Šimon Heller, student Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity

Na první pohled by se chtělo říct, pozdě bycha honit. Myslím tím protesty zejména studentů v Jihočeském kraji proti koalici ČSSD a KSČM a proti komunistické radní pro školství. Tedy sepisování peticí, stávková pohotovost a tento týden dokonce hladovka. To všechno dva měsíce po volbách do krajských zastupitelstev, ve kterých Komunistická strana Čech a Moravy získala v jižních Čechách 19,4 procenta hlasů. A celkem hladce vytvořila koalici s vítěznou sociální demokracií. Začíná Dvacet minut Radiožurnálu, dobré odpoledne. Dnes je hostem Dvaceti minut jeden z mluvčích protestujících studentů, také student Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Šimon Heller. Dobré odpoledne do Budějovic.

Šimon HELLER, student Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity:
Dobré odpoledne.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Řekněte mi, jaký smysl měla jednodenní hladovka?

Šimon HELLER, student Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity:
Tak, cíl té hladovky bylo upozornit právě na tento problém, to znamená, že komunisté nastupují do krajských vlád, což se nám nelíbí. Chceme na to upozornit, protože tu stranu považujeme za nedemokratickou. Domnívám se, že ten cíl té hladovky byl splněn a podařilo se nám v celostátních médiích upozornit právě na tento problém.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Myslíte si, že principiálně, když to něco nazvete hladovkou, že má smysl hladovět jen trochu?

Šimon HELLER, student Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity:
My tady nechceme hladovět v Českých Budějovicích takovým způsobem, aby někdo měl nějaké zdravotní problémy. My jsme tou hladovkou chtěli čistě jenom upozornit na tento problém. Do budoucna i plánujeme štafetovou hladovku, to znamená, že bysme se postupně střídali, aby ta hladovka byla dlouhodobá, ale určitě nechceme tady, aby někdo to odnášel zdravím a pokud by někdo s takovým nápadem přišel, tak já bych byl první, který by ho varoval, aby to nedělal.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Za jakých podmínek byste vyhlásili tu štafetovou hladovku?

Šimon HELLER, student Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity:
Tak, tu štafetovou hladovku my zvažujeme. Zvažujeme ji začátkem ledna začít. Probíhala by tím způsobem, že například po čtyřiadvaceti hodinách by se střídali jednotliví hladovkáři a běžela by neustále, otázka jak dlouho samozřejmě, otázka jaká by ta podpora byla, ale já věřím, by vydržela dlouho.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Berete v úvahu, pane Hellere, že jeden den bez jídla, zvlášť v případě studentů, nemusí nikdo považovat za úplně vážný tah a že to může být spíš považováno jako recese?

Šimon HELLER, student Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity:
Naprosto chápu. Každý má právo na svůj názor. Každopádně my to nevnímáme jako nějakým způsobem, nechceme se přirovnávat k někomu, jako byl /nesrozumitelné/, nebo slavný hladovkáři. Určitě ne. My jenom chceme upozornit na ten problém, který tady nastal, který je společenský a velmi závažný, a to se nám daří, takže my tímto způsobem budeme pokračovat i nadále.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ty akce, které jsem zmiňoval, i ta jednodenní hladovka, o které jste mluvil teď vy, pane Hellere, tak směřují jednak proti koalici v jižních Čechách mezi ČSSD a KSČM a také proti samotné radní Jihočeského kraje pro školství paní Vítězslavě Baborové. Jak reálně může radní pro školství ovlivnit školství v Jihočeském kraji?

Šimon HELLER, student Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity:
Tak, může ho nepřímě ovlivňovat, a to velmi. Může ovlivňovat jmenování ředitelů do škol. Ovlivňuje tok peněz, takže ten nepřímý vliv tam je, samozřejmě nemění osnovy, nevyhazuje přímo učitele, ale například, když se podíváme na to, že včera byla inspekce v třeboňském gymnáziu, kde vlastně ty protesty vznikly, tak přesně právě tohodle se bojíme a bohužel ta, ten, ta atmosféra strachu nastala velmi brzo, protože inspekce je posílá účelově tam, kde jsou ty daní učitelé a nějakým způsobem nepohodlní.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A to byla jaká inspekce?

Šimon HELLER, student Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity:
To byla inspekce, která měla nějakým způsobem kontrolovat chod té školy.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ne, tomu rozumím. Ptám se na to, co to bylo za orgán, kdo jaksi vizitoval tu školu?

