Rozhovor s ministrem vnitra Ivanem Langerem o projednávání vládního návrhu reformy policie, některých výhradách ČSSD, prodeji resortního majetku, použití peněz pro hasiče a policii, personální krizi pražské policie i o zřizování protiteroristického centra

Dvě stě osmdesát milionů korun, tolik utržilo ministerstvo vnitra ve včerejší elektronické aukci za jednu svoji nemovitost,konkrétně za nepoužívaný areál autoopraven v pražských Radlicích. Nejde o poslední nemovitosti, kterých se chce vnitro zbavit. Měly by následovat další elektronické aukce a jejich výtěžek by měl jít na policejní auta, vybavení služeben a hasičskou techniku. Začíná středečních Dvacet minut Radiožurnálu, jejichž náplní budou zejména témata z oblasti ministerstva vnitra. Dobrý poslech vám přeje Martin Veselovský. Mým hostem je dnes ministr vnitra a místopředseda Občanské demokratické strany Ivan Langer. Dobrý den, zdravím vás do sněmovního studia.

Ivan LANGER, místopředseda ODS, ministr vnitra /ODS/:
Hezký den, přeji.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Teď, respektive před malou chvílí v Poslanecké sněmovně prošel do třetího čtení zákon o policii a také balík dalších legislativních změn, které můžeme souhrnně nazvat vládní návrh reformy policie. Prošlo to podle vašich představ, pane ministře, nebo máte k tomu výrazné výhrady podobně jako sociální demokraté?

Ivan LANGER, místopředseda ODS, ministr vnitra /ODS/:
Tak ten zákon má za sebou velmi dlouhou historii. Myslím si, že žádné zákony nebyly ve sněmovně projednávány tak dlouho a tak detailně. Celá řada pozměňovacích návrhů, která padla, byla nebo z mého pohledu jsou návrhy, které zkvalitňují ten právní základ reformy Policie České republiky. Jsou tam takové, které se přímo reformy nedotýkají a souvisejí například s působností městských a obecních policií v oblasti silniční dopravy. Věřím, že se mi podaří kolegy přesvědčit o potřebnosti těch změn, které mají přímý dopad na Policii České republiky a že témat městské policie, respektive quo vadis městské obecní policie budeme řešit odděleně, neboť bezprostředně s reformou nesouvisejí.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Mimochodem už jste získal podporu Vlastimila Tlustého a jeho dvou kolegů z té platformy uvnitř ODS jaksi pro podporu tohoto zákona o policii?

Ivan LANGER, místopředseda ODS, ministr vnitra /ODS/:
Tak já jsem se pokoušel a nejen pokoušel, ale tak reálně jednal s každým kdo měl zájem seznámit se s reformou policie, s předloženými zákony s každým kdo měl zájem předložit nějaký pozměňovací návrh, tedy i těmito třemi kolegy. Z jejich strany mám jasné stanovisko, že budouli schváleny ty pozměňovací návrhy, které prošly například výborem pro bezpečnost, respektive ústavně právním výborem, tak mohou počítat s jejich podporou.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A potom ještě k výhradám sociálních demokratů. Jeroným Tejc, sociálnědemokratický poslanec specifikoval pro Český rozhlas Radiožurnál zhruba dvě výhrady, které se týkají zejména pojišťoven a autonehod. A kromě toho říkal, že těch výhrad je výrazně víc. Existuje stále ještě varianta, že by sociální demokraté ten zákon pozměnili tak, že byste se pod nej v podstatě nemohl podepsat?

