Rozhovor s Miloslavem Vlčkem

Dobrý podvečer, od mikrofonu čtvrtečních Dvaceti minut Radiožurnálu vás zdraví Martin Veselovský. V poledne zasedli na Pražském hradě ke stolu k obědu tři ze čtyř nejvyšších ústavních činitelů České republiky, prezident a předsedové Poslanecké sněmovny a Senátu. Oficiálním tématem byla volba prezidenta a příprava obou komor na předsednictví Česka Evropské unii. Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a člen České sociální demokracie Miloslav Vlček dorazil z Hradu také do rozhlasu. Bude hostem dalších Dvaceti minut, dobrý den.

Miloslav VLČEK, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky /ČSSD/:
Dobrý podvečer.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jaký byl oběd?

Miloslav VLČEK, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky /ČSSD/:
Já si myslím, že dobrý.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ptám se teď na to jídlo.

Miloslav VLČEK, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky /ČSSD/:
Jídlo bylo dobré, protože já mohu jíst jenom dietu, takže jsem měl dietní jídlo. Bylo to asi kuřecí.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Říkáte, jako když to nevíte úplně jistě, pane předsedo.

Miloslav VLČEK, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky /ČSSD/:
No, ono, když se to nedá řádně ochutit a dochutit ten oběd, tak skutečně ta masa, když jsou vařená, připadají skoro všechny stejné. Jestli je to krůtí nebo kuřecí, těžko se rozezná.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pokud se nepletu, tak u úspěšných jednání bývá vesměs dobré chutnající jídlo pro to, aby ti jednající byli dobře naladěni. Tak vám předložili něco, co ani nedá pojmenovat? To byla ideální výchozí pozice pro vás.

Miloslav VLČEK, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky /ČSSD/:
To není. Já po těžké nemoci musím dodržovat přísnou dietu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jste zvyklý tedy?

Miloslav VLČEK, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky /ČSSD/:
A jsem zvyklý, takže já už čtyři roky se takhle stravuji, takže mně už to ani nepřijde, proto ty chuťové buňky nejsou tak vycvičeny, jak u normálních strávníků.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
O čem jste mluvili?

Miloslav VLČEK, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky /ČSSD/:
Tak my jsme hovořili samozřejmě o volbě prezidenta, to znamená, o technické stránce volby prezidenta, protože přeci jen dvě stě poslanců a osmdesát jedna senátorů, když přemístíme na Hrad, tak to s sebou nese spoustu technických úskalí a právě tyhle věci jsme probírali, aby bylo všechno v pořádku. Když vezmete jenom odstravovat dvě stě osmdesát jedna volitelů, kteří na té společné schůzi budou, bude velký problém.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Počkejte, ale to znamená, že vy, Přemysl Sobotka a Václav Klaus jste se bavili o tom, jak se bude stravovat dvě stě osmdesát jedna zákonodárců?

Miloslav VLČEK, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky /ČSSD/:
Samozřejmě i o tom jsme se zmínili, že je potřeba prostory pro to stravování, jinde se bude zasedat, jinde se bude podáván ten oběd a zázemí pro poslanecké kluby, pro vedení obou komor, zázemí pro personál, který bude z Poslanecké sněmovny, protože Poslanecká sněmovna bude zajišťovat tuhle volbu ve Španělském sále Pražského hradu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pánové, Přemysl Sobotka a Václav Klaus, členové ODS, jeden z nich čestný předseda ODS, nebyli vůči vám trochu v převaze?

Miloslav VLČEK, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky /ČSSD/:
Samozřejmě, že to bylo dva na jednoho, že já jsem byl v určité opozici, že tedy ti dva pánové ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Dokonce i v reálné opozici.

Miloslav VLČEK, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky /ČSSD/:
Měli tedy převahu nade mnou, ale já si myslím, že třeba na těch tématech, o kterých jsme se bavili, ať už jsme se také bavili o těch reformních krocích, tam jsem prostě, bylo to zvláštní, že jsme se na tom shodli, všichni tři jsme se shodli na tom, že je více s opozicí probírat tyhle reformy, protože pánům se nelíbí, nebo nelíbí to, že prochází ty reformní kroky sto jedna nebo sto dvěma hlasy. Byly by radši, kdyby to procházelo větším kvórem. Mělo by to větší váhu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A to říkali oba, jak Přemysl Sobotka tak Václav Klaus?

