Rozhovor s ministrem Martinem Římanem

Dobrý podvečer. Úvodem budiž řečeno, že pravidelný autor těchto Dvaceti minut Martin Veselovský je na dovolené. Jan Pokorný vítá ve studiu hosta ministra průmyslu a obchodu Martina Římana z Občanské demokratické strany. Dobrý den.

Martin ŘÍMAN, ministr průmyslu a obchodu /ODS/:
Dobrý den.

Jan POKORNÝ, moderátor:
Pane ministře, jste jedním z mála ministrů, kteří někdy nahlas uvažují o smyslu vámi spravovaného resortu. Děláte všechno pro to, když ne pro jeho zrušení, tak pro přenastavení?

Martin ŘÍMAN, ministr průmyslu a obchodu /ODS/:
Vy narážíte na ten titulek mého rozhovoru v Hospodářských novinách ...

Jan POKORNÝ, moderátor:
Ano.

Martin ŘÍMAN, ministr průmyslu a obchodu /ODS/:
... který zněl: "Nejraději bych své ministerstvo zrušil," ale tam chyběla, jak to tak bývá v těch zkratkách, ještě jako pokračování té věty, které znělo v jeho současné podobě. Což je, což je jaksi dost, dost podstatné. Ano, nějaké ministerstvo hospodářství nebo, řekněme, mikroekonomiky, to znamená, vytváření pravidel hry pro ekonomické subjekty, existovat, existovat musí a všude na světě existuje, ale to ministerstvo tak, jak je dneska, tak je pozůstatkem spíše těch, takových těch sektorových ministerstev ještě z dob bývalého režimu, ministerstvo těžkého strojírenství, lehkého strojírenství, paliv ...

Jan POKORNÝ, moderátor:
Paliv a energetiky.

Martin ŘÍMAN, ministr průmyslu a obchodu /ODS/:
... a energetiky.

Jan POKORNÝ, moderátor:
Ano, to sídlilo tady vedle rozhlasu.

Martin ŘÍMAN, ministr průmyslu a obchodu /ODS/:
Ano. To nevím ani, atd. A mělo by skutečně se už po těch dvaceti letech přetransformovat v ministerstvo podpory, podpory podnikání. My jsme si dělali analýzu, ve které jsme například zjistili, že pouze šest procent různých regulací, které, kterými stát ovlivňuje podnikání, tak je spravováno ministerstvem průmyslu a obchodu tedy ministerstvem, které je obecně jakoby ve veřejnosti považováno za ministerstvo pro podporu a, a stanovování pravidel hry podnikání. Pravda je taková, že my stanovujeme šest procent. Já uvedu jeden příklad tedy a těch můžu uvádět celou řadu. Takový zákoník práce, ten se netýká jenom zaměstnanců, ten se týká také zaměstnavatelů a přitom celá kompetence za zákoník práce je na MPSV, což je vnímáno a má to i ve své kompetenci jako, jakoby ochránce spíše zaměstnanců než zaměstnavatelů, což znamená, tam jaksi není to vybalancováno.

Jan POKORNÝ, moderátor:
Martin Říman, ministr průmyslu a obchodu. Před několika dny Poslanecká sněmovna schválila ve třetím čtení novelu živnostenského zákona. Od kdy začne platit, pokud projde tou další legislativní procedurou?

Martin ŘÍMAN, ministr průmyslu a obchodu /ODS/:
V tom zákoně je řečeno, že začne platit tři měsíce poté, co bude schválen, tedy co vyjde, co bude podepsán panem prezidentem a vyjde ve sbírce zákonů. Ty tři měsíce té lhůty je tam proto, protože přece jenom je to poměrně výrazná, největší novela živnostenského zákona od roku 91 a je třeba, aby se všichni měli čas na něj připravit.

Jan POKORNÝ, moderátor:
V tom vládním návrhu bylo, tuším, datum 1. července 2008.

Martin ŘÍMAN, ministr průmyslu a obchodu /ODS/:
To by, to by, to by se ...

Jan POKORNÝ, moderátor:
To by se dalo stihnout.

Martin ŘÍMAN, ministr průmyslu a obchodu /ODS/:
... mohlo, mohlo stihnout.

