínový ministr práce a sociálních věcí:
Nevím, kdy to bude, ale vím, že to senátorský klub připravuje.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tušíte už, jestli ta debata bude opravdu čistě jen, řekl bych, dýchánek pro sociálnědemokratické senátory, nebo to bude přenášeno například televizním přenosem?

Zdeněk ŠKROMACH, místopředseda ČSSD, stínový ministr práce a sociálních věcí:
To asi spíš záleží na aktérech. Určitě by bylo dobré, kdyby i veřejnost byla obeznámena s názory prezidentských kandidátů. Ale pokud vím, tak pan prezident Václav Klaus se tomu výrazně brání.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak na druhou stranu bude to na půdě sociálnědemokratického senátorského klubu, takže možná pravidla do značné míry byste měli určovat vy.

Zdeněk ŠKROMACH, místopředseda ČSSD, stínový ministr práce a sociálních věcí:
Tak to je vždycky ... je to vždycky otázka gentlemanské dohody o podmínkách, za kterých to jednání proběhne. Já si nemyslím, že sociální demokracie by se dohodla s kandidáty na neveřejném slyšení a pak by povolala média, to si neumím představit.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ne, ne, ne, to jsem rozhodně nemyslel, ani já si to nedokážu úplně představit, pane místopředsedo. Ptám se spíš na to ... na vaši znalost toho, jak se o této věci, která je v té prezidentské volbě poměrně důležitá, uvažuje uvnitř sociální demokracie. Jestli by to celé mělo jít buď na záznam, nebo přímým přenosem, anebo jen jako uzavřené jednání.

Zdeněk ŠKROMACH, místopředseda ČSSD, stínový ministr práce a sociálních věcí:
Já myslím, že samozřejmě my bychom měli zájem na tom, aby taková proběhla na veřejnosti, ať už napřímo, nebo i třeba ze záznamu. Ale na druhé straně bude záležet na korektnosti přístupu právě ke kandidátům, pokud oni budou s tím souhlasit, nebo oni si to budou přát, tak to bude možné. Pokud ne, tak si myslím, že i pro senátní klub bude určitě přínosem tato debata mezi dvěma kandidáty.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak. V únoru by také měla podle ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase do Poslanecké sněmovny přijít první etapa důchodové reformy v zákonné, tedy paragrafované podobě. Připravovala ji také komise složená ze zástupců parlamentních stran, sociální demokraté se ale na její finální podobě nepodílejí. Poslechněme si nyní Petra Nečase, jak tento fakt vysvětlil minulý týden Radiožurnálu.

Petr NEČAS, ministr práce a sociálních věcí /ODS/:
Já musím říci, že v komisi, která byla vytvořena na základě pěti sněmovních stran, vyjednávali za sociální demokracii dva její místopředsedové, pan Sobotka a pan Škromach. Vyjednávali, musím říct, nesmírně tvrdě, nesmírně korektně, ale vznášeli velmi fundované požadavky, se kterými třeba jsem nemusel souhlasit, ale nemohl jsem popřít, že jim jde o dosažení shody, o pokus o nalezení kompromisu. Bohužel to vypadá, že přestože měli velmi tvrdé vyjednávací pozice, dotlačili nás k celé řadě ústupků a možných kompromisů, na které jsme byli ochotni kývnout, tak přesto ta zbývající část vedení sociální demokracie kolem pana Paroubka zřejmě měla jiný názor ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Takto si Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí za ODS, představuje důvod toho, proč se na finální podobě první etapy důchodové reformy nepodílí sociální demokracie. Co vy, pane Škromachu?

