Rozhovor s předsedkyní klubu Strany zelených Kateřinou Jacques o včerejším obstrukčním jednání Poslanecké sněmovny a oddechových časech i zasedání užšího klubu SZ - bez dvou poslankyň a rozhodnutí zastavit snahu mít ve PS za svou stranu šestého místopředu

Jestli si mohu dovolit použít drobnou metaforu, tak pokud by Český rozhlas fungoval stejně jako Poslanecká sněmovna v posledních dnech, pravděpodobně byste vážení posluchači v éteru neslyšeli téměř nic. Protože právě tímto slovem se dá označit výstup posledních jednacích dní dolní komory našeho parlamentu. Dnes například dopoledne místo posledních čtení zákonných norem proběhla silová hádka o to, o čem se vlastně bude jednat. Opět se použil ten často nasazovaný trik, který spočívá v oddechovém čase pro daný poslanecký klub a dokonce padaly takové věty, jako například ta následující z úst stínového ministra zdravotnictví Davida Ratha, cituji: "Předseda vlády Topolánek vyluzoval za mými zády podivné zvuky a chci, aby je předvedl celé sněmovně," konec citátu. Do toho všeho se Strana zelených pokusila sehnat své ovečky zpátky do stáda a domluvit se se svými rebelujícími poslankyněmi Jakubkovou a Zubovou a právě o tom bude následujících Dvacet minut Radiožurnálu. Dobrý poslech vám přeje Martin Veselovský. Mým hostem je předsedkyně poslaneckého klubu Strany zelených Kateřina Jacques. Dobrý den, vítejte v rozhlase.

Kateřina JACQUES, předsedkyně poslaneckého klubu /Strana zelených/:
Dobré odpoledne, děkuji za pozvání.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Musím podotknout, že sedíme v přenosovém voze Českého rozhlasu před Poslaneckou sněmovnou, těsně po zasedání organizačního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Mimochodem vyluzoval pan premiér nějaké zvuky za zády pana poslance Ratha?

Kateřina JACQUES, předsedkyně poslaneckého klubu /Strana zelených/:
Tak svědectví Davida Ratha o tom, co se v Poslanecké sněmovně děje, bych nebrala až tak vážně, co vyluzoval nebo nevyluzoval premiér vám nedokážu říct.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Vzhledem k tomu, že celé dopoledne a možná ještě v této chvíli je činnost Poslanecké sněmovny zablokována tím, řekněme, obstrukčním jednání, když jsou vybírány ty oddechové časy pro poslanecké kluby jednotlivých politických stran. Vy jste se teď před malou chvíli vrátila z jednání organizačního výboru. Došli jste k něčemu, jak tuto situaci posunout či prolomit?

Kateřina JACQUES, předsedkyně poslaneckého klubu /Strana zelených/:
Tak máte pravdu, že ty přestávky na jednání poslaneckých klubů jsou ve skutečnosti politickou akcí, čili tím, co se skrývá pod pojmem obstrukce. Je to v zásadě legitimní nástroj, jak oddálit nějaké jednání, které si ta či ona strana nepřeje a sociální demokracie vzala nejdříve dvě hodiny přestávku na jednání svého poslaneckého klubu a poté tak učinil také poslanecký klub KSČM. V minulosti to bývalo tak a je to určitá zvyklost, že si jednotlivé poslanecké kluby mohly vyžádat přestávku na svá jednání v délce trvání dvou hodin v rámci jednoho jednacího dne. To byla taková zvyklost a o takto vyžádaných přestávkách se potom na plénu Poslanecké sněmovny také nijak nehlasovalo, ale pochopitelně, že pokud vidíte, že byla vyhlášena přestávka na poradu konkrétního poslaneckého klubu a přitom jejich poslance potkáváte na chodbách a jiných místech Poslanecké sněmovny, tak i to je takový docela zřejmý důkaz toho, že nejde o faktické jednání toho daného klubu, ale způsob zablokovat jednání sněmovny a určitý způsob vyjádřit nespokojenost s tím, co se má projednávat a nebo naopak neochotu nechat běžet jednání třeba i v můj neprospěch.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A shodl se organizační výbor Poslanecké sněmovny na nějaké, řekněme, další regulaci těchto kroků?

