Rozhovor s ředitelem BIS Jiřím Růžkem

10. duben 2003

Od mikrofonu přeje dobrý poslech Jan Pokorný. Hostem je ředitel Bezpečnostní informační služby Jiří Růžek. Vítejte. Muž, který toho určitě hodně ví, ale málo může říct. O to může být ten rozhovor více nebo méně zajímavý. Pane řediteli, o Bezpečnostní informační službě se po čase znovu mluví, to asi není dobré z vašeho pohledu. Čím to je?

Host (Jiří Růžek): Máte-li na mysli kausu, která proběhla v uplynulých dnech, tak já si myslím, že vyjádření, že se o Bezpečnostní informační službě nemá mluvit, není tak přesné. Já myslím si, že existují okamžiky, kdy naopak o Bezpečnostní informační službě je potřeba mluvit.

Moderátor (Jan Pokorný): To ale zřejmě není tenhle okamžik, který máme na mysli nebo je?

Host (Jiří Růžek): Tak hlavně myslím, že je potřeba se vrátit ke kořenům věci a dotyčný případ popsat. Jestli dovolíte krátkou rekapitulaci.

Moderátor (Jan Pokorný): Prosím.

Host (Jiří Růžek): Ta situace nastala tenkrát, kdy byla změněna Bezpečnostní informační služba, když pan redaktor BBC Moravec položil panu místopředsedu Škromachovi otázku, zda je pravda, že premiér prostřednictvím BIS má kompromitující materiály na prvního místopředsedu vlády i ČSSD? V tu chvíli se ocitla BIS v situaci, kdy musela celou věc komentovat a také komentovala. Jednoznačně jsme od celé věci distancovali.

Moderátor (Jan Pokorný): Václava Moravce znám jako seriozního redaktora, který neřekne něco, co by neměl z více zdrojů ověřené. Kde si myslíte, že se u něj ta informace vzala?

Host (Jiří Růžek): Je to pravděpodobně informace, kterou mi poskytl někdo, některý z jeho zdrojů, které jak řekl si nepřály být jmenovány. Z dobře informovaných zdrojů, které si nepřály být jmenovány. Nicméně to nic nemění na tom, že na základě této, této informace se rozjela určitá mediální kampaň a Bezpečnostní informační služba v ní jaksi figurovala v pozici, která pravda není pro ní nijak pozitivní.

Moderátor (Jan Pokorný): Zajímalo vás jako ředitele Bezpečnostní informační služby, jestli se dají ty zdroje pojmenovat? Ty nejmenované zdroje?

Host (Jiří Růžek): Já myslím, že to vysvětlení podal jednoznačně pan premiér Špidla, který řekl, že je to z kruhů lidí, kteří vůči němu vystupují a kteří se snaží jeho pozici oslabovat.

Moderátor (Jan Pokorný): Rozumíme tomu tedy společně tak, že to bylo z kruhů lidí uvnitř České strany sociálně demokratické?

Host (Jiří Růžek): Já myslím, že tohle nemohu komentovat, nepřísluší mi to.

Moderátor (Jan Pokorný): Jako už několikrát kde se vzala tu se vzala domněnka či informace, že agenti BIS sledují významné politiky. Mají ten aktuální případ a ty předešlé případy nějakého společného jmenovatele?

Host (Jiří Růžek): Tak, já si myslím, že společným jmenovatelem je to, že kdosi je schopen zahrát kartu tajné službě respektive BIS. A možná, že bychom se měli zamyslet nad některými termíny, které se v té vaší otázce objevují. Ten první, ten první termín je agent. Budeme-li tedy pro přesnost hovořit příslušníci BIS nebo zpravodajští důstojníci. Ten druhý termín říká významné politické osobnosti nebo, nebo politici. Já bych chtěl zdůraznit, že Bezpečnostní informační služba má svoji zákonnou působnost a je pro ní nepřípustné ze zákona ingerovat do věcí politických. Či-li neshromažďuje, nevyhodnocuje ani nepředává informace, které mají jaksi původ v politickém prostředí, v životě, který je jednoznačně dán ústavou. Na druhé straně zákon dává Bezpečnostní informační službě úkoly a v těchto úkolech je řečeno, čeho se Bezpečnostní informační služba může dotknout. A chci tím tedy říci, že v tomto státě jaksi od muže číslo jedna až po posledního občana všichni podléhají, včetně ředitele BIS, včetně příslušníků BIS tomuto zákonu podléhají.

