Rozhovor s Marianem Hoškem

Dobrý podvečer. V programu Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu začíná Dvacet minut, tedy rozhovor o tom, co hýbe a zajímá českou společnost. Od jejich mikrofonu vás zdraví Martin Veselovský. Už dva měsíce platíme u lékařů regulační poplatky. Po těchto dvou měsících včera zasedalo předsednictvo KDUČSL a prohlásilo, že lidovci budou požadovat zrušení těchto poplatků u lidí nad sedmdesát let, u předškolních dětí a u lidí v domovech důchodců a také možná u zdravotně postižených. ODS to považuje za ránu pod pás, ministr zdravotnictví je překvapen a s lidoveckým plánem nesouhlasí. Připomeňme, že hovoříme o reformě českého zdravotnictví, tedy o zákonech, na kterých se dohodla celá vládní trojkoalice a se kterou do značné míry stojí a padá do značné míry celá budoucnost vlády. Aby toho nebylo pro soudržnost vládních politických stran málo, lidovci také odmítají Julínkův plán na přeměnu zdravotních pojišťoven na akciovky. Chtějí jim zachovat neziskový charakter. Pojďme si dnes celou situaci lépe popsat s místopředsedou Křesťanské a demokratické unie Československé strany lidové Marianem Hoškem, dobrý večer, vítejte v rozhlase.

Marian HOŠEK, místopředseda strany /KDUČSL/:
Přeji dobrý podvečer.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Proč jste došli ke svému názoru na poplatky u zmíněných skupin lidí nyní po dvou měsících, co jsou v praxi zavedeny?

Marian HOŠEK, místopředseda strany /KDUČSL/:
Tak my jsme o těchto věcech nediskutovali. V posledním týdnu diskutujeme od listopadu a protože ta reforma zdravotní, ta byla přičleněna k rozpočtové reformě a sociální reformě na poslední chvíli, tak nebyl čas vést důkladnou diskusi a po skutečné realizaci této reformy vidíme určité problémy, které vznikají, a protože se domníváme, že je potřeba od nich otevřeně mluvit, tak chceme dát na stůl naše jasná stanoviska, která už nějakou dobu kvasila a myslím, že teď byla vhodná chvíle po prezidentské volbě tuto věc otevřít tak, aby nebylo podezření, že jsme to vázali na nějaké jiné situace.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Vy říkáte, že nebylo příliš mnoho času vést regulérní pořádnou odbornou debatu, například o regulačních poplatcích u lékaře. Na druhou stranu druhé čtení a třetí čtení jaksi toho balíku zákonů, ve kterém se skrývaly právě i poplatky, probíhalo na konci léta. To znamená, možná by z pohledu laika to vypadalo, že toho času bylo dost.

Marian HOŠEK, místopředseda strany /KDUČSL/:
Ona probíhala debata o celé reformě. Já se domnívám, že právě oblast těch rozpočtových částí reformy a části sociální byly velmi dobře vydiskutované a tam se skutečně ta kritika neobrátila a určité problémové oblasti byly právě v oblasti zdravotní reformy. V této části se teď objevily našich nových sedm zákonů a myslím si, že to bylo vlastně ten poslední moment, proč jsme se začali vážněji zabývat v oblasti zdravotnictví a těch sedm zákonů vlastně už je dnes v Legislativní radě vlády nebo včera proběhlo Legislativní radou vlády a otevřeli tu diskusi nanovo a otevřeli ji myslím, že v celé šíři, takže mluvilo se i, mluví se i o poplatcích, tak abychom se bavili o celém balíku zdravotních reforem.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já tomu rozumím. Ptám se jen na to, jestliže někdy od jara minulého roku běží debata například o zdravotnických změnách, o poplatcích a tak dále, váš stranický kolega, poslanec Ludvík Hovorka způsobil myslím, skrze celé léto docela zajímavou situaci vládní koalici tím, že řekl, že pokud budou poplatky takto koncipovány, tak rozhodně vládní reformu nepodpoří, což nakonec i splnil. Tak se ptám, jestli náhodou lidovci tak trochu nezaspali, když se poplatkům najednou pořádně začínají věnovat teď dva měsíce po začátku jejich účinnosti?

