Rozhovor se soudcem Středočeského krajského soudu Vojtěchem Ceplem mladším, rozhodujícím v kauze Marie Benešové, která, mimo jiné, označila naši justici a některé její členy jako zákulisní mafii o skutečnosti, že každý rozsudek by měl být vysvětlen

Pro soudní spor mezi bývalou nejvyšší státní zástupkyní Marii Benešovu a sedmi reprezentanty české justice se vžil mediální název Kauza justiční mafie. Včera vynesl Krajský soud v Praze rozsudek, jehož odůvodnění čítá třicet osm stran. Ten zjednodušeně řečeno říká: "Když Marie Benešová sice expresivně nazvala v souvislosti s případem Jiřího Čunka špičky české justice justiční mafií, měla v podstatě pravdu." Rozsudek není zatím pravomocný, ale už stačil výrazně rozvlnit české justiční i politické vody. Právě o něm bude řeč v dnešních Dvaceti minutách Radiožurnálu, kterými vás bude provázet Martin Veselovský, přeji dobrý den. Mým hostem je muž, který zmíněný rozsudek vynesl, soudce středočeského krajského soudu Vojtěch Cepl mladší. Dobrý den, pane soudce, vítejte v rozhlase.

Vojtěch CEPL mladší, soudce středočeského krajského soudu:
Dobrý den.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Na úvod musím podotknout, že dělat interview se soudcem, který bude komentovat či vysvětlovat svůj vlastní rozsudek se mi ještě nepoštěstilo, myslím, že ani mnoha jiným kolegům novinářům se tak nestalo, čím to, že jste se tak pustil takto otevřeně od kontaktu s médii?

Vojtěch CEPL mladší, soudce středočeského krajského soudu:
Tak já od začátku si myslím, že každý rozsudek by měl být vysvětlen před libovolným publikem a v tomto výjimečném případě byl o věc výjimečný zájem, publikum je výjimečně veliké a výjimečně zvědavé, takže mě to vysvětlování dalo trochu více práce. To je hlavní smysl toho, o co se tady snažím.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Když bych řekl svojí zkušenost předchozí se soudci a s jejich vůli nebo chutí komentovat své vlastní rozsudky, tak byla téměř nulová. To je nějaká nová praxe mezi soudci, budete teď častěji chodit do médií, anebo to je čistě jen vaše osobní záležitost, pane Ceple?

Vojtěch CEPL mladší, soudce středočeského krajského soudu:
No já bych to asi takhle nevyhrotil, protože znám celou řadu soudců, kteří by byli ochotni zdůvodňovat svoje rozsudky, vysvětlovat tisku, vysvětlovat lidu některé důležité právní názory, myslím si, že právní vědomí by si to zasloužilo, aby bylo trošku kultivováno, ale problém je v tom, že se jich také často nikdo na nic neptal, že ty, buď jsou ty případy méně zajímavě, anebo to prostě není v kraji zvykem. Všechna jednání jsou veřejná, ke všem jednáních může kdokoli přijít, nicméně jednací síně zejí prázdnotou ve většině případů.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak to je budiž střelba do řad novinářů, to se třeba zlepší.

Vojtěch CEPL mladší, soudce středočeského krajského soudu:
Ne, to je střelba do řad vlastních i do řad veřejnosti, normálních lidí.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Minimálně v jednom jste ale prvenství utržil, vy jste rozsudek k tomuto případu předčítal a vynášel před kamerami, to znamená, je zaznamenán, je kdykoliv k puštění a může být komentován či kritizován. Proč jste tak učinil?

