Rozhovor s Kateřinou Jacques

Dobrý podvečer. I v pondělí je pro vás připraveno Dvacet minut Radiožurnálu, od jejich mikrofonu vás zdraví Martin Veselovský. Blížící se vyvrcholení kauzy bývalého a možná i budoucího místopředsedy vlády a ministra Jiřího Čunka, avizované dotažení jednání o americké radarové základně u nás a konečně klíčová otázka, jak by měla vypadat další etapa reformy českého zdravotnictví, to jsou všechno témata, která mají potenciál stát se problémem české koaliční vlády občanských demokratů, lidovců a zelených. Jak velký ten problém může být, co by znamenal pro stabilitu naší vlády a zda může přerůst v regulérní krizi, o tom budu v dalších dvaceti minutách mluvit s předsedkyní poslaneckého klubu Strany zelených Kateřinou Jacques. Dobrý večer, paní poslankyně, vítejte v rozhlase.

Kateřina JACQUES, předsedkyně poslaneckého klubu Strany zelených:
Dobrý večer, děkuji za pozvání.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tušíte, kdy se Jiří Čunek chystá do vlády?

Kateřina JACQUES, předsedkyně poslaneckého klubu Strany zelených:
O tom, zda se chystá, nebo nechystá, to musíte hovořit s ním. Já věřím tomu, že nedojde k žádnému jednostrannému rozhodnutí ze strany premiéra a že především příchod Jiřího Čunka do vlády nebude znamenat odchod Karla Schwarzenberga z vlády, to je, myslím si, základní rovnice, kterou je třeba dodržet. Karel Schwarzenberg je v tuto chvíli v lékařském ošetření, takže nemůžeme předjímat závěry jednání mezi Karlem Schwarzenbergem a Jiřím Čunkem, ale myslím si, že je dobré pro důvěryhodnost této vlády pro nějaké standardy transparentnosti, demokracie v naší zemi, abychom tento princip udrželi a skutečně Jiří Čunek má co vysvětlovat a je důležité, abychom ten proces, který odstartován byl a Jiří Čunek nějakou komunikaci s Karlem Schwarzenbergem a dalšími vede a snaží se vysvětlovat okolnosti těch svých jednotlivých kauz, tak aby ten proces byl dokončen.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Rozumím tomu dobře, že to teď v tuto chvíli je celé závislé jen na tom, jak se dohodnou Karel Schwarzenberg a Jiří Čunek?

Kateřina JACQUES, předsedkyně poslaneckého klubu Strany zelených:
Já bych řekla, že Karel Schwarzenberg tady nastavuje nejenom za nás zelené, ale za celou veřejnost určité standardy, které by měly býti dodržovány a které jsou v zájmu této vlády, ale jsou dokonce i v zájmu, myslím si, strany lidové a to, že ten dialog vede Karel Schwarzenberg s Jiřím Čunkem je, myslím si, dobře, protože Karel Schwarzenberg je skutečně nezpochybnitelnou autoritou nejen této vlády, ale naší společnosti.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ne, to já vůbec nechci zpochybňovat, paní poslankyně. Teď mi jde jen o to, když odhlédneme od formální věci, jako že člena vlády navrhuje premiér a jmenuje ho prezident, tak se znovu zeptám, záleží to opravdu jen na tom, jak se dohodnou ministr zahraničních věcí a lidovecký předseda Jiří Čunek?

Kateřina JACQUES, předsedkyně poslaneckého klubu Strany zelených:
Já jsem odpověděla, že věřím, že nedojde k jednostrannému rozhodnutí premiéra, byť, formálně vzato, na to má samozřejmě právo a také jsem řekla, že Karel Schwarzenberg nevystupuje pouze sám za sebe, ale myslím si, že svým způsobem tlumočí hlas nejenom Strany zelených, ale velké části veřejnosti, která má dodnes pochybnosti o tom, jak probíhaly ty jednotlivé kauzy Jiřího Čunka a jaké měly souvislosti a myslím si, že je dobré i pro Jiřího Čunka, aby skutečně naplnil jaksi ten požadavek dialogu, který bude dokončen v tom smyslu, že skutečně předloží veškeré důkazy, které ho plnohodnotně očistí a myslím si ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Zatím je nepředložil.