Moderátor (Jan Pokorný): Rozumíme tomu tedy tak, že například ministři jsou prověřeni pro nejvyšší stupeň utajení a to je možná i jedna z možností, kdy mohou příslušníci BIS si ověřovat, jestli se takový stupeň utajení dodržuje například?

Host (Jiří Růžek): Ministři jsou ze zákona určeni styku s utajovanou skutečností.

Moderátor (Jan Pokorný): A je tedy to, nabízí se tedy tady možnost pro příslušníky Bezpečnostní informační služby, že v určitých případech mohou kontrolovat, zda jsou ta ustanovení dodržovány?

Host (Jiří Růžek): Nabízí se tady jednoznačně jaksi výklad, který říká, do působnosti BIS, která je dána paragrafem 5 zákona 153 z roku 94 spadá každý občan, který se dopouští činnosti v něm popsané. A není zde výjimky prostě mezi ústavním činitelem a jaksi občanem, který nemá řekněme poslaneckou imunitu. To nicméně, co BIS má ze zákona dělat a dělá, je shromažďování, vyhodnocování a předávání informací. To slovo předávání je důležité, protože Bezpečnostní informační služba neplní jaksi své databáze a svůj poznatkový fond jaksi informacemi, abych tak řek od věků do věků, ale předává tyto informace jaksi ze zákona jmenovanému klientu odběrateli, je jím vláda, je jím pan prezident.

Moderátor (Jan Pokorný): Který z ústavních činitelů vaši službu úkoluje nejčastěji?

Host (Jiří Růžek): Tak myslím, že je dobře uvést to do širší souvislosti. Důležité je říci, že obecné mantinely působnosti BIS dává zákon. Na tento zákon navazuje takzvaný seznam rizik, bezpečnostních rizik, který je, což je dokument schválený vládou. A na základě tohoto dokumentu pak jednotlivé zpravodajské služby organizují a zpracovávají své vlastní operační plány. Takže toto je vlastně proces, v kterém se odehrává zpravodajská činnost české zpravodajské komunity. A v rámci tohoto, této zákonné působnosti a v rámci tohoto limitu může kterýkoli člen vlády požádat, aby se Bezpečnostní informační služba věnovala svoji pozornost tomu nebo onomu problému.

Moderátor (Jan Pokorný): Je s vámi ve styku nynější premiér častěji než ten premiér předchozí?

Host (Jiří Růžek): Ano. Dalo by se to tak říci.

Moderátor (Jan Pokorný): Zajímá vás, kde se vzaly ty zprávy, že Bezpečnostní informační služby, služba sleduje ministry Grosse a Tvrdíka?

Host (Jiří Růžek): Tak, já myslím, že to je zas jedna z takových, jeden z takových výkladů, který je svým způsobem účelový a má možná za, za cíl vnést určitou nejistotu nebo rozpaky řekněme do vztahu mezi jednotlivými lidmi, ať už tedy ve zpravodajské komunitě nebo na politické scéně.

Moderátor (Jan Pokorný): Ale zajímá vás, kde se ty informace berou a nebo to necháváte plavat?

Host (Jiří Růžek): Popravdě řečeno není to jaksi objektem šetření Bezpečnostní informační služby.

Moderátor (Jan Pokorný): Bezpečnostní informační služba oficiálně nemůže sdělovat nic o tom, co dělá. Ani výboru pro kontrolu BIS Poslanecké sněmovny tedy komisi pro kontrolu BIS?

