Rozhovor s Petrem Nečasem

Dobré odpoledne, od mikrofonu úterních Dvaceti minut Radiožurnálu vás zdraví Martin Veselovský. Hostem příštích Dvaceti minut bude ministr práce a sociálních věcí a místopředseda Občanské demokratické strany Petr Nečas. Dobrý den, vítejte v rozhlase.

Petr NEČAS, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda Občanské demokratické strany:
Dobrý den a děkuji za pozvání.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pane ministře, jak jste spokojen s prvními dny, kdy funguje vládní daňová a sociální reforma?

Petr NEČAS, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda Občanské demokratické strany:
Jsem přesvědčen o tom, že jsme udělali nutný krok, který vyžadoval stav našich veřejných financí, že je to pozitivní krok pro tuto zemi a že se především ve střednědobém a dlouhodobém pracovním horizontu ukáže, že to byly kroky správné.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Asi jste určitě zaregistroval, zejména v médiích, různé negativní ohlasy na probíhající reformu, na to, jak bude dopadat na lidi, jak si to vysvětlujete, vy kontinuálně říkáte, že se lidem životní situace nebude nijak výrazně zhoršovat, z médií jakoby bylo znát, že si spousta lidí toto nemyslí.

Petr NEČAS, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda Občanské demokratické strany:
Tak zaprvé, média naprosto logicky chtějí prodávat reklamní čas, chtějí prodávat své výtisky, takže se zaměřují spíše na to, co budí pozornost, v tomto případě na negativní zprávy. Za druhé, je tady celá řada věcí, které vláda nikdy nemohla a nemůže v normálně demokratické zemi ovlivňovat, jako je například vývoj tržních cen, tady samozřejmě došlo k určitému zrychlení inflace, mimochodem nejenom v České republice, je tady otázka světově rekordních cen ropy, obrovská poptávka celosvětová po potravinách, v eurozóně je nejvyšší inflace za posledních šest let, takže to se logicky samozřejmě přelévá i do malé české ekonomiky, způsobuje to růst cen, který, na který vláda nemá žádný vliv a nemůže mít žádný vliv a logicky se to potom projevuje i v obavách občanů. Ale i ekonomové říkají, že ten růst se zastavil, mimochodem ten růst, který se rozběhl ve druhé polovině loňského roku, ukazuje, že vliv snížené sazby DPH, zda je pěti, nebo devítiprocentní, na to nemá vůbec žádný vliv, že prostě především ten celosvětový vliv cen má větší vliv než vliv snížené sazby daně z přidané hodnoty.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Můžete říci, pane ministře, kolik lidí se podle vás nyní na začátku ledna má hůř než na konci prosince loňského roku?

Petr NEČAS, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda Občanské demokratické strany:
Já jsem přesvědčen, že v tuto chvíli to kvantifikovat nejde a samozřejmě část lidí se má hůře, část se má stejně, část se má lépe, protože celá řada těch změn je motivována především povzbudit aktivitu lidí, motivovat je k tomu, aby naopak unikali ze sociální sítě, máme tady zaváděno celou řadu flexibilních modelů, které naopak tuto větší variabilnost, větší aktivitu povzbuzují.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Rozumím tomu dobře, že určitá část lidí se mít hůř bude?

Petr NEČAS, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda Občanské demokratické strany:
No, tak tomu vždycky bylo a bude a obávám se, že, že jiné to ani ve světě být, být nemůže.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Víte, jde mi, jde mi jen o tu principiální otázku, která v podstatě od prvopočátku provází celou daňovou a sociální reformu, jestli vůbec je možno reformu dělat bez toho, aby na někoho negativně dopadla?

