Rozhovor s poslancem za ODS Vlastimilem Tlustým o 16 milionovém požadavku Evropských demokratů, návrhu na přerušení jednání o majetkovém vyrovnání s církvemi, kde se jedná o 83 miliard korun bez úroků, názorech M. Kalouska i o snížení daní od roku 2009

Před jedenácti měsíci nazývala média občanského demokrata Vlastimila Tlustého noční můrou koalice a mužem, který má v rukou osud vlády. Je to neuvěřitelné, ale po roce se situace opakuje téměř jako podle kopíráku. Minimálně ve dvou pro vládu důležitých tématech je Vlastimil Tlustý tím, jehož slovo může být tím pověstným palcem nahoru či dolů. Odmítá stávající podobu zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a také nechce plán ministra financí na návrat sazby daně z příjmů na patnáct procent plus snížení sociálních odvodů o jeden procentní bod. A stále tvrdí, že svými postoji hájí zájmy nejen svých voličů, ale i celé veřejnosti. Začíná pátečních Dvacet minut Radiožurnálu, provázet vás jimi bude Martin Veselovský. A poslanec za ODS Vlastimil Tlustý je hostem příštích Dvaceti minut. Dobrý den, pane poslanče, vítejte v rozhlase.

Vlastimil TLUSTÝ, poslanec /ODS/:
Hezké odpoledne.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ještě než se dostaneme k církvím a k daňovým zákonům, tak se vraťme do doby, kdy jste byl ministrem financí, tedy na podzim roku 2006. Politická strana Evropští demokraté, které podle rozhodnutí soudu ministerstvo financí v letech 2002 až sedm nevyplácelo finanční příspěvky za patnáct mandátů v pražském zastupitelstvu, požaduje po vás a po vašem předchůdci Bohuslavu Sobotkovi zaplacení částky, tak jak ji vyčíslil soud. Jde tedy dohromady o více než šestnáct milionů korun. Na vás by jaksi při poměrném hledisku mělo připadnout asi sto tisíc. Uvažujete o tom, že byste je zaplatil?

Vlastimil TLUSTÝ, poslanec /ODS/:
Ne, neuvažuji. Pane redaktore, to je taková už dlouhotrvající snaha zviditelnit se, této strany teda, "s mou nechtěnou pomocí". Já bych k tomu případu uvedl, že když jsem přišel na ministerstvo financí, tak už probíhal soudní spor a já jsem počkal na rozhodnutí soudu a to rozhodnutí soudu jsem nechal vykonat. Myslím, že z těchhle jednoduchých vět je patrné, že jsem nic nikam neovlivňoval, nic jsem nemohl způsobit. Ten soudní spor vznikl dávno před tím, než jsem tam přišel. A když probíhá soudní spor, nic jiného než počkat na rozsudek nikdo nemůže. A pokud ten rozsudek padne, tak ho vykoná. A to já jsem přesně udělal, takže jsem si naprosto jistý, že v tomhle případě já nikomu nic platit nemusím.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Máte nějaké signály o tom, jestli čirou náhodou ministerstvo financí by po někom mohlo požadovat nějakou refundaci té částky? Protože podle zákona o odpovědnosti za škody způsobené výkonem veřejné moci by tak mohlo učinit.

Vlastimil TLUSTÝ, poslanec /ODS/:
Tak ten případ byl složitý. Z toho, že probíhal soudní spor, je to ostatně patrné. Já si nechci hrát na experta, který ví, kdo kdy co kde zanedbal. Já jsem v každém případě přišel do funkce v době, kdy se čekalo na soudní rozsudek. A jak jsem říkal, když padl, tak jsme vykonali to, co z něho vyplývalo. Jestli předtím došlo k jakémukoliv opomenutí, já nemůžu ani potvrdit, ani vyloučit. Možná, že ano, možná, že ne. Nechť to ministerstvo financí samozřejmě zkoumá. Pokud by takový viník existoval, nechť je postižen a nechť zaplatí vzniklou škodu. Já vím jenom jistě, že já to určitě nejsem.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jinými slovy, kdyby čirou náhodou někdo na ministerstvu financí došel k tomu, že Bohuslav Sobotka a Vlastimil Tlustý coby v tomto čase vykonávající funkci ministrů financí měli se podílet na té škodě nějak finančně, tak byste se bránil.