Kateřina JACQUES, předsedkyně poslaneckého klubu /Strana zelených/:
Jak už jsem řekla, jedná se o určitou zvyklost. Mění to pravidlo, které by bylo ošetřeno v jednacím řádu Poslanecké sněmovny a organizační výbor v tomto směru nepokročil vůbec nikam, protože tam zaznělo velmi jednoznačně, že se jedná o politickou akci, čili jedná se o akci, kterou nelze regulovat žádným pevně stanoveným pravidlem, respektive možné by to bylo, kdybychom upravili jednací řád, což je zákonná norma. To znamená, musí být při čtení v Poslanecké sněmovně, potom v senátu, potom musí ten zákon podepsat prezident. To znamená, není to vůbec jednoduché, ale hlavně by to byl určitý anachronismus, protože toto je skutečně výraz politické akce, čili to, čemu říkáme obstrukce.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jinak řečeno, není vůbec vyloučeno, že tyto obstrukční akce se budou opakovat a budou dále a dále blokovat činnost Poslanecké sněmovny?

Kateřina JACQUES, předsedkyně poslaneckého klubu /Strana zelených/:
V těch jednotlivých dnech k tomu samozřejmě musí dojít, přičemž zdůrazňuji, že mě to velmi mrzí a že to považuji za nezodpovědné, protože Poslanecká sněmovna měla projednat velice důležité materiály. Samozřejmě, že vládní koalice na tom má ještě větší zájem, protože tím naplňuje svůj koaliční program. Blíží se letní období, bude rekonstrukce Poslanecké sněmovny, čili možnost zasedat také během července, je velice snížená a komplikovaná a na to opozice v tuhle chvíli sází. Ale já zároveň říkám, že je to skutečně nezodpovědné vůči občanům této země, protože, pokud nepracujeme, tak nejde o to řešit si své potyčky mezi sebou, ale jde o to pracovat tak, jak jsme slíbili, když jsme šli do volebního klání a z tohoto pohledu já mám velice špatný pocit.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Na druhou stranu samozřejmě v souvislosti s těmito obstrukčními akcemi, které vy, paní poslankyně, nazýváte legitimním politickým, řekněme tahem, naskýtá otázka, jestli není na čase vyslyšet.

Kateřina JACQUES, předsedkyně poslaneckého klubu /Strana zelených/:
Já bych jenom ještě zdůraznila, že tím neříkám, že s tím souhlasím.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Říkal jsem legitimní politický tah.

Kateřina JACQUES, předsedkyně poslaneckého klubu /Strana zelených/:
Ale chci pro poctivost a objektivitu toho sdělení posluchačům zdůraznit, že s ním nikterak nesouhlasím a že to naopak považuji v danou chvíli za velmi nezodpovědné.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
I přesto není na čase vyslyšet tu výzvu, která padla včera či předevčírem z úst Jiřího Paroubka, předsedy sociálních demokratů, který vyzývá vaší vládní koalici, aby řekněme, ozřejmila svoji sílu či slabost tím, že požádá Poslaneckou sněmovnu o vyjádření důvěry. A tím by pravděpodobně výsledkem, ať už bude jakýkoliv, odblokovala právě i tu nemilou situaci v Poslanecké sněmovně. Není na čase tu výzvu vyslyšet?

Kateřina JACQUES, předsedkyně poslaneckého klubu /Strana zelených/:
Nerozumím, co si vysvětlujete pod tím odblokovat, protože případná nedůvěra vládě není jistě odblokováním situace zvlášť, když si představíme, že se blížíme do volebního podzimu a hned vzápětí nato do předsednictví České republiky v Radě Evropské unie, což bude unikátní okamžik.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Skoro bych řekl, že jako členka vládní koalice budete spíš uvažovat o té druhé variantě, to znamená, že bude důvěra vyjádřena?