Šimon HELLER, student Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity:
Byl to, co vím určitě, že přímo to bylo poslané z Kraje, to znamená, že Kraj se přímo vlastně podílel na tom poslání té inspekce. Byla to klasická inspekce, která do školství chodí, to znamená kontroluje průběh školy, neznám přímo teď jakým způsobem nadřazené, podřazené orgány.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Vy to tedy, pardon, pane Hellere, považujete za přímou reakci kraje na to, že právě v tom třeboňském gymnáziu ty protesty v podstatě začaly?

Šimon HELLER, student Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity:
Ano, já to považuju za přímou reakci. Možná, že to není přímá reakce, ale minimálně je to velmi podivná shoda náhod.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A není to trošku odvážné, to bez důkazů takhle nahlas a veřejně říkat?

Šimon HELLER, student Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity:
Pane Veselovský, vy určitě i sám uznáte, že když někde vznikne nějakým způsobem, vzniknou nějaké protesty proti víceméně svému nadřízenému a během několika týdnů je tam okamžitě poslaná inspekce, která má kontrolovat chod té školy, minimálně je to zarážející a já netvrdím, že to je určitě účelové. Já tvrdím, že je to velmi podezřelé a že to vytváří jakousi atmosféru strachu a pokud, samozřejmě může se, je možné, že to byla náhoda, ale minimálně to zavání jistým účelovým, účelovým jednáním.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Mluvčím, hostem dnešních Dvaceti minut Radiožurnálu je jeden z mluvčích jihočeských protestujících studentů Šimon Heller. Jak si představujete, řekněme vyústění těch protestů, pane Hellere, tak, aby jste s klidem mohli říct, dobře, dosáhli jsme svého, co by se mělo stát?

Šimon HELLER, student Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity:
Tak, my vyzýváme k tomu, aby tady na jihu Čech a byli bychom rádi, kdyby to bylo v celé České republice, aby vznikla demokratická koalice. K tomu pan Zimola měl možnost, neudělal to, samozřejmě volby dopadly, jak dopadly. My nezpochybňujeme ten výsledek, výsledek té volby. My nebereme nikomu mandáty, ani komunistům těch třináct mandátů, které mají. My jenom poukazujeme na to, že jmenovat, respektive přizvání komunistické strany, která se hlásí stále ke své minulosti a tak dál, považujeme ji za nedemokratickou, tak toto přizvání považujeme za velmi necitlivé a nemorální. Obzvlášť v tom případě, kdy školství, který je velmi citlivé, citlivý a důležitý resort, bylo právě dáno do správy této strany.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Dobře. Dvě otázky. Čeho se bojíte právě ze strany radní pro školství Vítězslavy Baborové. Co konkrétně si myslíte, že by mohla udělat takového, že je proti tomu potřeba protestovat?

Šimon HELLER, student Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity:
Tak, já bych zdůraznil. My se nebojíme přímo paní Baborové. To nám bývá vkládáno do úst. My se obecně bojíme, bojíme té strany, která bude ovládat tento resort.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Dobře. Čeho se bojíte úplně konkrétně v resortu školství v Jihočeském kraji ze strany KSČM?

Šimon HELLER, student Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity:
Tak přímo z úst paní Baborové momentální tedy radní pro školství padlo, že v rámci optimalizace che rušit víceletá gymnázia, chce je nahrazovat učilišti, takže v rámci optimalizace může nastat například toto, připomenul bych z úst předáků, například paní Liškové, tatáž strana v Plzeňském kraji, která, cituji, řekla: "Inteligence máme moc.". My se těchto výroků bojíme a v souladu s těmito výroky se tady chtějí podnikat tyto kroky. Další věc, které se bojíme ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pardon, jenom vsuvka. To, co teď citujete, čeho se bojíte u KSČM v oblasti školství, to je to, co všichni komunisté v krajských volbách říkali už před volbami. Říkali, že budou podporovat právě učňovské školství a právě s tímto programem byli v Jihočeském kraji zvoleni.

Šimon HELLER, student Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity:
Ano, ale jedna věc je, podpora. Jedna věc je podpora. Nějakým způsobem dávat, přispívat studentům, kteří budou studovat učňovské obory, které jsou potřeba. A s tím já osobně naprosto souhlasím. Druhá věc je ale rušení osmiletých gymnázií, protože víceméně vzdělaní lidé, kteří jsou i ekonomickým přínosem, výrazně pro tento stát, dost často právě vycházejí z těchto gymnázií.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já vím, ale dvě levicové strany, ČSSD a KSČM se na základě volebního výsledku a na základě toho, že na mandáty jim to dává nadpoloviční většinu v jihočeském zastupitelstvu, shodli na tom, že prostě budou uplatňovat nějaký průsečík svých programů, ve kterém kromě jiného je, že budou, jak oni říkají, optimalizovat jaksi školskou síť a kromě jiného podporovat učňovské školství a možná rušit osmiletá gymnázia. Kde je problém? Je to výsledek povolebního vyjednávání.