Host (Jiří Růžek): Ano komise, komise pro, poslanecká komise, trvalá poslanecká komise pro kontrolu BIS má jaksi ze zákona stanovený postup a je řečeno, což jsem jako ředitel služby povinen učinit obligatorně a co fakultativně. Takže my se pohybujeme vždy a přesně v rámci těchto zákonem daných mantinelů.

Moderátor (Jan Pokorný): Když na konto oné aféry s tím, že příslušníci BIS údajně sledují ministry Grosse a Tvrdíka, řeknete poslancům, že vlastně nic k tomu říct nemůžete, tak není tady zaděláno na to, že to podezření potom vzrůstá?

Host (Jiří Růžek): Já bych chtěl zdůraznit, že vlastně jedním z principů demokracie je rozdělení moci na ony tři pilíře, výkonné, zákonodárné a soudní. A já se musím chovat jako součást té exekutivy a očekávám, že vlastně stejným způsobem vůči mně budou přistupovat jaksi zástupci ostatních nebo oněch dvou zbývajících pilířů. Či-li já podám jaksi vysvětlení na těch fórech a na těch, na těch úrovních, které prostě odpovídají jaksi mé, mému zákonnému mandátu.

Moderátor (Jan Pokorný): To znamená tím fórem není Branně bezpečnostní výbor sněmovny, ale kontrolní komise Bezpečnostní informační služby?

Host (Jiří Růžek): Ano.

Moderátor (Jan Pokorný): Tam byste byl konkrétnější, rozumím tomu tak, než jste byl teď na Branně bezpečnostním výboru?

Host (Jiří Růžek): Ano.

Moderátor (Jan Pokorný): Takže, když Jan Vidím šéf Výboru pro obranu a bezpečnost Poslanecké sněmovny kritizuje vaše nesdělení, tak jsem, tak, tak to není tak úplně přesné?

Host (Jiří Růžek): Já si myslím, že ta, že ten dotaz má vůči řediteli BIS být formulován asi způsobem, pane řediteli, můžete vyloučit, že Bezpečnostní informační služba nepůsobí jaksi mimo svoji působnost a nevymyká se jaksi zákonu? Na to mohu dát jednoznačnou odpověď. Ano.

Moderátor (Jan Pokorný): Oni se vás tedy nemohou zeptat, pane řediteli, Bezpečnostní informační služba údajně sleduje ministry Grosse a Tvrdíka, je to pravda nebo ne?

Host (Jiří Růžek): Tady se na to díváme jako na problém vlastně občanský, protože stejným způsobem by se mohl zeptat kterýkoli občan České republiky, vůči němuž ať už jsou nebo nejsou prostě uplatňovány postupy Bezpečnostní informační služby. Či-li nedělal bych zde žádnou výjimku.

Moderátor (Jan Pokorný): Předseda sněmovního Výboru pro obranu a bezpečnost Jan Vidím říká, minulý týden jsem si přečetl v novinách, myslím tím deník Právo, odpověď pana ředitele, tedy vás, že tajná služba ministry nesledovala. Tak on je to schopen říci novinám, zatímco výboru, který má působnost ve věcech bezpečností a obrany to říct nemůže? Ptá se Jan Vidím. Jak na to odpovídáte?

Host (Jiří Růžek): Já myslím, že ta informace, kterou jsem podal jaksi novinám je sdělení, které říká, Bezpečnostní informační služba se pohybuje v rámci zákona. A očekávám, že mně zákonodárci prostě položí jaksi otázku, na kterou jim mohu prostě odpovědět.

Moderátor (Jan Pokorný): Vy jste neřekl těm novinám, že Bezpečnostní informační služba nesledovala Grosse a Tvrdíka?

Host (Jiří Růžek): Já jsem jim řekl, že nepůsobíme, nepůsobíme proti, proti panu ministru Grossovi a Tvrdíkovi.

Moderátor (Jan Pokorný): Stanislav Gross a jeho lidé měli podezření, že příslušníci vaší služby před časem monitorovali Grossův politický mítink. Vy jste řekl deníku Právo, že lidé z BIS se tam omylem připletli v rámci akce, která se konala nedaleko. O čem to svědčí, pane řediteli?