Ivan LANGER, místopředseda ODS, ministr vnitra /ODS/:
Určitě to existuje, protože ty věci, které souvisejí s dopravní situací, ty nepovažuji za vůbec zásadní. To je naprosto okrajová věc. Nicméně známli názory kolegů ze sociální demokracie na podobu policie, tak zůstávají utopeny dávno a dávno v minulosti a tam je příkrý rozpor, jestli my chceme zjednodušit organizační strukturu, snížit počet velitelů, zjednodušit ekonomický model řízení, zbavit se tím pádem desítek a možná i stovek lidí, kteří budou zbyteční a zefektivnit ekonomické fungování policie, tak sociální demokraté navrhují něco jiného, tak v tomto smyslu bohužel shodu najít nemůžeme. Mně to velmi mrzí, protože se dva roky snažím s kolegy mluvit, snažím se je přesvědčit. Obávám se, že jejich postoj v tomto smyslu je více politický, než věcný, neboť na straně druhé, když se hlasovalo ve výboru pro bezpečnost o pozměňovacích návrzích, tak pro výsledné usnesení hlasovali všichni. Je mi to velmi líto, bohužel politická situace ve sněmovně je takto vyhrocená. Já jen věřím, že změny, na kterých jsme velmi tvrdě pracovali a pracujeme dva roky, budou změny, které přetrvají delší dobu, neboť sociální demokraté za uplynulých osm let žádnou takovou zásadní změnu nebyli schopni naformulovat a už vůbec ne zrealizovat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A pane ministře vnitra, když už mluvíte o politické situaci uvnitř Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, tak ta situace se týká také samotné vládní koalice, respektive jejich většiny či menšiny ve sněmovně. Máte v tuto chvíli před třetím čtením tohoto balíku zákonů jistotu, že všichni koaliční poslanci budou hlasovat pro tu vaši verzi?

Ivan LANGER, místopředseda ODS, ministr vnitra /ODS/:
Tak znáte to přísloví, zasedáli parlament, nikdo si nemůže být jistý ani životem a ani majetkem. Takže já tomu uvěřím ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Mám pocit, že zrovna tato vaše norma je dosti důležitá pro vládní koalici?

Ivan LANGER, místopředseda ODS, ministr vnitra /ODS/:
Tak to je zásadní norma. Ta souvisí s reformou Policie České republiky, s reformou, na jejíž realizaci pracujeme dva roky a toto je její právní základ, takže to je věc, která je obsažena v programovém prohlášení vlády a je to jeden ze základních cílů vlády, která sama sebe definovala jako vláda reformní.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jinak řečeno, jistotu nemáte?

Ivan LANGER, místopředseda ODS, ministr vnitra /ODS/:
Jistotu nemáte nikdy a teprve pět minut po hlasování uvěřím, tomu, že vše nakonec dopadlo dobře. Nicméně my jsme strávili obrovský kus času nejen na té samotné realizační fázi, ale také té komunikaci s jednotlivými poslanci a já věřím, že tento přístup bude slavit úspěch, protože to úsilí, které jsme vyvinuli, bylo maximální a věřím, že mohu počítat se všemi hlasy koaličních poslanců.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jen si připomeňme, že posloucháte Dvacet minut Radiožurnálu a mým dnešním hostem je ministr vnitra, Vlády České republiky a místopředseda ODS Ivan Langer. Pojďme, pane ministře, k tomu prodeji resortního majetku. Kolik zhruba hodláte ve výsledku utržit v těchto elektronických aukcích?

Ivan LANGER, místopředseda ODS, ministr vnitra /ODS/:
Tak my jsme formu elektronické aukce zvolili jako první vůbec státní orgán v České republice, přiznám se, že jsem byl trošku nervózní, když jsem si říkal, musíme si to vyzkoušet, dal jsem ten úkol a v tuto chvíli snad můžu zaťukat na čelo, že to dopadlo dobře. Chceme tuto formu zvolit u těch největších objektů a největších nemovitostí, které máme. Měli by po této dražbě následovat ještě dvě dražby areálu Zeleneč a Klecany. Celkově se chceme zbavit, a to souvisí se strategií na ministerstvu vnitra, kdy chci zeštíhlit ten úřad do konce roku, ve srovnání s podzimem roku 2006 odejde dvacet procent zaměstnanců. Chceme se zbavit zbytného majetku a za utržené peníze investovat do lepšího technického vybavení hasičů a policistů. Očekáváme, že v tomto roce bychom se z prodeje zbytného majetku ministerstva vnitra mohli utržit takových osm set milionů korun, které půjdou do investic.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Mimochodem, jakým způsobem máte zajištěno u elektronických aukcí, že neprodáte například Zeleneč nějakému "bílému koni" ukrajinské mafie?