Zdeněk ŠKROMACH, místopředseda ČSSD, stínový ministr práce a sociálních věcí:
Tak já musím říct, že jedna věc jsou parametrické změny, které se teď projednávají, což jsou dílčí změny stávajícího systému, který byl zaveden v roce devadesát pět, devadesát šest ještě Klausovou vládou tenkráte a který se postupně modifikuje. Druhá věc samozřejmě, která má vliv také na to politické rozhodování, je změna podmínek, která nastala od nového roku, to znamená poplatky ve zdravotnictví, zvýšení cen a nákladů bydlení pro právě seniory, které vyvolá určité, řekněme, změny i v té situaci finanční celého systému. A navíc naše klíčová podmínka pro jednání o těch jednotlivých částech byla určitá rámcová dohoda na celkové reformě, zvláště pokud jde o takzvaný optout, to znamená vyvedení části finančních prostředků do těch připojišťovacích systémů, což by hrozilo už z vlastně financování důchodů pro stávající důchodce. A za situace, kdy dochází k zastropování toho systému, což ve svém principu je správné u toho pojištění pro některé skupiny, tak další vlastně zvyšování výpadku z toho systému odůvodňovat tím, že je potřeba provádět reformu, tak to považujeme za nepříliš, bych řekl, spravedlivé, nebo objektivní.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A to je ten důvod, proč jste vy a Bohuslav Sobotka vystoupili z té komise?

Zdeněk ŠKROMACH, místopředseda ČSSD, stínový ministr práce a sociálních věcí:
My jsme nevystoupili z komise, naopak jsme řekli jednoznačně, že chceme se na tom podílet, chceme spolupracovat, chceme vznášet naše názory a stanoviska, protože víme a cítíme zodpovědnost za důchodový systém jako takový, který ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tomu rozumím, pane Škromachu, spíš jenom proč Petr Nečas tedy říká, že na té finalizaci toho, co půjde v únoru do sněmovny, se sociální demokraté nepodílí.

Zdeněk ŠKROMACH, místopředseda ČSSD, stínový ministr práce a sociálních věcí:
Tak jako ministr práce vlády ODS, lidovců a zelených má svoji zodpovědnost vůči této vládě, má zodpovědnost vůči vládnímu programu. A máli tedy ... mělo byli dojít k dohodě, tak samozřejmě by asi zřejmě vláda musela taky udělat nějaký vstřícný krok vůči sociální demokracii, která ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A ten neudělala.

Zdeněk ŠKROMACH, místopředseda ČSSD, stínový ministr práce a sociálních věcí:
Protože ... neudělala, protože klíčem k tomu byla otázka optoutu. Víte sám, že ... nebo myslím, že jsme zaznamenali i stanoviska sociálních partnerů, kteří nakonec ten systém financují, to jsou zaměstnanci a zaměstnavatelé, takže tady je potřeba reagovat i na to a hledat pokud možno co největší shodu, která by vydržela ne jedno volební období, ale která by vydržela několik volebních období tak, aby lidé, kterým je dneska dvacet, třicet let, aby věděli, za jakých podmínek do důchodu půjdou, aspoň rámcově. Samozřejmě, že některé parametrické změny budou postupně vlády muset provádět a korigovat, ale tady stále se nejedná o změnu systému. To je potřeba zdůraznit.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak jenom ... pane místopředsedo, jenom s dovolením pojďme si ještě jednou poslechnout Petra Nečase, který mluví o tom, co vlastně bude v té paragrafované verzi první etapy důchodové reformy, která půjde do Poslanecké sněmovny.

Petr NEČAS, ministr práce a sociálních věcí /ODS/:
Její součástí je pokračování ve zvyšování věkové hranice odchodu do důchodu, v roce 2017 dosáhne šedesáti tří let a stejným tempem by pokračovala tak, že v roce 2030 by se dosáhlo šedesáti pěti let. Součástí je i postupné zvyšování minimální povinné délky pojištění z dvaceti pěti let na třicet pět let. Třetí záležitostí je možnost většího skloubení výdělkové aktivity a pobírání buďto části nebo celé penze. Je tam zásadní reforma invalidního důchodu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tolik tedy Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí, pro Český rozhlas 1 Radiožurnál. Pane Škromachu, kdyby to bylo takto koncipováno, tak by sociální demokraté měli problém zvednout ruku v těch čteních, která budou následovat v Poslanecké sněmovně?