Vojtěch CEPL mladší, soudce středočeského krajského soudu:
No, v tomto případě to bylo zcela funkční. Jednak tedy jednání je veřejné, ale pakliže se jedná o takto citlivém tématu jako ovlivňování sporů, zákulisní jednání a podobná závažná obvinění, tak považuji za těžko hájitelné, aby jednání o tom bylo tajné, aby se to skrývalo před veřejností, protože také by to ta veřejnost vůbec asi nevzala, bez ohledu na to, kdyby byl rozsudek stejný.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Justice, česká justice je často ze strany veřejnosti a možná i novinářů ne snad osočována ale označována za relativně uzavřenou společnost, která hájí jakési právo nevynášet své špinavé prádlo ven. Pokud bychom toto, co se odehrávalo před vaším soudem, nazvali špinavým prádlem, tak jste to porušil. Nebyla nějaká snaha to naopak více nechat doma, to znamená, nejít s tím na veřejnost takovým způsobem, jaký jste zvolil vy?

Vojtěch CEPL mladší, soudce středočeského krajského soudu:
Já jsem nezaznamenal žádné takové neoficiální náznaky, jediný naprosto jasný byl návrh žaloby, aby se vyloučila veřejnost dne dvanáctého pátý, a to je ovšem naprosté právo stran, že strany mohou navrhovat, co chtějí během procesu, a je to odpovědnost soudce, jestli jim vyhoví.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Vy jste neměl žádnou pochybnost, že byste jim třeba vyhověl?

Vojtěch CEPL mladší, soudce středočeského krajského soudu:
Já jsem ještě nikdy veřejnost nevyloučil, i když některé situaci jsem o tom uvažoval, ale samy strany to nepožadovaly, takže nebyl důvod to nikdy zatím udělat. A v tomto případě bych to považoval za absurdní.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Říká zatím ve Dvaceti minutách Radiožurnálu soudce středočeského krajského soudu Vojtěch Cepl mladší. Připomeňme, že v podstatě hlavním předmětem té žaloby, o které se bavíme, je prohlášení Marie Benešové z vysílání Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu, které znělo: "Je zde taková ta zákulisní mafie, která se snaží justici plně ovládnout a která se snaží v zákulisí ovlivňovat kauzy." Takto jste označil tuto větu vy sám, pane soudce, ve odůvodnění toho rozsudku ...

Vojtěch CEPL mladší, soudce středočeského krajského soudu:
Ne, ne, ne, počkejte, ono tohle je, právě tady je jeden z kritických bodů celého případu, protože Marie Benešová toho řekla daleko a daleko více, ona se vyjádřila ve třech různých mediálních prostorech, jak bych to nazval, tiskem, rozhlasem i televizí, a řekla toho velikánskou spoustu. A žaloba všechno toto zažalovala a učinila předmětem žaloby, takže ten předmět žaloby jsem nevymezil já, to zaprvé, předmět žaloby vždycky vymezují žalobci a všichni ostatní jsou povinni to respektovat včetně soudu, a za druhé tedy ten předmět byl nesmírně široký.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak v tom případě jsem já na základě, co jsem si, na základě toho, co jsem si přečetl v odůvodnění, jsem vytrhl tuto jednu větu a když jí takto položíme vzhledem k tomu, že jsme v Českém rozhlase 1 Radiožurnálu, tak jaký je tedy váš názor, pane soudce, na tuto větu? Ta se zakládá na pravdě, nebo je možno nějakým způsobem ji vyvrátit?

Vojtěch CEPL mladší, soudce středočeského krajského soudu:
Lze k ní přistupovat ze dvou hledisek, já jsem zkoumal obě dvě, jedna tedy ta, to důležitější, jestli se zakládá na pravdě, jestli to má nějaký reálný skutkový základ, ukázal se že ano, a potom ta druhá stránka věci, jakým způsobem to bylo řečeno a tam jsem v některých, z některých hledisek dospěl k závěru, že to moc vhodné nebylo. To znamená, kdyby se jednalo čistě o tu formu, tak by to pro Marii Benešovou vyznělo hůře, nejsem schopen rozhodnout, jestli by to samo o sobě stačilo ke stejnému výsledku, to už by byla spekulace.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Do spekulací se rozhodně nebudeme pouštět, v každém případě mezi tou ...

Vojtěch CEPL mladší, soudce středočeského krajského soudu:
Hlavně byl by to jiný výrok, který jsem neprojednával, takže je to zbytečné skoro nad tím bádat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak, ale minimálně mezi výroky, které jste projednával, patří i výrok, že žalobci manipulují kauzami a že se žalobci snaží ovládnout justici. To jsou opět další vytržené výroky z toho, co ...