Jan POKORNÝ, moderátor:
Například, když vezmeme některé pasáže z té novely z registračního formuláře, který dosud čítá jednadvacet stránek, zbudou dva listy papíru. O kolik se zvýší počet podnikatelů?

Martin ŘÍMAN, ministr průmyslu a obchodu /ODS/:
Tak já myslím, že to, že to pozitivní vliv tímto směrem mít bude. Nicméně ta převodová soukolí celého toho systému jsou tak složitá, je jich tolik, že jaksi těžko to půjde, těžko to půjde spočítat, že šedesát pět procent z podnikatelů, kteří přibyli v daném roce, tak je to zásluhou živnostenského zákona. To prostě možné nebude. Nicméně z hlediska, zejména z hlediska vstupů do podnikání je ten živnostenský zákon, o kterém se bavíme, výrazně, opravdu výrazným zjednodušením a já se teď tady už můžu přiznat poté, co to prošlo Poslaneckou sněmovnou, že jsem ani nepočítal s tím, že všechny ty návrhy, které tam, které jsme tam dali, projdou a že nebudou tisíce nejrůznějších pozměňovacích návrhů, které budou proti té výrazné liberalizaci. Takže já jsem, já jsem v tomto okamžiku, jestli to projde ještě Senátem, tak jsem opravdu velmi, velmi spokojen. V podstatě nevím, jak v současné době jak více liberalizovat a zjednodušit by se vstup do podnikání z pohledu živnostenského zákona vůbec dal ještě.

Jan POKORNÝ, moderátor:
Například živnostníci budou muset hlásit jenom ty změny údajů, které si živnostenský úřad nebude schopen zjistit ze zdrojů státní správy, z obchodního rejstříku, výhledově pak z evidence obyvatel. Už jsou na to živnostenské úřady připraveny?

Martin ŘÍMAN, ministr průmyslu a obchodu /ODS/:
No, ano. Existuje, existuje živnostenský rejstřík, což je poměrně fungující a sofistikovanej softwarový systém, kdy vlastně všechny tyhle ty údaje o živnostníkovi jsou uloženy v databázích a jsou k dispozici kterémukoliv živnostenskému úřadu po republice, to znamená, to nám i umožnilo tu jednu vymoženost, která nastane, a totiž že bude zrušena takzvaná místní příslušnost živnostníka k živnostenskému úřadu. To znamená, že může dneska vyřizovat věci jenom na určitém živnostenském úřadě podle pravidla místa bydliště nebo místa provozovny a bude si moct své věci, změny a podobně vyřizovat na kterémkoliv živnostenském úřadě v republice, to znamená, má třeba provozovny po republice, přijede z Prahy do, já nevím, do Brna nebo do Břeclavi, potřebuje tam něco změnit a může to vyřídit přímo tam.

Jan POKORNÝ, moderátor:
A jsou na to ty živnostenské úřady připraveny.

Martin ŘÍMAN, ministr průmyslu a obchodu /ODS/:
Jsou na to připraveny.

Jan POKORNÝ, moderátor:
Vy jste říkal, že tahle novela, pokud bude schválena Senátem a podepíše ji prezident republiky, usnadní zejména vstup do podnikání. Pamatuje i na stávající, zejména drobné a střední podnikatele?