Miloslav VLČEK, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky /ČSSD/:
Ano, na tom jsme se shodli a já si myslím, že to je určitý posun v tom myšlení těchto politiků, protože třeba o reformním balíku se s námi nikdo nebavil. Prostě přišel reformní balík do sněmovny a bylo nám nabídnuto berte nebo neberte. A já si myslím, než se tyhle věci projednávají, tak je potřeba o nich diskutovat, než se vůbec předloží do Poslanecké sněmovny, protože pak už, když se předloží ten návrh toho zákona, už se těžko jakoby diskutuje o nějakých změnách.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já tomu rozumím. Pokud bych chtěl být šťouravý, tak bych se zeptal, jestli někdo ze sociální demokracie zasedá u kulatého stolu, který řeší české zdravotnictví nebo jestli někdo ze sociální demokracie zasedá v té komisi, která řeší český penzijní systém a jeho budoucnost?

Miloslav VLČEK, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky /ČSSD/:
Samozřejmě, že sociální demokracie byla oslovena, že se těchto jednání bude zúčastňovat a jelikož některé ty věci, které jsme chtěli prosadit, se nepodaří prosadit, tak podle mých informací ODS se rozhodla předložit svůj návrh a protlačit to zase tou stojedničkou nebo stodvojkou.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Počkejte, pane předsedo Vlčku, v těch dvou komisích, které jsem jmenoval nebo v těch pracovních týmech prostě lidé ze sociální demokracie nejsou, byť k tomu byli vyzváni. Tak se ptám, do jaké míry je vážně míněna vaše teď prezentovaná výzva z toho oběda s Václavem Klausem a Přemyslem Sobotkou, že by se mělo více pracovat s opozicí na tvorbě zákonů.

Miloslav VLČEK, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky /ČSSD/:
Ano, když ta komise bude zasedat a každý ten člen z té komise přijde s nějakými návrhy a jestliže tyto návrhy nejsou akceptovány, tak ti účastníci přeci se nemají již o čem bavit. To znamená, že je potřeba také jaksi v těch komisích, o kterých tady hovoříte, aby byla vůle vůbec naslouchat nějakému jinému názoru a podle mého názoru v těchto dvou komisích ta vůle není, aby se naslouchalo i názoru opozice. To znamená, že ta výzva jde i do této oblasti, že pokud chceme diskutovat s opozicí o těch věcech, tak musíme připustit možnost, aby se ta opozice k tomu mohla vyjádřit a mohla mít i svůj názor. Pokud tento názor nepustím, tak v podstatě ta diskuse nebo to sezení je zbytečné. Pak jenom si udělám čárku, ano, byla tam opozice, ale já jsem ji nepustil jakoby ke slovu tím, že jim umožním některé ty věci prosadit?

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tomu rozumím. Z druhé strany se zeptám na to stejné téma. Na tom obědě s vámi byl čestný předseda ODS, byl tam s vámi předseda horní komory parlamentu Přemysl Sobotka. Nebyl tam nikdo z ODS z dolní komory parlamentu, která je tou klíčovou při tvorbě zákonů na tom prvním prosazování. Tak není to vyřčeno jen tak do větru anebo tam prezentovali oba pánové z ODS něco, co by se dalo nazvat nějakým závazkem do budoucna, že se opravdu bude více spolupracovat s opozicí.

Miloslav VLČEK, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky /ČSSD/:
To je otázkou skutečně, jak to bylo míněno, ale já jsem z toho jednání a z toho rozhovoru vyrozuměl, že skutečně pan prezident požádal pana předsedu Sobotku o to, aby toto přednesl na grémiích nebo na jednáních Výkonné rady ODS. Takže z tohoto titulu já to považuji jakoby jakýsi závazný neboli posun, závazný posun, který byl učiněn.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Můžete být, pane předsedo Vlčku, o něco konkrétnější? Jak byste si například na modelovém příkladu toho reformního balíku představoval spolupráci vládních stran s opozičními stranami?