Kateřina JACQUES, předsedkyně poslaneckého klubu /Strana zelených/:
Já jsem vám tím chtěla říct, že to není žádný krok ke stabilitě a rozhodně to není žádné státnické řešení. Jiří Paroubek nabízí variantu na téže téma. On vyvolal několikrát a řekla bych, nadměrným způsobem hlasování o nedůvěře vládě. Teď nabízí variantu opačnou, ale se stejným cílem, já předpokládám, že i toto hlasování by dopadlo v neprospěch Jiřího Paroubka, ale ve prospěch České republiky, protože skutečně jsem přesvědčená o tom, že tato vláda se svým reformním programem, který teď se jí nedaří za těchto ztížených okolností naplňovat, ale já věřím, že k tomu ještě dojde, splní to, co slíbila, že vede Českou republiku kupředu a že především připravuje velmi zodpovědně to předsednictví, které dostaneme v lednu roku 2009. A to, že se Jiří Paroubek prezentuje v takovém státnickém hávu, kdy nabízí takzvaně nějakou spolupráci, ale za podmínek téměř nepřijatelný, tomu samozřejmě nemůžeme věřit a pro mě je velice důležité to tady říct.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ale rozumím tomu správně, že sama teď jako předsedkyně poslaneckého klubu Strany zelených přiznáváte, že v tuto chvíli vládní koalice neplní v Poslanecké sněmovně to, co si předsevzala minimálně v programovém prohlášení.

Kateřina JACQUES, předsedkyně poslaneckého klubu /Strana zelených/:
Já bych neřekla, že neplní, ale rozhodně to nejde v tom tempu, jaké bychom si představovali a které by bylo optimální. A jak už říkám, neztrácím naději, že se opět dostaneme do požadovaného tempa a že na nějaké srpnové schůzi opět začneme pracovat tak, jak máme, protože skutečně tato červnová drhne ve všech směrech.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jen připomínám pro posluchače Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu, že posloucháte Dvacet minut Radiožurnálu a jejich hostem je předsedkyně poslaneckého klubu Strany zelených Kateřina Jacques. Vy jste včera svolali zasedání poslaneckého klubu Strany zelených. Sešlo se vás všech šest. Jednali jste o požadavcích či výhradách, které byly zejména přes média prezentovány ze strany dvou vašich poslankyň Olgy Zubové a Věry Jakubkové. Vy jste z toho zasedání vyloučili místopředsedkyni Danu Kuchtovou a také místopředsedu republikové rady Matěje Stropnického. Proč?

Kateřina JACQUES, předsedkyně poslaneckého klubu /Strana zelených/:
Není to tak docela pravda. Jednalo se o standardní běžné řádné zasedání poslaneckého klubu, která máme každé úterý a v době, kdy běží schůze Poslanecké sněmovny, čili zasedá plénum, tak jsou tyto schůze přednostně věnovány projednávání těch sněmovních tisků, čili těch materiálů, které běží na Poslanecké sněmovně a je jich velké množství. My jsme včera na Poslaneckém klubu velice dlouho jednali o návrhu zákona o reformě policie. Navštívil nás ministr vnitra Ivan Langer a ta debata byla velice věcná a rozsáhlá. Já jsem zpravodajkou tohoto sněmovního tisku, přicházím s celou řadou pozměňujících návrhů, na kterých pracuji již více než rok. Takže to trvalo, řekla bych, skoro hodinu toho jednání zabralo téma reformy policie. Velkou část našeho jednání zabralo jednání o správě a činnosti Rady České televize, kde mám veliké výhrady k tomu, jak Rada České televize pracuje a jakým způsobem řeší problémy, které řešit ze zákona má. Takže měli jsme na jednání poslaneckého klubu předsedu naší mediální a kulturní sekce Strany zelených, se kterým jsme se věnovali tomuto tématu a koordinovali jsme další postup a také jsme se věnovali dalším sněmovním tiskům. Pak přišel také další návrh Věry Jakubkové a Olgy Zubové, abychom se věnovali situaci v poslaneckém klubu Strany zelených, abychom řešili otázku vnitřní komunikace a mezilidských vztahů v tomto klubu. Není to nic nového s tímto požadavkem jsem já osobně přišla již v lednu letošního roku a od té doby jsem návrh na to, abychom takové mimořádné zasedání klubu uskutečnili opakuje. Naše poslankyně se rozhodly, že to musí být na tom včerejším jednání a bylo zjevné, že toho času je velice málo a zároveň bylo zjevné, že takovéto téma je vhodnější projednávat skutečně v tom užším poslaneckém klubu. To znamená, že všechna ta témata, o kterých jsem hovořila předtím, čili gró toho zasedání poslaneckého klubu bylo otevřené, účastnila se ho nejen Dana Kuchtová a Martin Stropnický a celá řada dalších členů Strany zelených a našich spolupracovníků a ta uzavřená část se týkala pouze toho segmentu, který měl řešit naše mezilidské vztahy, vnitřní komunikaci v klubu a já musím říct, že po těch zkušenostech, které máme s některými členy Strany zelených, kteří se v minulosti těšili naší důvěře, účastnili se také těchto důvěrných uzavřených jednání, ale také potom jednání a potom ty informace vynášely nejen dovnitř strany, to by ještě nebylo tak vážné, ale především do médií a v řadě ohledů nás takovéto příběhy poškodily. Jednou jsem byla obětí takovýchto vynesených informací dokonce i já, tak je důvod jednání klubu uzavřít.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ne, pardon, paní poslankyně, jestli dovolíte, pojďme zpátky k té mé původní otázce.