Kateřina JACQUES, předsedkyně poslaneckého klubu Strany zelených:
Tam třeba hlavní pochybností je, že nechce zveřejnit to usnesení státního zástupce, který vlastně zastavil celé to řízení. Tím se nedostal Jiří Čunek před soud a nemohl se očistit před soudem. Já si myslím, že by to bývalo bylo pro něho rozhodně lepší, ale nestalo se tak.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Je to podmínka ze strany Strany zelených?

Kateřina JACQUES, předsedkyně poslaneckého klubu Strany zelených:
Ano a hlavně nevidíme důvod, proč on nechce tento dokument zveřejnit. On říká, že jsou tam osobní údaje celé řady lidí.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Že by se jich musel dotazovat.

Kateřina JACQUES, předsedkyně poslaneckého klubu Strany zelených:
Že by se jich musel dotazovat a na to my říkáme, není nic jednoduššího než ta jména začernit a předložit ten dokument bez těch konkrétních jmen. Ten text by byl tak jako tak srozumitelný a myslím si, že bychom si mohli udělat obrázek o tom, na základě čeho byl ten případ zastaven a nedostal se k soudu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Paní poslankyně, celá ta věc generuje v souvislosti se Stranou zelených a jejím postojem ještě celou řadu dalších otázek. Vy jste mluvila o určitém rovnítku mezi některými věcmi. Je možno vsunout rovnítko mezi případný odchod Karla Schwarzenberga z vlády za určitých okolností, tak jak ho avizoval a mezi odchod zelených z vlády? Ve chvíli, kdy odejde Karel Schwarzenberg, odchází i zelení?

Kateřina JACQUES, předsedkyně poslaneckého klubu Strany zelených:
Já vám odpovím tak, že věřím tomu, že se podaří situaci vyřešit tak, že k odchodu Karla Schwarzenberga z vlády jednoduše nedojde, protože by to byla pro tuto vládu a nejenom pro zelené velká ztráta. Já věřím tomu, že ten dialog bude pokračovat a že nedojde k tomu jednostrannému kroku, tak jak jste ho vy avizoval.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A proč mi nechcete odpovědět na to, když se ptám, jestli s Karlem Schwarzenbergem odejdou i zelení z vlády?

Kateřina JACQUES, předsedkyně poslaneckého klubu Strany zelených:
Protože nechci odpovídat na hypotetickou otázku, jejíž výsledek já takto nepředpokládám. Já prostě nepředpokládám, že k tomu dojde, a proto se k tomu nechci vyjadřovat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Dobře. Já vám ocituji dnešní prohlášení lidoveckého předsedy Jiřího Čunka, který Radiožurnálu řekl následující. Cituji: "Já jsem přesvědčen, že žádné jednání už není třeba. Teď jde jen o to, aby se pan premiér dohodl s panem prezidentem na dni, kdy mne má pan prezident jmenovat." Myslel tím do vlády. Konec citátu.

Kateřina JACQUES, předsedkyně poslaneckého klubu Strany zelených:
Já se omlouvám, že vás přerušuji. Ten citát není nový. V podobném smyslu se vyjadřoval Jiří Čunek už minulý týden a opakovaně v minulosti a tady je třeba si uvědomit to, co už jsem také řekla, že se nesmí jednat o jednostranné kroky. Ta vláda, její spolupráce je týmovou záležitostí, je třeba, aby premiér jednal nejenom s Jiřím Čunkem, ale s dalším předsedou jedné z koaličních stran, s Martinem Bursíkem a aby řešil tu situaci komplexně. Tady my jsme řekli, Karel Schwarzenberg reprezentuje Stranu zelených a v určitém slova smyslu její postoj, a to jsem ani nehovořila o tom, že další záruku, kterou bychom velice rádi viděli, by byla třeba ta ohledně vztahu k příslušníkům romských komunit, protože to byla jedna z vůbec prvních kritik, které my jsme vůči Jiřímu Čunkovi uplatňovali ještě dříve, než se ukázalo, že jsou nějaké další kauzy, které problematizují jeho působení ve vládě, ale skutečně ta jeho politika ve vztahu k sociálně vyloučeným komunitám, ta vlna populismu, kterou on zvedal a tím diskreditoval práci jiných politiků, kteří se snaží o dlouhodobě udržitelná a solidní řešení, to jsou všechno věci, o kterých je třeba hovořit a já prostě nechci přistoupit ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Myslím, že to jsou známé výhrady zelených k takové politice Jiřího Čunka.