Petr NEČAS, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda Občanské demokratické strany:
Samozřejmě představa, že jde dělat bezbolestné reformy, je představa naivní a nejenom bezbolestné reformy v České republice, ať se podíváte kdekoliv po vyspělém světě, tak všude ty reformy trochu bolí, teď je podle mého názoru zásadní otázkou to, že opravdu ty reformy jsou nezbytné, že je musíme udělat, že teď je k tomu mimochodem unikátní příležitost, dokud máme ekonomický růst, tak je výhodné naopak tyto reformy dělat. Pokud bychom je odkládali, tak budou muset být dělány o to rychleji, o to tvrději a o to, dejme tomu, by více dopadaly i na ty sociálně citlivé skupiny, čili v dlouhodobém horizontu na těchto reformách vydělá celá Česká republika a všech deset milionů obyvatel, které v ní žijí.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jenom pardon, pane ministře, dlouhodobý horizont si můžu představit jak?

Petr NEČAS, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda Občanské demokratické strany:
Je to horizont tří, čtyř let, kdy se jednoznačně ukazuje, že jsme dramatickým způsobem zbrzdili zadlužování této země a já bych považoval za nesmírně špatné, pokud by stávající ekonomicky aktivní generace zanechaly našim dětem a vnukům zadluženou zemi, a to je klíčová otázka.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A ještě jednou bych se zeptal na zhoršující se situaci, kterou minimálně některé sociální skupiny považují za danost, bude se z vašeho pohledu některé sociální skupině v Česku jejich životní situace zhoršovat?

Petr NEČAS, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda Občanské demokratické strany:
Já jsem přesvědčen, že ano a především té sociální skupině, která je velmi pasivní, která chce být v sociálním systému, která třeba je práceschopná, ale příliš té práci nehoví, spíše hledá záminky, jak se té práci vyhnout a kombinací pobírání sociálních dávek a občasné práci načerno v podstatě za naše peníze, nás, daňových poplatníků, si docela spokojeně vegetuje. Já chci jednoznačně prohlásit, že ano, této sociální skupině se za této vlády bude dařit hůře.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Říká ministr práce a sociálních věcí a místopředseda Občanské demokratické strany Petr Nečas. Posloucháte Dvacet minut Radiožurnálu. První etapu reforem se i podle mínění několika vašich spolustraníků nepodařilo vládě tak úplně dobře zkomunikovat, vzali jste si nějaké ponaučení pro tu další etapu?

Petr NEČAS, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda Občanské demokratické strany:
Vždycky samozřejmě lze komunikovat lépe, více a účinněji, na druhé straně platí, že v té komunikaci jsme vždycky závislí na tom zprostředkovateli, v tomto případě médií, čili to není pouze na vůli vlády. Na druhé straně si myslím, že je to trošku klišé všechno svádět na komunikaci, musíme prostě být ochotní si přiznat, že určité kroky jsou nepopulární, budou nepopulární a vysvětlují se velmi těžko a řada lidí je prostě slyšet nechce, přestože jsou to kroky, které jsou nutné. Takže v tomto případě je podle mého názoru nezbytné udělat prostě správnou věc, která je nezbytná a ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A budete, budete, pane ministře, vy tím, kdo před tou další etapou vystoupí zcela jasně v médiích a řekne: "Budeme dělat tyto a tyto nepopulární kroky."

Petr NEČAS, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda Občanské demokratické strany:
Já jsem to říkal a říkám to i nadále, to znamená, jestliže například mluvím o důchodové reformě, tak samozřejmě je tam krok, který zřejmě nevzbudí úplně nadšený aplaus, jako pokračování zvedání věkové hranice odchodu do důchodu, ale je to krok, který je nutný, bez kterého nemůže náš důchodový systém přežít to období 2015 až 2020 a já to říkám otevřeně, říkám to celou dobu a určitě to pozitivní vliv na mojí popularitu mezi lidmi nemá, ale je to nezbytné udělat, je to prostě, jako když vás bolí zub, tak přestože se toho zubaře bojíte, nemusíte ho mít rád, tak prostě čím dříve na to zubařské křeslo usednete a ten zub si necháte spravit nebo, nebo vytrhnout, tak tím lépe, čím více to odkládáte, tím je to bolestivější a velmi podobně je to i s těmi reformami a já jsem přesvědčen, že jsou pozitivní pro tuto zemi.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ještě než se dostaneme k další fázi reforem, ať už daňových, ale zejména sociálních, tak určitě posluchači Radiožurnálu zaregistrovali v médiích, že se objevila studie, která pochází od genderového týmu Univerzity Karlovy, kde jedním z výsledků té studie je závěr, že tyto reformy, o kterých hovoříme, dopadnou více na ženy než na muže v České republice, jaký je váš názor na tuto, na tento závěr, pane ministře?