Ivan LANGER, místopředseda ODS, ministr vnitra /ODS/:
Tak takovouto jistotu nemáte nikdy. Když byste se mě teď zeptal, zda vím, kdo je oním nabyvatelem, tak vám odpovím, že nevím. Právě proto jsme chtěli zvolit, a proto jsem přišel s tímto nápadem tuto formu prodeje, aby byla zajištěna maximální transparentnost z pohledu ministerstva vnitra a z pohledu možných podezření a obvinění, že různým způsobem manipulujeme s tím majetkem, je to všechno ošetřeno smluvě, s tou aukční kanceláří a já pevně věřím, že ten nabyvatel je nabyvatel, který je schopen zaplatit částku, kterou nabídl a v tomto smyslu si jen můžu nechat prověřit, zda jsou to peníze legálně nabyté v České republice. Nicméně já jsem teď spokojen. Nejedná se o žádný strategický majetek, žádný majetek, který má nějaký bezpečnostně důležitý charakter.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tomu rozumím, ale ptám se právě na ten moment, který jste teď také řekl téměř pod čarou. Jsem schopen si nechat ověřit, jestli ty peníze pochází z nějakého relativně čistého zdroje. A na to se teď ptám.

Ivan LANGER, místopředseda ODS, ministr vnitra /ODS/:
Ano, nechytejte mě, prosím, úplně za slovo. Možná jsem se vyjádřil nepřesně, nepochybně budeme chtít vědět, kdo je tím subjektem, zda splňuje všechny právní podmínky po podnikání v České republice, a to je tak všechno. Samozřejmě, že nemohou lustrovat jednotlivé vlastníky, respektive statutární orgány.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pane ministře, na druhou stranu představa, že ministerstvo vnitra utrží od nějakého subjektu, o kterém nebude zcela známo, kdo za ním stojí, dvě stě osmdesát milionů korun, a bude je dál používat, je to minimálně zvláštní?

Ivan LANGER, místopředseda ODS, ministr vnitra /ODS/:
Mně to zvláštní nepřipadá. To jsou starý garáže, starý majetek, který byl úplně k ničemu. Neprodáváme letiště, neprodáváme policejní prezidium ani budovu ministerstva vnitra a v tomto smyslu je to standardní transakce, na kterém ne jako člověka, který je zodpovědný vůči daňovým poplatníkům, zajímá jedno jediné, a to že jsme utržili nejvyšší možnou cenu a v tomto smyslu jsem spokojený a garantuji, že ty peníze půjdou tam, kde je doopravdy potřebujeme, tam kde to bylo dlouhá léta zanedbáváno, to jest do technického vybavení policie a hasičů.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To se týká těch zhruba osmi set milionů korun, které byste do konce roku chtěli utržit ještě za ty další dvě nemovitosti.

Ivan LANGER, místopředseda ODS, ministr vnitra /ODS/:
Ano, těch nemovitostí bude více. My jsme zvolili kombinovaný přístup. My jsme v první fázi vybrali realitní kancelář, která prodávala takové drobné věci. Současně prodej například bytového fondu realizujeme vlastními silami. Teď jsme šli cestou elektronické aukce. Chceme vyzkoušet také přímou, řekl bych, živou dražbu s tím klasickým přehazováním a odklepnutím kladívka a chceme vyzkoušet ještě jednu cestu, a to je prostřednictvím jiných realitních kanceláří tak, abychom měli na té metodice toho prodeje přesně zmapovány různé formy prodejů a definovali si, co je nejoptimálnější podoba.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Mimochodem tento váš postup a to zkoušení různých modelů prodeje, to je nějaké prošlapávání cestičky pro jiné úřady státní správě?