Vlastimil TLUSTÝ, poslanec /ODS/:
Ne, já bych se nebránil, protože jak jsem vám říkal, tak vím, že já jsem se na tom osobně nepodílel. Já hledání viníků v každém případě považuju za správné. Já nemůžu vyloučit, že tady někdo něco opomenul. Já jenom říkám, že jsem si naprosto jist, že od mého příchodu a odchodu na ministerstvo financí se stala jediná věc, soud rozhodl, částka byla vyplacena, ministerstvo financí konalo přesně v souladu, tak jak konati má. Bylli soud v běhu, nebylo možné konat nic jiného než počkat na rozsudek a ten vykonat. Takže já mluvím sám za sebe a sám za sebe vím, že jsem se ničeho nestandardního nedopustil. Byl to naprosto zákonný, opodstatněný a doložitelný postup.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Mimochodem je vůbec myslitelné, že by třeba tedy Bohuslav Sobotka, váš předchůdce na ministerstvu financí, byl, řekněme, pohnán k tomu, aby zaplatil třeba těch šestnáct milionů?

Vlastimil TLUSTÝ, poslanec /ODS/:
Tak co já vím, co pamatuji, za posledních osmnáct let se nic takového nestalo. Neznamená to, že by se to stát nemohlo. Já to opravdu neumím posoudit. Byl to velmi složitý případ, kdy se soudilo, rozsuzovalo, zda subjekt, který žádal, měl nebo neměl nárok, zda splňoval podmínky pro výplatu. Já se nechci pouštět do toho věcného problému. Nechť je to zkoumáno. Ten závěr je jasný, nechť je to zkoumáno a já sám za sebe říkám, já jsem si úplně stoprocentně jist, že já jsem tam nic chybného nemohl udělat. Vykonal jsem soudní rozhodnutí, na které se čekalo.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jen připomínám pro posluchače Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu, že mým hostem ve Dvaceti minutách je poslanec za ODS Vlastimil Tlustý. Příští týden v úterý začíná další schůze Poslanecké sněmovny, vládní koalice, pane poslanče, opět do prvního čtení nasazuje svůj návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi. Minule jste tuto předlohu s pány Ranincem a Schwippelem a s opozicí z jednání sněmovny vyřadili ...

Vlastimil TLUSTÝ, poslanec /ODS/:
Odložili, ano.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak. Jak budete postupovat nyní?

Vlastimil TLUSTÝ, poslanec /ODS/:
Tak já bych pro posluchače zopakoval, co přesně se stalo. Byl přijat můj návrh na přerušení projednávání a takzvané odročení. To odročení není nic jiného než odklad, abysme mluvili jednoduše. Ten odklad byl doplněn podmínkou, za které je možno pokračovat. Ta podmínka, stručně řečeno, říká, že vláda má ten zákon, případně jeho důvodovou zprávu doplnit definicí, nebo výčtem majetku, který má být fyzicky církvi vydán, a za druhé, a to já podtrhuji zejména, že má vláda doložit, jak dospěla, jakým způsobem vypočetla částku osmdesát tři miliard, která má být během šedesáti let i s úroky vyplacena v podobě dvě stě sedmdesáti miliard. My jsme sice formálně čtyři strany textu dostali, je tam devatenáct čísel, které považuji za velmi kuriózní, z nichž je těch osmdesát tři miliard takzvaně vypočítáváno. Ten dokument podle mého názoru není naplnění podmínky sněmovny, dokonce jsem už opakovaně prohlásil, že ty čtyři strany spíše dokládají, že těch osmdesát tři miliard není seriózně v souladu se zákony o oceňování, v souladu s jinými restitučními zákony, že to dokonce vyvrací tu částku. A pokud není splněna odročovací podmínka, na základě které sněmovna přerušila jednání, tak má jednání automaticky nepokračovat. Pokud přesto se ten bod objeví na programu, tak já budu stisknutím tlačítka vyjadřovat to, co jsem právě řekl, to znamená, budu tlačítkem říkat, že odročovací podmínka nebyla splněna, není zdokumentováno osmdesát tři miliard. A projednávat zákon, který má osmdesát tři miliard vyplatit, když není zdůvodněno, kde se to číslo vzalo, podle mého názoru nejde.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Když na všechno budeme hledět bez znalosti pozadí a bez znalosti nějakých kuloárních informací, tak vyjma vás a vašich dvou kolegů, Ranince a Schwippela, téměř všichni z vládní koalice říkají, že ta částka je jasná, že je evidentní ... relativně evidentní, jak se k ní došlo. Že je to složitý výpočet, ale je legitimní a je to prostě částka, která vznikla na základě konsensu mezi církvemi a státem. Tečka. Jak vyložíte to, že všichni ostatní mají úplně jiný názor než vy?