Petr NEČAS, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda Občanské demokratické strany:
Zaprvé, já bych byl trošku opatrnější s tím, že se jedná o nezávislou studii Univerzity Karlovy, spíše o dvě ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já jsem neříkal, že je nezávislá, je to studie genderového týmu.

Petr NEČAS, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda Občanské demokratické strany:
Spíše, spíše jsou za ní dvě konkrétní nevládní organizace velmi úzce spjaté s genderovým a někdy, bych řekl, feministickým hnutím v naší zemi, ty závěry nejsou objektivní, samozřejmě já vítám každou zpětnou vazbu, každou podobnou studii čtu, nejsem předpojatý člověk, který by si myslel, že všechno, co děláme, děláme perfektně a bez chyby, naopak za každý podnět děkuji, ale v tomto případě je evidentní, že zpracovatelé této studie ani nečetli některé záležitosti a celou řadu závěrů dělají na základě ideologických, nikoliv vědeckých předpojatých vstupů nebo základů. Jestliže například říkají tím, že největší objem investic jde do dopravy, takže je to výhoda pro muže a nikoliv pro ženy, tak to všichni uznají, že je spíše úsměvný argument. Jestliže si nepřečtou podrobně záležitosti, které se týkají vícerychlostní rodičovské, kde by našli, že ta nejvyšší, nejrychlejší varianta, kde se dva roky dává jedenáct tisíc čtyři sta, je z hlediska celkového čerpaného finančního objemu ta nejméně výhodná a říkají, že ty ženy, které budou používat tří nebo čtyřletou variantu, jsou diskriminovány, no, tak je vidět, že si to prostě nepřečetli, tudíž to nemůže být objektivní studie. Čili určitě každý podnět je vítaný, znovu opakuji, já se snažím vždycky velmi pečlivě i tady na základě příjmových analýz, které děláme, sociologických analýz pečlivě mapovat to, jak na konkrétní skupiny nebo vrstvy našich občanů dopadají jednotlivé kroky, takže určitě v tom budeme pokračovat dál, ale toto je spíše do značné míry ideově postavená záležitost než nezávislá vědecká studie, tou rozhodně to není.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jinak řečeno, podle vašeho názoru celá reforma nedopadne více na ženy než na muže.

Petr NEČAS, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda Občanské demokratické strany:
Určitě, určitě nikoliv a můžu říci, že jestli jsem něčím motivován a vidím jako hlavní prioritu ve svém působení jako ministra práce a sociálních věcí, tak je to především pomoci rodinám s dětmi a rodina s dětmi je vždy primárně maminka, čili žena, takže to je leitmotivem, alfou a omegou mého působení tady na ministerstvu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Vždycky jsem si, pane ministře, myslel, že rodina je maminka a tatínek.

Petr NEČAS, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda Občanské demokratické strany:
Je to nejlépe, když to tak je, ale musíme reflektovat to, že ne vždy tomu tak je a že především vždycky, a to potvrdíte určitě vy, potvrdím to i já, i většina posluchačů ví, že rodina většinou je založena na tom, že opravdu jejím základem a pilířem je ta maminka.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Říká v těchto Dvaceti minutách místopředseda Občanské demokratické strany a ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas. Penzijní reforma, to je další velké téma, které čeká Českou republiku. V jaké fázi se teď nachází příprava penzijní reformy, pane ministře?