Zdeněk ŠKROMACH, místopředseda ČSSD, stínový ministr práce a sociálních věcí:
Tak v té podobě, tak jak to předložila vláda i do komise, tak samozřejmě to je těžko akceptovatelné. My jsme navrhovali některé změny, myslím si, že tam byl prostor pro dohodu. Například zohlednit pracovníky v těžkých profesích, jako jsou horníci, hutníci a podobně, kde by bylo možné, aby odcházeli dříve do důchodu. Nebo zároveň zohlednit i to, aby vlastně například to zhoršení podmínek, což je prodloužení té doby pojištění, se nevztahovalo zpětně na lidi, kteří už to vlastně nemohou ovlivnit, stejně tak jako započítání či nezapočítání doby studia. Ale ten základní problém je, když hovoříme například o věku odchodu do důchodu, tak tady chybí odpověď, a tomu se vládní strana bránila, na to, jaký vlastně bude náhradový poměr, to znamená výše důchodu, jak bude vysoké pojištění. A to jsou věci, které prostě bez té širší rámcové dohody nelze říct. Budeme souhlasit s prodlužováním důchodového věku, což ve svém principu asi tomu neutečeme, druhá věc je ale, za jakých podmínek ti lidé do toho důchodu půjdou. A bohužel negativní zkušenosti, které jsou dneska na Slovensku, v Maďarsku, v Polsku se zavedením toho dalšího pilíře, čili důchodového ať již povinného či nepovinného připojištění, s tím, že se vyvedou peníze z toho základního systému, jednoznačně vedou k tomu, že ten systém se dostává velmi rychle do deficitu. Na Slovensku chybí desítky miliard korun a nakonec to musí platit daňoví poplatníci ze svých daní.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A pokud tomu dobře rozumím, tak pokud, řekněme, ta zákonná forma té první etapy důchodové reformy bude předložena takto, bez toho, aby se měnila nějakým způsobem podle vašeho názoru a podle vašeho vidění celé věci, tak nemůže vláda počítat s podporou sociální demokracie.

Zdeněk ŠKROMACH, místopředseda ČSSD, stínový ministr práce a sociálních věcí:
Zodpovědnost má vláda, ale samozřejmě my i v rámci sněmovny, pokud ten návrh bude předložen do sněmovny, tak jako politická strana, která tady je druhá nejsilnější ve sněmovně, budeme hledat řešení tak, aby ten konečný výsledek byl co možná nejpřijatelnější pro naprostou většinu občanů České republiky, tedy nejenom pro ty, řekl bych, finančně nejsilnější skupiny, tak jak to dneska ... jednotlivé kroky směřuje tato vláda.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak a před krátkou ještě závěrečnou částí dnešních Dvaceti minut jen řeknu, že hostem je Zdeněk Škromach, stínový ministr práce a sociálních věcí za sociální demokracii a také sociálnědemokratický místopředseda. Co je, pane Škromachu, pravdy na tom, že Miroslav Šlouf, sociální demokrat a bývalý poradce Miloše Zemana, domlouvá hlasy pro Václava Klause mezi vašimi zákonodárci?

Zdeněk ŠKROMACH, místopředseda ČSSD, stínový ministr práce a sociálních věcí:
Já jsem nic takového nezaregistroval a spíš mám pocit, že to jsou nějaké vnitřní boje v rámci pražského regionu, ať už vnitrostranické, tak možná, že to je i psychologická kampaň, kterou vedou, řekněme, týmy, které připravují podmínky pro Václava Klause.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A používají k tomu Miroslava Šloufa.

