Rudolf Blažek, náměstek ministra obrany

Kdybychom nebyli v první třetině roku 2011, dal by se přestup občanského demokrata Rudolfa Blažka z rady hlavního města Prahy na post náměstka ministra obrany označit za přestup roku. Navíc na post, který bude mít na starosti oblast vyzbrojování, tedy oblast plnou korupčních podezření, prostředníků, nevýhodných smluv a nesmyslných nákupů,které mnohdy končí u policie, neli před soudem. Jaký úkol má na obraně nový náměstek a jeho nominace stranická nebo spíše odborná. Začíná Dvacet minut Radiožurnálu, přeji vám dobré odpoledne. Náměstek ministra obrany a ředitel sekce vyzbrojování Rudolf Blažek. Dobrý den, vítejte v rozhlase.

Rudolf BLAŽEK, náměstek ministra obrany, ředitel sekce vyzbrojování:
Dobrý den.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Samozřejmě facebookové stránky Dvaceti minut Radiožurnálu, nebo emailová adresa dvacetminut@rozhlas.cz jsou vám posluchačům k dispozici, pokud se Rudolfa Blažka chcete na cokoli zeptat. Já se zeptám a odrazím se od toho, co těsně po komunálních volbách říkal a v podstatě i splnil současný primátor hlavního města Prahy Bohuslav Svoboda, který říkal, že kromě jiných lidé ani vás nechce v radě hlavního města Prahy, protože pro něho reprezentujete tu starou ODS. Jak se přihodilo, že Alexandru Vondrovi nevadí, že reprezentujete tu starou občanskou demokracii?

Rudolf BLAŽEK, náměstek ministra obrany, ředitel sekce vyzbrojování:
No, tak upřímně to není otázka moc na mne, to je otázka spíš na Alexandra Vondru, ale spíš budu reagovat na to, co bylo. Já myslím, že ten, to rozhodnutí, které udělala pražská ODS, že bývalá rada, bývalí radní nebudou, nebudou členy nové rady, bylo rozhodnutí kolektivní celé pražské ODS, protože kdyby opravdu po pravdě řečeno tomu tak nebylo, tak by ani ta současná rada nedostala podporu v zastupitelstvu, neboť celá řada bývalých radních za ODS tam sedí, to znamená jenom matematicky je zřejmé, že to byla podpora celé pražské ODS k tomuto kroku.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jinými slovy, i kdyby si Bohuslav Svoboda dupnul, tak by si to sám neprosadil?

Rudolf BLAŽEK, náměstek ministra obrany, ředitel sekce vyzbrojování:
Tak samozřejmě to je matematika, ale jak říkám, ten, tento přístup a tento, řekněme, rozumný názor, který souvisel s celou tou kampaní a ,řekněme, s tou vyhrocenou situací po komunálních volbách byl akceptován.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pane náměstku, kdy vám bylo místo na ministerstvu obrany nabídnuto?

Rudolf BLAŽEK, náměstek ministra obrany, ředitel sekce vyzbrojování:
No, tak já jsem s Alexandrem Vondrou komunikoval komunikuji řadu let a já musím říci, že když jsme, když jsme se bavili začátkem roku o tom, jestli, jestli tedy by příležitostně tady vznikla taková eventualita, tak je to podle mě tak měsíc, měsíc a půl.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A to vám Alexandr Vondra prostě zavolal a řekl: pane Blažku, nebo jestli si tykáte, nechtěl byste mi dělat náměstka?

Rudolf BLAŽEK, náměstek ministra obrany, ředitel sekce vyzbrojování:
Tak ta diskuse se vedla ohledně, bych řekl, mé profilace v oblasti bezpečnostní. Já jsem byl dlouhá léta radní a odpovědný za bezpečnost, za městskou policii, za právě bezpečnostní sbor, byť ze zákona tak není nazván, který jsem pomáhal vytvořit a, myslím si, který byť je ne vždy populární, protože pokutuje Pražany a samozřejmě vynucuje si, řekněme, pořádek, tak, tak si myslím, že je funkční a ta diskuse se vedla o tomto a v zásadě takto v této, v této souvislosti padl tento návrh nebo, řekněme, ta diskuse takhle začala.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jaké máte zadání od Alexandra Vondry, ministra obrany, coby náměstek, pod kterého spadá i sekce vyzbrojování?