Petr NEČAS, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda Občanské demokratické strany:
My máme napsané paragrafové znění první etapy důchodové reformy, která se bude týkat průběžného důchodového systému, půl roku jsme velice pečlivě a detailně vyjednávali s celým politickým spektrem zastoupeným v Poslanecké sněmovně, i na základě jednání se sociálními demokraty jsme se ještě v loňském roce v létě shodli, že tím konečným termínem, kdy má být dosaženo dohody, je, jsou Vánoce roku 2007, bohužel týden před Vánocemi sociální demokracie možnost této dohody rozbourala, respektive část vedení sociální demokracie rozbouralo možnost dosažení této dohody. My jsme na ni ještě nerezignovali, nadále budeme velice intenzivně jednat se sociální demokracií, budeme se snažit dosáhnout dohody ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pardon, pane ministře, i přes to prohlášení, které jste vydali a které, myslím, dosud visí na vašich webových stránkách, že právě proto, že sociální demokracie se vzdala možnosti se dohodnout na podobě penzijní reformy, takže se budete snažit ji protlačit i s tou malou většinou ve sněmovně.

Petr NEČAS, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda Občanské demokratické strany:
Vy jste mě, vy jste mě nenechal domluvit, já považuji penzijní reformu za natolik zásadní krok, že musí být provedený, jinými slovy, my budeme nadále komunikovat se sociální demokracií, nadále s ní konzultovat, nadále usilovat o dohodu, na druhé straně již nebudeme čekat na to, až sociální demokraté změní některé své názory, protože oni například odmítli i závěry Bezděkovy komise, kterých bylo dosaženo v roce 2005, to znamená, vrátili celou politickou scénu někdy do roku 2004, i tak nezpochybnitelný fakt, jako že v roce 2030 mělo být dosaženo věkové hranice odchodu do důchodu šedesáti pěti let, oni smetli ze stolu, dali další dodatečné požadavky týden před tím, než mělo být dosaženo dohody po půlročním vyjednávání ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jak si to vysvětlujete?

Petr NEČAS, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda Občanské demokratické strany:
Já si myslím, že ten závěr je jednoznačný, část vedení sociální demokracie, která v tomto případě, tedy většinová část vedení se rozhodla hrát populistickou politiku, chovat se nezodpovědně, přenést jako kdyby všechny politické náklady na vládní politické strany, protože samozřejmě celá řada těch věcí, o kterých jsem mluvil v souvislosti s důchodovou reformou a některé z nich jsem tady i zmiňoval, bude nepopulární a rozhodla se z toho politicky těžit kritikou a nenést za to spoluzodpovědnost, čili myslím si, že je to jednoznačně výraz populismu a neodpovědnosti.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Která část vedení sociální demokracie se takto chová?

Petr NEČAS, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda Občanské demokratické strany:
Já musím říci, že v komisi, která byla vytvořena na základě pěti sněmovních stran, vyjednávali za sociální demokracii dva její místopředsedové, pan Sobotka a pan Škromach, vyjednávali, musím říci, nesmírně tvrdě, nesmírně korektně, ale vznášeli velmi fundované požadavky, se kterými třeba jsem nemusel souhlasit, ale nemohl jsem popřít, že jim jde o dosažení shody, o pokus o nalezení kompromisu, bohužel to vypadá, že přestože měli velmi tvrdé vyjednávací pozice, dotlačili nás k celé řadě ústupků a možných kompromisů, na které jsme byli ochotni kývnout, tak přesto ta zbývající část vedení sociální demokracie kolem pana Paroubka zřejmě měla jiný, jiný názor a oni zřejmě tuto podporu získali, přestože musím říci, že vyjednávali nesmírně tvrdým způsobem a tlačili nás k celé řadě ústupků, na které my jsme nakonec byli ochotni přistoupit. Ale, jak jsem již řekl, my budeme nadále vyjednávat se sociální demokracií, ale čas se nachýlil, my nemůžeme odkládat ty kroky, nemůžeme promarnit další volební období tím, že se neudělá nic.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tomu rozumím, na druhou stranu by možná posluchače Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu zajímalo, jak dlouho ještě budete čekat. Říkáte, že máte to, řekněme, paragrafované znění té první, první etapy penzijní reformy napsané, to znamená, co brání tomu, aby bylo to paragrafované znění vsunuto do programu Poslanecké sněmovny?

