Rozhovor s předsedou OS KOVO Josefem Středulou

19. duben 2007
O kom se mluví

Dobrý poslech vám přeje Vladimír Kroc. Hostem pořadu O kom se mluví je předseda Odborového svazu KOVO Josef Středula. Dobrý den.

Josef STŘEDULA, předseda Odborového svazu KOVO:
Dobrý den.

Vladimír KROC, moderátor:
Odboráři a vedení firmy Škoda Auto se včera dohodli a zažehnala se tak hrozba pokračující stávky. Je to z vaší strany chápáno jako jednoznačný úspěch?

Josef STŘEDULA, předseda Odborového svazu KOVO:
Já si dovolím tvrdit, že to jednoznačný úspěch je. Říkám to z několika důvodů. Byl jsem účastníkem přímým té stávky, s těmi lidmi jsem mluvil, byl jsem s nimi celých čtyřiadvacet hodin a můžu vám říct, že ten úspěch není jenom v tom, jaký je ten výsledek toho konkrétního kolektivního vyjednávání, ale i to, jaká byla atmosféra mezi lidma. A můžu vám říct, že ve mně jako předsedovi odborového svazu je obrovská hrdost, protože potkat v jednom dni během čtyřiadvaceti hodin několik tisíc odhodlaných lidí, kteří vědí, jakým způsobem si říct o větší peníze, tak to je samozřejmě obrovská vzpruha zejména pro ně a pro mě je to nesmírná cena do budoucna, že ti lidé nikdy už na sobě nenechají kácet dříví a vždycky, když budou cítit, že jim není dobře, tak vždycky budou stát jeden za druhým.

Vladimír KROC, moderátor:
Máte dojem, že ve Škodovce, tedy v automobilce Škoda, na dělnících kácejí dříví?

Josef STŘEDULA, předseda Odborového svazu KOVO:
Víte, někdy ty pokusy mohou se stát. Někdy i normálním lidským omylem se to může stát a ti lidé potřebují někdy ten pocit té sounáležitosti a oni ...

Vladimír KROC, moderátor:
Pojďme k těm konkrétním číslům, jestli můžeme, protože podle mých informací od letošního druhého čtvrtletí zvýší firma mzdy v průměru o 12,7 % a za příští rok zaměstnanci dostanou jednorázový příplatek dva tisíce pět set korun místo takzvané inflační doložky, kterou odbory požadovaly. Je to to hlavní, čeho jste dosáhli?

Josef STŘEDULA, předseda Odborového svazu KOVO:
Ono toho bylo určitě více, ale pochopitelně všichni sledují, jak to dopadlo v číselných vyjádření a my jsme, co se týká číselných vyjádření, opravdu spokojeni. Je nutno ale taky ještě říct, že u dělnických profesí, to znamená u těch, kde je největší počet, tak tam je ten nárůst ještě vyšší, tam ten nárůst se přehupuje až přes úroveň patnácti procent a to je samozřejmě pro nás velký výsledek. To je jedna strana věci. Druhá je samozřejmě celý ten proces vyjednávání, protože tam se odehrálo něco, co dosud v automobilce nebylo a to je to, že se v tom vyjednávání dospělo až do takových střetových bodů a dokonce takových, které jsou pro mě novým milníkem v kolektivním vyjednávání v našich firmách. Jednak je způsob, jakým vedlo vyjednávání představenstvo společnosti ústy pana Jahna, a druhá věc je, že se nám stalo ve čtvrtek minulý týden, že se nám neuvěřitelným způsobem vmísil do vyjednávání pan prezident a to musím konstatovat, že byla věc, která byla neuvěřitelně necitlivá, politicky neadekvátní.

Vladimír KROC, moderátor:
Já už jsem si všiml vašich výroků na jeho adresu, ale není to prostě tak, že v sobě nezapře ekonoma a jistý tedy pohled a názor? Máte dojem, že skutečně se tedy takto vmísil do vyjednávání, jak říkáte?