Rudolf BLAŽEK, náměstek ministra obrany, ředitel sekce vyzbrojování:
No, tak to je právě to, co jste řekl, ta sekce vyzbrojování. Pode mě nespadá nic jiného. Je to, je to o tom, že v této chvíli se připravuje akviziční proces, reforma akvizičního procesu a upřímně řečeno, já si myslím, že právě akviziční proces a jeho, řekněme, nedostatky byly příčinou řady problémů, které i resort v této chvíli obrany má, a to je ten důvod, proč jaksi se, to moje zadání je jednoznačné. Společně s ministrem a jeho nejbližším týmem dát dohromady novou, novou podobu akvizičního procesu, zreformovat ho tak, aby byl co nejtransparentnější, ale samozřejmě také co nejefektivnější.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A teď ještě do lidské řeči přeloženo, pane náměstku, prosím, co máte tedy za úkol na ministerstvu obrany? Vy jste byl najat, řekněme, teď se omlouvám za ten lidový termín, jako nějaký čistič do oblasti, která je proslulá minimálně v minulých 15 letech tím, že se tam děly největší korupční kauzy, ať už dokázané nebo nedokázané na ministerstvu obrany?

Rudolf BLAŽEK, náměstek ministra obrany, ředitel sekce vyzbrojování:
Tak já to zjednoduším. Byl jsem najat proto, aby armáda nakupovala co nej, nejefektivněji a nebyly na to vynakládány zbytečně finanční prostředky navíc, které byly v minulosti bohužel v řadě případů takto, takto řešeny tyto případy.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pane náměstku, co vy víte o vyzbrojování Armády České republiky?

Rudolf BLAŽEK, náměstek ministra obrany, ředitel sekce vyzbrojování:
No, tak vím to, co samozřejmě víte vy a to, co ví veřejnost, to znamená, že.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já se moc omlouvám, já toho vím relativně málo.

Rudolf BLAŽEK, náměstek ministra obrany, ředitel sekce vyzbrojování:
Ne, já to myslím teďko jinak. Já to myslím tak, že já vím o tom za těch 10 dní, co jsem se stal náměstkem, relativně, relativně nemálo, ale na druhou stranu po 10 dnech asi od mě nemůžete chtít nějakou ucelenou koncepci, abych vám tady to popsal, protože přece jenom říká se 100 dní, dobře 50 dní, já jsem tam 10 dní. Ale pochopitelně vím to, co si myslím, že je zřejmé a je to zřejmé z jakékoli manažerské práce a já jsem komunální politik, kdy jsem musel přijímat celou řadu manažerských rozhodnutí a já se domnívám, že komunální politici jsou na jednu stranu politici, ale také, také manažeři. A já vím to, že rozhodně je třeba ten proces nakupování toho materiálu, jak říkám, zjednodušit, ale hlavně ztransparentnit a upřímně řečeno, od toho je 270 odborníků na sekci vyzbrojování, kteří musí posoudit ty, ty požadavky armády, co chce koupit, kdy chce koupit a v jakém počtu a na mne samozřejmě jako na /nesrozumitelné/, respektive náměstkovi ministra je pochopitelně to finální rozhodnutí, jestli se bud pořizovat nebo nebude pořizovat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Byla vaše nominace stranická nebo byla odborná, pane náměstku Blažku?

Rudolf BLAŽEK, náměstek ministra obrany, ředitel sekce vyzbrojování:
Tak zase je to otázka spíš na ministra, na ministra obrany, ale já to vnímám tak, že to byla.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já mu ji příležitostně, pane náměstku, položím.

Rudolf BLAŽEK, náměstek ministra obrany, ředitel sekce vyzbrojování:
Jasná věc, já rozumím, ale vy se mě ptáte, proč jsem se stal náměstkem ministra Vondry, tak já říkám, že.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já se současného náměstka ministra obrany ptám na to, jakým klíčem byl nominován.

Rudolf BLAŽEK, náměstek ministra obrany, ředitel sekce vyzbrojování:
Jak to vnímám?

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
No, to mně je celkem v tuhletu chvíli jedno, jak to vnímáte vy, pane náměstku. Proč jste byl nominován na to míso? Vy přece jste nikdy nepracoval v oblasti, která by se týkala nákupu pro Armádu České republiky, tak se ptám je to stranická nominace více?