Petr NEČAS, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda Občanské demokratické strany:
My chceme svolat koaliční jednání, výkonná rada ten můj postup jednomyslně podpořila, vyzvala předsedu ODS, pana Topolánka, aby svolal koaliční jednání na toto téma, dohodneme se a poradíme se v koalici a ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ještě není svoláno, ještě není daný termín?

Petr NEČAS, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda Občanské demokratické strany:
Bude zřejmě dán tento týden a my jsme připraveni v průběhu ledna, nejpozději února dát tento materiál do vlády tak, aby potom mohl do sněmovny.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A bude tam dán, i kdyby česká sociální demokracie se už na tom dalším znění nepodílela, kdyby se, takříkajíc, šprajcla a už by nechtěla dále vyjednávat?

Petr NEČAS, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda Občanské demokratické strany:
O tom se právě musíme dohodnout v rámci koalice a myslím si ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak v tom případě se ptám na váš názor.

Petr NEČAS, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda Občanské demokratické strany:
Můj názor je, že, že penzijní reforma je natolik nutný krok, že prostě má být udělán, je nezbytný a správný a má ho udělat každá zodpovědná vláda a tvrdím, že by se úplně stejně chovala i sociální demokracie, kdyby v tuto chvíli byla ve vládě. To ale neznamená, že nadále nebudeme usilovat o komunikaci se sociální demokracií a o podporu alespoň dílčích kroků, ale nemůžeme již déle čekat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A není tam výrazné nebezpečí, že kdybyste čirou náhodou prohráli příští parlamentní volby, tak sociální demokracie coby ten, kdo byl možná z jejich pohledu opomenut právě při debatě o penzijní reformě, tak prostě všechny ty zákony, které vy přijmete, zvrátila?

Petr NEČAS, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda Občanské demokratické strany:
Zaprvé, sociální demokracie nebyla opomenuta, my jsme s ní půl roku vyjednávali velmi intenzivně ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Říkám možná z jejich pohledu.

Petr NEČAS, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda Občanské demokratické strany:
... budeme vyjednávat i nadále, budeme nadále poslouchat jejich, jejich rozumné a konstruktivní připomínky ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Na druhou stranu, jak jste sám říkal, možná už v březnu půjde ta penzijní reforma do ...

Petr NEČAS, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda Občanské demokratické strany:
... ale, ale za druhé, ten, ten krok je natolik nutný, že ho uděláme, budeme se ho snažit dělat tak, aby tady nebyl motiv zodpovědné politické strany, za kterou chci považovat i sociální demokracii, aby po příštích volbách měnila základní parametry, já bych chtěl připomenout situaci z roku 96, kdy proběhla jakási první penzijní reforma, začal se zvyšovat věk odchodu do důchodu na šedesát dva let a sociální demokracie to tehdy zuřivě kritizovala, v mnoha ohledech na tom nahnala body ve volbách v 96 a 98, nicméně pak byla osm let ve vládě, nejenže nesnížila věk hranice odchodu do důchodu, přestože to slibovala, dokonce ho prodloužila na šedesát tři let.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jenom, abychom si to urovnali, tak to paragrafované znění první etapy penzijní reformy by se reálně tedy do Poslanecké sněmovny mohlo dostat kdy?

Petr NEČAS, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda Občanské demokratické strany:
V únoru.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
V únoru už by mohlo být v Poslanecké sněmovně?