Vojtěch CEPL mladší, soudce středočeského krajského soudu:
Ano, to je to, co si z toho žaloba vybrala, vysyntetizovala z té ohromné hory výroků jako úplné jádro a hlavní myšlenku.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak ve chvíli, kdy položíme tyto dvě věty vedle sebe, že žalobci manipulují kauzy a že se žalobci snaží ovládnout justici, k čemu jste v těchto bodech došel?

Vojtěch CEPL mladší, soudce středočeského krajského soudu:
Dospěl jsem k tomu, že není jisto, jestli žalobci manipulují kauzy, ale paní žalovaná měla plné právo si to myslet, anebo měla plné právo to tvrdit veřejně, protože okolnosti byly takového rázu, že zavdávaly značné pochybnosti.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Nefunguje v tomto případě čirou náhodou presumpce neviny, protože z čistě laického hlediska ve chvíli, kdy by Marie Benešová kdy toto veřejně řekla, tak se to dá chápat jako osočení státních zástupců.

Vojtěch CEPL mladší, soudce středočeského krajského soudu:
Ne, ne, to je úplné dezinterpretace právě jako se lidé často ptají, jak je to, kdo je vinen a kdo je zahajuje žalobu, tak tedy opakuji, žalobu vymezuje žalobce a ten rozhoduje o tom, co se bude projednávat. A co se týče presumpce viny, tak ta funguje pouze s trestním řízením u trestního soudu. Toto je civilní spor a v civilním sporu jsou strany zásadně rovné. Není vůbec žádný důvod, aby jedna měla nějaké výhody a dokonce v ochranách osobností, což je tento speciální případ, je to ještě daleko složitější, protože každá ze stran dokazuje určitou část toho, co je pro jednáváno.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak a ve chvíli, kdy vy jste, pane soudce, zkoumal pozadí či relevanci či pravdivost těch jednotlivých vyjádření, které označila žaloba, tak je možno vzít ta vaše jednotlivá zjištění a jednotlivé závěry týkající se těch výroků a udělat z nich či vyvodit z nich závěry, které by se týkaly kvality a stylu práce celé justice?

Vojtěch CEPL mladší, soudce středočeského krajského soudu:
To bych asi zásadně odmítal, protože tady jsme se bavili o sedmi lidech, z nich mimochodem, jak už si všimla i média, je tam soudce jenom jeden, jeden z nich je soukromá osoba, proti jednomu, jednomu z nich bylo vyhověno, takže vůbec s tím nesouvisí, takže jich vám zbude poměrně malá skupina a jsou to státní zástupci. Postavení státních zástupců je trošku jiné než soudců, to za prvé, a za druhé jak státních zástupců, tak soudců jsou stovky a tisíce, takže na základě několika lidí něco vyvozovat je poměrně drastické. Já předpokládám, že v každé tisícihlavé skupině najdete lidi, které jste schopen podroben kritice.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Říká ve Dvaceti minutách Radiožurnálu soudce středočeského krajského soudu Vojtěch Cepl mladší. Vy jste se ve svém rozsudku, pane soudce, také celkem podrobně pustil do rozboru termínu mafie, který použila Marie Benešová, to vy jste ho prozkoumal jak z historického hlediska, tak z hlediska sémantického a tak dále. Proč tak podrobně zrovna u tohoto termínu?

Vojtěch CEPL mladší, soudce středočeského krajského soudu:
No tak, protože právě zase žaloba poukázalo na to, že tento termín ji obzvláště tedy ji, žalobce se cítili ukřivděni tímto termínem a považovali ho za klíčový. On je skutečně jistým surovým způsobem výstižný, ale řekl jsem, že právníci by neměli používat podobné bulvární termíny a stojím si za tím. Právníci mají vysvětlovat spíše přesněji o co jde, odhalovat, než věšet na věci barevné nálepky.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To znamená, to znamená, a v tuto chvíli má mafie takovou barevnou nálepkou?