Josef STŘEDULA, předseda Odborového svazu KOVO:
Víte, prezident republiky je nejenom ústavní funkce, ale pro českého občana vždycky byl prezident republiky určitou autoritou společenskou, takovou tou morální a já vůbec nerozumím, k čemu došlo, když pan prezident sdělil v podstatě na adresu obrovské části české populace, že on podporuje a vyzývá zaměstnavatele, aby nepodlehli v tom vyjednávání a nedali těm lidem více. Já to už teď přenáším, protože nemám tu přesnou citaci toho, co pan prezident řekl, ale ten dojem, který z toho je, je přesně takový. To znamená, že on se pokusil posílit management v tom tlaku proti názorům zaměstnanců a to si já osobně myslím, že není na místě. Kdyby byl neutrální, tak to vnímám jako postoj, který je ze strany takovéhoto státníka ten správný. On to navíc ještě, to mu asi nestačilo a v jednom deníku bylo psáno, že se ho taky zeptali, proč tam nepřijel superbem, vždyť přece přijel do závodu, ve kterém se přesně tento typ vozu vyrábí, a on jako odůvodnění, alespoň přenáším to, co bylo napsáno, řekl, že on s tou značkou koncernu Volkswagen přijel proto, že ten superb drncá. Já tomu nerozumím, když to je jedno z nejlepších aut na světě.

Vladimír KROC, moderátor:
Dobře. Tak třeba budeme mít příležitost se na to pana prezidenta zeptat. Ale pojďme zpátky tedy k výsledku vyjednávání. Chci se zeptat na to, proč vůbec odbory přistoupily ke stávce, protože vedení firmy tvrdilo, že nebyly vyčerpány všechny možnosti jednání.

Josef STŘEDULA, předseda Odborového svazu KOVO:
Já nevím, z čeho vychází firma, ale podle našeho soudu to, co se odehrálo v pátek minulý týden, kdy vyjednávací tým a pan Jahn takzvaně stáhl tu nabídku a vlastně potrestal vyjednavače, takzvaně potrestal vyjednavače odborů tím, že když na to nepřistoupili, tak on klesá zpátky na sedm a půl procenta, tak to podle mého soudu bylo extrémně netaktické, extrémně neodpovídající situaci, a jestliže tím pan Jahn nebo někdo, kdo mu radí, tím sledoval, že rozbije jednotu odborů a zaměstnanců, tak dosáhl úplně opačného efektu. Ti lidi se tak semkli jako možná ještě nikdy před tím.

Vladimír KROC, moderátor:
Víte, nejsem expert na kolektivní vyjednávání, ale četl jsem, že je běžné potom postupovat přes zprostředkovatele nebo dohodce, pokud tedy se někde zasekne ono jednání, a ne hned vstoupit do stávky.

Josef STŘEDULA, předseda Odborového svazu KOVO:
Víte, jednak to byl rozhodce nebo ten pojem toho jednoho, je to zprostředkovatel rozhodce, ale to je podle zákona o kolektivním vyjednávání a tyto instituty jsou známy. Jenomže my používáme běžně tady ten název stávka. Ona to nebyla stávka v tom pojetí, jak ji známe nebo se o něm mluví. To byla totiž velmi spontánní záležitost, kdy zaměstnanci se rozhodli přerušit práci. Sami o sobě, o své vůli odstoupili od té šesté hodiny ranní ...

Vladimír KROC, moderátor:
Promiňte, tady se vás musím zeptat, posluchač by mi to neodpustil, jaký je rozdíl mezi stávkou a odstoupením od práce?

Josef STŘEDULA, předseda Odborového svazu KOVO:
Ne, stávka má své, svůj režim a speciální stávka o kolektivním vyjednávání má přesně stanovený režim, jak má probíhat.

Vladimír KROC, moderátor:
A jak tedy říkáme tomu, když lidé na protest přestanou pracovat?

Josef STŘEDULA, předseda Odborového svazu KOVO:
Oni tomu tak říkají, jenomže to bylo jejich svobodné rozhodnutí. My jsme totiž udělali ten krok, že jako odborová organizace, a je to naší, mimochodem, povinností, my jsme se snažili udělat to, že bylo lépe a bylo v zájmu společnosti, aby nedošlo k žádným škodám, abychom se toho ujali a my jsme se toho opravdu ujali tak, abychom to zorganizovali, aby nedošlo k žádným dalším ztrátám, krom těch, které vznikly tou nevýrobou.