Marian HOŠEK, místopředseda strany /KDUČSL/:
Ne, oblast poplatků není, nemůžeme paušalizovat poplatky jako takové, protože my nejsme proti poplatkům jako takovým, jako regulačním mechanismům ve zdravotnictví. Poplatky mají plnit regulační způsob řešení některých problémů ve zdravotnictví tak, aby péče nebyla nadužívána a právě oblast těch dětí do šesti let a seniorů nad sedmdesát let je ta oblast, u kterých cítíme, že to má i sociální a společenský dopad a jsme přesvědčeni, že právě těmi dvěma kategoriemi lidí se musíme zabývat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jenom pardon, že vám skočím do řeči, pane místopředsedo. To je skoro, by se dalo říct, z laického hlediska až lidového za použití selského rozumu, to by snad trklo i více lidí, to lidovce netrklo už předtím, že tyto dvě skupiny možná na ně ten regulační doplatek bude dopadat více než na ty ostatní?

Marian HOŠEK, místopředseda strany /KDUČSL/:
Věřte, že tyto diskuse probíhaly a že vlastně jsme byli postaveni před schválením reformy jako takové ve všech sférách. To znamená, že jsme vlastně museli brát buď celou reformu jako takovou anebo nebrat a myslím si, že tam převládl a myslím si, že správně převládl názor posunout reformou oblast financí této země, protože cítíme zodpovědnost za budoucí finance, abychom skutečně tady ty prostředky nějakým způsobem udržely tak, aby dalším generacím jsme dali rozpočty, které budou, rozpočty, které můžou být hodnoceny jako pozitivně, ale ta zdravotní reforma byla k tomu přičleněná a nakonec jsme to akceptovali jako takové s tím, že my jsme byli ti, kteří otevřeli diskusi o možné revizi a vzhledem k tomu, že toto jsme otevřeli ještě koncem roku, ale ukázalo se, že inflace nakonec je vyšší než jsme předpokládali, než celé ty dopady jsou citlivější, tak se domnívám, že je na místě položit férově na stůl partnerům tyto otázky a říct, pojďme jako koalice se tímto zabývat do hloubky tak, abychom jako koalice mohli dát odpověď na tyto otázky a také tyto otázky řešit.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Když se ještě na malý moment vrátím do minulosti, tak myslím, že i posluchači Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu si vzpomenout na tu vzrušenou dobu, která provázela schvalování celého toho reformního balíku, kdy byl vyvíjen tlak i ze strany lidovců na Ludvíka Hovorku, aby to nebral tak striktně, že pokud budou poplatky takto koncipovány, tak prostě reformu nepodpoří, tak mě tak napadá, jestli teď poté, co jste prezentovali svůj názor, zejména na poplatky, jestli nemáte potřebu se Ludvíku Hovorkovi omluvit?

Marian HOŠEK, místopředseda strany /KDUČSL/:
Já se domnívám, že nikdo za ten jeho postoj Ludvíka Hovorku neodsuzoval v tom smyslu, že bychom ho nějakým způsobem vylučovali z klubu nebo podobně. To se nestalo. A myslím si, že on jenom prezentoval možná většinový názor v některých oblastí a nakonec jsme mohli vidět včera na tiskové konferenci, že se vlastně na ní objevili hlavně regionální politici, kteří se setkávají s těmi lidmi, na který ten dopad této reformy je jednoznačný a oni cítí tu potřebu otevřít tento problém. Jiří Čunek teď také má mnohem větší prostor chodit mezi jednotlivé skupiny našich voličů, našich příznivců a setkává se s těmi dotazy a na některé otázky umíme odpovědět jenom stěží a proto se domnívám, že je dobré tyto věci řešit a opakuji, my to nechceme řešit jako sólo, ale chceme to položit na stůl, abychom si uvědomili, abychom si udělali určitou reflexi a tak, aby sociálně citlivé věci jsme řešili tak, jak je potřeba.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Co to znamená, že nechcete regulační poplatky řešit sólo, když si člověk a myslím, že to umí každý si přečíst na webových stránkách KDUČSL tu tiskovou zprávu, která vzešla z toho včerejšího jednání předsednictva, tak tam najde zcela jasné prohlášení prvního místopředsedy Romana Línka, které mluví o tom, že chcete prostě zrušit ty poplatky u těch tří sociálních skupin, které jsme tady už několikrát jmenovali. Takže chcete je zrušit nebo ne?

