Slováci a voľby do krajských zastupiteľstiev v ČR

7. říjen 2008

V piatok 17. a v sobotu 18. októbra sa v Českej republike uskutočnia voľby do krajských zastupiteľstiev a do 1/3 Senátu českého parlamentu. O tom, či sa na nich budú môcť zúčastniť aj Slováci žijúci v Česku, budeme hovoriť s Darinou Sládečkovou, ktorá pre slovenské vysielanie České rozhlasu pripravuje rubriku Dobrá rada. Vitajte, dobrý večer.

Sládečková: Ďakujem, dobrý večer.

Moderátor: Odpoveď na túto otázku sa nepochybne odvíja od toho, či máme české občianstvo a trvalý pobyt v Česku.

Sládečková: Presne tak. Čo sa týka parlamentných volieb, teda i volieb do Senátu, tam je to úplne jednoduché, ak máme české občianstvo môžeme voliť. Ak nie, táto možnosť nie je. Pri voľbách do krajských zastupiteľstiev je to trošku zložitejšie, hlavne, mnohí z nás si ich pletú s voľbami do obecných zastupiteľstiev.

Moderátor: Na voľbách do obecných, teda do miestnych zastupiteľstiev sa môžu zúčastniť aj Slováci, ktorí síce nemajú české občianstvo, ale majú tu trvalý pobyt, je to tak?

Sládečková: Je a platí to pre občanov ktoréhokoľvek štátu Európskej únie, ktorý by tu trvalo žil. A nielenže má právo voliť do miestnych zastupiteľstiev, ale môže byť v mieste, kde žije, aj zvolený.

Moderátor: To sa teda týka volieb do obecných zastupiteľstiev, lenže 17. a 18. októbra sa uskutočnia voľby do krajských zastupiteľstiev, a to je rozdiel.

Sládečková: Áno, podľa zákonov Českej republiky sa na týchto voľbách vyššej úrovne, teda na regionálnych voľbách, môže zúčastniť osoba, ktorá je českým štátnym občanom; ktorá je v danom kraji prihlásená k trvalému pobytu a ktorá aspoň v druhý deň volieb dosiahla 18-tich rokov. A samozrejme je schopná toto doložiť preukazom totožnosti.

Moderátor: A pre nás, čo voliť pôjdeme ešte informácia, ako sú otvorené volebné miestnosti?

Sládečková: V piatok 17. októbra sa otvárajú o 14 hodine a zatvárajú o desiatej večer. V sobotu 18. októbra môžeme prísť voliť od 8 hodiny ráno do druhej poobede.

Moderátor: Za informácie ďakujem Darine Sládečkovej. Dovidenia.

Sládečková: Dovidenia.

autor: dsl
Spustit audio

Více z pořadu