Rozhovor s ministrem průmyslu a obchodu Martinem Římanem o obstrukcích a vybírání oddychového času v nepracující PS, zprávě ČSSD o dostavbě dalších dvou bloků elektrárny Temelín i o čekání na výsledky práce takzvané Pačesovy energetické komise

Je jaderná energetika dalším z řady témat, které by mohly české vládě způsobit vážné problémy? Je vůbec možné, aby se občanští demokraté a zelení shodli na tom, jak by měla vypadat energetická bezpečnost naší země, když jedni dávají jádru zelenou a druzí ho rozhodně odmítají? A jakou jistotu vlastně mají obce kolem hnědouhelných dolů, že v nich budou žít i další generace? Taková jsou témata dnešních Dvaceti minut Radiožurnálu. Martin Veselovský vám přeje dobrý den a příjemný poslech. Do studia dnes přijal pozvání občanský demokrat a ministr průmyslu a obchodu vlády České republiky Martin Říman. Dobrý den, pane ministře.

Martin ŘÍMAN, ministr průmyslu a obchodu /ODS/:
Dobrý den.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Vy jste přišel přímo ze sněmovny, podotýkám, že natáčíme těsně před druhou hodinou odpolední. V čem je problém, proč ta situace ve sněmovně vypadá tak, jak vypadá? To znamená, pro laika z pohledu zvenčí to vypadá, že sněmovna vůbec nepracuje.

Martin ŘÍMAN, ministr průmyslu a obchodu /ODS/:
No, tak ona skutečně vůbec nepracuje díky tomu, že zhruba od včerejška Česká strana sociálně demokratická, podporovaná komunisty, v podstatě zahájila obstrukce spočívající v tom, že se neustále mluví, mluví a mluví, v čemž vyniká tedy zejména poslanec Rath, který včera vystupoval asi desetkrát a jeho nejdelší projev měl pětačtyřicet minut, kdy opakoval neustále dokola různé věci. A ten problém je asi v tom, tedy proč opozice zahájila tu destrukci, že koalice hodlá rozšířit počty členů některých výborů tak, aby ten počet nebyl sudý, ale lichý, to znamená, aby se v něm dalo nějakým způsobem hlasovat a aby zde nedocházelo pouze mnohdy k patovým, k patovým výsledkům a ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jenom, pardon, taková technická poznámka. Když by se opozici dařilo obstruovat situaci v Poslanecké sněmovně a k tomu je teda nutno podotknout, že ten obstrukční mechanismus, to znamená vybírání si toho hodinového či dvouhodinového oddechové času pro poslanecké kluby, dnes použili i občanští demokraté, tak kdyby se opozici nakonec dařilo obstruovat situaci ve sněmovně, dostává se vláda do nějaké nepříjemné situace vzhledem k plnění svého reformního plánu?

Martin ŘÍMAN, ministr průmyslu a obchodu /ODS/:
No, tak to by muselo trvat týdny a spíše měsíce, zatím to trvá čtyřiadvacet hodin, takže o tom nelze mluvit. Teď jsem se vrátil ze sněmovny, kde se koalici podařilo prosadit důležité hlasování, které by v podstatě mělo znamenat, že obstrukce končí.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To byla jedna aktualita. Tou druhou aktualitou je zpráva, podle které sociální demokraté, v čele s vaším stínovým protějškem Milanem Urbanem, posílají do vlády návrh zákona o dostavbě Temelína, předpokládám, že o tom asi víte.

Martin ŘÍMAN, ministr průmyslu a obchodu /ODS/:
No, přečetl jsem si to.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Vy jste si to přečetl. Tak já jsem panu poslanci Milanu Urbanovi volal, mluvil jsem s ním. On říká, že v podstatě ten zákon je, použil jako určitý nosič tu státní energetickou koncepci z roku 2004, která je stále v platnosti. A kromě jiného by v tom zákoně mělo být napsáno, kdyby byl schválen a začalo to platit, že bude Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky rozhodovat o tom, zda budou další dva bloky Temelína o výkonu dvanáct set megawattů dostavěny, že nebude rozhodovat vláda, ale sněmovna.