Kateřina JACQUES, předsedkyně poslaneckého klubu /Strana zelených/:
No, já vám odpovídám na vaši otázku. Vy jste se mě ptal, proč jsme poslanecký klub uzavřeli. Já jsem vám vysvětlila, že jsme uzavřeli jenom jeho velmi malou část. Tu část, kterou navrhla poslankyně Věra Jakubková a chtěla v ní řešit interní otázky fungování klubu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A není čirou náhodou ten spor mezi zbytkem poslaneckého klubu a Věrou Jakubkovou a Olgou Zubovou určitou paralelou se situací přímo ve Straně zelených? Nejde to dělítko také tak jak je zhruba narýsováno ve vašem poslaneckém klubu, tak není takové podobné dělítko možno dát do celé Strany zelených? Není, nestojí právě za oněmi dvěma poslankyněmi také místopředsedkyně Dana Kuchtová, která v mnoha věcech minimálně s předsedou Martinem Bursíkem nesouhlasí?

Kateřina JACQUES, předsedkyně poslaneckého klubu /Strana zelených/:
Nepochybně tam je intenzivní spolupráce mezi první místopředsedkyní Danou Kuchtovou a našimi dvěma poslankyněmi, to je zjevné, ale nevím, o jaké pevné dělící čáře ve Straně zelených a v poslaneckém klubu mluvíte? Úplně té otázce nerozumím. Ale ptáteli se, jestli existují užší vazby mezi Danou Kuchtovou a našimi dvěma poslankyněmi, tak odpovídám, že ano.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A nebylo by v tu chvíli legitimní nechat první místopředsedkyni Strany zelených i u tohoto jednání anebo to opravdu muselo být tak uzavřené, že to možná generuje potom další myšlenky na to, co se tam, omluvte ten výraz, upeklo?

Kateřina JACQUES, předsedkyně poslaneckého klubu /Strana zelených/:
Ne, já se nedomnívám. My jsme využili instrumentu, který nám dává jednací řád Poslaneckého klubu, není to nic neobvyklého, jednáli se o interních otázkách fungování klubu. Může být jednání uzavřeno. V minulosti byla celá řada jednání, které se týkaly fungování klubu a přesto uzavřena nebyla, ale jak už jsem zdůraznila, ty zkušenosti s tím byly spíše špatné, čili pokud není disciplína a není vnitřní důvěra a ty obavy, že vynesení informací způsobí větší škody, než uzavření klubu a ta obava z toho, že to není dostatečně transparentní, tak tento názor převážil a o tom, že bude klub uzavřen, se pochopitelně také hlasovalo a jak už jsem řekla, pokud se uzavírá klub, tak nelze diferencovat mezi těmi, před nimiž má být ten klub uzavřen. To znamená, zůstanou pouze poslanci a poslankyně a nediferencuje se mezi tím, kdo má jaké postavení ve Straně zelených, jestli je někdo první místopředsedkyní nebo není. Tam už ta diference možná není. Klub je buď uzavřen nebo otevřen. Využili jsme instrumentů uzavřeného klubu. Je to velice běžné a ráda bych také zdůraznila, že v srovnání s jinými poslaneckými a senátními kluby klub Strany zelených je nadstandardně otevřený. To, že naše jednání klubu nad těmi jednotlivými věcnými tématy tak, jak jsem je popsala již dříve, je otevřené všem, kteří o to projeví zájem, to je nestandardní, neobvyklé a v jiných poslaneckých klubech to tak není.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Paní předsedkyně, já to nezpochybňuji v tento moment.