Vlastimil TLUSTÝ, poslanec /ODS/:
Tak já vám nemůžu vysvětlit, jak je možné, že chtějí někteří lidé vyplatit osmdesát tři miliard, když k tomu nemají podklady. To se ptejte jich, nikoliv mě. Já vám jenom odpovím, že za prvé z jejich vyjádření, která mezitím za ty poslední týdny učinili představitelé církví, ministr kultury a další, je čím dál víc patrné, že částka vypočtená nikdy nebyla, byla takzvaně dohodnuta, byla dojednána mezi vládou a církvemi. K tomu bych dodal, že v restitucích princip stanovování náhrady podle dohody, kdy jedna strana požaduje, druhá nabízí a pak někde uprostřed se sejdou, to je naprosto nemyslitelné, to je neodůvodnitelné.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Na druhou stranu, pane poslanče, ono nejde o restituce, ono jde o majetkové vyrovnání.

Vlastimil TLUSTÝ, poslanec /ODS/:
No, tak tohle to, co jste teďko řekl, to také říkají někteří experti, to já považuju za přímo nepřátelský výrok vůči církevním restitucím. Protože majíli být církvím vydány, a já to podporuji, aby byly vydány rozsáhlé majetky, pozemky, lesy, budovy, tak to nelze jinak než na principu restituce. Prostě vracet to, co církve 25. února 1948 opravdu vlastnily. A jakmile přijdete s teorií, že nejde o restituci, že jde o něco jiného, třeba o nějaké vypořádání mezi státem a církvemi, tak pak už pro ta čísla, pro ty náhrady, ani pro to vydávání majetku nemáte vůbec žádnou oporu, dostáváte se na tenký led vlastně neodůvodněného vybavování jedné ze složek společnosti, sice důležité, nicméně ze složek společnosti, astronomickými čísly typu osmdesát tři miliard, to pak by znamenalo, dovolte mi to doplnit, že za prvé všechny podobné společenské organizace by se chtěly dohodnout na nějakém takovém vybavení, a za druhé všichni restituenti, kteří dostali od počátku devadesátých let právě lesy, pozemky a budovy podle restitučních zákonů, by chtěli, aby jim náhrady byl poskytnuty taky na základě podobných dohod, nikoliv podle vyhláškových cen. A to by znamenalo naprostou lavinu nezastavitelných soudních sporů a nároků vůči České republice a to si myslím, že si nemůže přát vůbec nikdo.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pane poslanče, v úterý byl hostem Dvaceti minut Radiožurnálu ministr financí a lidovec Miroslav Kalousek a takto zhruba nastínil varianty, které mohou před sněmovním jednáním o vyrovnání se s církvemi nastat:

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDUČSL/:
Já jsem vám řekl, že neznám motivy těch tří pánů. Za předpokladu, že motivem je skutečně poctivé narovnání mezi státu a církvemi a poctivý zákon, tak jim jistě lze vysvětlit, že tento zákon je hodný podpory. Pokud tím motivem je uchopit zástupný důvod pro vnitrostranický boj, tak se jim nedá vysvětlit nic. A protože já nevím, co je tím skutečným motivem, tak si musím počkat na výsledek.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tolik Miroslav Kalousek pro Český rozhlas. Co je tím skutečným motivem, pane poslanče Tlustý?

