Slušní lidé se o dávky bát nemusí, říká Milan Volf, který chce z Kladna udělat vyloučenou lokalitu

Milan Volf
Milan Volf

Z Kladna ghetto nebude. V rozhovoru s Marií Bastlovou to zdůrazňuje kladenský primátor Milan Volf, který před nedávnem přišel s překvapivým návrhem: chce celé město prohlásit za sociálně vyloučenou lokalitu a bojovat tak s přílivem lidí závislých na sociálních dávkách.

„Skutečné ghetto by vzniklo pouze v případě, kdybychom nechali pouze jedinou lokalitu, kde by se dávky na bydlení mohly vyplácet. Naše opatření hovoří o tom, že ten, kdo do Kladna přijde, doplatek na bydlení už nezíská,” vysvětluje.

Je to podle něj jediný způsob, jak bojovat proti obchodu s chudobou a zároveň zastropovat počet sociálně slabých v Kladně. „Opatření schválila rada, projednala ho i s policií,” upřesňuje.

Jsme na hraně sociálního smíru, opatření je nutnost

Nabízí se samozřejmě jednoduchá otázka: proč celé Kladno? Milan Volf má jasno. „V Kladně máme s nepřizpůsobivými obrovský problém, nacházíme se na hranici sociálního smíru a hrozí konflikty na ulicích,” vysvětluje.

V Kladně nyní doplatek na bydlení pobírá přibližně 800 lidí, a jak kladenský primátor zdůrazňuje, nejde o konečné číslo. „Jednotliví žadatelé na sebe navazují celé rodiny. Stát problém neřeší a my se musíme vypořádávat s důsledky. Osm set žadatelů o dávku na bydlení jsou všichni problémoví obyvatelé,” shrnuje.

Slušní Kladeňáci se nicméně podle Volfa nemusí bát, že by na příspěvek na bydlení v budoucnu nedosáhli. A to ani poté, co se z Kladna stane sociálně vyloučená lokalita.

„Stávající obyvatelé o příspěvek mohou požádat, opatření se týká nově příchozích. Nicméně i v tomto případě pracovní úřad lehce rozpozná, že je mezi nově příchozími do města slušný žadatel o dávku, ten poté dostane výjimku,” říká.