Martin ŘÍMAN, ministr průmyslu a obchodu /ODS/:
Tak to si, to je podle mého soudu zcela absurdní, aby toto upravoval zákon. Mimochodem o tom nerozhoduje ani Poslanecká sněmovna, ale nerozhoduje o tom také ani vláda, o tom se rozhoduje na základě žádosti investora, to znamená nějaké obchodní firmy, ano, v našem případě pravděpodobně nebo co se týče Temelína, tak s určitostí ČEZu, protože ČEZu Temelín patří, tak se o tom rozhoduje v mnoha různých správních řízení, jejichž výsledek nelze ze zákona dopředu, dopředu předjímat a ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já vás musím přerušit, pane ministře. Chcete říct, že například předseda vlády, pokud by čirou náhodou jednou na dostavbu Temelína došlo, že by předseda vlády nebyl tím, kdo dá ČEZu příkaz ke spuštění onoho správního řízení?

Martin ŘÍMAN, ministr průmyslu a obchodu /ODS/:
Ne, to určitě ne. Toto rozhodnutí ČEZu zahájit stavbu by bylo, by existovalo na základě rozhodnutí orgánů tohoto podniku, to znamená představenstva a dozorčí rady. Nicméně samozřejmě v dozorčí radě sedí zástupci státu a zástupci státu by se nepochybně zeptali předsedy vlády, ministra průmyslu, ministra financí, který vykonává akcionářská práva, jestli pro toto rozhodnutí mají hlasovat. A tímto mechanismem by tedy byl zahájen ten proces, který by tím ovšem nebyl určen, nebo respektive předurčen, v těch správních řízení by mohlo se dojít k závěru z nějakého důvodu, že tam na tom místě, na kterém si to investor jaksi vymyslel, tak ty jaderné bloky postavit, postavit nelze, například by nemusel ten záměr projít hned na začátku řízení EIA, to znamená dopady na životní prostředí a podobně. Vláda, ani předseda vlády, ani parlament nemůže předurčovat výsledek správního řízení, to máte stejné, jako když byly svého času takové snahy, že se předurčí nějakým parlamentním rozhodnutím, že se postaví nějaká dálnice, to prostě nejde.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jinými slovy. Ten návrh, který zatím je spojen se jménem sociálně demokratického poslance Milana Urbana, rozhodně vláda České republiky nepodpoří, nebo alespoň vy?

Martin ŘÍMAN, ministr průmyslu a obchodu /ODS/:
No, já znovu opakuji, že si nedovedu představit, jak by toto rozhodnutí bylo možno vtělit do zákona, protože to popírá celý právní řád, na kterém, na kterém tahle ta společnost, tahle ta společnost stojí, prostě rozhodnutí o stavbě, nějaké stavbě je takzvaným individuálním správním aktem, který nelze nahradit zákonem, nelze.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A pokud by ten zákon, a teď už opravdu trochu fablujeme, protože pokud se nepletu, tak ani jeden z nás jsme ten návrh přímo nečetli, máme to zprostředkováno přímo od jeho autora, tak kdyby tam v tom zákoně bylo psáno něco o tom, že Poslanecká sněmovna rozhodne o právě zahájení všech těchto správních řízení, například EIA a tak dále směrem ...

Martin ŘÍMAN, ministr průmyslu a obchodu /ODS/:
Není to, to si myslím, není možný, pardon, že jsem vám skočil do řeči. Ani to si myslím, že není, není absolutně možné, protože to rozhodnutí o zahájení musí vyjít z těch dvou orgánů, o kterých jsem hovořil, akciové společnosti ČEZ, která nemá pouze státní vlastníky, ale má také sto dvacet tisíc soukromých akcionářů, to znamená ten jeden vlastník, ať už je to kdokoliv, tak nemůže takovým způsobem předjímat prostě toto rozhodnutí odpovědných, těch odpovědných, a to je, to jsou jedině představenstva a dozorčí rada, nikoliv Poslanecká sněmovna. Myslím si, že jako ... já pana Urbana, pana kolegu Urbana si vážím, ale myslím si, že toto právně nelze, legislativně nelze zpracovat tak, aby to mohlo fungovat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Říká zatím ve Dvaceti minutách Radiožurnálu ministr průmyslu a obchodu Martin Říman. Pane ministře, blíží se konec práce takzvané Pačesovy energetické komise, která by měla ukázat směr, jakým se bude česká energetika ubírat v příštích letech. Kdy bude známo, k čemu došla?