Miloslav VLČEK, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky /ČSSD/:
Takže každá strana ve svém volebním programu má nějaké představy, jak by svůj volební program naplňovala. Pokud je to v koalici, takže samozřejmě ty koaliční strany se musí dohodnout. Ale složitější už ty dohody jsou, protože koalice s opozicí, protože většinou ty opoziční návrhy nebo opoziční představy.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já vás, pane předsedo, přeruším, protože o rozdílnostech názoru koalice a opozice není potřeba posluchače Radiožurnálu přesvědčovat. Zkuste mi říct něco o tom principu, jak byste si to představoval?

Miloslav VLČEK, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky /ČSSD/:
No, já bych si to představoval jednoduše. Pokud tedy zasedneme za jednací stůl tak, aby i ta opozice prosadila do toho návrhu některé své představy, aby to nebylo jenom jednobarevné, to znamená, aby to nebylo složeno podle jednoho volebního programu, ale aby tam byl ten průnik, pak tedy se ta i opozice může přidat k tomu schválení nějaké té reformy. Nehovořím teď o důchodové nebo penzijní reformě, ale pokud tam prosadí ta opozice své názory, tak není problém, nebo zase je na posouzení, jak se jí to podaří přidat se i k tomu návrhu jako opoziční strana.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Říká zatím v těchto Dvaceti minutách Radiožurnálu předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a člen České sociální demokracie Miloslav Vlček. U Mikrofonu je také Martin Veselovský. Posloucháte Český rozhlas l Radiožurnál. Pojďme zpátky k volbě prezidenta. Je stále platný onen termín osmého února?

Miloslav VLČEK, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky /ČSSD/:
Ano, je stále platný, dokonce už jsem podepsal pozvánku na společnou schůzi obou komor, takže se sejdeme osmého února.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jaká je šance, že celá volba, ať už kolika kolová bude, proběhne v jeden den?

Miloslav VLČEK, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky /ČSSD/:
To šance je. Protože a teď to říkám jako Vlček, neříkám žádný názor sociální demokracie. Protože při poslední volbě byly tady uskutečněny tři kola první volby v jednom dni. A já bych se přikláněl k tomu, aby to bylo i při této volbě, protože jednak se ušetří spousta finančních prostředků, protože jsme se scházeli a každé to kolo první volby zvlášť, každý den jiný. Bylo by to daleko finančně náročnější a táhlo by se to neúměrně dlouho. Já bych se přikláněl k tomu, aby první volba v ten jeden den proběhly tři kola první volby a sešli se zase jak umožňuje jednací řád do čtrnácti dnů u druhé volby a zase mohou proběhnout tři kola.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jak se vaši spolustolovníci Václav Klaus a Přemysl Sobotka tvářili na tento váš návrh?

Miloslav VLČEK, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky /ČSSD/:
Já si myslím, že tady v tom případě panovala jakási shoda na tom, aby se zbytečně neprodlužovala volba prezidenta České republiky.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak a pro posluchače Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu, kteří třeba v minulých týdnech nebyli úplně pozorní, ještě jednou jak a kdy proběhne volba prezidenta České republiky pro další období?

Miloslav VLČEK, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky /ČSSD/:
Pro další období proběhne, první společná schůze bude osmého druhý, je to pátek. Kdy tedy bude první volba, první volba tříkolová. Já bych se přikláněl k tomu, aby všechny tři kola proběhly v jeden den.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Říká zatím předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Miloslav Vlček ve Dvaceti minutách Radiožurnálu. Já se vrátím o nějaký kousek zpátky, konkrétně do včerejška, kdy váš stranický předseda Jiří Paroubek, pane předsedo, ohodnotil Václava Klause po jeho projevu včera pro Radiožurnál takto:

Jiří PAROUBEK, předseda ČSSD:
Pan prezident není zřejmě schopen vést dialog se společností, jako kdyby se před prezidentskou volbou bál otevřeně říci své názory, o kterých ví, že jsou ve společnosti vnímány jako kontroverzní. Zdá se mi, že Václav Klaus a Občanská demokratická strana, jejímž je čestným předsedou, jsou dnes jasnou překážkou dalšího rozvoje země.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tolik Jiří Paroubek pro Radiožurnál ze včerejšího dne. Jak se vám po takových slovech mluvilo s Václavem Klausem? Vy jste přeci věděl, že takto otaxoval váš předseda projev Václava Klause?

Miloslav VLČEK, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky /ČSSD/:
Já, jak říkám, já jsem nejel na Hrad se bavit o tom, jaká bude strategie ve volbě, ale jaká bude strategie volby prezidenta po té technické stránce.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To znamená, toto jste nezmiňovali?

Miloslav VLČEK, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky /ČSSD/:
Toto jsme vůbec nezmiňovali. Samozřejmě, že sociální demokracie nominovala na tenhle post nebo do této volby pana Švejnara, takže já jsem tam nebyl řešit tyhle věci. Já jsem byl řešit čistě technické záležitosti.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jak velký strach panuje v sociální demokracii z toho, že by se mohlo přihodit to, co před pěti lety? To znamená, že by část sociálních demokratů zvolila protikandidáta, tehdy Václava Klause, dnes možná také?

Miloslav VLČEK, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky /ČSSD/:
Já si myslím, že tenhle problém nehrozí, protože sociální demokracie přijala na svém sjezdu usnesení, kdy tedy je zakázáno poslancům a senátorům volit Václava Klause.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
My dobře víme, že ta volba je tajná. Do teďka se úplně přesně neví, kdo tehdy Václava Klause ze sociálních demokratů zvolil?

Miloslav VLČEK, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky /ČSSD/:
Samozřejmě, ale já si myslím, že každý člen, ať už je to jakékoliv strany, tak pokud chce v této straně být nebo vstoupit do této strany, tak by měl ctít jednak jakési stanovy této strany a usnesení vyšších jaksi stranických grémií, usnesení a usnesení sjezdu je to nejvyšší usnesení, které může být přijato. Musí se řídit určitými pravidly.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tomu rozumím. Všichni sociálnědemokratičtí zákonodárci jásají nadšením z toho, že sociální demokracie bude volit Jana Švejnara.

Miloslav VLČEK, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky /ČSSD/:
No, samozřejmě, že to nemusí takhle být, že by všichni jásali, ale jelikož jsme demokratická strana a většina rozhodla o tom, že budeme podporovat pana Švejnara, tak prostě se demokraticky tomu podřídí.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A to, že by někdo dodržel to, co při zisku svého zákonodárného mandátu je pravidlem, to znamená, že on sám si zodpovídá na to, jak ten mandát bude naplňován?

Miloslav VLČEK, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky /ČSSD/:
Dobře, ale musíme se podívat na druhou stranu, že on nebyl zvolen za svou osobu. On byl zvolen nebo do té Poslanecké sněmovny, hovoříme o Poslanecké sněmovně, byl zvolen za nějakou stranu a tam by měl ctít podmínky a stanovy a usnesení této strany. Takže já si myslím, to samozřejmě máte pravdu v tom, že poslanec skládá slib, ale také je na druhé straně pravda, že ten poslanec tam nešel jakoby svým jménem, ale šel přes nějakou politickou stranu a za tu kandidoval, takže by měl dodržovat usnesení té dané politické strany.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Říká v těchto Dvaceti minutách Radiožurnálu Miloslav Vlček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Hovoříme zejména o volbě prezidenta, která nastane již v pátek osmého února tohoto roku. Dali jste Janu Švejnarovi, kandidátovi na prezidenta České republiky České sociální demokracie nějaké podmínky, které by měl splnit pro to, aby byl vaším kandidátem?