Vojtěch CEPL mladší, soudce středočeského krajského soudu:
Jeví se mi to tak, protože říci o něčem, že je mafie, to je poměrně bezbřehé prohlášení. Našel jsem celou řadu významů toho slova, část jsem jich ani nemusel hledat já, protože už je našel přede mnou Ústavní soud v jednom nálezu, který jsem mohl téměř bez změny opsat. Tam ten rozbor byl podán naprosto jednoduše, jednoznačně, srozumitelně, že pojem mafie tedy sahá od té klasické zločinecké organizace až po úplně nevinnou skupinu lidí, která se vesele takto označila jako třeba mafie pana prezidenta Masaryka, že jo, spolek, který existoval.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Za první světové války. No, do jaké míry jste mohl být zcela nezávislým a nestranným soudcem v této věci ve chvíli, kdy se jednalo o věcech, o praktikách, o kvalitě práce uvnitř systému, kterého jste minimálně, co se vašeho profesního života týče, dlouholetým členem?

Vojtěch CEPL mladší, soudce středočeského krajského soudu:
To je zajímavá otázka, kterou mi kupodivu ještě nikdo nepoložil.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To jsem rád.

Vojtěch CEPL mladší, soudce středočeského krajského soudu:
A mohu k ní říci, že hned na začátku jsem písemně vyzval strany, aby se vyjádřily, jestli mě považují za nepodjatého. Protože jsem očekával, že by se tato námitka mohla vyskytnout, protože se jedná o osoby natolik známé a je jich tolik, že je velice asi těžko najít v České republice právníka, který by je neznal. Na druhé strany ještě k tomu je třeba dodat, že jsem měl velikánskou výhodu, že jsem právě civilní soudce a s trestními státními zástupci navíc ještě teda převážně z Moravy nebo z jiných koutů republiky vůbec nepřicházím do styku.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A jinak řečeno, po té vaší výzvě, aby se vyjádřily k vaší případné podjatosti tak ...

Vojtěch CEPL mladší, soudce středočeského krajského soudu:
Všichni řekli, že nevidí v tom žádný problém. Je to v protokole, takže jsem na základě toho začal jednat, abych to nezdržoval, že jo, protože začnu jednat, pak namítnou podjatost, tak se to bude zbytečně zdržovat. Je lépe to vyřešit rovnou na začátku tuhle záležitost.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Když se vrátíme zpátky k samotnému případu, byť podstatou toho co vy jste zkoumal a o čem jste rozhodoval není kauza lidoveckého předsedy Jiřího Čunka, ale minimálně ve věcech těch, řekněme, výrazů expresivních Marie Benešové, tak se této kauzy dotkl. Vy jste kromě jiného už dříve v médiích řekl, že se cosi dělo se spisem lidoveckého předsedy Jiřího Čunka. Jak jste to zjistil a co se dělo?

Vojtěch CEPL mladší, soudce středočeského krajského soudu:
Prosím vás, to je lehká dezinformace, která vznikla nevím kde, někdo se zřejmě ztratil v rozsudku, protože já jsem citoval to usnesení pana Arifa Salichova, který teda na to poukázal jako první a lze si to opět ověřit z Internetu. Když si někdo dá práci a prostuduje těch třicet čtyři stran pana Salichova, tak to tam najde.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To znamená, že vy jste podstatu toho, jestli se opravdu ztratila první strana ze spisu Jiřího Čunka či ne, tak to jste ...

Vojtěch CEPL mladší, soudce středočeského krajského soudu:
To jsem všechno opsal od pana Salichova a věřím mu. Akorát jsem poukázal na to, že pan Salichov to interpretoval jednoznačně ze tří možností v neprospěch tedy státního zastupitelství v Přerově a nenašel jsem nikde vysvětlení proč, když byly dvě další stejně aktuální možnosti.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pane soudce je tento spor, o kterém hovoříme, to znamená spor mezi bývalou nejvyšší státní zástupkyní Marií Benešovou a těmi sedmi lidmi, z nich už někteří jsou zástupci české justice, je ten spor nějak důležitý pro celou českou justici v tom smyslu, že se při něm v podstatě, když to opravdu hodně zkrátím, dvě po sobě jdoucí garnitury vyříkávají, co proti sobě mají?