Vladimír KROC, moderátor:
Máte informace, alespoň rámcově, jaké ztráty to jsou?

Josef STŘEDULA, předseda Odborového svazu KOVO:
Jsou to ztráty přibližně kolem osmi set vozů, tak se asi hovoří z té produkce, která, kterou firma za den vyrobí, a já si myslím, že jednou z těch věcí, která bude určitě napravena, je právě dovýroba těch vozů, ale ...

Vladimír KROC, moderátor:
Tady, promiňte, zase vám skočím do řeči. Je pravda to, co tvrdí Martin Jahn, personální šéf automobilky, že odbory se zavázaly, že tedy pomohou dohnat skluz v té výrobě. Je to tak?

Josef STŘEDULA, předseda Odborového svazu KOVO:
Ano, samozřejmě a to se stalo už podvakráte u podobných akcí, které proběhly ve Škodovce, také byla ta výroba nahrazena, takže to se stane i teď. Ale ještě zpátky k té definici celé té věci. Víte, ono tam totiž došlo, a to byla jedna z extrémně silných a emotivně náročných situací, kdy management poslal den předem do firmy určité personální vyjádření, ve kterém lidem říká, že ve chvíli, kdy přeruší práci, že si mají třeba odpíchnout a podobně. Dokonce v jedné části provozu došlo k vyhrožování, že budou mít neomluvenou absenci. Já jsem rád, že nic z toho nebylo realizováno, a že jeden z prvních, vlastně úplně první, co dnes bylo dohodnuto, bylo, že vedení společnosti deklaruje, že generální pardon té protestní akce těm lidem 17. a 18. Žádný zaměstnanec nebude v této souvislosti postižen v pracovněprávní a mzdové oblasti. To bylo naší podmínkou, jinak bychom dál nevyjednávali a já jsem rád, že k této dohodě hned na počátku dnešního, pardon, včerejšího jednání došlo a v tu chvíli byla cesta pro hledání i dohody v těch dalších částech.

Vladimír KROC, moderátor:
Současný dělnický plat, vlastně už to přestává platit, v mladoboleslavské automobilce je v průměru dvaadvacet tisíc korun. Je to podle vás málo?

Josef STŘEDULA, předseda Odborového svazu KOVO:
Já si myslím, že na firmu tohoto významu, těchto hospodářských výsledků to skutečně málo je. Myslím si, že tato firma má nárok a lidé v ní pracující na ještě vyšší výdělek. Teď bylo něco dosaženo v kolektivním vyjednávání, ale léta nás všichni učí a poučují, že mzdy se dají zvyšovat jenom v případě, když roste produktivita práce. V této firmě roste produktivita práce za poslední dva roky o patnáct procent. Tato firma má obrovskou zásobu zdrojů a my neříkáme, že chceme vše rozdělit zaměstnancům. To se nikdy nestalo, protože si rozumíme v tom s ekonomy, že produktivita musí růst a na tu produktivitu navázat mzdy, tak, aby ta firma neztrácela konkurenceschopnost. Ale firma Škoda je skutečně firma nejen číslo jedna v naší zemi, ale produkuje vůz, který má světové parametry a světovou kvalitu a my bychom byli rádi, aby to bylo nejenom, že firma je první v počtu vozů, že je první v kvalitě, v produktivitě, ale aby taky byla první ve mzdách, protože ty lidi si to zaslouží. Ale chtěl bych říct zase na straně druhé, to není práce jenom dělníků, techniků, to je práce taky managementu a vlastníka, že ta firma je v takové kondici, jaká je. Takže všem patří dík a všichni mají nárok na přerozdělení těch zdrojů. Jenomže, víte, zrovna u té stávky proběhla i taková informace a je pravdivá, že například lidem se sleduje, zda má nemocenskou a kolik a jsou sledovány výdaje. Víte, ale u těch nejvyšších managementů je to tak, že jim se platí třeba stoprocentní nemocenská a tam samozřejmě pro ty lidi je to velice citlivé, protože ten, co má hodně, má ještě víc a ten, co má málo, tak se mu říká, že nemá na to nárok, aby měl o něco více.