Miloslav VLČEK, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky /ČSSD/:
Já si nevzpomínám a určitě žádné podmínky na našem zasedání ústředního výkonného výboru nebyly vysloveny. Bylo jenom usnesení o tom, že sociální demokracie podporuje Jana Švejnara jako kandidáta prezidentského kandidáta.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak si nevzpomínáte nebo to tak není?

Miloslav VLČEK, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky /ČSSD/:
Není to tak.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Není to tak?

Miloslav VLČEK, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky /ČSSD/:
Neříkám, že si nevzpomínám, a není to tak, že by pan Švejnar sliboval, nebo že by byla podmínka jeho nominace nějaké ústupky nebo nějaké podmínky, které ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Není třeba podmínkou to, že by se měl, řekněme, v případě jeho zvolení vzdát amerického občanství?

Miloslav VLČEK, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky /ČSSD/:
Ani to není podmínkou. Žádné podmínky.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Nevadí vám to.

Miloslav VLČEK, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky /ČSSD/:
Já si myslím, že pan Švejnar je i občanem České republiky. Já si myslím, že to není až tak na škodu, že by tedy měl dvě občanství. I když já bych se klonil k tomu, aby se toho amerického občanství po zvolení vzdal.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Neobáváte se toho, že by ho právě fakt, že je občanem Spojených států amerických zavazoval k tomu hájit zájmy i jiného státu, v tomto případě USA?

Miloslav VLČEK, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky /ČSSD/:
Proto já říkám, že pokud by byl zvolen prezidentem České republiky, že by bylo dobré, aby se vzdal amerického občanství.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To je hlas Miloslava Vlčka nabo hlas české sociální demokracie?

Miloslav VLČEK, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky /ČSSD/:
To je hlas Miloslava Vlčka.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Česká sociální demokracie to takto nevidí?

Miloslav VLČEK, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky /ČSSD/:
Zatím žádné usnesení k tomuto nebylo přijato.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Kdo je sociálnědemokratickým vyjednavačem? ODS má přímo Mirka Topolánka, který se bude snažit a myslím, že už na tom pracuje, vyjednat podporu Václavu Klausovi?

Miloslav VLČEK, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky /ČSSD/:
Já si myslím, že vyjednavačem České strany sociálně demokratické je Jiří Paroubek, který se všech těch jednání zúčastňoval, ať už to byla jednání se Stranou zelených nebo s KDUČSL, takže je to Jiří Paroubek.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Když se podívám na vyjádření Lubomíra Zaorálka, místopředsedy Poslanecké sněmovny z patnáctého prosince minulého roku pro Český rozhlas 1 Radiožurnál, tak říkal, tehdy to bylo ještě předtím, než se váš výkonný výbor rozhodl pro Jana Švejnara, říkal: "Pokud se rozhodneme pro Jana Švejnara, tak máme za úkol jednat se všemi partnery nebo možnými i nemožnými a hledat cestu k jeho zvolení a tomu podřídit všechno. Jak si to máme představit, co všechno tomu podřizujete, s kým vším jednáte o podpoře Jana Švejnara?

Miloslav VLČEK, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky /ČSSD/:
Takže já si myslím, že Jiří Paroubek jednal se Stranou zelených tak jak jsem již hovořil s KDUČSL. Jednal s nezávislými senátory v Senátu a samozřejmě, že jednal i s těmi nezařazenými senátory, to znamená s tím klubem Nezávislých senátorů.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jednal i s těmi, když použijeme to slovo, nezařazenými poslanci?

Miloslav VLČEK, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky /ČSSD/:
S těmi asi nejednal, protože, pokud se dobře pamatuji, tak poslanci ti dva nezařazení poslanci podle toho, co si vzpomínám, podpoří Václava Klause.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Je možno v tuto chvíli říct, kolik hlasů ze zákonodárného sboru České republiky má Jan Švejnar jistých?