Rudolf BLAŽEK, náměstek ministra obrany, ředitel sekce vyzbrojování:
Já si myslím, že je to přesně napůl. Je to manažerská, asi i stranická nominace, protože se znám s Alexandrem Vondrou z ODS řadu let a samozřejmě ta manažerská rovina je rozhodně daná tím, že jsem člověk, který má řadu zkušeností především i z oblasti, která je hodně podobná Armádě České republiky a to je třeba městská policie. Městská policie má výstroj, má výzbroj, takže samozřejmě.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pardon, pokud u toho můžeme chvíli zůstat u městské policie, tak vy jste ve své funkci přihlížel, či posvětil nákupy několika aut Hummer dohromady za 3 miliony korun, tříkolky za půl milionu korun, vznášedla pro městskou policii za 2 miliony korun. Podotýkám pro policii v hlavním městě Praze. Tak zhruba tak by se to teď dalo do budoucnosti uvažovat v sekci vyzbrojování na ministerstvu obrany?

Rudolf BLAŽEK, náměstek ministra obrany, ředitel sekce vyzbrojování:
No, víte, kdy bylo vlastně to vznášedlo pořízeno?

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Bylo pořízeno po povodních.

Rudolf BLAŽEK, náměstek ministra obrany, ředitel sekce vyzbrojování:
Nedávno po povodních. Bylo pořízeno prostě proto, že povodně dokázaly a prokázaly, že nebyl jediný dopravní prostředek, který by v době vzedmutí hladiny Vltavy byl schopen se vůbec pohybovat v rámci, v rámci teda, řekněme, zaplavených, zaplavených částí Prahy. A městská policie mimo jiné byla tehdy jediná instituce, která byla schopna to vznášedlo provozovat, jinak by to bylo v nějaké technické správě předáno nebo pražským hasičům, ty už jsme neměli. A co se týče vozidlů Hummer. Víte, ono se o tom hodně popsalo, já jsem neschvaloval ten nákup, ale nechci se schovávat, to už jsem se schoval, když jsem se, když jsem se, jestli jsem to schvaloval nebo neodmítl, ale

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já jsem zvolil slovo přihlížel.

Rudolf BLAŽEK, náměstek ministra obrany, ředitel sekce vyzbrojování:
Já rozumím, ale na to já vám říkám, že já si nemyslím, že 7 terénních vozidel, které má městská policie v Praze na 2700 strážníků je moc a rozhodně, rozhodně to, že vyšly Hummery zrovna nejlevněji při tom pořizování, možná dneska optikou toho roku zpátky, dvou, i byla to možná z mé strany trochu nebo podcenění situace, že jsem nezakázal pořídit tato terénní vozidla. Ale když si je městská policie poptala a ten jeden Hummer nestál 2, 3, 5 milionů, stál milion korun a městská policie, říkám, má těch 7 terénních vozidel a každý rok si pořizuje díky té životnosti jenom jedno vozidlo, tak si postupně pořídili tyto vozidla.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já vím, ale vy jste to sám říkal, to jedno vozidlo stálo 1,2 milionu korun, to znamená milion 200 tisíc. To je.

Rudolf BLAŽEK, náměstek ministra obrany, ředitel sekce vyzbrojování:
Já myslím, že to první vozidlo stálo 850 a ty další dvě stály tuto částku, ale jak vám říkám, při té, při té specifikaci potřeby těch terénních vozidel, tak nikdo nebyl schopen nabídnout z těch ostatních renomovaných výrobců, nebo výrobců vůbec, která taková vozidla vyrábí, levnější cenu, to je objektivní skutečnost.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A z toho důvodu jsme potom chtěli ty Hummery poslat na Haiti?

Rudolf BLAŽEK, náměstek ministra obrany, ředitel sekce vyzbrojování:
Tak já myslím, že to je spíš rozhodnutí primátora Béma, ale na kterému, ke kterému nakonec ani nedošlo, protože ta vozidla jsou sice ekologická, ale jezdí na plyn, což je problém.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A mimochodem, pořád se ještě pohybujeme v hlavním městě v Praze, nejsme v horách nebo v nějakém extrémně náročném terénu. Prostě hlavní město Praha potřebuje terénní automobily?