Marian HOŠEK, místopředseda strany /KDUČSL/:
My to navrhujeme zrušit, chceme jednat koaličně, nechceme to dávat jako sólo návrhy, to jsem řekl, že to nebude jednotlivý návrh, ale že to chceme řešit a chceme to argumentačně posílit, ale myslím si, že ty argumenty jsou jednoznačné, že to jsou skupiny, které, musíme se vrátit ke smyslu té zdravotní reformy, a těch regulačních poplatků, se kterými v obecné míře souhlasíme, ale musíme se vrátit k tomu, že to se týká skupin, u kterých nadužívání té zdravotní péče téměř nepřichází v úvahu. Jsou to děti, které obvykle běžně chodí k lékaři, a jsou to senioři, kteří opět obvykle chodí běžně k lékaři. Tyto skupiny, tam se nedá předpokládat, že bychom regulačními poplatky, čili mechanismem regulačním dosáhli toho, že by méně navštěvovali tyto ordinace, a to si myslím, že je velice důležité vnímat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Říká zatím v těchto Dvaceti minutách Radiožurnálu místopředseda KDUČSL Marian Hošek. Na základě jakých tvrdých faktů jste došli k tomu,že u těchto sociálních skupin ty regulační poplatky by nefungovaly anebo že by těmto dvěma skupinám udělali finanční problém?

Marian HOŠEK, místopředseda strany /KDUČSL/:
Možná, že v tom vidíme jenom finanční problém a není to tak úplně, já tam vidím určitý společenský konsensus, který vnímáme jako velice silně, že tyto skupiny jsou ty, na které by ty dopadky neměly dopadat právě v nějakém ekonomickém smyslu. Když si vezmeme tu kategorii nad sedmdesát let, to jsou vlastně lidi, kteří už jsou takzvaně starodůchodci. V rámci reformy se řešil problém důchodců ten, že kompenzace je u těch, kteří pracují při důchodech a mohou být vyšší odpočty, to znamená, že budou zvýhodněny v daňovém systému. Ovšem důchodci nad sedmdesát let většinou už nemůžou pracovat, čili budou v té rámci té reformy do určité míry dost znevýhodněni. Samotná valorizace důchodů nebyla tak významná, aby kompenzovala třeba ten nárůst inflační, který známe až od ledna a domnívám se, že tady je potřeba se zastavit a říci, proč nekorigovat zcela jednoduchým způsobem právě tuto oblast. Ještě zmíním jednu oblasti.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Než ji zmíníte, pamatujte si, kde jste zůstal, pane místopředsedo Hošku. Zeptám se, ve chvíli, kdy říkáte všechno o těch dopadech na starodůchodce a o dopadech pravděpodobně i na rodiny s malými dětmi do šesti let, to přece všechno bylo součástí slibů vládní koalice, když se zaváděly poplatky, tak se ze všech stran říkalo, toto se dít nebude. Bude to kompenzováno ať už valorizací důchodů, inflace nebude tak veliká, a tak dále a tak dále, nedopadne to hůře než je současný stávající stav. Vy říkáte něco úplně jiného?

Marian HOŠEK, místopředseda strany /KDUČSL/:
U těch dětí to tak je, že tam se ta kompenzace nastala podstatně vyšší a opakuji to, není tak silně ekonomické hledisko, jako je to spíš ten společenský konsensus, který vnímáme, že u dětí, u rodin s dětmi je to také vnímání potřeby těch rodin neklást na ně vyšší nároky a vyšší dopady. Že v tomto smyslu to není jenom ten ekonomický dopad. U těch starších seniorů, tam to vidíme i v tomto smyslu, protože valorizace důchodů podle zákona nebyla tak vysoká, abychom mohli vnímat tuto valorizaci jako dostačující. Zatím se musíme zabývat i z hlediska samotné valorizace důchodů, ale také z hlediska dopadu kupříkladu zdravotní reformy.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Rozumímli tomu dobře, tak se dá říct, že ta první etapa reformy českého zdravotnictví dopadla nejvýrazněji na ty nejstarší občany České republiky?