Kateřina JACQUES, předsedkyně poslaneckého klubu /Strana zelených/:
To znamená, tam by to téma ani takto ..., no ale hodně se o tom hovoří, protože Dana Kuchtová to prezentuje jako něco velmi nedemokratického, neobvyklého. A já naopak zdůrazňuji, že je to velice obvyklé, standardní.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak posuňme téma, prosím, o kousek dál.

Kateřina JACQUES, předsedkyně poslaneckého klubu /Strana zelených/:
Takže otevřenost našeho klubu je spíše určitým nadstandardem, kterého si ale vážím a jsem s ním spokojena.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Další výstup, který vzešel z té části včerejšího zasedání poslaneckého klubu Strany zelených, je ten, že nebude zřízeno, respektive, že Strana zelených nebude usilovat o šesté místo nebo šestý post místopředsedy Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. Proč nebudete usilovat?

Kateřina JACQUES, předsedkyně poslaneckého klubu /Strana zelených/:
Protože na to jednoduše nemáme hlasy, a protože poslanecký klub, pro nějž by mělo být toto místo zřízeno, není jednotný v tom, že to je správné rozhodnutí a že to chceme, tak jsme jednoduše ustoupili, ale já osobně to považuji za velkou škodu, protože jsem přesvědčená o tom, že tak jak emancipujeme Poslanecký klub Strany zelených v Poslanecké sněmovně nebo lépe řečeno přítomnost zelených v Poslanecké sněmovně proto, že ani ta existence klubu nebyla zpočátku samozřejmostí. My jsme si na ni museli počkat, hlavně to také odpracovat více než půlroku. Půlroku jsme představovali šest nezařazených poslanců zvolených za Stranu zelených, čili neměli jsme žádná speciální práva třeba přednostního vystoupení, obsazování.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak teď byl z vašeho pohledu čas na post místopředsedy.

Kateřina JACQUES, předsedkyně poslaneckého klubu /Strana zelených/:
Ten příběh je poněkud složitější. Budu ráda, když mi dáte prostor to vysvětlit. Ustavili jsme poslanecký klub. To byla první fáze té emancipace zelených v Poslanecké sněmovně. Druhou fází, o kterou já osobně jako předsedkyně klubu velmi stojím, velmi o ni usiluji a zdálo se to být jako zcela neprůchozí je, změna jednacího řádu, která by změnila poměrné zastoupení tak, aby i malé poslanecké kluby, které představují v tuto chvíli zelení, ale v budoucnosti to může být kdokoliv jiný, měly nárok na obsazování jednotlivých míst v orgánech sněmovny. Dnes tomu tak není, dnes všechna místa, která zelení obsazují, ať už je to výbor zahraniční nebo hospodářský, nebo kterýkoliv jiný, jdou na kvóty ODS či KDU. Čili my těžíme ze vstřícnosti těchto poslaneckých klubů, ale ta vstřícnost není bezbřehá. Oni například řeknou, do kterých výborů nás vůbec pustit nechtějí. Rozpočtový výbor je pro nás z tohoto pohledu a je důležitý, zcela uzavřen, protože nám tyto partnerské vztahy jednoduše svoji kvótu neposkytnout.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jen technická poznámka, prosím, paní předsedkyně, ten plán občanských demokratů na změnu počtu členů ve sněmovních výborech, ze sudého na lichý. Tak ten je stále v chodu a budou ho zelení podporovat?