Martin ŘÍMAN, ministr průmyslu a obchodu /ODS/:
Tak ona pamatuje například v těch věcech, že každý, každý podnikatel někdy v průběhu svého podnikání, já nevím, rozšiřuje si počet živností, mění živnosti, tak to je zjednodušeno taky. Ušetří tam, ušetří tam peníze tím, že ze sto dvaceti šesti volných živností děláme jednu, tak v podstatě když podnikatel bude potřebovat rozšířit své podnikání o nějaké volné živnosti, tak v podstatě ani nemusí chodit na živnostenský úřad, takže ona samozřejmě zjednodušuje i, i stávající život stávajícím podnikatelům. Nicméně, jak už jsem řekl, gró těch regulací, které se týkají už fungování živnostníka nebo drobných podnikatelů, tak je na ministerstev typu životního prostředí, financí, zdravotnictví, práce a sociálních věcí, a tak dále. My připravujeme a v březnu půjde do vlády materiál, který svým způsobem navazuje ještě na práci bývalé vlády, která dala za úkol jakoby vytipovat všechny, všechny jaksi regulační povinnosti živnostníka, je jich dva tisíce sto sedmdesát šest, jich bylo vytipováno. Ono se s tím nic nedělo, my jsme to našli jakoby někde zahrabáno, začali jsme s tím pracovat s tím, že máme dneska vytipováno necelých čtyři sta padesát těch jakoby úkonů, které navrhujeme buďto úplně zrušit, anebo podstatně zjednodušit a, a zmírnit. Týká se to, jak říkám, dominantně, dominantně jiných resortů, třeba ministerstva zemědělství se to týká skoro dvou stovek různých těch úkonů. Není to jednoduché s těmi resorty o tom diskutovat, protože oni samozřejmě mají pocit, že jim nějaké jiné ministerstvo, s prominutím, kecá a leze do zelí, jak se říká. Nicméně naše, já jako ministr průmyslu a obchodu tedy onoho takzvaného podnikání mám od vlády mandát v této věci jaksi koordinovat postup ostatních ministerstev a chci od toho ten mandát si nechat jaksi posílit, abych mohl působit na ty ostatní ministerstva, aby uskutečně fungovaly tímto směrem.

Jan POKORNÝ, moderátor:
Říká v těchto Dvaceti minutách ministr průmyslu a obchodu z Občanské demokratické strany Martin Říman. Je agenda ve vašem ministerstvu, která se dá naplánovat na měsíce, možná na roky, pak je agenda, která třeba přesahuje volební období Poslanecké sněmovny, což je například téma energetika. V programovém prohlášení, pane ministře, čteme: "Na základě konsensu všech tří politických stran zúčastněných na vládě zřídí po konzultaci s opozicí nezávislou odbornou komisi k posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém horizontu." Evropa, pane ministře, bude podle různých prognóz nejpozději za pět nebo deset let trpět nedostatkem elektřiny. Kdy bude jasno, odkud budeme elektřinu k nám dovážet?

Martin ŘÍMAN, ministr průmyslu a obchodu /ODS/:
Tak, to jasno nebude, protože já jsem přesvědčen o tom, že my elektřinu dovážet nebudeme, že budeme schopni naši spotřebu sanovat i v budoucnu z vlastních zdrojů.

Jan POKORNÝ, moderátor:
Myslíte si, že z vlastních zdrojů můžeme mít vyrovnanou výrobu a spotřebu elektřiny?

Martin ŘÍMAN, ministr průmyslu a obchodu /ODS/:
Ano. Tam nevidím důvod, proč by tomu tak, proč by tomu tak nebylo. Spoléhat se na dovozy v situaci, kdy dneska s výjimkou Polska, kde nicméně k tomu dojde také, tak všechny země jsou buďto deficitní, nebo výrazně deficitní, co se týče výroby a spotřeby, tak by bylo jako hodně neuvážené. To znamená, my neuvažujeme o tom, že by Česká republika měla přejít z hlediska spotřeby nebo tedy výroby a spotřeby elektrické energie do, mezi deficitní země.

Jan POKORNÝ, moderátor:
Kde se tedy berou ty úvahy, že v letech 2012 a 2015 přestaneme být soběstační v dodávkách elektrické energie?

Martin ŘÍMAN, ministr průmyslu a obchodu /ODS/:
Ty úvahy, ty úvahy tady jsou. Já sám jsem, já sám o tom mluvím, nicméně je třeba vidět, že se tohle to se netýká české ale československé energetické soustavy a spojujeme to proto, protože v podstatě jakkoliv máme Českou a Slovenskou republiky, už kolik, patnáct let tak ta soustava byla budována jako jednotná, ona jednotná je i do dneška, to znamená, že problémy v jedné soustavě se přelévají do druhé soustavy, takže jestliže Slovensko je deficitní díky tomu, že muselo uzavřít jaderné bloky i uhelné elektrárny o výkonu téměř dva tisíce megawatt, tak se stalo deficitní. Bude ještě na tom hůře a to znamená ten problém se přelévá i k nám, takže když se bavíme o tomhle tom krátkodobém horizontu, tak se to týká československé soustavy a abychom se nestali deficity někdy po roce dva tisíce, 2020, řekněme, no, tak samozřejmě, že budeme muset nebo naši podnikatelé, investoři v energetice, budou muset stavět nové zdroje.