Marian HOŠEK, místopředseda strany /KDUČSL/:
Dá se to asi takhle říct a říkám asi, protože ještě nemáme tvrdá data, ale podle vývoje ekonomiky si myslím, že to budou ty skupiny jednoznačně, u kterých ty dopady budou nejvyšší a teď ještě zmíním tu jednu skupinu, kterou jsem chtěl zmínit, a to jsou senioři, kteří jsou v domovech důchodců. Tak skupina, která vlastně má ke svému živobytí vlastně jenom patnáct procent ze svého důchodu, což je přiměřené, protože oni mají celé zaopatření v domovech důchodců a mají tam i péči, ale právě v rámci zdravotní péče mají zvýšené náklady na doplatky a vzhledem k těmto zvýšeným nákladům se ocitají v určité nouzi, kterou nemůžeme nazvat hmotnou nouzí z hlediska sociálního, ale aktuální nouze to je v tom smyslu, že ty doplatky je dostávají do velice svízelných situací a myslím, že tam by se to mělo jednoznačně urychleně řešit.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já jen připomínám pro posluchače Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu, že zatím zejména o regulačních poplatcích ve zdravotnictví hovořím s místopředsedou KDUČSL Marianem Hoškem. Až předložíte tak jak jste říkal, na stůl před vaše koaliční kolegy tyto návrhy, které jsou spojené samozřejmě i s těmi ostatními zákony, které budou provázet druhou etapu reformy českého zdravotnictví, tak jak silným hlasem budete mluvit? Bude to jaksi nepřekročitelné minimum, že pro tyto sociální skupiny chcete zrušit regulační poplatky, anebo jste ochotni za určitých okolností z tohoto názoru ustoupit?

Marian HOŠEK, místopředseda strany /KDUČSL/:
Tak jestli jsme to dali na stůl, tak to myslíme zcela vážně. Ta diskuse by měla proběhnout důkladně a měla by se zabývat do hloubky tímto probléme. A opakuji, to není problém jenom ekonomický nebo sociální nebo primárně nějaké hmotné nouze, ale také společenský, jakým způsobem se díváme na oblast malých dětí a oblast seniorů.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To už jste říkal, pane místopředsedo.

Marian HOŠEK, místopředseda strany /KDUČSL/:
Ano a já to zopakuji, protože to pokládáme za důležité a v tomto smyslu jsme stranou, která skutečně naši příznivci, voliči, ale i naši členové se vyskytují právě v těchto skupinách obyvatel, kteří nemají nadprůměrné výdělky, a proto možná více slyšíme jejich hlasy.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já tomu rozumím, ale tak znovu mě to tedy vrací k té otázce, jestli jste tento krok, toto řekněme, prohlášení, ten názor k tomu, jak se vyvíjí dopad zdravotnické reformy, plánovali už déle, jestli jste tak, jak jste říkal pod dojmem toho, že je potřeba celý ten reformní balík schválit, tak jste ho opravdu schválil, vyjma Ludvíka Hovorky a řekli jste si: V nějakém rozumném čase například po prezidentské volbě to vytáhneme ještě jednou a budeme o tom jednat. Tak to bylo?

Marian HOŠEK, místopředseda strany /KDUČSL/:
Ale ono to není tak jednoduché. Já jsem přesvědčen, že v různých skupinách i naší strany různě ten názor postupně se vyvíjel a také tím, že opakuji, chodí ty lidi do regionů, jsou někým voleni a mají odpovědnost vůči nim, takže reflektují a cítí vnímání těchto lidí a v tomto smyslu si myslím, že ten názor postupně se dostal až do té fáze, že jsme to formulovali jako předsednictvo a přišli s tím regionální politici, kteří skutečně cítí tento silný postoj a v tomto duchu to otvíráme, protože jsme stranou, která je na jednu stranu konzervativní stranou, ale také se řídíme určitým sociálním cítěním a myslím, že to je dost významné a toto musím akcentovat a musíme to akceptovat i v rámci koalice.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak tlak od straníků, takříkajíc zespoda, naprosto chápu. Ale mně na tom stále nesedí, pane místopředsedo, to, že naše politická reprezentace, mezi kterou budu s dovolením počítat i vás, tak schválí a nechá legislativním procesem proběhnout celý reformní balík, jehož součástí jsou i regulační poplatky u lékaře a pak dva měsíce po jejich fungování vy tady přednášíte velice legitimní argumenty proti těmto regulačním poplatkům u některých sociálních skupin, není to trochu opačný gard jednání?