Vlastimil TLUSTÝ, poslanec /ODS/:
Já musím ocenit to diplomatické podsouvání toho, že jde o něco jiného než o věc. Já bych chtěl ujistit pana ministra Kalouska, že jde opravdu o poctivou restituci. A když navrhovatelé vezmou na vědomí, že ani nic jiného být v parlamentu schváleno nemůže, nemáli to být potom zpochybňováno, tak jdeli o poctivou restituci, tak tím východiskem je podoba zákona, který bude v souladu s ostatními restitučními zákony, a podoba zákona, kde ty poskytované náhrady budou v souladu se zákonem o oceňování nemovitostí, příslušné vyhlášky, co teď bohužel tak není.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Na druhou stranu i z toho vyjádření, které jsme teď slyšeli, je evidentní, že Miroslav Kalousek je přesvědčen, nebo to aspoň tak prezentuje, že ta, řekněme, druhá strana od vás má naprosto čisté úmysly a hodlá prostě přijmout správný zákon, kterým se vyrovnáme s církvemi. Vy také říkáte, že máte zcela čisté úmysly. Selským rozumem mi z toho vyplývá, že někdo tak zcela nemluví pravdu.

Vlastimil TLUSTÝ, poslanec /ODS/:
Tak v tom se bude muset vyznat veřejnost sama. Já jsem s restitucemi začínal v roce 1991 a opravdu o nich něco vím. Já si opravdu neumím představit žaloby statisíců lidí na dorovnání svých restitučních nároků na tržní ceny, tak jak je to v tomto zákoně.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To by, myslíte, nastalo?

Vlastimil TLUSTÝ, poslanec /ODS/:
To by stoprocentně nastalo, to já už mám dopisy, které to žádají samozřejmě. Protože ti lidé, kteří dostali ruiny budov, dostali hospodářství po čtyřiceti letech vybydlená, poničená, nemohly jim být vydány stavební pozemky třeba tady v Praze. Napsala mi jedna paní, která za dvacet hektarů ve Strašnicích dostala šedesát tisíc korun náhrady. Všimněte si. Tak ona si umí spočítat, že církve dostávají něco úplně jiného, a chce samozřejmě vypořádání, chce dorovnat tu cenu. Říká když církve dostávají tržní ceny, tak proč je nedostala ona.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Myslíte si, že by celá vládní reprezentace šla do tak drsného rizika, že by byla ... soudní systém České republiky zaplaven možná stovkami či tisíci žalob, které by měly šanci na úspěch?

Vlastimil TLUSTÝ, poslanec /ODS/:
Tak vy jste použil podmiňovací způsob, já se odvážím k tvrdší formulaci. Je naprosto evidentní, že se toho vláda odvažuje. To je evidentní a myslím, že to riziko podceňuje.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A motivace?

Vlastimil TLUSTÝ, poslanec /ODS/:
Já myslím, že ta motivace nebude moc složitá. Mít snadno vyřešen složitý problém ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Počkejte, to není snadné vyřešení ve chvíli, kdy si naděláte takový problém.

Vlastimil TLUSTÝ, poslanec /ODS/:
No, tak na začátku ... dokonce jeden kolega na poslaneckém klubu říkal tak když to takhle bude, tak to napřed přijmem, pak to Ústavní soud zruší a pak budou soudní spory a pak uvidíme. Já jsem říkal to je způsob úvahy, který je pro mě nepřijatelný. Hlasovat pro něco, o čem vím, že zakládá právní nejistotu, vytvoří statisíce požadavků na doplacení. Já si to prostě neumím představit.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jinak řečeno, a teď jenom vím, že mi řeknete, že můžete mluvit jen za sebe a ne za poslance Ranince a Schwippela, ale přesto. Hlasovali jste spolu při tom minulém prvním čtení novely zákona, mají stejný názor jako vy?

Vlastimil TLUSTÝ, poslanec /ODS/:
Tak my jsme společně ve středu, což je předevčírem, absolvovali takové zajímavé jednání s části vedení poslaneckého klubu, tam jsem mimo jiné nabídnul východisko z té situace. Vytvoření komise, která by ten problém řešila. Navrhl jsem ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Sněmovní komise?

Vlastimil TLUSTÝ, poslanec /ODS/:
To by mohla být komise ODS, komise koaliční, případně i sněmovní, těch prostorů je samozřejmě víc. Zároveň jsem nabídl, jak by to správné řešení mělo vypadat. Zákon by byl rozdělen do dvou částí, v první části by byla provedena novela zákona o půdě, kde by se rozšířily oprávněné osoby právě o církve, upravila by se lhůta pro uplatnění nároků a restituce církevního majetku by proběhla podle stejných principů, právě bez rizik jakýchkoliv žalob, právě podle zákona o půdě. Není v tom žádný problém, existují pozemkové úřady, které to řídily, takže všechno je k tomu připraveno, ta novela by byla text do jedné strany A4, aby si to mohli všichni představit, že to není žádná složitá novela.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Co na to poslanecký klub?