Martin ŘÍMAN, ministr průmyslu a obchodu /ODS/:
Tak Pačesova komise byla deklarována jako nezávislá a ona skutečně nezávislou je, takže já zaprvé ani nevím, co bude jejím výstupem a nechci to vědět do doby, nechci mít tyto privilegované informace.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já jsem se neptal na to, co bude.

Martin ŘÍMAN, ministr průmyslu a obchodu /ODS/:
A za druhé, za prvé a za druhé. Vím o tom, že deklarovaný, deklarovaný termín je půlka letošního roku, to znamená konec června teď. Jestli tomu tak skutečně bude, nevím, předpokládám, že předpokládám, že ano, a jestli se to o týden opozdí, nebo o týden to bude dříve, to já nedokážu teď říct.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já si ještě jednou dovolím ocitovat vašeho stínového protějška Milana Urbana, který říká pro ČTK: "Je jasné, že její," tedy závěr Pačesovy komise, "její závěrečná zpráva bude obsahovat větu o tom, že bez dalších reaktorů to nejde." Tímto čerpá ze svých zdrojů. Vy takové zdroje nemáte?

Martin ŘÍMAN, ministr průmyslu a obchodu /ODS/:
Ne, já takové zdroje nemám. Já si myslím, že to nečerpá ze svých zdrojů, ale čerpá ze své zkušenosti, kdy byl přes tři roky ministrem průmyslu a obchodu a ví něco o energetice. I já bych taky mohl hovořit o tom, co si myslím, že bude obsahem té zprávy, ale protože jsem momentálně ministr, tak by to mohlo být i vykládáno jako nějaký nepříjemný nátlak na, na komisi, a proto se toho zdržím těch svých předpokladů, co v ní bude, to se omlouvám.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A kdybych se vás zeptal jako ministra průmyslu a obchodu české vlády, jestli byste se podepsal pod větu, že je evidentní, že prostě v České republice to bez dalších reaktorů nepůjde, tak byste ji podepsal, nebo ne?

Martin ŘÍMAN, ministr průmyslu a obchodu /ODS/:
Dobře. Ano, tlačíte mě. Ano, já bych ji podepsal. Já myslím, že už jsem i x krát, x krát říkal, že si skutečně myslím, že bez toho to nebude zvláště, pokud na evropském kolbišti nebo na evropské půdě zvítězí, a to je paradoxní, zvítězí ty silné ekologické tlaky z hlediska boje s takzvaným globálním oteplováním a bojem bez emisemi CO2, které navrhují a Evropská komise to navrhuje, aby od roku 2013 v tom novém systému obchodování s emisními povolenkami na CO2, aby energetika už, aby energetika a i ostatní průmysl už neměl tu výhodu, že jistá část těch povolenek je mu přidělena zdarma, ale aby všechny si musel v rámci různých aukcí kupovat. To je, to je rozhodnutí, pokud bude přijato, které je přímou cestou a přímým otevřením vrat jaderné energetice, protože díky tomu se výroba elektřiny z fosilních zdrojů natolik zdraží, že jaderná energetika bude naprosto ... jednoznačně nejlevnější a ty ostatní zdroje budou nekonkurenceschopné, takže paradoxně enviromentalisté nás dotlačí k jádru.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Kdyby tady seděl místo mě nějaký enviromentalista nebo například váš vládní kolega, vicepremiér a předseda Strany zelených Martin Bursík, asi by s vámi nesouhlasil, možná by uváděl například finskou jadernou elektrárnu Olkiluoto, která se prodražuje zhruba o dvě miliardy dolarů a má asi dva nebo tři roky skluz. Jinými slovy by říkal, jaderná energie je drahá.