Ivan LANGER, místopředseda ODS, ministr vnitra /ODS/:
Tak já věřím, že si budeme schopni navzájem předávat zkušenosti. Věřím, že to může být inspirací a že to bude inspirací pro ostatní úřady. Já jsem měl možná na rozdíl od kolegů tu výhodu, že jsem se na tuto funkci připravoval několik let dopředu, a proto jsme některé zásadní změny mohli realizovat v relativně krátkém termínu. Myslím si, že zeštíhlení ministerstva vnitra o zhruba pět set lidí za dva roky, to jde daleko, daleko nad rámec závazků vlády, která řekla dvanáct procent za čtyři roky.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pane ministře vnitra, to je, řekněme, budoucnost. Když se vrátíme k současnosti, tak si můžeme říct, že předevčírem zasedal bezpečnostní výbor zastupitelstva hlavního města Prahy a mimo jiné konstatoval, že pražská policie je téměř v personální krizi, protože jí chybí zhruba pětina lidí, což je čtrnáct set policistů. Těm asi respektive pražské policii asi těch osm set milionů, které utržíte za nemovitosti, příliš nepomůže a na druhou stranu to, že vy budete propouštět z centrálního úřadu státní správy asi taky není pro ně úplně dobrá zpráva.

Ivan LANGER, místopředseda ODS, ministr vnitra /ODS/:
Já s vám tak úplně souhlasit nemůžu. Je to zpráva o tom, že se dají dělat kroky, které vedou k zefektivnění fungování státní instituce. A ono tu efektivnost potřebuje i naše policie jako slon drbání. Protože i nadále mám hluboké přesvědčení o tom, že některé mechanismy rozhodovací, některé ekonomické procesy nejsou nastaveny efektivně a právě proto ta změna. Nicméně k vašemu dotazu. Já bych doopravdy považoval za krátkozraké, kdyby jedinečný finanční výnos, který máme z prodeje majetku, byl rozpuštěn do provozu. Tak se hospodařilo v minulých letech, a proto stav policejních služeben a technického vybavení je takový, jaký je. Prostě se ty peníze projídaly.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Dobře, pane ministře, ale prosím k těm čtrnácti stům chybějícím policistům jenom v Praze.

Ivan LANGER, místopředseda ODS, ministr vnitra /ODS/:
Ano, ta situace v Praze je vážnější než ve zbytku republiky, neboť Praha patří k těm nejzatíženějším regionům a podstav, který v průměru u policie je zhruba dvanáct procent po celé České republice tady je vyšší. Jaké jsou příčiny? Příčiny jsou za prvé, náběh nového služebního zákona a výrazný odchod starších policistů. Za druhé, vyšší, řekl bych vyšší životní standard, který v Praze je oproti jiným regionům a tudíž nižší poptávka o práci u policie zde a za třetí je to i ta samotná náročnost té práce, která v Praze je nepochybně větší, než kdekoliv jinde. A jaké jsou řešení? Určitě není řešení to, které jsem si přečetl v novinách, že by každý policista, kdo slouží v Praze, dostal šedesát tisíc, neboť ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Mohu podotknout, šedesát tisíc ročně?

Ivan LANGER, místopředseda ODS, ministr vnitra /ODS/:
Šedesát tisíc ročně. Omlouvám se, ale považuji za úplnou pitomost, aby policejní prezident, protože slouží v Praze, dostal šedesát tisíc ročně, aby krajský ředitel policie Želásko, protože slouží v Praze, dostal šedesát tisíc ročně, aby zaměstnanci policejního prezidia, kteří slouží v Praze, dostali šedesát tisíc ročně. nesmysl.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jak jinak?