Jan POKORNÝ, moderátor:
Stavět nové zdroje, řekněme, na základě těch stávajících, anebo sázet třeba na alternativní zdroje?

Martin ŘÍMAN, ministr průmyslu a obchodu /ODS/:
Tak zrovna příští týden bude v Bruselu velká bitva na energetické radě ve čtvrtek o ...

Jan POKORNÝ, moderátor:
Rada ministrů pro energetiku 28. února.

Martin ŘÍMAN, ministr průmyslu a obchodu /ODS/:
... o klimatickoenergetickém balíčku. My tam máme závazek, že do roku 2020 bude spotřeba těch alternativních nebo obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě nejenom elektrické ale všech energií, všech takzvaných primárních energetických zdrojů třináct procent. Je to pro nás vysoký závazek, nicméně, řekněme, realizovatelný, není to z říše snů, jako by třeba bylo původně uvažovaných dvacet procent a tak dále. Nicméně je to pořád jenom třináct procent a někde se těch osmdesát sedm procent musí vzít.

Jan POKORNÝ, moderátor:
Kde?

Martin ŘÍMAN, ministr průmyslu a obchodu /ODS/:
Tak jako z našeho pohledu není celkem co řešit, protože ty možnosti jsou v podstatě tři dneska. Za prvé to je, za prvé to je uhlí, za druhé je to jádro a za třetí jsou to, jsou to, je to plyn, o ropě asi už vůbec neuvažujeme. Plyn ...

Jan POKORNÝ, moderátor:
Může se stát plyn, promiňte, že vás přerušuju, primárním zdrojem energie?

Martin ŘÍMAN, ministr průmyslu a obchodu /ODS/:
Tak některé země jakoby tímto směrem postupují, třeba Rakousko, Rakousko má v plánu vystavět v nejbližších letech pět tisíc, pět tisíc megawatt výkonu, to je dva a půl Temelína v plynu. My touto cestou z důvodu dalšího, o kterém se také hodně mluví, do takzvané energetické bezpečnosti prostě jít nechcem. Plyn, plyn je ze všech těch, těch energetických zdrojů jaksi nejháklivější na politické otřesy, protože těch míst, odkud se dá dovézt k nám, je, je, je v podstatě Rusko a možná Alžír, ale to už je, to už je jako hudba budoucnosti, takže tou cestou jít nechceme. Tak pak zbývají ty první dva, to je ...

Jan POKORNÝ, moderátor:
Uhlí a jádro.

Martin ŘÍMAN, ministr průmyslu a obchodu /ODS/:
... to je prostě naprosto evidentní a ...

Jan POKORNÝ, moderátor:
Abychom tedy splnili i požadavky, které má Evropská unie a závazky, které máme, myslíte si, že se blíží diskuse o prolomení těžebních limitů a o stavbách nových třeba jaderných elektráren, anebo posilování tedy získávání energie z jádra?

Martin ŘÍMAN, ministr průmyslu a obchodu /ODS/:
Tak podle mého názoru tak, jak sleduji debatu nejenom u nás, ale i třeba v Evropě, dokonce i v Rakousku již se o tom začalo debatovat, tak ta, ta paralýza, která následovala po roce 86, tedy po Černobylu, co se týče jaderné energetiky, tak pomalu po těch dvaceti letech doznívá a hlasy, které nahlas otevřeně říkají, které to ještě předevčírem, v uvozovkách řečeno, si nedovolily říkat, tedy nahlas říkají, že jediným řešením je renesance jaderné energetiky, tak těch je čím dál tím více. My nepracujeme nebo snažíme se nepracovat jenom na tom našem malém českém ringu, ale snažíme se vstupovat do té evropské debaty, proto jsme v loňském roce iniciovali a spolu se Slováky dosáhli toho, že vzniklo na evropské úrovni takzvané jaderné fórum, které se schází v Bratislavě a v Praze, které by mělo přispívat prostě k propagaci dobrého jména jaderné energetiky nejenom u nás, ale v celé Evropě. Takže jako když se podíváte do světa Rusko, Čína, Indie všechny tyhle ty, tyhle ty velké země, velcí hráči, budoucí obrovští spotřebitelé nebo už dnešní energie, tak mají v svých plánech stavět ne jednotky, ale desítky atomových elektráren v horizontu příštích dvaceti, pětadvaceti let a Evropa prostě jako nemá jinou šanci, než postupovat stejným směrem.