Martin ŘÍMAN, ministr průmyslu a obchodu /ODS/:
Ale pořád ... drahá, pořád je násobně nebo dokonce řádově levnější než jiné zdroje energie, například tolik protěžované solární články nebo, nebo větrné elektrárny a navíc ještě má tu výhodu, že její výkon je predikovatelný, to znamená, nejsme závislí na tom, jestli svítí zrovna slunce nebo jestli zrovna fouká vítr, protože to nás jako spotřebitele nezajímá, neboť si chceme otočit vypínačem, kdykoliv se nám zachce a ne pouze tehdy, když svítí slunce, že jo. Takže jaderná elektrárna ve Finsku, jejíž jméno nejsem schopen vyslovit, možná má zpoždění, ale to nic nemění a možná je dražší, než se předpokládalo, ale to nic nemění na tom, že je stále, stále daleko levnější než ty ostatní zdroje.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ještě z jiného pohledu k jaderné energetice. Vy jste na pražském jaderném fóru, pane ministře, podepsal výzvu českých průmyslníků a některých politiků směrem k Evropské komisi, aby jednoznačně prohlásila jadernou energetiku za, cituji: "nízkouhlíkový a bezemisní energetický zdroj s pozitivním dopadem na životní prostředí a udržitelný rozvoj," což se možná může zdát absurdní, ale ta moje otázka zní. Myslíte si, že na to takříkajíc Evropská komise skočí, že opravdu vyhlásí jadernou energii jako bezemisní zdroj?

Martin ŘÍMAN, ministr průmyslu a obchodu /ODS/:
Tak za prvé, já nevím, co je na tom absurdní, protože je to skutečně, to není nízkoemisní zdroj, to je neemisní zdroj, že jo, jaderná elektrárna neemituje ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A proto hledáme celoevropské úložiště jaderného odpadu?

Martin ŘÍMAN, ministr průmyslu a obchodu /ODS/:
... neemituje žádné, no ne, teď se jako neemituje žádné CO2, ano, vznikají ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pak emise není jen CO2.

Martin ŘÍMAN, ministr průmyslu a obchodu /ODS/:
No, emise, emise jsou jen CO2. To, co to, co zůstává po výrobě v jaderné elektrárně, je odpad, ne emise, to je, jako bych řekl, je to rozdíl, ale to se nehádejme o slovíčka. Ale z hlediska CO2 je to, je to neemisní, neemisní zdroj a co se týče postoje Evropské komise, tak já myslím, že je evidentní, že v poslední době se celoevropská pozice k jaderné energetice velmi rychle mění, ale opravdu velmi rychle mění, ještě před dvěma lety by to, co dneska je možné, tak by nikoho ani nenapadlo. Evropská komise zřídila jaderné fórum, to například to fórum, které bylo teď v Praze a předtím v Bratislavě, což před několika málo lety bylo nemyslitelné, k jaderné energetice se přihlašuje stále více členských zemí Evropské unie, naposledy to byla Itálie, která řekla, že obnoví tento program, předtím pár týdnů Anglie, Anglie rozhodla o znovu nastartování jaderného, jaderného programu, o starých členských zemí ani nemluvě. Na jaderném fóru za mnou chodili zástupci z různých, teda z nových členských zemí, Bulharsko, Slovensko samozřejmě, takový i Polsko, Litva, ti všichni uvažujou velmi seriózně o stavbě nových, nových jaderných bloků.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A když to vrátíme tu debatu zpátky ...

Martin ŘÍMAN, ministr průmyslu a obchodu /ODS/:
Dneska v podstatě, pardon, já jsem byl na Evropské radě na jaře, kde se rozhodovalo o uvolnění peněz na různé výzkumné úkoly. Jedním z nich byly, byla i jaderná energetika, i jediný stát, jediný stát z těch dvaceti sedmi, který proti tomu protestoval, bylo Rakousko, jediný stát takže ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A když tu debatu vrátíme zpátky, abych tak řekl, na politické kolbiště, tak vy, pane Římane, opakovaně tvrdíte, například v Českém rozhlase na konci května, že jádro zažívá celosvětovou renesanci, místopředseda vlády a ministr životního prostředí Martin Bursík oproti tomu například v rozhovoru pro deník E15 říká, že je to lež, že nic takového neprobíhá. To jsou dvě, dva názory, které stojí v naprosté opozici, tak to, z toho mi vyplývá, že jeden z vás nemluví pravdu.