Vojtěch CEPL mladší, soudce středočeského krajského soudu:
To si myslím, že jsou všechno interpretace, které mě nepřísluší. Já jsem rozhodoval spor a bude zábava na další měsíce pro politology, analytiky, komentátory a podobné instituty, aby bádali nad tím, co to znamená, co z toho lze vyvodit, jaké to bude mít následky, ale soudce by se k tomu asi vyjadřovat neměl.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Chápu, že tito všichni, které jste jmenoval, z toho mohou mít zábavu, myslíte si, že v těchto momentech už někdo hledá cestu jakým způsobem znevěrohodnit vás jako soudce, který takto možná pro minimálně stranu žaloby rozhodl nečekaně?

Vojtěch CEPL mladší, soudce středočeského krajského soudu:
No, je to naprosto normální, protože to účastníci dělávají. Soud je poměrně krvavá aréna a nemá smysl si zastírat něco jiného. Ty lidé tam přicházejí s problémy, které je tíží, považují je za velmi vážné a často to prožívají velice vášnivě, takže to, že potom začnou útočit všemi dostupnými prostředky není nic neobvyklého.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To znamená, že to očekáváte?

Vojtěch CEPL mladší, soudce středočeského krajského soudu:
Mě by to nepřekvapilo. My jsme na to zvyklí. Speciálně o oboru ochran osobnosti je velice časté, že lidé jsou velmi bojovní, protože řekne se že jde tady jenom čest, ale ono když se to člověku stane, tak to pociťuje docela hodně úkorně, víc než když má zaplatit jenom nějaké peníze.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A když se dostaneme zpátky na začátek, kde jsme mluvili o tom, z jakého důvodu vlastně postupujete vůči médiím teď tak vstřícně, tak není tento postup pro vás potenciální slabinou v případě, že se bude někdo snažit na vás zaútočit a znevěrohodnit vás?

Vojtěch CEPL mladší, soudce středočeského krajského soudu:
Znevěrohodnili by mě pouze v případě, že by se ukázalo, že nějak nadbíhám nějakému médiu, které je jedné straně, je s ní nějak personálně spojeno třeba nebo takovým to nějakým způsobem a tomu já se snažím vyhnout tím, že se věnuji maximálně všem médií, která jsou dostupná. Obávám se dokonce, jestli toho není pro diváka a posluchače už trochu moc.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Těžko říct. To necháme na jejich soudu, v každém případě soudce středočeského krajského soudu Vojtěch Cepl mladší je hostem těchto Dvaceti minut Radiožurnálu. V odůvodnění svého rozsudku, pane soudce, mluvíte také o veřejném zájmu, výrok paní Marie Benešové nebo respektive ty všechny výroky, které jsou zmíněny v žalobě, byly podle vás ve veřejném zájmu?

Vojtěch CEPL mladší, soudce středočeského krajského soudu:
No, to nebyly jenom podle mě, ale dokonce podle jednoho nálezu Ústavního soudu, který jsem opět odcitoval, který velice podobný dosti dramatický problém cti soudce prohlásil za veřejný zájem. Jiná věc je, že pakliže je něco veřejného zájmu, tak to není důvod, abychom se k sobě přestali chovat slušně, že pakliže je kritika třeba velice ostrá, důrazná, závažná, tak nemusí být kvůli tomu zbytečně urážející a snažit se to tedy říci pokud možno spíše přesně než maximálně bombasticky.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A teď jen se omlouvám za to, že vám budu klást otázky, které jako soudce považuje za zcela triviální, ale přesto. Ve chvíli, kdy se pohybujeme ne v trestně právní oblasti, kde tedy platí presumpce neviny, tak ve chvíli, kdy jsou záležitosti, které se týkají soudců, státních zástupců ,veřejně činných osob věcí veřejnou, tak fakt, že prostě jiný kdokoli veřejně činný se sebere a byť by to nebyla pravda, tak to řekne o tom daném jiném veřejném, večejně činném člověku ...