Kateřina JACQUES, předsedkyně poslaneckého klubu /Strana zelených/:
Ano, budeme ho podporovat s výhradou dvou poslankyň našeho poslaneckého klubu, které se rozhodly nepodpořit nic z té komplexní dohody, kterou jsme tak pracně vyjednali a o níž já jsem přesvědčená, že byla ve prospěch poslaneckého klubu Strany zelených a že byla ve prospěch naší politické strany. Naše poslankyně se rozhodly jinak. Na ty důvody je třeba se ptát spíše jich, protože pro mě je to svým způsobem nevysvětlitelné. Ty argumenty, které dávají, mi nedávají smysl. Jde přece o to upevnit naší pozici v Poslanecké sněmovně a jak už jsem řekla, jednak je tady to úsilí zajistit poměrné zastoupení našeho klubu tak, abychom si sami mohli rozhodnout, do kterých výborů chceme jít a jak v nich chceme pracovat, abychom zároveň měli možnost podílet se na rozhodování v rámci Poslanecké sněmovny a jejího vedení. A s tím samozřejmě souvisí ta otázka, že jsme měli v minulosti vedení ve výboru pro evropské záležitosti, velice kompetentně a na odborně vysoké úrovni v něm pracoval Ondřej Liška, který se ale stal ministrem. To místo je uvolněné a my nejsme v rámci kapacit našeho klubu schopni ho adekvátně nahradit, protože nikdo ty kvalifikační a odborné požadavky nesplňuje, proto jsme uvažovali o tom, jakým způsobem vykompenzovat poslaneckému klubu ztrátu významné funkce a uvažovali jsme o jiných konstelacích.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A to byla ta úvaha na šestého místopředsedu Poslanecké sněmovny, tomu rozumím.

Kateřina JACQUES, předsedkyně poslaneckého klubu /Strana zelených/:
Ano, to byla ta úvaha k místopředsednickému postu v Poslanecké sněmovně a ta úvaha souvisela také s určitou zkušeností, jaký význam má vedení Poslanecké sněmovny při chodu Poslanecké sněmovny. A já přiznávám, možná sebekriticky, že když jsme přišli do Poslanecké sněmovny, tak jsme význam vedení Poslanecké sněmovny částečně podcenili, ale ukázalo se nejen při volbě prezidenta, kdy role řídícího schůze sněmovny byla úplně klíčová pro tu samotnou proceduru i dnes vidíme ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Paní poslankyně, to myslím, posluchači Českého rozhlasu dostatečně vidí a pamatují si to.

Kateřina JACQUES, předsedkyně poslaneckého klubu /Strana zelených/:
Já si myslím, že ne, protože ta role se bagatelizuje. Celá ta debata i v médiích se zredukovala na to, že to je pašalík, který v jedné konkrétní osobě přináší nějaké materiální výhody.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jestli dovolíte, paní předsedkyně, já poslední otázku použiji tedy možná také budu bagatelizovat to téma, ale přesto se zeptám. Tím rozhodnutím, které padlo ohledně šestého místopředsedy Poslanecké sněmovny na včerejším zasedání klubu Strany zelených, znamená to, že do konce tohoto volebního období prostě zelení nebudou usilovat o post místopředsedy Poslanecké sněmovny?

Kateřina JACQUES, předsedkyně poslaneckého klubu /Strana zelených/:
Nechci dělat žádný takovýto závazek, protože s tímto rozhodnutím sama vnitřně nesouhlasím. Jsem přesvědčená o tom, že mým úkolem jako předsedkyně klubu bylo usilovat o zvýšení prestiže našeho klubu, zvýšení vlivu v rámci Poslanecké sněmovny. To je můj úkol, který vyplývá z mé funkce a toto místo mělo být ku prospěchu celého poslaneckého klubu, nikoliv jedné konkrétní osoby, ať už by tím místopředsedou byl kdokoliv.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jinak řečeno, to není jisté?

Kateřina JACQUES, předsedkyně poslaneckého klubu /Strana zelených/:
Protože to téma personálního obsazení nebylo vůbec na programu dne. V tuto chvíli od toho požadavku ustupujeme, protože je nerealistický a já říkám, že pokud se situace změní a možná někdo v rámci poslaneckého klubu změní názor, tak může přijít i tento požadavek, protože mě tedy ještě, musím říci, podstatně více mrzí ta ztráta šance na změnu jednacího řádu, který by zajistil právě to poměrné zastoupení ve výborech, které já pro poslanecký klub považuji za klíčové.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak takových bylo dnešních Dvacet minut Radiožurnálu. Mým hostem byla místopředsedkyně Strany zelených, poslankyně, Kateřina Jacques. Děkuji, že jste přišla a hezký večer.

Kateřina JACQUES, předsedkyně poslaneckého klubu /Strana zelených/:
Já vám děkuji za pozvání.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
U mikrofonu byl také Martin Veselovský, posloucháte i nadále Český rozhlas Radiožurnál.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.

Spustit audio
autor: mav