Martin ŘÍMAN, ministr průmyslu a obchodu /ODS/:
Tak já nechci na dálku polemizovat s Martinem Bursíkem, kdybychom tady seděli oba, tak je to něco jiného, ale já myslím, že skoro denně nebo aspoň jedna zpráva týdně je o tom, jak po celém světě různé státy buď uvažují, anebo už rozhodují, anebo už rozhodly o výstavbě dalších bloků a u těch velkých, skutečně velkých států, typu Ruska, Čína nebo Indie, tam se jedná o desítky bloků, takže jestli toto není jaksi nějaká renesance jaderné energetiky, tak už nevím, co by to mělo být.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A ještě zpátky do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, podle nedávného průzkumu a teď znovu říkám, ten průzkum není nic reprezentativního na úrovni klasického sociologického průzkumu, ale přesto, podle dotazníkové akce týdeníku Ekonom je ze dvou set poslanců naší sněmovny sto devadesát pro jadernou energetiku. Kdo tedy stojí, co se týče našeho, našich zákonodárců, proti jádru?

Martin ŘÍMAN, ministr průmyslu a obchodu /ODS/:
No, tak jednoznačně proti jádru z těch deseti je šest poslanců zelenejch, kdo jsou ti ostatní čtyři, já teda nevím, ale to myslím, že není až tak důležité. Myslím si, že kdyby se tahle ta anketa dělala před třemi, čtyřmi lety, tak by dopadla diametrálně odlišně. Já jsem přesvědčenej o tom, že atmosféra a že těch sto devadesát versus deset velmi dobře odráží i změnu nálad ve společnosti jako takové. V době, kdy se Temelín stavěl, řekněme, v druhé polovině devadesátých let, tak kdyby se udělala anketa ať už mezi poslanci nebo mezi lidmi, koneckonců parlament by měl být odrazem společnosti.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Už jsem myslel, že řeknete, že poslanci jsou také lidi.

Martin ŘÍMAN, ministr průmyslu a obchodu /ODS/:
No, tak někdy, u vystoupení některých, upřímně řečeno, zejména včera bych o tom, bych o tom i pochyboval, ale to asi není téma, o kterém se chceme bavit, tak kdyby, kdyby taková anketa byla dělána tam či onde před deseti lety, tak já jsem stoprocentně přesvědčený, že by dopadla diametrálně odlišně a kdyby někdo dělal rešerši tehdejších názorů v novinách, v rádiu, v televizi na, na tuhletu problematiku, tak by, ta by to, myslím, dokazovalo to, co to, co tvrdím, prostě ta atmosféra se, jak se prostě mění ve světě, v Evropě, v České republice velmi, velmi rychle.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Říká zatím ve Dvaceti minutách Radiožurnálu občanský demokrat a ministr průmyslu a obchodu Martin Říman. Hovoříme zejména o jaderné energetice. V programovém prohlášení koaliční vlády a také v koaliční smlouvě je k jaderné energetice v podstatě jedna věta. Zní: "Vláda nebude plánovat a podporovat výstavbu nových jaderných bloků." To je nepřekročitelné, nepřekročitelná věta i přes ty hlasy, které se občas z ODS ozývají, že by bylo potřeba toto programové prohlášení přepsat?

Martin ŘÍMAN, ministr průmyslu a obchodu /ODS/:
Já myslím, že bavili jsme se na začátku o výsledku práce komise pana Pačesa, tak já vím, že tenhle ten výsledek bude nějak, bude nějakým výstřelem pro to, abychom se, abychom se o tom ve vládě bavili, protože i od té doby, kdy byla ta věta napsána, uplynuly skoro dva roky a i ty, i za ty dva roky prostě ty procesy a ty nálady vůči jaderné energetice se posunuly úplně někam, úplně někam jinam a z druhé strany, jak jsem říkal, tlačí prostě ten, ten, ten, ta snaha bojovat s emisemi, emisemi CO2, což paradoxně zase podporuje jadernou energetiku, takže já myslím, že na debatu to určitě je a že o tom debata bude. Na druhé straně je faktem, že minulé vlády, které tady byly, tak v podstatě nám žádné dědictví, co se toho týče, jaksi nezanechaly. My jsme, my jsme v bodě nula v podstatě, co se týče plánování a stavby dalších jaderných bloků.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Rozumím tomu tedy dobře, že pokud by, řekněme, na konci června byly venku výsledky komise profesora Václava Pačesa, která tedy zkoumá energetickou potřebnost České republiky, a pokud by v nich opravdu byla něco podobného té větě, o které mluvil Milan Urban, že to rozhodně bez nových jaderných reaktorů dál nepůjde pro Česko, tak to je signál pro vás pro co?