Vladimír KROC, moderátor:
Já se vás teď ale zeptám jako předsedy Odborového svazu KOVO. Nemáte strach, že po vzoru odborů v automobilce přitvrdí ve svých požadavcích i další organizace, i v těch podnicích, které si to nemohou dovolit, to velké zvyšování mzdových nákladů, se mezi ekonomy mluví o mzdové nákaze.

Josef STŘEDULA, předseda Odborového svazu KOVO:
Víte, to je takové to strašení. Generalizování, speciálně v průmyslu, je velmi, velmi necitlivou záležitostí a i ti ekonomové to vědí. Já vůbec netuším, proč se k tomuto ubírají, proč to neříkali v době, když rostly mzdy v bankovnictví, když rostly mzdy třeba v chemickém průmyslu, proč najednou, když je Škodovka. Víte, my jsme v jedenácti stech firmách se sto sedmdesáti tisíci členy a já bych si nikdy nedovolil použít takovou, takové klišé, že bych řekl v jedné firmě víte, vy tady máte jenom tolik mezd a tam v té firmě mají tolik mezd. Vždyť já musím být taky objektivní a podívat se do těch čísel a zjistit, jaké ty čísla jsou a nemůžu říct, že jestliže ve firmě, abych ten rozměr trošku vyrovnal, třeba Bosch, která má asi sedm tisíc zaměstnanců v České republice, tak když tam porostou mzdy, tak poroste i mzda například ve firmě, která je na severním cípu ještě severní Moravy, v úplně nějaké malé vesničce. To prostě nejde. Já bych všechny žádal, aby tady nestrašili s takovýmto vyjadřováním, protože si myslím, že to říká hodně o jejich taky neprofesionalitě. My nebudeme vyzývat nikoho, aby šel po vzoru, ale tam, kde mají dobré výsledky, tak nevidím důvod pro to, aby si neřekli o ty větší výdělky.

Vladimír KROC, moderátor:
Jinými slovy, když ty odborové organizace v jednotlivých firmách budou mít třeba přehnané nároky, vy sami jako svaz KOVO je budete brzdit a snažit je přimět k rozumu? Rozumíte mi? Myslím to tak, že mohou být navnaděni tím úspěchem v Mladé Boleslavi.

Josef STŘEDULA, předseda Odborového svazu KOVO:
Mně ještě se nikdy nestalo, že bychom vyzývali někoho na základě úspěšného jednání v jiné firmě, aby on zvýšil své požadavky. Pokud mu řekneme, že jeho požadavek je splnitelný, tak jenom v případě, kdy ta firma má. A jestliže na to nemá, tak to taky příslušnému odborovému předákovi řekneme. My máme týmy ekonomů, kteří to taktéž umí velmi dobře spočítat a, víte, já kdybych byl demagogem, tak bych mohl začít tvrdit, že bych rád izoloval virus ze Škodovky a přenesl ho na všechny zaměstnance v republice a začali by se na mě všichni zlobit a říkat "to přece nemůžete, pane Středulo, takto říkat", ale proč najednou někdo říká, že dojde k nějakému vzlínání a varujeme před tím. Vždyť to je přece nezodpovědné. Jsou u nás firmy, které mají i vyšší výdělky, než ve Škodě Auto Mladá Boleslav.

Vladimír KROC, moderátor:
Vy odpovídáte na to, že ekonomové varují, že ty nadsazené nároky odborářů by mohly v krajním případě vést až k přesunutí výroby do oblastí s levnější pracovní silou, víte, o čem mluvím. V Evropské unii už je Rumunsko, Bulharsko. Vy z toho nemáte žádné obavy?