Šimon HELLER, student Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity:
Tak, primární problém já osobně vidím v tom, že volič ČSSD volil tu stranu s tím, že platí, jakési Bohumínské usnesení, které nepřímo zakazuje tuto spolupráci.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já se moc omlouvám. Já jsem včera, pane Hellere, mluvil s místopředsedou ČSSD Jiřím Dienstbierem a ten tady ve Dvaceti minutách Radiožurnálu říkal, to je tradovaný omyl. Bohumínské usnesení už dávno neplatí, protože v tom případě, kdyby platilo, by nemohly být skryté, nebo neskryté koalice s komunisty už od roku 2008.

Šimon HELLER, student Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity:
Ano, dobře. V tom případě, pokud já dám nějaký slib, tak tím, že ho poruším poprvé, se stává ten slib jakoby neplatný? Ne. Stanovisko platí do té doby, dokud není oficiálně zrušeno. V ČSSD probíhá debata o tom, že bude to stanovisko zrušeno a já doporučuji divákům se podívat, na Internetu si najít to Bohumínské usnesení. V tom Bohumínském usnesení se jasně říká, že ČSSD nebude spolupracovat s jakýmikoliv extremistickými stranami a přímo tam jmenuje stranu KSČM. Není pravdou, že by to bylo pouze na vládní úrovni. A podle mě je nefér říct, že v případě, že to někde někdo porušil, tak to usnesení neplatí. To usnesení platí a nebylo zrušeno, seč probíhá diskuse o tom, jestli má být, nebo nemá být zrušeno. Takže já to vnímám jako jakýsi podvod na voliče právě ze strany ČSSD, která učinila tento krok.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Není zvláštní, že, řekněme, péči o blaho voličů ČSSD vyjadřuje člověk, tím myslím vás, který byl v krajských volbách na kandidátce KDUČSL?

Šimon HELLER, student Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity:
Tak, toto mívám často, často předhazováno, když to řeknu lidově.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ne, já se ptám, já vám nic nepředhazuju.

Šimon HELLER, student Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity:
Jasně. Já to neberu nějak zle k vám. Ano, já jsem kandidoval za KDUČSL, kandidoval jsem na absolutně nevolitelné místě 55, takže jsem nebyl žádný lídr. Každopádně já se domnívám, že každý občan má právo jak na, pasivní volební právo, tak aktivní volební právo. To znamená, má možnost volit a má ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To si nerozumíme, pane Hellere. Já vám nic z toho nevyčítám. Ptám se, jestli má logiku, že člověk, který má velice blízko, mimochodem, jste straník?

Šimon HELLER, student Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity:
Ano, jsem ve straně.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Dobře, takže lidovec má starost o to, aby bylo učiněno dobře voličům ČSSD. Má to nějakou logiku?

Šimon HELLER, student Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity:
Ano, já se domnívám, že to logiku má, protože například v brněnském kraji ČSSD s KDUČSL uzavřelo koalici a my v zájmu KDUČSL jednoznačně je, aby tady vždycky vládly demokratické stran. KDUČSL nemá zájem na tom, aby tady nebyly strany nedemokratické a proto říkám, že voliči, kteří volili ČSSD, tak se domnívám, že byli podvedeni, protože i v zájmu KDUČSL je, aby tady byly demokratické strany, což ČSSD považujeme. Bohužel KSČM nepovažujeme za demokratickou.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Není, není vaše stranictví potvrzením slov jihočeského hejtmana Jiřího Zimoly, že se těmi protesty, které se tváří jako studentské, je v podstatě politický motiv a že někdo za těmi protesty stojí, a řekněme, profituje nějak politicky z nich?

Šimon HELLER, student Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity:
Já jsem rád, že vidím docela do té struktury té studentské iniciativy a vím, že tomu tak není. Ta studentská iniciativa vznikla v Třeboni. Já jsem z Třeboně byl potom osloven přímo Martinem Rosochou, protože se známe.

Šimon HELLER, student Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity:
To je autor celé petice, té úvodní.