Ivan LANGER, místopředseda ODS, ministr vnitra /ODS/:
Musíme zvolit přístup, který bude za prvé, důsledně selektivní, který se přesně zaměří na ty části policie a policisty, kteří jsou ve výkonu, kteří takovouto stimulaci potřebují. Za druhé, ten přístup nemůže být jenom o přidávání peněz, ale také například o snižování nákladů. Policisté, kteří dojíždějí do Prahy, musí si platit svá ubytování, musí platit za dojíždění, myslím, si, že jedním z opatření je zlevnění nákladů souvisejících s prací v Praze a tím druhým řešením s plusovým znaménkem, protože to je minus, jakoby šetříme pro ně a plus je potom selektivní příspěvek finančního charakteru.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A když už jste zmínil ředitele pražské policie Petra Želáska, tak on včera pro Českou tiskovou kancelář řekl tuto větu: "Náborová kampaň nepomáhá, odchodů je více než přijetí." Není i toto důvod toho, že chybí čtrnáct set policistů v Praze?

Ivan LANGER, místopředseda ODS, ministr vnitra /ODS/:
Nevím, jestli pan ředitel Želásko má celorepublikové údaje. On samozřejmě hovoří o situaci v Praze. Já mohu říci, že náborová kampań zatraceně pomáhá. A v tomhle tom smyslu jsem připraven dát tvrdá data na stůl, protože za pět měsíců náborové kampaně máme téměř jedenáct tisíc zájemců, kteří podepsali zájem o práci u policie a za těch pět měsíců do policie bylo přijato přes tisíc čtyři sta nových policistů. Jen v uplynulém roce, který byl rekordní v počtu pohledu náborů, jich bylo dva tisíce čtyři sta. Tady máme za pět měsíců tisíc čtyři sta a já očekávám, že do konce roku těch nových policistů bude někde mezi třema a půl až čtyřmi tisíci, což je na jedné straně velmi dobrá zpráva, že o práci u policie je zájem, že je považovaná za prestižní a za perspektivní. Vedle toho tím okamžitě nemůžeme řešit problém pětitisícového podstavu, který mimo jiné dlouhodobě byl dva tisíce a o ty tři tisíce se prohloubil v minulém roce díky služebnímu zákonu, nebo ti policisté noví, kteří přijdou, tak plnohodnotnými policisty se stanou za tři, čtyři pět let. Ale důležité je, že jsme nastavili systém, jak ten problém řešit. Osobně očekávám, že personální policie u policie bude stabilizována v horizontu těch dvou, tří let. Dřív to doopravdy nejde a každý, kdo si myslí, že zná jednoduché řešení, tak se ptám, jaké to řešení je, neboť schopného a zkušeného policistu prostě z hlíny jako Golema neuplácáte.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Říká zatím ve Dvaceti minutách Radiožurnálu ministr vnitra a místopředseda Občanské demokratické strany Ivan Langer. Pane ministře vnitra, vzhledem k tomu, že se bavíme v podstatě neustále o financích, o penězích, tak zbudou nějaké peníze také na zřízení protiteroristického centra, které bychom měli zřídit v rámci dohody o bezvízovém styku se Spojenými státy americkými?

Ivan LANGER, místopředseda ODS, ministr vnitra /ODS/:
Ano, musejí být. Já jsem také dal jasný pokyn, který se týká situace na útvarech s celorepublikovou působností, které byly v naprosto dezolátních podmínkách s naprosto neodpovídajícími téměř katastrofickým technickým vybavením, aby do nich bylo v letošním roce investováno. Do těchto útvarů půjde přes sto padesát milionů korun.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Do všech celorepublikových?