Josef STŘEDULA, předseda Odborového svazu KOVO:
Víte, ono se totiž v tom koncernu taky něco odehrálo, když pořád mluvíme o Škodovce. Přesně s touto zprávou, s tímto vyrukoval vyjednávací tým a odboráři si to nenechali pro sebe a sdělili to v rámci toho koncernu, tuto informaci. Důsledek? Důsledkem toho celého bylo, že evropská podniková rada a vedení evropské podnikové rady koncernu Volkswagen vydalo jedno z nejostřejších prohlášení tiskových, které já jsem kdy ze strany německých kolegů viděl, a to dokonce vyzývá k tomu, že v případě, že management Škody Auto nezmění rétoriku a nenapraví tu informaci přesně, ta byla spojena s tím, že kolegové z Německa a z dalších evropských zemí podporují škodováky proto, aby se například výroba motorů přesunula do Saské Kamenice. A jakmile toto slyšeli, tak vyzvali k tomu, že když to nenapraví, tak dojde k personálním změnám ve Škodě Auto Mladá Boleslav, a že ať okamžitě dojde k napravení té situace proto, protože toto se ještě nikdy v koncernu nestalo, že by management takovýmto způsobem vyhrožoval. Víte, ono totiž říkat o firmě, která má nejnižší mzdy ze všech závodů koncernu, že požadavek na růst mezd může toto způsobit, je naprostý nesmysl a je to mlácení, říká se prázdné slámy, ale v tomto případě je to demagogie a nás to neuvěřitelně urazilo, takovýto způsob komunikace, protože si myslím, že mezi partnery, kteří spolu jednají šestnáct let, by se už takovéto argumenty nikdy neměly objevovat, obzvláště, když vyjednávací týmy znají ekonomické výsledky firmy.

Vladimír KROC, moderátor:
Zdá se, že tedy minimálně do prosince roku 2008 by měl být v tomto směru klid zbraní. Jak to ale vypadá v ETA Hlinsko?

Josef STŘEDULA, předseda Odborového svazu KOVO:
To je odlišný případ. Tato firma vyjednává kolektivní smlouvu přibližně od října loňského roku a vím, že byla spojena se Škodou, jestli nedochází náhodou taky k té nákaze a podobně, ne, v žádném případě. Ta firma není v dobré kondici. Ten požadavek odborářů je relativně vysoký, ale důvod je ten, že tam je asi o dva tisíce korun pod průměrem regionu momentálně, firma říká 4,3 %, ale my také víme, že majitel si odčerpává poměrně velké zdroje z firmy ke svým účelům. Má na to právo, je to majitel společnosti. Ale my chceme aspoň část, zda by těm zaměstnancům mohla být dána. Vždyť oni už několik let mají nárůsty pouze v oblasti inflace, to znamená, že se jim nezvýšil jejich výdělek.

Vladimír KROC, moderátor:
Jinými slovy, zdá se, že stávka bude.

Josef STŘEDULA, předseda Odborového svazu KOVO:
To ještě předjímáme. Stávka, v tomto případě by to byla stávka o kolektivním vyjednávání a tam musí být splněn ten celý režim, který s tím souvisí, a, víte, je to tam ještě tak, že jsou tam dokonce profese v té firmě, kde lidi za poctivých osm hodin práce dostanou devět tisíc korun hrubého. To je tristní situace a ti lidé opravdu už tam ztrácí trpělivost a já s nima plně solidarizuju. Já bych byl každopádně rád, kdyby i pan majitel se vložil do toho vyjednávání a přišel s určitým návrhem. Momentálně je to na úrovni 4,3 % nárůstu ze strany vedení společnosti a my si myslíme, že by to určitě ještě o kousek mohlo narůst. To není požadavek absolutní, který je ze strany odborů vznášen. Odbory chtějí se alespoň částečně dohodnout a mají tam obrovskou podporu, protože mítink byl veliký a zúčastnilo se toho přibližně osmdesát procent zaměstnanců.

Vladimír KROC, moderátor:
My situaci i v ETA Hlinsko budeme samozřejmě sledovat, ale náš čas už vypršel. U mikrofonu pořadu O kom se mluví byl předseda Odborového svazu KOVO Josef Středula. Děkuju za váš čas. Na shledanou.

Josef STŘEDULA, předseda Odborového svazu KOVO:
Také děkuju za váš čas a přeju vám příjemný den.

písnička

OHLASY POSLUCHAČŮ NA PŘEDCHOZÍ ROZHOVOR S JOSEFEM STŘEDULOU

redaktor:
O kom se mluví živé telefonáty, které teď budeme vysílat, nejsou redigovány a vyjadřují osobní názory posluchačů.