Kateřina JACQUES, předsedkyně poslaneckého klubu Strany zelených:
... na to, že pouze Jiří Čunek sám rozhoduje o tom, zda do vlády přichází, nebo nepřichází. Nezáleží to pouze na Jiřím Čunkovi. To, že on je přesvědčen o tom, že by se to mělo stát tady a teď, to prostě známe, není to nic nového.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Na druhou stranu ale ve chvíli, kdy si kdokoli přečte možná jen mediální z vašeho pohledu prohlášení premiéra Mirka Topolánka a právě to prohlášení lidoveckého předsedy Jiřího Čunka, tak záhy dostane pocit, že jsou zelení tak trochu ze hry, protože premiér už několikrát řekl, že pokud lidovci budou chtít svého předsedu ve vládě, tak ho tam mít budou a v tuto chvíli opakovaně Jiří Čunek říká prostě, že už je to jen o technické dohodě mezi premiérem a prezidentem republiky, kdy do té vlády bude jmenován. Tak kde je role zelených?

Kateřina JACQUES, předsedkyně poslaneckého klubu Strany zelených:
Já si rozhodně nemyslím, že bychom byli ze hry. Naopak se mi zdá, že jsme poměrně aktivní, protože kdybychom ze hry byli, tak by podle toho, co vy jste řekl, Jiří Čunek evidentně v té vládě už dávno byl a možná, že by z ní ani neodcházel.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A řekněte mi, jak jste aktivní? Co děláte?

Kateřina JACQUES, předsedkyně poslaneckého klubu Strany zelených:
Já jsem vám to popsala. My vedeme s Jiřím Čunkem nějaký dialog prostřednictvím Karla Schwarzenberga, ale samozřejmě že čas od času se do toho vloží i náš předseda Martin Bursík a další vysocí představitelé strany, že deklarujeme nějakým způsobem ve vztahu k veřejnosti to, o co nám jde, a to jsem tady, myslím si, také docela srozumitelně, pokud ještě je vůbec možné v souvislosti s Jiřím Čunkem mluvit srozumitelně, řekla.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pardon, já se zastavím u té srozumitelnosti, paní poslankyně. Možná by celé věci a přehlednosti a srozumitelnosti prospělo to, kdyby Strana zelených poměrně přesně nadefinovala, v jakém momentě řekne, ano, tento pán, Jiří Čunek, je v tuto chvíli důvěryhodný a je očištěn a může být zpátky jmenován do vlády.

Kateřina JACQUES, předsedkyně poslaneckého klubu Strany zelených:
K tomu již došlo a takovéto podmínky naformuloval Karel Schwarzenberg, předložil je Jiřímu Čunkovi a Jiří Čunek se v nějakém rozsahu snaží tyto podmínky naplnit. Není to dáno nějakou potřebou naší hrabat se, abych tak řekla, v privátních záležitostech Jiřího Čunka, ale jsou to věci, které souvisí s nějakými etickými hranicemi politické reprezentace a tím, že jsme v jedné vládě, tak spoluzodpovídáme jeden za druhého a za vládu jako kolektiv a tam ty podmínky nastaveny byly, Karel Schwarzenberg se domnívá, že naplněny nebyly, Jiří Čunek se domnívá, že naplněny byly, a proto je třeba v tom procesu dále pokračovat až do samotného konce, kdy se vyjasní, nebo nevyjasní.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Hovoříte tedy o tom zveřejnění usnesení státního zastupitelství plus zveřejnění účtů, řekněme, od prvopočátku, řekněme, pracovní kariéry Jiřího Čunka až do vstupu do veřejné politiky.