Šimon HELLER, student Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity:
Ano, přesně tak. Tak, jím jsem vlastně byl osloven, protože je šachista a geograf, stejně jako já, tak jsem byl osloven, jestli bych studenty nepodpořil z hlediska toho, že jsem v senátu Jihočeské univerzity. Oslovil mě právě proto i Dominik Hořejší. Já se v celé této iniciativě celou dobu nějakým způsobem aktivizuji jako student. Nekonzultuji žádné své rozhodnutí s nějakou stranickou buňkou, ať už KDUČSL nebo s jinou, samozřejmě strana KDUČSL a nám fandí i spousty krajských zastupitelů chodí na naše demonstrace. Každopádně žádné ty kroky s nimi nekonzultujeme, nemáme z toho žádné peníze, jak nás spousty lidí obviňuje a proto se domnívám, že samozřejmě je to jednoduché to takto napadnout, ale není tomu tak.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já jsem vás nenapadl, pane Hellere, já jsem se ptal.

Šimon HELLER, student Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity:
Nemyslím od vás, myslím od pana Zimoly, jak jste říkal, že mě osočuje z toho, že jsem ve straně KDUČSL a že je to politicky motivovaný čin ze strany KDUČSL.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Dokonce ani takhle jsem ho necitoval, ale dobře. Já vám ocituji teď Zdeňka Černého z Facebookových stránek Dvaceti minut Radiožurnálu, který říká: "Neupírám studentům právo protestovat, stávkovat a hladovět. Pakliže ale hladoví na protest proti koalici dvou parlamentních stran, vznikla na základě výsledků voleb, musím se ptát, jak se ti studenti vůbec demokracii představují, že sami sebe samozvaně pasují nad tento institut. Volby jsou soutěží politických stran o přízeň voličů a každý volič má právo ve volbách vyjádřit svoji svobodnou vůli a odevzdat svůj hlas svému kandidátovi. Tak funguje demokracie." Tak, jak si to pane Hellere, představujete se demokracií?

Šimon HELLER, student Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity:
My se určitě nestavíme nad volby. Jak říkám, my respektujeme ten výsledek voleb, ale k demokratickým součástem patří nejenom volby, ale patří k tomu i právě petice, patří k tomu prostor ke shromažďování, to znamená demonstrace a různé další prvky. A my využíváme těchto dalších prvků pro to, abychom poukázali na nemorální a necitlivou věc, která se tady dle mého názoru děje.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Není to trochu hra?

Šimon HELLER, student Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity:
Já to jako hru určitě neberu. Teď nevím přesně, jak to myslíte?

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já vám řeknu, jak to myslím. Myslím to tak, opravdu si představujete, že nakonec Jiří Zimola řekne, dobře, máte pravdu, minimálně Vítězslava Baborová nebude radní pro školství, nebo dokonce řekne, ano bude lepší udělat koalici s Lidovci, ODS, nebo Jihočechy?

Šimon HELLER, student Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity:
Vzhledem k tomu, jak se pan Zimola vyjadřuje, vzhledem k tomu, že nás nazývá, že jsme vyděrači a vzhledem k tomu, jak probíhaly ty jednání a víceméně pan Zimola, víceméně nebyl ochoten jednat, sice jsme se dvakrát sešli, ale ty řešení, s kterými přišel, tak nebyly řešení této situace, tak se domnívám ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pardon, ale hejtman Zimola zároveň to samé říká o vás. Říká, my jsme se dvakrát sešli a pak už nebylo nic k jednání, oni nebyli ochotní jednat.

Šimon HELLER, student Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity:
My jsme přišli s řešením, aby pan Zimola ještě zvážil jednání s jinými stranami. Pan Zimola nám přímo řekl, že není ochoten jednat s jinými stranami i za předpokladu, kdyby přišli s lepším návrhem koalice, než ten dosavadní. To znamená, že by ČSSD dostala víc křesel v radě a mohla by lépe plnit svůj program. Ani za tohoto předpokladu by pan Zimola nebyl ochoten zvážit tu koalici s jinými stranami.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já se omlouvám, pane Hellere, vy jste přišli k hejtmanu Zimolovi, řekněme, s nějakým návrhem, že by ta jiná koalice s těmi středopravicovými stranami měla pro ČSSD, například ten efekt, že by měli víc mandátů, víc radních?