Vojtěch CEPL mladší, soudce středočeského krajského soudu:
Pakliže to není pravda, tak ten spor pochopitelně prohraje. To je právě to na tom nejdůležitější. Na tom jsem ten spor stavěl, jestliže to není pravda, tak to nevyhrajete. To je celý problém.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A ještě další věc. Na stránce dvacet tři svého rozsudku píšete zajímavou věc minimálně z pohledu novináře, píšete: "Soudci a potažmo státní zástupci jsou de jure veřejnými osobami, u kterých lze s veřejnou kritikou počítat, a proto musí být tato kritika posuzována benevolentněji než u jiných občanů."

Vojtěch CEPL mladší, soudce středočeského krajského soudu:
Dokonce mám pocit, že je to zase citát nálezu Ústavního soudu, anebo přinejmenším parafráze, takže to jsem nevymyslel.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jsem nechtěl vědět, jestli jste to vymyslel nebo ne, spíš mi jde o to, jak tuto větu či tento, tento fragment nálezu Ústavního soudu převést do praxe. To znamená, že opravdu všechny veřejně činné osoby by měli být zvyklé na to, že možná i ze strany novinářů ...

Vojtěch CEPL mladší, soudce středočeského krajského soudu:
Že se jich lidi často dotazují a že je často kritizují. Já jsem tento rozsudek díky strašlivé medializaci vystavil největší možné kontrole, kritice, předpokládám, že je to text opravdu čtený více než je obvyklé a zkoumaný a každý na tom může najít nedostatky. To je prostě riziko, celý, celá tato metoda ukazuje samozřejmě chyby i moje vlastní, kterých jsem si vědom.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A řekněme míra té kritiky, byť by měla být posuzována benevolentněji, tak tu míru bude určovat případně potom soud?

Vojtěch CEPL mladší, soudce středočeského krajského soudu:
Ano. Jistě to je tam také rozvedeno, že právě proto, že soud vlastně rozhoduje ve své vlastní věci, což je trošku problém, že jo, všichni cítíme, že to je problém, tak právě proto by měl být velmi benevolentní v těchto situacích, protože vysvětluje dále Ústavní soud, je to také automatická a přirozená protiváha soudcovské nezávislosti. Soudce je nesesaditelný, nemůže být dotčen nějakými personálními vnějšími zásahy, ale proto by se měl smířit s tím, že si o jeho rozhodnutí mohou lidé myslet své a nejenom myslet, ale také to říci nahlas.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak a poslední otázka, pane soudce, bude vaše argumentace a váš rozsudek to, co jste do něho napsal a jak jste to vyargumentoval, bráno v justici jako příklad, neříkám jako judikát, ale jako příklad toho, jak rozhodovat a argumentovat v adekvátních příštích budoucích kauzách?

Vojtěch CEPL mladší, soudce středočeského krajského soudu:
To já nemohou předvídat, když se to někomu bude líbit, tak to použije, když se to líbit nebude, tak to nepoužije. Jinak nějakou automatickou závaznost to nemůže mít, protože jsem soud nižšího stupně v této hierarchii.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak takových bylo dnešních Dvacet minut, alespoň jemně jsme nahlédli do argumentace soudce středočeského krajského soudu Vojtěcha Cepla. Když budete pečliví, tak i v jiných médiích si najdete celý text jeho rozsudku a budete se jím moci probrat sami. Pane soudce, děkuji, že jste přišel, díky za váš čas a na shledanou.

Vojtěch CEPL mladší, soudce středočeského krajského soudu:
Děkuju, na shledanou.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
U mikrofonu byl také Martin Veselovský. Posloucháte Český rozhlas 1 Radiožurnál. Takových bylo dnešních Dvacet minut Radiožurnálu.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.

autor: mav
Spustit audio