Marian HOŠEK, místopředseda strany /KDUČSL/:
Ano, já jsem to vysvětlil jednoznačně tím urychleným jednáním právě té oblasti zdravotní reformy, které bylo skutečně na poslední chvíli, skutečně hodně na stůl a tato diskuse bohužel neproběhla tak důkladně, abychom mohli tyto věci prodiskutovat věcně a bez nějakých emocí a já doufám, že to i věcně a bez emocí bude vnímáno, my nechceme naše partnery ultimativně postavit před hotovou věc, proto chceme diskutovat. Ale tak jak já konzultuji tyto věci, a to není otázka jenom poplatků, protože si myslím, že by to bylo ještě mnohem širším měřítku sděleno také v oblasti univerzitních nemocnic a jejich transformace a dalších transformací v oblasti zdravotních pojišťoven. A myslím si, že to je také velice významné, protože tam určujeme směr zdravotnictví, jako takové a myslím si, že to je dost podstatná diskuse, která musí proběhnout, než ty zákony budou schváleny.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pojďme se věnovat i tomuto tématu hostem těchto Dvaceti minut Radiožurnálu je místopředseda KDUČSL Marian Hošek. Tedy, jak jste sám řekl, transformace zdravotních pojišťoven na akciové společnosti, to je jedna oblast takzvané druhé etapy reformy českého zdravotnictví a poté to, co se bude dít s fakultními univerzitními nemocnicemi. Proč se KDUČSL nelíbí, že by se zdravotní pojišťovny měly přeměnit na akciové společnosti?

Marian HOŠEK, místopředseda strany /KDUČSL/:
To se nelíbí nejen KDUČSL. To má mnohé aspekty, které by v rámci zdravotní politiky obecně vytvořily úplně jiné, nebo směřování, možné jiné směřování a protože to tyto věcné záměry zákonů, které jsou předkládány, nejsou zatím tak jasné, tak je možné si i určité věci domýšlet z toho, kam by to mohlo směřovat, ale ne vždy by to bylo správným směrem podle našeho názoru, protože otázka veřejných prostředků a veřejného působení těchto institucí je pro nás velice důležitá.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Je důležitá nepřekročitelně? Je to naprosto zásadní pilíř toho, abyste se byli vůbec ochotni bavit ještě o dalších věcech, co se zdravotnictví týče?

Marian HOŠEK, místopředseda strany /KDUČSL/:
Obráceně. My si myslím, že těch zákonů bylo sedm. My o čtyřech zákonech mluvíme jako o průchodných zákonech, které by měly být. Jeden z těch zákonů je významný v rámci zdravotního pojištění. Je to ústřední dozorový orgán, který by měl vzniknout a měl by posílit funkci kontrolní a regulační funkci v oblasti veřejného zdravotního pojištění. To si myslím, že je velice důležité, čili z těch sedmi zákonů, ty čtyři jsou jednoznačně možné akceptovat po, dejme tomu, diskusi a drobných úpravách, ale jsou tam dva, o kterých mluvíme jako o významně nejasných zákonech, které můžou směřovat k tomu, že by z veřejného zdravotního pojištění mohl vzniknout částečně ziskový sektor a domníváme se, že to by v rámci veřejného zdravotního pojištění nemělo být primárním cílem.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak a já se ptám po tomto vašem výkladu, pane místopředsedo Hošku, jestli až budou probíhat ta jednání, dlužno podotknout, že celý ten balík zdravotnických zákonů prošel včera také Legislativní radou vlády, dneska dopoledne proběhla tisková konference Legislativní rady vlády a Cyril Svoboda, její předseda, říkal, že se bude jednat. Že celou Legislativní radu vlády čeká ještě dlouhá jednání o podobě jednotlivých zákonů, tak až tato jednání budou probíhat, tak budete jaksi neústupně stát na tom, že zdravotní pojišťovny nesmějí být akciovkami?