Petr NEČAS, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda Občanské demokratické strany:
Ano. Samozřejmě ale to je, to je můj osobní v tuto chvíli postoj a bude záviset na dohodě koaličních stran, jsme tři strany, tři partneři ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Váš osobní postoj nebo postoj ODS?

Petr NEČAS, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda Občanské demokratické strany:
Můj postoj je v tomto případě i postojem ODS, která ho vyjádřila usnesením výkonné rady ještě před vánočním obdobím.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Co je součástí té první etapy penzijní reformy?

Petr NEČAS, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda Občanské demokratické strany:
Její součástí je pokračování ve zvyšování věkové hranice odchodu do důchodu, protože ta hranice se neustále zvyšuje, v roce 2017 dosáhne šedesáti tří let a stejným tempem by pokračovala tak, že v roce 2030 by se dosáhlo šedesáti pěti let, součástí je i postupné zvyšování minimální povinné délky pojištění z dvaceti pěti let na třicet pět let, mimochodem občané se toho vůbec nemusí bát, protože současná průměrná délka pojištění lidí, kteří teď odchází do penze, včetně náhradních dob, je čtyřicet dva let, čili drtivá většina lidí v pohodě na tento parametr dosáhne, třetí záležitostí je možnost většího skloubení výdělkové aktivity a pobírání buďto části, nebo celé penze, je tam zásadní reforma invalidních důchodů, protože my vedle zhruba dvou milionů starobních důchodců máme v této zemi i tři sta osmdesát tisíc úplných invalidních důchodců a téměř dvě stě tisíc částečných invalidních důchodců, čili není možné dělat reformu důchodového systému bez toho, abyste udělal reformu nejenom starobních důchodů, ale i invalidních důchodů a takzvaných pozůstalostních penzí, protože na ty starobní důchody, a to se málo ví i v širší veřejnosti, se vyplácí pouze sedmdesát procent nákladů důchodového systému. Těch třicet procent zbývajících jde na invalidní penze a pozůstalostní penze.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak a pojďme k poslední otázce, pane ministře, skočíme k trochu jinému tématu, které ale možná je o něco aktuálnější než penzijní reforma, souhlasíte s názorem, který v Českém rozhlase 1 Radiožurnálu vyjádřil předseda zelených Martin Bursík, že otázka návratu Jiřího Čunka do vlády není tématem času před prezidentskou volbou, ale že je nutno celé to téma odsunout až po prezidentské volbě?

Petr NEČAS, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda Občanské demokratické strany:
Pan předseda Čunek opakovaně i tímto způsobem dělá naprosto umělou spojitost mezi případným návratem pana Čunka do vlády a prezidentskou volbou. Tam žádná taková spojitost není a z tohoto pohledu já vidím jako kruciální krok spíše to, aby nebyly pochybnosti o některých krocích pana předsedy Čunka, aby vládní koalice jako celek, ostatní členové vlády, koaliční partneři KDUČSL neplatili politické náklady za problémy, které se čistě hypoteticky objevily nebo mohou, mohou ještě objevit. Aby pan Čunek byl schopen věrohodně všechny věci vysvětlit a pak já nevidím problém v jeho návratu do vlády, bez ohledu na to, jestli to bude před volbou, nebo po volbě, to je umělé spojování těch dvou věcí ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To pro vás tedy není, není důležité.

Petr NEČAS, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda Občanské demokratické strany:
Ty věci spolu absolutně nesouvisí.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak takových bylo dnešních Dvacet minut Radiožurnálu, mým hostem byl místopředseda Občanské demokratické strany a ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas. Děkuji za váš čas a na shledanou.

Petr NEČAS, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda Občanské demokratické strany:
Ještě jednou děkuji za pozvání a hezký den.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
U mikrofonu Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu byl také Martin Veselovský a nezapomeňte, že za chvíli začíná i Radiofórum Českého rozhlasu 1, a to přesně v osmnáct hodin.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.

autor: mav
Spustit audio