Rudolf BLAŽEK, náměstek ministra obrany, ředitel sekce vyzbrojování:
No, tak vzhledem k tomu, že hlavní město Praha nemá náklaďáky a městská policie nemá nákladní vozidla, tak když bylo třeba, potřeba převézt těch 20 koní, které ona má a které samozřejmě potřebují nějaký servis, respektive ty dva čluny, které má také městská policie, tak k tomu primárně jsou specifikovány tato terénní vozidla. To je naprosto podle mého soudu věc, která není nestandardní a 7 terénních vozidel pro pražskou městskou policii není podle mého soudu nic nadstandardního. To, že jsou to zrovna Hummery a to, že zrovna tak ta výběrová řízení dopadla a to, že bohužel Hummer má ten, to, to z něčeho, co je nadstandardní, co je luxusní, to je pravda a to já říkám, že asi byla trošku mé podcenění z mé strany, že jsem nezakázal městské policii je pořídit. Ale to, že si městská policie může pořídit 7 terénních vozidel s konkrétním účelem, si myslím, že je zcela zřejmé, že, že to svůj smysl má. Vezměte si, já vám řeknu jeden příklad za všechny. V zimě, když teď probíhaly ty situace s tím náledím, tak právě tyto vozidla jsou právě vybavena navijáky, teda dva z nich jsou vybavené navijáky a to byly desítky vozidel, kterým pomohli. Dokonce řada sanitek a v době, kdy v Praze nebyl schopen téměř nikdo jezdit v tom náledí, tak jedině tato vozidla fungovala.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Posloucháte Dvacet minut Radiožurnálu, náměstek ministra obrany a ředitel sekce vyzbrojování na tomto resortu Rudolf Blažek je jejich hostem. Stále se odvazuji od té otázky, jestli vaše nominace na post náměstka ministra obrany byla odborná nebo, nebo stranická. Dovolte mi ještě zmínit kauzu či vůbec projekt Opencard. Vy sám jste ve vedení hlavního města Prahy několik let zodpovídal za tento projekt. Ten projekt byl předražený, nebyl do určité doby funkční, stál více než 800 milionů korun. Vy jste za tento stav převzal politickou odpovědnost. Například v týdeníku Týden na konci roku 2009 jste říkal: svého dílu politické zodpovědnosti se nezříkám, nesu stejně jako ostatní zastupitelé odpovědnost za to, že jsme v roce 2006 souhlasili s projektem, jehož některé jeho parametry se nyní ukazují jako špatné. Vy sám jste přiznal svoji chybu v takto velkém a složitém projektu. Teď se budete potýkat s možná ještě složitějšími projekty a složitějšími nákupy na ministerstvu obrany. Je to dobrá kvalifikace pro takovou práci?

Rudolf BLAŽEK, náměstek ministra obrany, ředitel sekce vyzbrojování:
No, já bych se ještě vrátil k tomu, co jste říkal na téma Opencard. Já bych chtěl říci, že politická odpovědnost člena zastupitelstva jednoho ze 70 členů zastupitelstva a myslím si, že tehdy pro to hlasovalo téměř celé zastupitelstvo je jedna věc, ale to, že jako radní jsem to převzal v roce 2007 a následně poté, kdy jsem nabyl pochybností, jsem já zadal forenzní audit a vlastně tím pádem se rozjel celý ten, řekněme, ozdravný proces v souvislosti s Opencard, která se pak zlevnila více jak trojnásobně a dostalo se to do normálních parametrů, tak to já si myslím, že je potřeba dodat. Já nemám žádný problém s tím přiznat se a není to nic, nic, nic špatného, že jsem hlasoval před tehdy 5 lety o projektu, který má například Londýn a tak dále. V souvislosti například s projektem Oystercard v Londýně, kde ta karta má svůj smysl a je funkční a dneska jí má na 650 tisíc lidí. Ale vy jste se mě ptal nato, jestli to je kvalifikace. No, já si myslím, že kdybych mlčel, kdyby, když se mi něco nezdálo, tak bych ten forenzní audit nezadal a poté, co bych skončil ve své funkci, se zjistilo, nebo co bych odešel z té pozice a někdo by přišel a řekl: tak a teď já jsem zjistil, že za toho politika se s tím nic nedělalo, nebylo to dobré, tak potom bych byl připraven vám říci ano, jaksi to není dobře. Ale já si myslím, že zrovna v tomto případě já jsem ukázal podle mého soudu zcela jednoznačně, že mi žádná, žádná věc, která se mi nelíbí a která mi nepřijde ekonomická a funkčně transparentní, tak je pro mě nepřijatelná a já jsem v této věci, myslím, že velmi intenzivně konal.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Vy jste se nějak poučil z celého toho projektu tak, jak probíhal?