Vladimír KROC, moderátor:
221552155, anebo 255 na konci, to jsou čísla, která jsou vám k dispozici. Připomínám, že hostem pořadu O kom se mluví byl předseda Odborového svazu KOVO Josef Středula. Vaše názory? Dobrý den.

posluchačka:
Dobrý den. Já vás zdravím. Tady Daniela Suchá. Já bych chtěla strašně podpořit dělníky v mladoboleslavský fabrice. Nevadilo by mi, když si ty peníze vydělají. Kdyby měli sto tisíc, je mi to úplně jedno, vůbec bych jim to nezáviděla, protože když si to vydělají, tak proč by na to neměli právo. Ale tam váš host řekl jednu strašně zajímavou věc, která souvisí i se současnejma reformama. Tam říkal, že management, a slyšela jsem ve sdělovacích prostředcích, že se to týká soudců, poslanců, prostě tyto vysokopříjmový skupiny, že se jim nemocenská neproplácí, že prostě berou sto procent svýho platu. Potom pochopitelně vyplývá z toho, že marodí prostě jenom ty nízkopříjmový skupiny, tudíž jim musíme sebrat i ten zbytek, co mají. Takže trošičku nás lakujou, dělaj z nás blby. Bohužel, strašně mě mrzí, že to nejde naopak. Děkuju vám. Na shledanou.

Vladimír KROC, moderátor:
Děkujeme. Na shledanou. Máme další názor. Dobrý den.

posluchač:
Dobrý den. Tady Jan Kukačka. Já bych jako samozřejmě, podobně jako paní Suchá, ale já bych chtěl říct, že tady jako panuje v Česku taky taková závist, že někdo říká, jak to, že oni mají takový vysoký platy a ještě chtějí víc. Já bych k tomu chtěl říct jedno číslo. Průměrná přidaná hodnota v průmyslu na zaměstnance je padesát pět tisíc korun měsíčně. Čili jestli jsou průměrné platy, hrubé samozřejmě, v průmyslu, dejme tomu, nějakých osmnáct tisíc, možná míň, prostě jak kde, ale prostě je to nebetyčně málo proti té přidané hodnotě. Normálně slušnej zisk podniku je třicet procent. Čili prostě ty mzdy by měly bejt v podstatě mnohem vyšší než třicet tisíc měsíčně.

Vladimír KROC, moderátor:
Díky. Na shledanou.

posluchač:
Na shledanou.

Vladimír KROC, moderátor:
Máme další názor. Dobrý den.

posluchač:
Dobrý den. Jarda, Praha. Já mám názor takovýhle, podívejte se, tady furt mluvíte o tom, když si dělníci chtěli zvýšit trochu plat o nějaký to procento. Vemte si, kolik je inflace, o kolik bylo zvednutý nájemný, energie a tak dále. Páni poslanci a tihle ostatní si přidali měsíčně čtyři tisíce, nikdo neřekl na to ani slovo. Tak chci vědět, jak takhle to může vypadat. A dále, je problém v odborech. Nedávno na vaší stanici uveřejnili, že generální ředitel plzeňského dopravního podniku ...

Vladimír KROC, moderátor:
Čili kdybychom se drželi toho tématu, o kterém jsme mluvili. Nezlobte se. Já jenom připomenu, že předseda Odborových svazů KOVO Josef Středula byl naším hostem. Ale pokud dovolíte, my jsme vás vyslechli,a protože těch telefonátů je hodně, dáme prostor dalšímu posluchači. Dobrý den.

posluchač:
Dobrý den. Já se jmenuji František Zdráhal a já bych se přiklonil k panu prezidentovi, protože panu prezidentovi se nelíbí zřejmě, že zaměstnanci mají takové kritéria ekonomické povahy, které neberou zodpovědně na vědomí důsledky takovéhoto jednání. Jestliže budeme konzumní společností, dávat na první místo konzum jako hlavní kritérium, nadřazené všemu a přenese se to na celou společnost, tak to umocňuje určitý zmatek v hodnotách, hodnotový zmatek destabilizuje demokracii, protože konzumní pravda s její mentalitou ji zpochybňuje. Ekonomické vztahy, aby se nepostavily proti člověku, musí být zakotvené v pravdě hodnot. V tom je u nás určitý zmatek, určitá anarchie a tohleto se nedá řešit pouze vědecky, jak si to naši odborníci jako o tom domnívají.