Kateřina JACQUES, předsedkyně poslaneckého klubu Strany zelených:
Ano, myslím si, že to je velmi srozumitelné, že pokud máte někde v bance nebo doma miliony, tak musíte být schopen doložit, odkud je máte, a to jsou výplatní pásky nebo dědictví nebo dary, ať už to popíšete jakkoliv, ale člověk musí být schopen takovouto genezi, historii svých příjmů doložit.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jak by zelení vnímali, pokud by byl Jiří Čunek, pak použiji tedy slovo navrácen do vlády v době hospitalizace Karla Schwarzenberga?

Kateřina JACQUES, předsedkyně poslaneckého klubu Strany zelených:
To bych vnímala jako velice problematické a já věřím, že k něčemu takovému nedojde, protože skutečně je na místě počkat, až se Karel Schwarzenberg zotaví, dokončí se ten proces vyjasňování s Jiřím Čunkem, který započal a potom je možné dál se o tom bavit, ale jakékoliv jednostranné kroky bych považovala za velmi nešťastné.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Teď mluvíte za Stranu zelených, nebo za sebe?

Kateřina JACQUES, předsedkyně poslaneckého klubu Strany zelených:
Já si myslím, že hovořím za Stranu zelených, můžu hovořit v případě, že mám usnesení Strany zelených, nic takového nemám, ale věřím, že jsem v tomto svém názoru v souladu s míněním většiny čelních představitelů Strany zelených, ale také s naší členskou základnou, protože skutečně my přítomnost Jiřího Čunka ve vládě od začátku vnímáme velmi citlivě až problematicky. Byli jsme těmi, kteří se domnívali, že Jiří Čunek měl hned zkraje na jaře loňského roku z vlády odejít, měl se očistit v plném rozsahu, bývalo by bylo rozhodně lepší, kdyby proběhl soud, který by ho v plném rozsahu očistil a mohli bychom být někde jinde a samozřejmě, že problematické jsou i ty jeho iniciativy a to angažmá v otázce menšin a toho, že on z nějakého až neznámého důvodu se neustále snaží toto téma vnímat jako jednu ze svých politických priorit, ačkoliv je nad slunce jasné, že není odborníkem v této oblasti a že ten jeho přístup je spíše laický a rozhodně populistický.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Předsedkyně poslaneckého klubu Strany zelených Kateřina Jacques je hostem dnešních Dvaceti minut RAdiožurnálu. Mluvíme zatím o případném vstupu Jiřího Čunka zpátky do vlády České republiky. Mimochodem ještě jedna poslední otázka k tomuto tématu. To, že on se v některých odpovědích, že působí tak, jako by celá záležitost jeho návratu do vlády byla otázkou nejbližších dnů, to vnímáte jak?

Kateřina JACQUES, předsedkyně poslaneckého klubu Strany zelených:
Mě to u Jiřího Čunka nepřekvapuje, protože on je svým způsobem přímočarý, v jistých ohledech to může být i sympatické, ale někdy to působí právě až takovým umanutým dojmem a určitou neschopností reflexe širších souvislostí. Tak to bylo v době, kdy ze všech stran přicházely jaksi ty žádosti, aby z vlády odešel, očistil se a poté se do ní mohl vrátit a on už tehdy mi urputně a skoro se chce říci proti všem na tom svém stanovisku setrvával, ale politika je také o umění možného kompromisu a také upozadění sebe sama v zájmu nějakého, řekněme, vyššího celku nebo veřejného zájmu a blaha. Tam už se mi zdá, že Jiří Čunek úplně tuto schopnost nemá na té požadované úrovni. Že prostě sebe sama staví do centra dění a nedokáže vnímat, že v některých okamžicích třeba by věci a celku prospělo něco jiného.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Zkuste ještě na závěr tohoto podtématu dnešních Dvaceti minut nechat nahlédnout trochu do toho, co se děje pod povrchem mediálních prohlášení a ve chvíli, kdy hovoříte o Straně zelených jako o tom elementu, který v podstatě možná zpomaluje, brzdí návrat Jiřího Čunka do vlády a klade si nějaké podmínky, tak jaký je váš odhad s tím vhledem do událostí, vrátí se do vlády? Dokáže se očistit ve vašich očích, nebo aspoň v očích Karla Schwarzenberga?