Rudolf BLAŽEK, náměstek ministra obrany, ředitel sekce vyzbrojování:
No, tak já myslím, že je zcela zřejmé, že jediné, co snad je možné dnes říci, že ten forenzní audit mohl být o půl roku možná o rok dříve, ale ty pokusy a kroky, které jsem já vedl, činil ve směru k tomu, že ty náklady na tu Opencard narůstaly docela exponenciálním způsobem a já jsem vůči manažerovi tehdy, to znamená ředitel odboru informatiky neměl jinou možnost, než skutečně říci: dobrá, mně už tohle se nelíbí, tohle není možné, ty náklady jsou takové, jaké jsou, zadáme forenzní audit, tak to je poučení, že si skutečně musíte, musíte jaksi jako manažer či jako politik opravdu velmi intenzivně hlídat, ještě intenzivněji, než je běžné to, co dělají podřízení a samozřejmě ta, to moje možná poučení, jak vy říkáte, je v tom, že rozhodně já si takovouhle věc nenechám, nenechám líbit od nikoho, pokud by samozřejmě někdo takový pokus znovu učinil.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Vy jste mluvil u projektu Opencard o velice prudkém navyšování nákladů. Když zůstaneme ještě u další věci, která kromě jiného spadá do vašeho funkčního období ve vedení hlavního města Prahy, tak jde o to náhlé či skokové zdražení stavby tunelu Blanka a to tak, že to skokové zdražení může být o 10 miliard korun. Jak je možné, že Praha uzavřela takové smlouvy, které něco takového umožňují?

Rudolf BLAŽEK, náměstek ministra obrany, ředitel sekce vyzbrojování:
Ne, já myslím, že Praha uzavřela, nebo myslím, Praha uzavřela smlouvu na 26 miliard plus technologie nikoli na částku 37 miliard, jak se o ní dnes hovoří a upřímně řečeno, kdybych já seděl dnes v radě, tak se stejně jako primátor Svoboda ptám, proč nějaké náklady se takhle navyšují. Nechci teďko tady detailně rozebírat, proč je tomu tak, respektive co je důvodem toho navýšení, ale pravda je, že do této chvíle projekt, projekt Blanka, respektive ten, ten celý, ta část okruhu, tak je proinvestováno nějakých 18 miliard korun.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To beze sporu, na druhou stranu primátor Svoboda také říká, že ty smlouvy uzavřené s dodavatelem stavby takové navýšení umožňují? Znovu je na místě ta moje otázka, jak je možné, že takové smlouvy byly uzavřeny?

Rudolf BLAŽEK, náměstek ministra obrany, ředitel sekce vyzbrojování:
A tyto smlouvy naprosto standardní, takto se ty smlouvy podepisují a takto se, takto se ty tunelové stavby tak, jak bylo jednoznačně deklarováno na městské radě i předtím, že ta smlouva není z roku 2009, ta je z roku 2006. A když se o tom hlasovalo, respektive, když tedy městská rada, to byl vlastně jediný, jediný bod, kdy se diskutovalo o tom, kolik bude stát tunel Blanka v městské radě, kdy, kdy já jsem byl členem, tak to bylo skutečně výsledek výběrového řízení naprosto standardně podle jednoznačně stanovených standardních pravidel. To je 10 miliard.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Dobře, výsledkem, výsledkem je, že to umožňuje navýšení o 10 miliard.

Rudolf BLAŽEK, náměstek ministra obrany, ředitel sekce vyzbrojování:
Já si nemyslím, že to je 10 miliard. Já s myslím, že to navýšení může být, může být v řádech možná miliard korun, ale ten důvod je rozhodnutí Českého báňského úřadu a v průběhu stavby celé.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Počkejte, pane náměstku, dobře. Na začátku byly podepsány smlouvy.