Zdeněk ŠKROMACH, místopředseda ČSSD, stínový ministr práce a sociálních věcí:
Určitě. Jako já si myslím, že tohle všechno jsou spíš takové války, které jsou mediální. A prostě je potřeba tomu nepodlehnout.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Dobrá. I kdybych přijal vaši optiku, tak minulý týden někdo na veřejnost vynesl telefonní výpisy Miroslava Šloufa, ty prokazují, že v době šetření kauz Jiřího Čunka nebo kauzy Biolíh mluvil po zhruba dva měsíce průměrně jednou denně s šéfem sekretariátu Nejvyšší státní zástupkyně Vesecké Josefem Pavlíkem. Miroslav Šlouf reagoval v médiích mimo jiné tím, že označil Lidový dům, tedy pražské sídlo sociálních demokratů, jako původce úniku jeho telefonního výpisu, protože si je podle jeho slov už nějaký čas Lidový dům kupuje. Co je na tom pravdy?

Zdeněk ŠKROMACH, místopředseda ČSSD, stínový ministr práce a sociálních věcí:
No, tak já nevím, jak je možné získávat tato data, určitě Lidový dům nic takového ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ani já ne.

Zdeněk ŠKROMACH, místopředseda ČSSD, stínový ministr práce a sociálních věcí:
... nedělá. Ovšem nějaký ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Proč to řekl pan Šlouf?

Zdeněk ŠKROMACH, místopředseda ČSSD, stínový ministr práce a sociálních věcí:
Tak právě proto říkám, že to je spíš záležitost zřejmě i vnitřních vztahů v rámci pražské organizace, kde se vedou možná určitě, řekněme, politické boje. A může toto vznikat. Ale zase znova opakuju, je to určitá možná nervozita mezi některými lidmi, ale ... a mě osobně překvapuje, jak například se můžou objevit takovéto osobní údaje na veřejnosti a podobně. To už dneska více méně si nemůže být asi nikdo jistý v této zemi. Pokud to není z policejních zdrojů a pokud to nebylo z nějakých odposlechů. Čili je otázkou, k čemu to slouží. A potom samozřejmě se docela dobře dopátráte i tomu zřejmě, odkud takové informace pocházejí.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Mohla by celá ta věc, ať už je jakkoliv motivována, uškodit sociální demokracii?

Zdeněk ŠKROMACH, místopředseda ČSSD, stínový ministr práce a sociálních věcí:
Já myslím, že každá takováto věc škodí té straně, jejíž, řekněme, aktéři se toho zúčastňují. A kolega Šlouf je členem sociální demokracie v Praze dlouholetým a myslím si, že to sociální demokracii určitě nepomáhá.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A když bych se lidově na závěr zeptal, jestli pražská organizace sociální demokracie dostane od vedení nějakou výtku vzhledem k tomu, co a jak si řeší za své problémy, že to dopadá až jaksi na celou stranu.

Zdeněk ŠKROMACH, místopředseda ČSSD, stínový ministr práce a sociálních věcí:
Tak pokud by se prokázalo samozřejmě nějaké zavinění, ale ta ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To říkáte vy jako místopředseda strany, že si myslíte, že to jsou vnitrostranické hrátky v pražské organizaci.

Zdeněk ŠKROMACH, místopředseda ČSSD, stínový ministr práce a sociálních věcí:
To je můj názor, protože to tak vypadá. Určitě nikdo nesbírá a neposílá informace z venkova v rámci tady těch pražských věcí. A já nevím, odkud se berou informace, že někdo, Šlouf nebo někdo jiný, obchází poslance. Já jsem ho nepotkal s tím, že by se to dělo. Navíc z výpisu ani není možné určit například, o čem hovořili a podobně. Všechno jsou více méně jaksi mediální zápletky, které mají svůj účel, a čas ukáže, komu sloužily a komu posloužily. A pak si myslím, že je možné identifikovat, odkud tyto informace pocházejí.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak takových bylo dnešních Dvacet minut se Zdeňkem Škromachem, místopředsedou české sociální demokracie. Pane Škromachu, děkuji za váš čas na a shledanou.

Zdeněk ŠKROMACH, místopředseda ČSSD, stínový ministr práce a sociálních věcí:
Taky díky. Mějte se hezky a hezký den.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
U druhého mikrofonu tady v Českém rozhlase 1 Radiožurnálu byl Martin Veselovský. Přeji vám příjemný podvečer.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.

autor: mav
Spustit audio