Host (Jiří Růžek): To svědčí jenom o určitém souběhu dvou událostí, dvou okolností a bylo přirozené, že když ti lidé byli perlustrováni, naši zaměstnanci, příslušníci byli perlustrováni ochrannou službou, tak se prokázali zcela legitimně a zákonně.

Moderátor (Jan Pokorný): Tím odpovídáte i na otázku, jak se mohlo stát, že ochranná služba ministra vnitra nebo Stanislava Grosse poznala vaše příslušníky?

Host (Jiří Růžek): Ano.

Moderátor (Jan Pokorný): Jaký byl důvod té perlustrace, máte to zjištěno?

Host (Jiří Růžek): Tak domnívám se, že ochranka pana ministra chtěla vědět jaksi, jaké jsou důvody lidí, kteří jim mohli připadat řekněme neobvyklí nebo jak bych to nazval.

Moderátor (Jan Pokorný): Vaši příslušníci mohou někomu připadat neobvyklí?

Host (Jiří Růžek): Já nevím, já nevím.

Moderátor (Jan Pokorný): Nezjišťoval jste to?

Host (Jiří Růžek): Nezjišťoval jsem to.

Moderátor (Jan Pokorný): BIS podléhá kontrole vnější i vnitřní. Posláním vnitřní kontrolní činnosti BIS je zamezit aktivitám, které nejsou v souladu s působností služby vymezené zákonem a eliminovat riziko možného zneužití zpravodajských, materiálních a technických prostředků. Je, pane řediteli Růžku, něco z toho, o čem se v souvislosti s BIS teď psalo a mluvilo prověřováno vašimi kontrolními orgány?

Host (Jiří Růžek): Mohl byste mi ještě jednou zopakovat čeho se to konkrétně týkalo? Promiňte.

Moderátor (Jan Pokorný): BIS podléhá kontrole vnější i vnitřní.

Host (Jiří Růžek): Ano.

Moderátor (Jan Pokorný): A tady jsem definoval, co je posláním vnitřní kontroly činnosti BIS, to znamená, co je posláním vašich kontrolních orgánů uvnitř služby. A ptám se, jestli něco z toho, o čem jsme mluvili a o čem se píše v novinách, bylo předmětem šetření vašich vnitřních kontrolních orgánů?

Host (Jiří Růžek): Víte, důležité je myslím říci, že ředitel Bezpečnostní informační služby disponuje jaksi svými kontrolními orgány svým kontrolním mechanismem. A jedním z nich je vlastně odbor vnitřní bezpečnosti. To je, kdybych to popsal, služba ve službě, která se věnuje tomu, zda vlastně nejsou porušovány nebo vytvářeny podmínky k porušování pravidel platných a uplatňovaných v Bezpečnostní informační službě. Či-li působí tady jakýmsi způsobem preventivně a pro případ, že by určité signály ukazovaly, že se děje nebo je činěna příslušníky BIS nějaká činnost, která by mohla být riziková pro organizaci. Ředitel rovněž má k dispozici inspekci Bezpečnostní informační služby, který v případech trestní činnosti příslušníků BIS působí i jako policejní orgán a je vlastně řízena nezávislým státním zástupcem.

Moderátor (Jan Pokorný): Ta otázka zněla, jestli něco z toho, o čem jsem mluvili, bylo předmětem šetření vašich vnitřních kontrolních mechanismů?

Host (Jiří Růžek): Ne, nikoli.

Moderátor (Jan Pokorný): Občas se objeví diskuse o reorganizaci tajných služeb. Měla by, podle vás, ta v jejímž čele teď stojíte spadat třeba pod ministra vnitra?