Marian HOŠEK, místopředseda strany /KDUČSL/:
To je možná špatně položená otázka.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
No, tak dobře.

Marian HOŠEK, místopředseda strany /KDUČSL/:
Tady otázkou je, jaký smysl má, jaký smysl má transformace zdravotních pojišťoven a transformace univerzitních nemocnic. Jestli to má smysl v tom vytvářet akciové společnosti, které budou naopak vytvářet zisk a z veřejného zdravotního pojištění by s tímto ziskem mohli nakládat, což by se nám zdálo jako nesprávná cesta, anebo vzniknou akciové společnosti, které budou ale mít všechny parametry neziskového sektoru, pak by vznikly nějaké neziskové akciové společnosti, a to je vlastně samozřejmě nesmysl. Buďto jsou akciové společnosti nebo je to neziskový sektor. Takže domníváme se, že tady je potřeba si ujasnit, s jakým cílem tato transformace má proběhnout. Jestli to má být upevnění toho, té pozice ve zdravotním pojištění tak, aby se správně a efektivně a dobře nakládalo s těmi veřejnými prostředky, účelně se vynakládala zdravotní péče, aby vznikaly regulační mechanismy a opakuji, jedním z regulačních mechanismů jsou i poplatky. My je nechceme vylučovat, ale chceme je zařazovat v rámci celého toho segmentu, a potom se můžeme bavit o tom, s jakými cíli je třeba vytvářet prostor pro připojištění nebo komerční pojištění. Čili vytvoření určitého standardu nadstandardních nebo kombinovaných plateb, ale to už je potom velice konkrétní debata a k této debatě jsme se zatím nedostali. Musím zmínit, že právě z ministerstva zdravotnictví jsme se snažili uspořádat několik seminářů, a zatím se nám nepodařilo v rámci KDUČSL vytvořit takovou komunikační schopnost z ministerstva zdravotnictví, abychom takovou debatu do hloubky vedli a ve chvíli, kdy se to objevilo v Legislativní radě vlády, už je nebezpečí, že to přijde do vlády a naši zástupci ve vládě vlastně nebudou mít tuto diskusi za sebou a nebudou vědět, jak se k tomu mají postavit, takže my chceme tu diskusi skutečně otevřít naplno. Říci, jaké má být zaměření těchto zákonů, jestli univerzitní nemocnice je oblast veřejného působení a z našeho pohledu jednoznačně je. Tam je výuka, tam je skutečně špičková vědecká činnost a tak dále, takže to chceme ponechat, tam skutečně se opíráme o názory vysokých odborníků, kteří ty názory dokážou velice dobře zargumentovat, není to laický názor některých našich poslanců a o ten se opíráme a tuto diskusi chceme otevřít.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A úplně poslední jedna krátká otázka, prosím i krátkou odpověď. To, že jste nedokázali navázat komunikaci s ministerstvem zdravotnictví je záležitostí koho? Nešikovností na straně KDUČSL nebo na straně ministra Julínka?

Marian HOŠEK, místopředseda strany /KDUČSL/:
Byl už termín semináře koncem ledna, ten se neuskutečnil zřejmě kvůli nemoci a zatím se taková akce neuskutečnila, přestože usilují naši poslanci o velice hlubokou diskusi a ve chvíli, kdy se to objevilo už v Legislativní radě vlády, tak už vlastně je trošku pozdě na základní diskusi, a proto chceme říci: Pojďme pozastavit tyto zákony a pojďme o nich diskutovat ale věcně, otevřeně, s jakým cílem a jaké máme zaměření nebo záměry v oblasti těchto zásadních zákonů.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak takových bylo dnešních Dvacet minut Radiožurnálu. Marian Hošek, místopředseda KDUČSL byl mým hostem. Hovořili jsme zejména o počínající druhé etapě reformy českého zdravotnictví, o zdravotnických regulačních poplatcích a zdravotních pojišťovnách.děkuji za váš čas a na shledanou.

Marian HOŠEK, místopředseda strany /KDUČSL/:
Na shledanou, přeji hezký večer.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
U druhého mikrofonu byl Martin Veselovský. I já vám přeji příjemný večer.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.

autor: mav
Spustit audio