Rudolf BLAŽEK, náměstek ministra obrany, ředitel sekce vyzbrojování:
Ano.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tato smlouva standardní, jak vy říkáte, a ta umožňuje, a to už je jedno, jestli to je 10 miliard nebo 5 miliard, navýšení ve stavbě, která má stát 26, tak to není úplně jedno.

Rudolf BLAŽEK, náměstek ministra obrany, ředitel sekce vyzbrojování:
Ta smlouva, ta smlouva, a vy tu smlouvu znáte, pane redaktore? Já se omlouvám, že vás takhle zkouším, ale, ale.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ne, to je v pořádku.

Rudolf BLAŽEK, náměstek ministra obrany, ředitel sekce vyzbrojování:
Protože, protože samozřejmě ta smlouva to takto neumožňuje. Ta smlouva říká, že celková cena je 26 miliard.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To znamená jinými slovy, že pan primátor Svoboda neví, o čem mluví, když říká, že ta smlouva umožňuje a říká, že ta smlouva je, řekněme, špatně nastavena?

Rudolf BLAŽEK, náměstek ministra obrany, ředitel sekce vyzbrojování:
Já myslím, že ta smlouva je nastavena standardně a je otázka, jestli, jestli pan primátor, já nechci říkat, jestli ví, jestli mluví, o čem mluví, já prostě nechci mluvit za pana primátora Svobodu, já jenom říká, že ta smlouva říká, že jednotlivé konkrétní kroky, konkrétní, řekněme, stavební práce mají konkrétní hodnotu, ale problém je v tom, že když stavíte tunel, a to bylo teďka vysvětlováno opakovaně panem 1. náměstkem primátora Březinou, tak je, můžou nastat různé komplikace. Jiná věc je, jestli /nesrozumitelné/ 10 miliard. To samozřejmě v žádném případě není přijatelné. Já jsem přesvědčen, že to 10 miliard nebude. Ale já za sebe říkám, že já jsem schvaloval smlouvu, která má finální částku 26 miliard korun, a pokud je tam jakékoli navýšení, tak to navýšení musel někdo odsouhlasit. Ale městská rada to nebyla.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak zpátky blíže k resortu obrany. Vy jste, pane náměstku Blažku, také možná zasáhl do sporu vašeho šéfa Alexandra Vondry a ministra financí Miroslava Kalouska v kauze ProMoPro. Jako místopředseda pražské organizace Občanské demokratické strany jste řekl to, že Miroslav Kalousek zbavil mlčenlivosti šéfa finančně analytického odboru svého resortu a nechal ho veřejnost informovat o detailech celé kauzy, tak to považujete za nestandardní a rozhodně je v souladu se zákonem. Jaký zákon měl být v takovém případě porušen?

Rudolf BLAŽEK, náměstek ministra obrany, ředitel sekce vyzbrojování:
Tak teď se mě ptáte jako náměstka ministra nebo místopředsedy pražské ODS? Předpokládám místopředsedy pražské ODS.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Vy to dokážete rozlišit?

Rudolf BLAŽEK, náměstek ministra obrany, ředitel sekce vyzbrojování:
No, tak něco jiného je, když se budeme bavit o ministerstvu obrany a mé pozici manažerské a něco jiného je, něco jiného je moje politická funkce. Nicméně já jsem samozřejmě přesvědčen, ale to bylo usnesení celé pražské regionální rady, tam bylo bez výjimky jednomyslně, že skutečně myslíme, že toto není standardní krok a že tyto kroky do politiky nepatří.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já tomu rozumím, já jsem to usnesení četl, ale já se ptám na to, který zákon měl Miroslav Kalousek porušit tím, že zbavil šéfa finančně analytického odboru mlčenlivosti?

Rudolf BLAŽEK, náměstek ministra obrany, ředitel sekce vyzbrojování:
Tak já si myslím, že je zákon, který jednoznačně upravuje činnost finančně analytického útvaru, říká, nebo mluví o tom, že má informovat veřejnost, ale ten má akorát kroky vůči bankám, respektive či orgánům činným v trestním řízení a není tam slovo o tom, že by měl o těchto, o těchto, řekněme, svých krocích informovat veřejnost. To skutečně náleží orgánům činným v trestním řízení, respektive soudům.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Dobře, tak ještě otázka na vás jako místopředsedu pražské organizace ODS, abych to tedy rozdělil. Jaká je vaše interpretace toho, že to stojí Miroslavu Kalouskovi za to, aby, řekněme, použil nezákonný prostředek pro to, aby možná zaútočil na vašeho současného šéfa?