Host (Jiří Růžek): Já myslím, že to jsou poněkud předčasné spekulace. Reorganizací zpravodajské komunity se dnes vlastně zabývá Výbor pro zpravodajskou činnost, jehož jsem členem a ty úvahy se spíše soustřeďují na otázku, jak lépe využívat potenciál jednotlivých zpravodajských služeb a jak je mezi sebou jaksi vhodněji a lépe koordinovat a organizovat. A jak asi jejich činnost ještě lépe propojovat a další vlastně organizace státní správy. Takže říkat, kde by měla být služba a kolik by mělo být služeb, to je myslím otázka určité analýzy, která pak vyplývá jednak tedy z pohledu manažerského a jednak z pohledu řekl bych bohužel slovo politického.

Moderátor (Jan Pokorný): Hostem rozhovoru O kom se mluví byl ředitel Bezpečnostní informační služby Jiří Růžek. Děkuju za váš čas. Na shledanou.

Host (Jiří Růžek): Děkuji za pozvání. Na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Druhá část pořadu O kom se mluví, hostem byl ředitel Bezpečnostní informační služby Jiří Růžek. 221 552 155 a 221 552 255 toť telefonní čísla, na nichž čekáme vaše telefonické ohlasy. Dobrý večer, dobrý den.

Telefonický názor: Dobrý den. Slabý, Písek.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den, pane Slabý.

Telefonický názor: Chtěl bych prosbu panu Růžkovi, že on se mi zdá, že on je hlavním nebezpečím pro demokracii, protože to je produkt opozičně smluvní strany. A jakýkoli invektivy ze strany pana Klase, to si měl pan Klas rozmyslet, když zvedal ruku pro opoziční smlouvu pro pohraniční patent pro zprznění zákona volebního. A toto je jenom důsledek. Voni dali dětem sirky, ukázali, kde je stoh a řekli jim, běžte si hrát. A oni šly. Teď je zbytečný se divit. Pan Růžek už tam neměl sedět od července minulého roku. To samý jako šéf bezpečnostního úřadu a tak dále.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobře.

Telefonický názor: Doufám, že pokud to pan premiér myslí vážně, tak je odvolá. Jedna ta noha, který pan Růžek dává informace, tak sedí na hradě a ta je za opoziční službu konkrétně zodpovědná. Je to porušení Ústavy České republiky. Děkuju a na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Na slyšenou. Dobrý den.

Telefonický názor: Dobrý den. Tady je posluchač z Opavska a já bych chtěl...

Moderátor (Jan Pokorný): A představíte se nám?

Telefonický názor: No BIS se klidně mohla dozvědět, co jsem zač, ale to je jedno. Já bych chtěl jenom říct, že BIS je pokračovatelem komunistické STB. Není na ně žádný pořádný zákon. Občan se vlastně nedoví, co se tam kuje za pikle a jako občan říkám, zrušit, zrušit, zrušit. Je to orgán obklopen... Nashle.

Moderátor (Jan Pokorný): Na slyšenou. Halo? Dobrý den.

Telefonický názor: Kulhavý, Praha. Dobrý den.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den, pane Kulhavý.

Telefonický názor: Já bych měl takovej dvojí názor. Je pravda, že neměla by Bezpečnostní informační služba konat mimo zákon, ale naopak bych do zákona dal, aby nejvyšší státní úředníci ve státě jako ministr vnitra a jiní byli čas od času kontrolováni, protože jejich výkonná moc je příliš velká. Děkuji.

Moderátor (Jan Pokorný): Na slyšenou. Halo? Máte slovo. Dobrý den. Zkusíme druhou telefonní linku a na ní se nám ozývá? Halo, jste ve vysílání. Připomenu tedy ještě jednou telefonní čísla, protože se zdá, že jedna z telefonních linek zůstala obsazená. 221 552 155 a 221 552 255. Máte slovo, dobrý den.

Telefonický názor: Dobrý den.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den.

Telefonický názor: Tady Vedral z Jablonecka.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den, pane Vedral.

Telefonický názor: Já bych chtěl říct, že normálně ODS je stranou...

Moderátor (Jan Pokorný): No, je vidět, že zatím nemáte váš názor, tak úplně dostatečně zformulovaný pro to, abyste jaksi nezdržoval ostatní telefonující posluchače, tudíž se vám omlouváme a dáme prostor dalšímu názoru. Dobrý den.

