Roztroušená skleróza a cvičení

19. leden 2005
Zdraví

Roztroušená skleróza, odborně skleróza multiplex, je chronické onemocnění centrálního nervového systému. U nás touto chorobou trpí asi jedno promile lidí, převážně ženy. Příčina onemocnění není známa, stále se zkouší řada léčebných postupů, ke kterým patří také rehabilitace. Právě o ní jsme si s doktorkou Kamilou Řasovou z Obecně prospěšné společnosti CEROS povídali.

Jak je cvičení pro tyto lidi důležité? Mohou cvičit sami doma nebo potřebují někam na rehabilitaci docházet?

Řasová: Důležité jsou instrukce od odborníka a mít určitý program. Na takovém základě mohou doma pokračovat.

Měli by umět nějaké zvláštní cviky?

Řasová: Nejde tolik o cvičení, ale schopnost fixovat držení těla. Tím, že je napaden centrální nervový systém, zasahuje řízení, znemožňuje třeba hybnost. Dokážeme do řídících procesů zasáhnout, naučíme znovu ovládat porušené funkce. Člověk sám na to nestačí, potřebuje terapeuta, který funguje jako zpětná vazba a tím se správná informace dostane do centrálního nervového systému.

Může koordinaci pohybů absolvovat každý nebo pouze s určitým postižením?

Řasová: Je důležitá pro každého s roztroušenou sklerózou, ale i při jiném neurologickém onemocnění. U sklerózy multiplex je to hodně potřebné ve všech stadiích nemoci. Začne-li se včas zasahovat do řídících systémů, dají se zpomalit projevy choroby, ale i progrese.

Dokáží lékaři tuto nemoc včas odhalit?

Řasová: Určitě ano, medicína v současné době je na vysoké úrovni a schopná velice včasně diagnostikovat a tím pádem brzy začít s léčením. To se netýká ale rehabilitace, protože není zatím vyškoleno dostatečné množství fyzioterapeutů, kteří by se tímto onemocněním zabývali.

Jsou nějaká centra pro lidi s roztroušenou sklerózou?

Řasová: Jsou MS centra, ale zatím tam nemají rozšířenou rehabilitaci. O tuto vizi se snaží Obecně prospěšná společnost CEROS, chtěla by rehabilitační péči rozšířit do celé republiky. Máme představu, že by byla součástí všech MS center.

Vědí o tom pacienti?

Řasová: Začínají být informováni, mají velký zájem o tyto služby, ale nemáme zatím kapacitu, abychom všem vyhověli. Cílem je síť zvětšit a věříme, že se nám to povede.

autor: svp
Spustit audio

Více z pořadu