Vlastimil TLUSTÝ, poslanec /ODS/:
Část ... já to hned dopovím. Část římská dvě by byla odluka církve od státu, která by byla založena na principu, že jakmile církve dostanou majetek, tak není důvod pro to, aby byly průběžně financovány příspěvky státu. To jsem tam navrhl. Na předsednictvu klubu pan předseda Tluchoř bohužel podmiňoval zahájení takových prací pokračováním druhého čtení tohoto zákona. Přeložím do češtiny, to je jednání v jednotlivých výborech Poslanecké sněmovny. Ale to je bohužel nerealizovatelné, protože když není dojednáno, jak ten text má přesně znít, já jsem tady sice řekl zásady, ale to samozřejmě musí dostat konkrétní podobu, tak by ty výbory vlastně jednaly o té zatím bohužel nepoužitelné původní vládní předloze a tenhle ten kompromisní text, o kterém se zmiňuju, prostě musí být k dispozici pro jednání výborů. Jinak by hrozilo, že to všechno dopadne fiaskem, protože každý výbor by pravděpodobně přijal jinou variantu, jak se s tím problémem nedoložených osmdesáti tří miliard vypořádat. A podle mého očekávání by všechno skončilo fiaskem. A protože nám třem, a to si dovolím říct za všechny tři, jde o to, aby zákon přijat byl, aby to proběhlo korektně, zákonně a opodstatněně, tak my se do tohohle toho dobrodružství nechceme pustit a navrhovali jsme, aby druhé čtení, neboli výbory pokračovaly, jakmile ta komise vyprodukuje právě ty nezbytné korekce, které uvedou těch osmdesát tři miliard do souladu se zákony a s realitou. A na tom jsme se nedohodli. Kdybych to shrnul, dohodli jsme se na tom, že komise je dobrý nápad, nedohodli jsme se na tom, zda má napřed vytvořit produkt, to znamená kompromis, a pak jednat o výborech nebo obráceně.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jinak řečeno, ať se bude dít, co se bude dít, tak vy tři, poslanci Tlustý, Raninec a Schwippel, prostě tuto verzi zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi dále nepustíte.

Vlastimil TLUSTÝ, poslanec /ODS/:
Já to řeknu raději věcně. My pro zákon, podle kterého by se vyplácelo dvě stě sedmdesát miliard šedesát let bez toho, že by bylo vypočteno a zdůvodněno, jak se k tomu došlo, bez toho, že by to bylo uvedeno do souladu s ostatními restitučními zákony, hlasovat nebudeme. A ta cesta k tomu přes ty jednotlivé čtení a tak dále, ta je nepodstatná. Podstatný je ten fakt, že neopodstatněných dvě stě sedmdesát miliard my tři podpořit nechceme.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A když bych si představil takový, řekněme, politický obchod, že byste opravdu hodně chtěl, aby tato verze zákona vůbec neexistovala a byla uplatněna například ta vaše kompromisní, a že byste řekl nebudu dělat problémy například u zákona o státním rozpočtu na příští rok a pojďme se teď bavit o té mojí verzi.