Miloslav VLČEK, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky /ČSSD/:
Já si myslím, že v současné době se nedá hovořit o tom počtu, to znamená z celého zákonodárného sboru. Já si myslím, že Jan Švejnar má jistých sedmdesát dva hlasů poslanců sociální demokracie a třináct hlasů senátorů sociální demokracie, protože já za ostatní hovořit nemohu, protože jsem u těch jednání nebyl a nevím, jak byla vedena.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To znamená, že není žádné, řekněme, dobrovzdání nebo další podpisy ve prospěch Jana Švejnara po jednáních Jiřího Paroubka?

Miloslav VLČEK, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky /ČSSD/:
Nejsou žádné podpisy. Já jsem aspoň žádné podpisy neviděl. Já jsem viděl jenom nominaci, která přišla ze Senátu na kandidáta Jana Švejnara.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A téměř poslední otázka, co by dělala sociální demokracie, pokud by se Komunistická strana Čech a Moravy rozhodla, tak jakože se ještě nerozhodla, koho z kandidátů podpoří, kdyby se rozhodla podpořit Václava Klause?

Miloslav VLČEK, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky /ČSSD/:
Já myslím, že by to nebylo nic nového, protože při poslední volbě prezidenta republiky se také tak stalo. Jenom můžeme spekulovat o počtu těch hlasů. A ono ta spolupráce mezi KSČM a ODS pořád jaksi stále existuje. Protože, vždyť nemusíme chodit daleko, třeba schvalování státního rozpočtu na rok 2008, také podpořili komunističtí poslanci, aby tedy byl tenhle rozpočet schválen. Takže já si myslím, že tahle možnost je reálná. Proto jsem ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pardon, pane předsedo, to odhadujete nebo víte, řekl bych, exaktně?

Miloslav VLČEK, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky /ČSSD/:
No, já to odhaduji, protože ty zkušenosti, jak již jsem uvedl z té poslední volby a některé zkušenosti při jednání v Poslanecké sněmovně, při schvalování některých zákonů a tak jak jsem uvedl, zákon o státním rozpočtu na rok 2008 jsou transparentní. Tam je to jasné.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Musím jenom znovu připomenout, že někteří zákonodárci sociální demokracie zvolili Václava Klause.

Miloslav VLČEK, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky /ČSSD/:
To se můžeme domnívat, ale já chci na tom zákonu o státním rozpočtu na rok 2008 jasně deklarovat, že na to existuje sjetina hlasování, kde ty hlasy komunistických poslanců jasně byly dány pro podporu toho rozpočtu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak jinak. Jedná česká sociální demokracie v rámci přípravy na volbu prezidenta České republiky s Komunistickou stranou Čech a Moravy?

Miloslav VLČEK, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky /ČSSD/:
Samozřejmě, že jedná, protože je to levicová strana. Ale já mám skutečně obavy, že KSČM se ještě nerozhodla nebo uvnitř už je rozhodnutá a nechce to transparentně sdělit.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Proč máte pocit, že už je uvnitř rozhodnuto?

Miloslav VLČEK, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky /ČSSD/:
No, to jsou takové ty indicie tak jak jsem zase uvedl s tím státním rozpočtem to jaksi už nasvědčuje, že tam k nějaké té spolupráci dochází, a jestli to bylo před pěti lety, tak proč by se to nemohlo opakovat i při této volbě v roce 2008?

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Dobře, kdybych vzal tuto vaši premisu, že budou komunisté s velkou pravděpodobností volit Václava Klause, tak jen prostým výpočtem se dostáváme k tomu, že je vůbec pokus zvolit Jana Švejnara marný, proč tedy do něho jít?

Miloslav VLČEK, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky /ČSSD/:
Já bych neřekl, že je pokus marný. Tam je otázka skutečně, záleží na rozhodnutí, jak se rozhodnou poslanci a senátoři KSČM a já říkám za sebe, že mám takovou obavu, že se rozhodnou spíše pro Václava Klause než pro Jana Švejnara.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Říká v těchto Dvaceti minutách Radiožurnálu Miloslav Vlček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a člen České sociální demokracie. Děkuji za váš čas a na shledanou.

Miloslav VLČEK, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky /ČSSD/:
Děkuji a na shledanou.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.

autor: mav
Spustit audio