Rybníku Svět padlo za oběť celé třeboňské předměstí

Západ slunce u rybníka Svět
Audio svět na jednom místě Audio svět na jednom místě Západ slunce u rybníka Svět

Řekneme-li: Pojďte si prohlédnout Svět, asi si pomyslíte, že bude následovat reportáž některého ze zahraničních zpravodajů. Na mysli však máme Svět s velkým S, tedy rybník na jihu Čech. Pokračuje totiž podzimní rybniční speciál Po Česku, který tentokrát zamíří do Třeboně.

„Nacházíme se u rybníka Svět, který býval dříve nazýván Nevděk. Jakub Krčín, iniciátor stavby, z něj totiž měl především plno rozčilování a svárů,“ dozvídám se na úvod svého výletu.

Co vlastně plodilo ony sváry? V místech rybníka se rozkládalo takzvané Svinenské předměstí.

Ředitel Státního oblastního archívu v Třeboni a znalec jihočeských rybníků Václav Rameš přibližuje: „Když se Jakub Krčín rozhodl zbudovat rybník, musel celé předměstí zrušit. Bylo poměrně velké, proto nebylo jednoduché toto rozhodnutí prosadit. Vilém z Rožmberka však Krčínovi natolik důvěřoval, že mu stavbu hráze povolil. Naopak třeboňští měšťané celou situaci nesli velice nelibě.“

Na Svinenském předměstí stávala dokonce kaple a špitál. Přesto se začalo s výstavbou rybníka. Zdejší obyvatelé byli přestěhováni na budějovické předměstí.

Schwarzenberská hrobka stojí u rybníka Svět

Jako památka na někdejší zástavbu se na ostrově uprostřed rybníka dodnes dochovala studna, která se ještě před stavbou rybníka rozkládala poblíž starého kostela svaté Alžběty.

Existuje ještě jeden důvod, proč se rybníku říkávalo Nevděk. Stavbě vodního díla v daném místě totiž nepřály ani geologické podmínky.

„Podloží kolem Třeboně je velmi měkké. Zdejší hráz museli stavět jinak, než jak se obvykle stavělo na pevnějších místech. Hráz je tak mnohem širší a je do oblouku. Jako hradba chrání město ležící pod námi,“ poukazuje Václav Rameš.

Hráz, kterou nejznámější rožmberský stavitel rybníků Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan vystavěl v 70. letech 16. století, je výjimečná. A to jak svými rozměry, tak svým tvarem.

„Hráz rybníka je lomená. Severní část měří 722 metrů, východní část má délku asi 800 metrů,“ dozvídám se od svého průvodce.

Hráz rybníka je lemována vzrostlými duby

Pod hrází se odnepaměti rozkládají sádky. Rybníky totiž byly stavěny nejen proto, aby chránily před velkou vodou, ale zejména proto, aby přinášely hospodářský užitek.

„Sádky jsou poprvé zdokumentovány v třeboňském archívu. Pokud se na tyto obrázky podíváte, zjistíte, že věrně zachycují situaci. Slouží jako doklad, že tu sádky stávaly už v 16. století, že se tu hospodařilo a že se odtud ryby vyvážely i do dalších zemí,“ přibližuje ředitel třeboňského archívu.

Víte, proč Jakub Krčín rybník Svět zmenšoval a z jakého důvodu trvalo tak dlouho, než se na rybníku vystavěl bezpečnostní přeliv? A víte, jaká význačná památka funerální architektury stojí na jeho břehu? To všechno se dozvíte v nedělním výletu Po Česku.


Zobrazit rybník Svět na větší mapě