Vlastimil TLUSTÝ, poslanec /ODS/:
Tak já bych napřed, protože jsem zatím říkal, co nechci, řekl, že my všichni tři na druhou stranu pro standardní restituci, vydání majetku, na který církve mají nárok, jsme a takovou podobou prosazujeme. Proto také jsme ostatně navrhovali vznik té komise, kde by taková věc byla dohodnuta. A žádný obchod s tím dělat nehodláme. Mimochodem vy jste zmiňoval druhé téma, to je problém snižování daní. Tam jsme vloni, jestli to tak mohu nazvat ekonomicky, úvěr vládě poskytli. My jsme tam tehdy odsouhlasili, že se smíříme v prvním kroku s nesnížením daní. Ostatně jak jste v úvodu říkali, výběr daní o osm procent v letošním roce vzrostl, z toho je patrná špatná správa pro lidi, kteří to zaplatili, těch osm procent navíc. My jsme ale tehdy ... loni o prázdninách dostali příslib, že ke skutečnému snížení daňové zátěže dojde od 1. ledna roku 2009. A to teďko pan ministr Kalousek zpochybňuje, vlastně tu dohodu vypovídá. Říká, že dojednaná a v zákoně uvedená sazba dvanáct a půl procenta vůbec nemá začít platit, chce se vrátit k té patnáctiprocentní. Jednoduše řečeno, slib, že od 1. ledna příštího roku dojde ke snížení daní, evidentně nenaplňuje. Pan premiér Mirek Topolánek ho v tom pro mě překvapivě podporuje, jinými slovy, i on říká, že ta loňská dohoda už dnes neplatí. A já to takhle podrobně zmiňuji proto, že pokud jsme na úvěr podpořili batoh reforem s tím, že v letošním roce bude dojednáno to skutečné snížení daní, a dneska se k tomu odpovědní nehlásí, tak my žádné další úvěrování už provozovat nehodláme prostě proto, že jsme se z této ... z tohoto omylu poučili.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A jinak řečeno, když ještě na jeden skok zůstaneme u daní a u faktu, že podle zákona o dani z příjmů od 1. 1. 2009 má platit dvanáctiapůlprocentní sazba daně podle stávající verze zákona, tak při snaze tento zákon změnit tak, aby zůstala patnáctiprocentní sazba, vy asistovat nebudete. Pro tuto verzi ruku nezvednete.

Vlastimil TLUSTÝ, poslanec /ODS/:
Tak to je úplně logické. Nejenom, že by to znamenalo, že nedojde ke slibovanému snížení daní, to znamená, všichni bysme byli pro smích, všichni, kdo vloni v srpnu tu dohodu učinili, tak by podle mého názoru se těžko mohli občanům podívat do očí. My jsme prostě tehdy, a když říkám my, tak to byla ... to byl vlastně premiér, předsedové koaličních stran, výkonná rada ODS, to znamená vlivné instituce a vlivní jedince, tehdy potvrdili, písemně potvrdili, že od 1. ledna 2009 dojde ke skutečnému snížení daní. Do zákona proto jsme společně dali sazbu dvanáct a půl procenta. A teď, půl roku před tím, než by to mělo začít platit, tak vezmeme na vědomí, že ministr Kalousek nám sděluje, že už ho to nezajímá, že patnáct je lepší, že ke snížení daní nedojde, že se raduje z toho, že vybírá více daní od lidí? My se z toho neradujem, my jsme jako ODS měli základní volební pilíř spočívající v tom, že dojde k úlevě, že lidé budou platit na daních méně a ne více. A já prostě vyměnit znaménko ODS plus na ODS mínus nehodlám podpořit, a proto nemůžu hlasovat pro výměnu dvanácti a půl za patnáct.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
I přes to všechno, že například ta dvě témata, o kterých jsme se bavili, to znamená zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a novela zákona o příjmu ... o dani z příjmu, že vaše hlasy způsobí, že prostě tyto vládní verze neprojdou?

Vlastimil TLUSTÝ, poslanec /ODS/:
Tak. Teď jsem rád, že jste to řekl přesně tak. Ano, tyto vládní verze, nedojdeli k dohodě jak ty dva problémy vyřešit, jinými slovy zůstanouli ty návrhy tak, jak dneska jsou, to znamená původní vládní návrh takzvaného zmírnění křivd církví a církevních společností a návrh pana ministra Kalouska na zvýšení sazby z dvanácti a půl, tak jak je dneska v zákoně, na patnáct, jestli nedojde k žádným dohodám, jestli ten problém nebude vyřešen, ani jedno nepodpoříme. Svět se kvůli tomu nezboří.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Možná se zboří vláda.

Vlastimil TLUSTÝ, poslanec /ODS/:
Nezboří se vláda určitě. Nebojte se. Ostatně vyčkejte na vývoj situace. Leckdo tím sice hrozí, ale pád vlády kvůli těmto dvoum tématům určitě nehrozí.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Takových bylo dnešních Dvacet minut Radiožurnálu. Poslanec za ODS Vlastimil Tlustý byl mým hostem. Děkuju, že jste přišel, na shledanou.

Vlastimil TLUSTÝ, poslanec /ODS/:
Děkuju za pozvání. Hezký den.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Provázel vás tímto pořadem Martin Veselovský. Přeji vám příjemný večer strávený s Českým rozhlasem 1 Radiožurnálem.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.

Spustit audio
autor: mav