Vladimír KROC, moderátor:
S dovolením, my to budeme brát jako váš názor. Vy jste se zaštítil prezidentem, ale nejsem si jist, jestli on to takhle myslel. Mějte se hezky. Na shledanou.

posluchač:
Já jsem ho tak chápal. Děkuji. Na shledanou.

Vladimír KROC, moderátor:
Dobře. Mějte se. Na shledanou, pane Zdráhale. Máme další telefonát. Dobrý den.

posluchač:
Dobrý den přeju. Sedláček, Brno. Prosím vás, já bych chtěl říct jenom jedno, tři nebo čtyři dni mluvíte o stávce, já nevím, o čem, ale nikdo ještě neřekl, kolik vlastně oni mají v tom Německu ti dělníci a kolik mají u nás. Když byli doktoři, tak to jste pořád mluvili, kolik mají na Západě peněz doktoři, jací jsou chudáci, přitom to jsou milionáři, ale tady o tom ...

Vladimír KROC, moderátor:
Promiňte, musím vás opravit, protože kdybyste poslouchal třeba pořad ...

posluchač:
Ne, ne.

Vladimír KROC, moderátor:
... s Martinem Jahnem, který předcházel tomuto, tak tam zaznělo, že třeba ve Stuttgartu mají zhruba čtyřikrát tolik.

posluchač:
Poslyšte, byl tam jakýsi profesor a docent a já nevím, kdo a ten řekl: "No, o něco mají nižší platy. Ti mají třikrát, čtyřikrát vyšší platy v tom Německu." Děkuji pěkně. Na shledanou.

Vladimír KROC, moderátor:
Snad je to všechno, co jste měl na srdci. Na shledanou. Kvůli času budeme moci přibrat už poslední dva telefonáty. Dobrý den.

posluchač:
Ano. Tady František Josef z Moravy. Já se vracím k panu Zdráhalovi /nesrozumitelné/. Podle něho není třeba dávat peníze širokýmu lidu, ale ty zisky pak dostanou v rámci toho materiálního užívání ty bankéřský žoky, co to vytváří, ti si pak shrábnou ty miliony a tam právě se rozšiřuje ta hmotná daň /nesrozumitelné/. Proč to nedat dělníkům taky trochu, proč jenom bankéřům?

Vladimír KROC, moderátor:
Dobře.

posluchač:
Pane Zdráhale, máte pravdu, ale často se mýlíte. Děkuju.

Vladimír KROC, moderátor:
Také děkujeme. Na shledanou. A poslední názor. Dobrý den.

posluchač:
Prosím vás, tady Veselý, okres Prahavýchod. Prosím vás, já bych se chtěl zmínit o úplně jiný otázce týhle diskuse. Prosím vás, minulý rok komunisté s panem Paroubkem dali dohromady tenhleten zákoník práce, který umožňuje vlastně odborům neomezenou pravomoc. Jestliže tedy odbory potom v případě předčasných voleb budou podporovat pana Paroubka, komunisty, tak potom pan Paroubek absolutně nemá šanci prosadit jakékoliv změny ve vládě, odejde a pan Paroubek bude maximálně do dvou let prezidentem, což na základě díky jeho prosazení zákoníku práce bude naprosto reálné, protože veškeří tihleti odboráři, kteří tady krásně mluví o tom, jak se starají o lidi, podpoří samozřejmě Paroubka a komunisty.

Vladimír KROC, moderátor:
Rozumíme vašemu názoru, pane Veselý. Děkujeme, že jste zavolal. Přejeme hezký den. Na shledanou.

posluchač:
Já taky děkuji. Na shledanou.

Vladimír KROC, moderátor:
Tak od třinácté hodiny nás dělí necelé tři minuty, uslyšíte další zpravodajskou relaci, a potom Motožurnál. Připomenu, že hostem pořadu O kom se mluví byl předseda Odborového svazu KOVO Josef Středula. Děkuji za pozornost.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON I.T., s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.

autor: vlk
Spustit audio

Více z pořadu