Jan POKORNÝ, moderátor:
Možná v těch státech, které dáváte za příklad, nemají ale v programovém prohlášení, cituji: "Zachovány zůstanou územní limity těžby hnědého uhlí, vláda nebude plánovat a podporovat výstavbu nových jaderných bloků."

Martin ŘÍMAN, ministr průmyslu a obchodu /ODS/:
No, tak já na to jaksi, řekl bych, stereotypně odpovídám, že tuto ...

Jan POKORNÝ, moderátor:
Zkuste nestereotypně dneska.

Martin ŘÍMAN, ministr průmyslu a obchodu /ODS/:
Protože tuto otázku dostávám, dostávám pokaždé, odpovídám, že je to závazek na toto volební období, které už je prakticky v půlce, není to závazek dlouhodobý tak, jako třeba, když byli zelení ve vládě v Německu, Joschka Fischer, tak došlo k věci jaksi, řekl bych, daleko dramatičtější, než tady k této větičce, tam bylo uzákoněno, že Německo všechny jaderné zdroje zlikviduje nebo ukončí jejich provoz do roku 2025. To znamená, to je závazek přes x volebních období a přesto, že zelení už dneska v Německu ve vládě nejsou, tak současná vládní koalice německá není příliš schopná jaksi tenhle ten, tenhle ten obrovský, obrovskou kouli u nohy se jí střepat, protože je to v podobě zákona a je to problém. Kdežto toto je v podobě, řekněme, politické proklamace, která v červnu 2010 prostě zmizí ze světa. Takže já bych naopak řekl, že díky zeleným, díky téhle té větě, díky tomu, že se o tom začalo mluvit, že o tom mluví novináři, že o tom mluví opozice, tak se vůbec začalo mluvit o tom, že by jaderný program, který se před pár lety po dokončení nebo po dokončení Temelína zdálo, že s těmi dvěmi bloky, dvěma bloky Temelína končí, tak že se začalo vůbec diskutovat o tom, že by měl pokračovat dále. Tahle ta diskuse ještě, řeknu, řekněme, v roce 2005, 2005, 2006 už nastoupila nová vláda, 2005 tady vůbec nebyla. Takže to já považuju za velmi pozitivní tohle tou veřejnou debatou, tím jaksi zvyknutím si na tento skutečnost, bychom stejně museli projít, i kdyby ta věta tam byla, nebo nebyla a ta věta naštěstí, pro mě naštěstí tuhle tu debatu odstartovala. A kdybychom srovnali výzkumy, jak se veřejnost dívá na rozšiřování jaderné energetiky v roce dva tisíce, já nevím, tři nebo čtyři a dneska, tak garantuju, že dneska těch příznivců jaderné energetiky díky té debatě je více, než bylo před pěti lety.

Jan POKORNÝ, moderátor:
Jakkoliv je politické, programové prohlášení vlády politickým textem bez nějaké právní vymahatelnosti, tak se nechci taky spořit o slovíčka, ale v tom textu je, že vláda nebude ani plánovat rozvoj jaderné energie. Ale když o tom už takhle mluvíte, tak jako byste ho plánoval. Máte pocit, že porušujete programové prohlášení vlády?

Martin ŘÍMAN, ministr průmyslu a obchodu /ODS/:
Já o tom mluvím. Já o tom mluvím a zakázat, zakázat v tom programovém prohlášení není.

Jan POKORNÝ, moderátor:
Ne, protože těžko, těžko u těchto koncepčních kroků roku 2020, 2050, se nechovat, nechovat plánovitě, to by bylo asi nezodpovědné. Takže nedostáváte se tou jednou formulací trochu do pasti?

Martin ŘÍMAN, ministr průmyslu a obchodu /ODS/:
Já si myslím, já si myslím ...

Jan POKORNÝ, moderátor:
Vy přece musíte, vy jste v energetice na budoucnost.