Martin ŘÍMAN, ministr průmyslu a obchodu /ODS/:
Tak signál pro mě pro to iniciovat tu debatu o této větě ať už ve vládě, anebo na úrovni koalice, tedy předsedů koaličních stran a šéfů nebo širšího vedení, širšího vedení koalice o tom, zda bychom neměli přistoupit alespoň k tomu, že bychom zadali ten první krok, to znamená zjistit v tom řízení prvotním, zda na těch lokalitách, o kterých se uvažuje a dneska už uvažujeme, to už jsme taky dál, než jsme byli před pár měsíci, dneska se už uvažuje nejenom o dostavbě na Temelíně, ale i na Dukovanech, protože je tam místo ještě pro jeden nebo dva bloky. Zda je to vůbec z hlediska zákonů České republiky dopadu na životní prostředí a na další věci, zda, zda je to možné. To je, to je řízení, které nikoho k ničemu nezavazuje, to pouze zjišťujeme, jestli to jde a i takové řízení bude trvat déle, než bude existovat tato vláda, i když se, pokud se, i když se dožije konce řádného volebního mandátu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A případně by ten výsledek Pačesovy komise mohl být také signálem k tomu, že by se prachobyčejně ona věta z programového prohlášení přepsala či vymazala?

Martin ŘÍMAN, ministr průmyslu a obchodu /ODS/:
Tak mechanismus toho, jak nakládat s programovým prohlášením, to programové prohlášení není, není zákon, že jo, tam, to je věci, to je, to je dohoda, to je dohoda tří, tří partnerů ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ano, která se dá měnit za vůle tří partnerů.

Martin ŘÍMAN, ministr průmyslu a obchodu /ODS/:
... která se dá a přesně tak.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To znamená, kdyby ta vůle byla?

Martin ŘÍMAN, ministr průmyslu a obchodu /ODS/:
Kdyby ta vůle byla, tak samozřejmě se může říct, stavět, já nevím, stavět se nebude, dnes už se stejně nemůže, protože se to nemůže stihnout, ale můžeme provést ten krok toho prozkoumání, zda je to vůbec možné.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jsme, co se týče započetí oněch správních řízení EIA a veškerých těch jaksi dopadových posudků a tak dále, jsme tlačeni časem? Jinými slovy. Pokud by se jenom ten začátek těch správních řízení nechal například na další vládu, to znamená třeba na rok 2010 až 2011. Bylo by to pozdě?

Martin ŘÍMAN, ministr průmyslu a obchodu /ODS/:
Tak čím dřív, tím líp. To je jasné. Už jenom z toho pohledu, že elektrické energie je nedostatek, ne u nás, ale v okolních státech, a to ovlivňuje, nicméně ten jejich nedostatek ovlivňuje i nás, protože s elektřinou se dá obchodovat jako se Škodovkama a to, že roste neustále cena každoročně poměrně rychle, elektřiny je bohužel způsobováno dominantně tím, že elektřiny je málo, takže my to samozřejmě dvěma nebo třemi bloky jadernými nevyřešíme problém Německa, Rakouska, Polska, Slovenska a tak dále. Ale je to, byl by to pozitivní příspěvek.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Takových bylo dnešních Dvacet minut Radiožurnálu. Hovořili jsme s ministrem průmyslu a obchodu Martinem Římanem zejména o jaderné energetice v České republice. Děkuji, že jste přišel a na shledanou.

Martin ŘÍMAN, ministr průmyslu a obchodu /ODS/:
Já také děkuji. Na shledanou.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Martin Veselovský byl u druhého mikrofonu Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu. Přeji vám příjemný večer.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.

Spustit audio
autor: mav