Ivan LANGER, místopředseda ODS, ministr vnitra /ODS/:
Do těch tří celorepublikových útvarů s tím, že největší objem investic půjde tam, kde ten dluh investiční byl historicky největší, a to je útvar pro boj s organizovaným zločinem. Právě tam by měl vzniknout zárodek toho jakoby partnera pro stejný subjekt na americké straně. Já věřím, že se nám toto podaří, protože je to mimo jiné jedna ze základních podmínek pro sdílení a výměnu informací a tady to chci zdůraznit. Výměnu informací, nebude se jednat o jednorázový nebo jednosměrný tok informací z Česka do Spojených států, ale také naopak a jsem přesvědčen, že to do podzimu tohoto roku zvládneme.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pane ministře, k výměně informací se ještě dostaneme, ale když se vrátíme rok a půl zpátky do osmnáctého září, tak tehdy byl hostem Dvaceti minut Radiožurnálu ředitel Bezpečnostní informační služby Jiří Lang. Bylo to krátce poté, co jste oznámil, že ještě Bublanův plán na protiteroristické centrum prostě nebude fungovat, že Česko tehdy proti teroristické centrum mít nebude a Jiří Lang k tomu řekl následující, cituji: "Všechny služby tohoto státu budou dávat informace na jedno místo, to znamená, do naší služby BIS, a naše služba tím získává povinnost tyto informace vyhodnocovat a předávat za zákona oprávněným adresátům." Rozumím tomu dobře, že ty informace z protiteroristické oblasti budou shromažďovat v tuto chvíli jednak BIS a druhak v tom protiteroristickém centru, o kterém hovoříme?

Ivan LANGER, místopředseda ODS, ministr vnitra /ODS/:
Tak za prvé představa minulého vedení ministerstva vnitra bylo zřizování nějaké speciální jednotky a speciální instituce. Tak tomu není. My chceme vytvořit zárodek, který bude v tuto chvíli organizačně u útvaru, který to mimo jiné má v popisu své práce. To je první věc a druhá, to centrum nebudou tvořit jenom policisté, ale také delegovaní příslušníci zpravodajských služeb a dalších institucí, které mají co dočinění s problematikou terorismu, budou rotovat a budou sdílet konkrétní individuální informace tak, aby byla zajištěna jejich ochrana. Jinými slovy, my se musíme pokusit najít optimální model, kdy na jedné straně potřebujeme sdílet informace, které mají jednotlivé instituce, na straně druhé musíme respektovat ochranu zdrojů těchto informací a v tomto smyslu ten model práce, jak to funguje ve Spojených státech, je velkou inspirací.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ještě se vrátím i mé otázce, nebudeme mít tedy v Česku dvě centra, kam se budou shromažďovat protiteroristické informace jedno v BIS a druhé v ÚOOZ?

Ivan LANGER, místopředseda ODS, ministr vnitra /ODS/:
Ne, určitě ne. V tuto chvíli máme před sebou ten první krok, který je nezbytný pro spolupráci s spojenými státy. Nicméně tady jde o místo, kde se sdílejí informace. To, že jednotlivé zpravodajské služby budou sbírat i nadále informace, budou s nimi disponovat, tak to je jedna věc. To je v popisu jejich práce. Druhá věc je, že budou v rámci takovéhoto pracoviště sdílet s ostatními vždy individuálně ad hoc k té dané konkrétní věci.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Kolik nás bude stát to protiteroristické centrum pod ÚOOZ?

Ivan LANGER, místopředseda ODS, ministr vnitra /ODS/:
Já to neumím teď v tuto chvíli přesně kvantifikovat. Nicméně tento zárodek protiteroristického centra je vytvářen v první etapě právě pro umožnění bezvízového styku, styku se Spojenými státy. Následně musíme zpracovat /nesrozumitelné/, ze které vyplyne definitivní podoba a z toho také budou jasné náklady. To, co my teď realizujeme, tak je realizace v rámci de facto provozních nákladů policie.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Dvacet minut Radiožurnálu právě uplynulo. Mým hostem byl ministr vnitra a místopředseda ODS Ivan Langer. Pane ministře, děkuji za váš čas a na shledanou.

Ivan LANGER, místopředseda ODS, ministr vnitra /ODS/:
Já také a přeji hezký den.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
U druhého mikrofonu tady ve Studiu České rozhlasu na pražských Vinohradech byl Martin Veselovský. Přeji vám příjemný podvečer strávený právě s touto stanicí.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.

Spustit audio
autor: mav