Telefonický názor: Dubský. Dobrý den.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den, pane Dubský.

Telefonický názor: Já bych navázal tak trochu na ty předchozí. Vzpomeňme si, co se vlastně tady kdy stalo špatnýho? Byl to Chemapol, byl to pan Junek kamarád pana Klause. Vzpomeňme si, kdo pomoh panu Klausovi ke zvolení? Byl to pan Kalousek, kterej pracoval na ministerstvu obrany s panem Nečasem. A druhý pan Rusnok, taky pracoval na ministerstvu obrany. Takže tady ta mafiánská klika pořád ovládá tenhle stát a pořád mají moc a kujou korupci. Na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Nejsem si úplně jist, že Jiří Rusnok by pracoval na ministerstvu obrany. Pokud vím, pracoval na ministerstvu práce a sociálních věcí, pak byl ministrem financí, pak ministrem průmyslu a obchodu. Další telefonát. Dobrý den.

Telefonický názor: Dobrý den. Lopata. Slyšíme se?

Moderátor (Jan Pokorný): Ano, pane Lopato. Dobrý den.

Telefonický názor: Já jsem z Plzně. Já jsem se chtěl zeptat, jestli není normální mít ve státě tajnou službu a jestli naopak neprosakuje moc informací o tý tajný službě na povrch? Děkuju. Na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Děkujeme. V pořadu O kom se mluví se odpovědi nedočkáte, bereme vaši otázku jako názor. Předposlední telefonický názor. Halo? Dobrý den.

Telefonický názor: Dobrý den. Struska Vladimír.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den, pane Strusko.

Telefonický názor: Zdravím Jiřího Růžka. A chtěl jsem říct jenom takovej drobnej svůj vlastní názor, vlastní zkušenost. Samozřejmě, že zpravodajská služba, ať už je to BISka nebo jakákoli jiná organizovaná ministerstvem národní obrany, je vždycky v zájmu určitejch politickejch skupin a mocenskejch skupin. Naopak pro mě je Jiří zárukou toho, že naše služba se bude ubírat tim správnym, správnym směrem. A myslim si, že je nutný, aby stát byť bude členem Evropský unie, měl službu, která je rovnocenná těm ostatním službám v ostatních státech a dokázala dobře komunikovat. A tím vlastně přinášela celkový prospěch našemu státu.

Moderátor (Jan Pokorný): Na slyšenou.

Telefonický názor: Děkuji. Na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Poslední telefonát. Dobrý den.

Telefonický názor: Dobrý den. Posluchačka Michaela z Prahy.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den.

Telefonický názor: Možná, že můj názor bude znít trochu nestandardně, ale setkala jsem se s lidmi, kteří měli možnost již za bývalého režimu pracovat pro kontrarozvědku, rozvědku. A kdyby se informace o, o bezpečnostních službách dostávaly na veřejnost v takové míře, v jaké by si asi posluchači nebo někteří představovali, těžko by funkčnost podobných služeb vůbec měla nějaký význam. Samozřejmě, že záleží na právním podložení fungování těchto organizací, ale myslim si, že je třeba nezaměňovat nutnou informovanost o věcech, které nejsou veřejně přístupné a nějaké tajné služby a špiclování lidí vzájemně mezi sebou.

Moderátor (Jan Pokorný): Děkujeme za názor. A tím končí další vydání pořadu O kom se mluví. Hostem byl tentokrát ředitel Bezpečnostní a informační, Bezpečnostní informační služby Jiří Růžek. Jan Pokorný děkuje za pozornost věnovanou pořadu O kom se mluví. Za tři minuty bude třináct hodin. Ve třináct hodin přinese Radiožurnál další čerstvou zpravodajskou relaci, po ní začne motoristický magazín Motožurnál. Děkujeme za pozornost a dobrý poslech u dalších programů Českého rozhlasu 1.

Autorizovaným pořizovatelem elektronického přepisu pořadů Českého rozhlasu je ANOPRESS IT, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autor: jap
Spustit audio