Šimon HELLER, student Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity:
My vůbec, vůbec tady nejsme v roli, že bysme vyjednávali za jinou stranu. My jsme jenom zvážili, my jsme jenom vyzvali hejtmana k tomu, aby ještě zvážil jednání. To znamená, aby on sám přišel s tím a řekl, dobrá, pokud přijde jiná strana s lepší nabídkou pro nás, jsme o ni ochotni uvažovat. Hejtman na tuto otázku řekl, ne, já chci vládnout pouze s KSČM. Parafrázuji.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Rozumím. Posloucháte stále Dvacet minut Radiožurnálu. Jeden z mluvčích protestujících studentů v Jihočeském kraji Šimon Heller je dnes jejich hostem. Pane Hellere, ještě jedna citace od zmíněného Zdeňka Černého z Facebookových stránek Dvaceti minut Radiožurnálu. On také říká, či píše: "Mimochodem ten signál od voličů něco znamená. Levici přivádí k moci zkorumpovaná pravice, protestovat by měli proti příčinám, nikoliv důsledkům.". Nemá pravdu? Neměli byste protestovat z tohoto úhlu pohledu proti jiným politických stranám?

Šimon HELLER, student Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity:
Já naprosto souhlasím s tím, že ta situace je špatná, a že ten volební výsledek dopadl, jak dopadl právě z toho důvodu, že občani jsou naštvaní na kroky vlády, které já považuju v leckterých za velmi špatné. Každopádně domnívám se, že jednak nejsem ten pravicový volič, abych tady hájil tu pravicovou vládu, to v žádném případě. A druhá věc je, že my protestujeme proti něčemu, co považujeme za extrémně nemorální. Pokud kdokoli bude protestovat proti nějaké takové věci, já vyzývám občany ať jdou a protestují proti právě třeba krokům vlády, které v leckterých krocích jsou velmi, velmi ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To jste si asi všiml, pane Hellere, že to se děje téměř po celé republice už zhruba dva roky.

Šimon HELLER, student Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity:
Ano, ano a ve chvíli, kdy nejsou přímo politicky motivované, to znamená, že tam nevystupují, není v zájmu přímo některých stran, aby, aby nějakým způsobem tyto, se tyto protesty konaly, tak já je velmi rád podpořím. Pokud to bude iniciativa opravdu zespoda, ne seshora, tak já každý, každou takovouhle iniciativu velmi rád podpořím.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Dobře. Tak, jsme v týdnu, kdy proběhla jednodenní hladovka, zároveň vy tady ve Dvaceti minutách, pane Hellere, říkáte, že máte připraven další krok, že by mohla být jakási řetězová hladovka. Co prostě bude na konci toho všeho? Budete dokonce toho čtyřletého volebního období, kdy možná bude koalice ČSSD a KSČM v jižních Čechách fungovat, dále protestovat?

Šimon HELLER, student Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity:
Tak, my těch kroků máme připravených několik, nejenom štafetovou hladovku, kterou zvažujeme, tu jsme ještě nevyhlásili. Plánujeme protestní happeningy, plánujeme divadla, přednášky, i samozřejmě demonstrace. Každopádně, pokud se nic nezmění, tak chceme protestovat co nejdéle a chceme opravdu vydržet. A já momentálně jsem připraven i vydržet klidně čtyři roky a ten cíl je ten, aby příště, v příštích volbách lidé, kteří chcou volit demokratickou stranu a nešli k volbám, protože jsou třeba zhrzeni z aktuální politické situace, aby přišli k volbám, protože ten důvod, proč právě KSČM měla tolik, tolik procent je ten, že mladí lidé dost často třeba nepřišli k volbám, takže my je chceme motivovat k tomu, aby se zapojili do toho společného života, i do toho politického tímto.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Hostem těchto Dvaceti minut Radiožurnálu byl studen Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Šimon Heller. Pane Hellere, díky za váš čas a hezký podvečer.

Šimon HELLER, student Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity:
Pěkný odpoledne. Na shledanou.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Martin Veselovský byl také u mikrofonu Českého rozhlasu 1 - Radiožurnálu. Přeji vám dobrý poslech.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je společnost NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou. Zvukové záznamy Ozvěn dne i dalších zpravodajských a publicistických pořadů Radiožurnálu si můžete poslechnou v Rádiu na přání.

Pokud se chcete našeho hosta na cokoli zeptat, dotaz mu můžete poslat prostřednictvím formuláře. Na otázky napsané do diskusního fóra bohužel hosté nemohou reagovat. Kompletní přepisy rozhovorů zveřejňujeme zpravidla následující den ráno, v případě státního svátku o den později.

autor: mav
Spustit audio