Martin ŘÍMAN, ministr průmyslu a obchodu /ODS/:
Já si myslím, že se nedostávám do pasti, protože, znovu opakuji, my dneska nejsme v situaci, a když říká opozice opak, tak prostě nemluví pravdu. My dneska nejsme v situaci, že bychom v tomto volebním období mohli začít stavět.

Jan POKORNÝ, moderátor:
Ale plánovat ano.

Martin ŘÍMAN, ministr průmyslu a obchodu /ODS/:
Energetická koncepce, jejíž, jejíž jaksi zhodnocení, a předložím do konce letošního roku, je platná, a ta počítá s tím, co jsem řekl, to znamená, že energetika v České republice je založena dominantně na jádru a uhlí. Na tom se nic nezměnilo a předpokládám, že příslušné společnosti jak v uhlí, tak v jádru, tak se podle toho, tak se podle toho chovají, koneckonců nemají ani jinou možnost.

Jan POKORNÝ, moderátor:
A pokud prezidentská volba nerozštěpila koalici, vládní koalici, může se to stát tady na základě téhle věty? Mohou ...

Martin ŘÍMAN, ministr průmyslu a obchodu /ODS/:
Já nevidím, já nevidím důvod, proč by se to, proč by se to stalo, protože, znovu opakuji, co se týče jádra, tak v tomto volebním období dokončí práci teď v půlce letošního roku komise pana Pačesa, Pačese, která ...

Jan POKORNÝ, moderátor:
Pačesa? Pačese asi, ano.

Martin ŘÍMAN, ministr průmyslu a obchodu /ODS/:
... která je nezávislá, kde jsou nezávislí odborníci, myslím si, že šéf Akademie věd je toho zárukou a která řekne, kam dál. Myslím si, že pak, pokud závěry budou v rozporu s tím, co je v programovém prohlášení, tak na to konto začne nějaká diskuse ve vládě a dostaneme se zase o kousek dál. Co se týče limitů, to jste se ptal taky, k tomu jsem se nedostal, tak já znovu opakuji, že není limit jako limit, těch limitů je několik. Ono, když se řekne limity, tak se má na mysli většinou pouze ten limit, který jaksi chrání ty dvě obce v severních Čechách, ale jsou i limity, které jsou prostě v zemi nikoho, kde změna toho limitu je podle mého soudu na pořadu dne. Je to otázka zase, není to otázka nutnosti pro zítřek, protože ty těžební společnosti mají, nějak plánují a prostě za ty limity se dostávají až v delším časovém, časovém horizontu. Ale to, že jako prolomení limitů minimálně tam, kde to neznamená zásah do, do lidských sídel, podle mě stoprocentně dojde.

Jan POKORNÝ, moderátor:
Takže spíš jde, spíš jde o něco jako narovnání těch limitů, výměnu jedněch území za jiné.

Martin ŘÍMAN, ministr průmyslu a obchodu /ODS/:
Přesně, přesně tak, tak, aby to neškodilo jak lidem, tak, tak přírodě, a to, a tomu tak je, protože co si budeme povídat. Jako v tom roce 91, kdy se ty limity nakreslily, tak jako nikdo nemůže tvrdit, že jediná správná čára, kterými, která se udělala v té mapě, tak byla ta čára, která se tehdy udělala. Ono se dneska zjišťuje, že když by se ta čára trošku posunula někde někam jinam, tak by to bylo ku prospěchu všeho, dokonce i, dokonce i životního prostředí.

Jan POKORNÝ, moderátor:
Takových bylo dnešních Dvacet minut Radiožurnálu, jejichž ...

Martin ŘÍMAN, ministr průmyslu a obchodu /ODS/:
To už je konec?

Jan POKORNÝ, moderátor:
Ještě ne, až to dopovím, jejich hostem byl Martin Říman, ministr průmyslu a obchodu z Občanské demokratické strany. Děkuju za odpovědi, na shledanou.

Martin ŘÍMAN, ministr průmyslu a obchodu /ODS/:
Děkuji také, na shledanou.

Jan POKORNÝ, moderátor:
A to už je konec. Jste srdečně zváni k poslechu Radiofóra, které vysílá Radiožurnál v osmnáct hodin.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.

autor: jap
Spustit audio