Rudolf BLAŽEK, náměstek ministra obrany, ředitel sekce vyzbrojování:
Ale to je stejné, jako když se mě ptáte, já nevím, já si myslím, že je to nestandardní krok. Já si nemyslím, že takovéto kroky se v rámci, řekněme, takovýchto kauz mají používat a interpretace, nevím, proč pan ministr financí takto postupoval. Já bych osobně takhle nepostupoval, protože takhle já bych nepostupoval, tak se mi to také nelíbí a proto jsem také pro to byl a takto jsem, jak říkám, hlasoval a trvám na tom a stojím si za tím.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Miroslav Kalousek, ministr financí, zároveň říká, a tím se vracíme k vaší působnosti na ministerstvu obrany, že pokud někdo bude chtít odstranit prostředníky u nákupů v resortu obrany, takže to k ničemu nepovede, nebude to mít protikorupční efekt, nebude to snižovat finanční nákladnost daných nákupů a tak dále. Tak se vás ptám, pane náměstku, co když má Miroslav Kalousek pravdu, co když to nebude ve výsledku levnější a nebude to mít protikorupční efekt?

Rudolf BLAŽEK, náměstek ministra obrany, ředitel sekce vyzbrojování:
Tak to je čirá spekulace, jestli to bude, nebude mít tu, případně uvidíme, až se to podaří. Já si myslím, že samozřejmě prostředník, jakýkoli prostředí, jakákoli, jakýkoli mezičlánek, který navyšuje tu cenu konečnou jako takovou, tak je zvláště v této době, kdy si musíme uvědomit, že Armáda České republiky má, respektive resort obrany o 20 % míň finančních prostředků během posledních 2 let a přitom má obrovské závazky z minula a o tom, jaké jsou, tady o tom se vede celá diskuse již řadu měsíců a je to veřejnosti známé, jsou to opravdu miliardové částky, tak je dobře. A odstranit prostředníky tam, kde to lze, tak já si myslím, že je krok správným směrem. Asi, asi nelze to ve všech případech, ale i kdyby to byla jenom třetina, možná polovina, polovina případů hlavně těch velkých, velkých zakázek, tak si myslím, že to přinese určitě jasně úspory finančních prostředkům, to není, o tom není pochyb.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A jestli tomu dobře rozumím, tak nebudou se prostředníci odstraňovat ve všech případech nákupu pro Armádu České republiky?

Rudolf BLAŽEK, náměstek ministra obrany, ředitel sekce vyzbrojování:
No, tak budou se samozřejmě prostředníci, to, to je samozřejmě cílem toho akviziční reformy a akvizičního procesu, aby tam těch prostředníků bylo co nejméně. Já nemohu teďko v této chvíli říci, jestli, jestli je možné kvůli pár kusům nějaké techniky to kupovat přímo od výrobce, pokusit se kupovat od výrobce, jestli to bude zajímavé pro výrobce, ale samozřejmě u těch zásadních, velkých akvizic to je jednoznačně podle mého soudu v této chvíli potřeba.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Takových bylo dnešních Dvacet minut Radiožurnálu, náměstek ministra obrany a ředitel sekce vyzbrojování Rudolf Blažek byl jejich hostem. Pane náměstku, díky za váš čas, na shledanou.

Rudolf BLAŽEK, náměstek ministra obrany, ředitel sekce vyzbrojování:
Děkuji, na shledanou.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Marin Veselovský byl také u mikrofonu Českého rozhlasu 1 - Radiožurnálu, přeji vám příjemný večer.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je společnostNEWTON Media, s.r.o. <http://www.newtonmedia.cz/>Texty neprocházejí korekturou. Zvukové záznamy Ozvěn dne, Dvaceti minut Radiožurnálu i dalších zpravodajských a publicistických pořadů si můžete poslechnout v iRadiu <http://www.radiozurnal.cz/audio>.

Pokud se chcete našeho hosta na cokoliv zeptat, můžete své dotazy zasílat buď na adresu 20minut@rozhlas.cz, nebo použít facebookovou stránku pořadu. Na otázky v diskusním fóru bohužel hosté nemohou reagovat.

autor: mav
Spustit audio