Kateřina JACQUES, předsedkyně poslaneckého klubu Strany zelených:
Máte pravdu, že jsme urychlili odchod Jiřího Čunka z vlády a máte pravdu, že zpomalujeme jeho návrat do této vlády. Zda se mu podaří v našich očích se očistit, to závisí hodně na něm. My jsme v tomto směru otevření, na druhou stranu musíme držet nějaký etický standard, který jsme si jako strana vytýčili a je třeba ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tomu já rozumím, paní poslankyně. Víte, na co se ptám? Já se ptám na to, jestli už někdo viděl výplatní pásky někdy od roku sedmdesát pět nebo od jakého až do vstupu Jiřího Čunka do veřejné politiky například?

Kateřina JACQUES, předsedkyně poslaneckého klubu Strany zelených:
Ty dokumenty, které Jiří Čunek vnímá jako důležité, předložil Karlu Schwarzenbergovi a Karel Schwarzenberg konstatoval, že dostatečné nejsou.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To je stav k dnešku, k pětadvacátému únoru roku 2008.

Kateřina JACQUES, předsedkyně poslaneckého klubu Strany zelených:
Ano.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A je možné, že to bude mít ještě nějaký posun?

Kateřina JACQUES, předsedkyně poslaneckého klubu Strany zelených:
Já věřím, že ano.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Že předloží jiné lepší dokumenty?

Kateřina JACQUES, předsedkyně poslaneckého klubu Strany zelených:
Já si myslím, že je na Jiřím Čunkovi, aby vysvětlil veškeré podrobnosti, které povedou k jeho očištění nejenom v očích Karla Schwarzenberga, ale naší veřejnosti, protože podíváteli se na průzkumy veřejného mínění ve vztahu k Jiřímu Čunkovi, tak se dozvíte, že veřejnost Jiřímu Čunkovi ještě stále nevěří a že ještě stále ty jeho argumenty nedokázala vyhodnotit jako přesvědčivé.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jinými slovy, když prostě nezlepší kvalitu těch podaných důkazů o své nevině a o své očistě Karlu Schwarzenbergovi, potažmo Straně zelených, tak potom se bude rozhodovat o tom, jestli ve vládě zůstane Karel Schwarzenberg a Strana zelených.

Kateřina JACQUES, předsedkyně poslaneckého klubu Strany zelených:
Já bych to nerada stále personifikovala na Karla Schwarzenberga a myslím si, že jsem vysvětlila, že Karel Schwarzenberg zde hraje určitého prostředníka mezi Stranou zelených a myslím si, že i velkou částí veřejnosti a Jiřím Čunkem.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ale já jsem se vás na to ptal a vy jste mi nechtěla odpovědět, jestli je rovnítko mezi setrváním Karla Schwarzenberga a Strany zelených ve vládě.

Kateřina JACQUES, předsedkyně poslaneckého klubu Strany zelených:
Jistě chápete, jaký význam má Karel Schwarzenberg pro Stranu zelených a jeho účast ve vládě a myslím si, že také vláda jako celek se hodně opírá o autoritu Karla Schwarzenberga. Myslím si, že i premiér Mirek Topolánek opakovaně v tomto smyslu hovořil, to znamená, cena Karla Schwarzenberga, chceteli to takto vyjádřit, je skutečně vysoká.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Je stejně vysoká jako cena Strany zelených v koalici?

Kateřina JACQUES, předsedkyně poslaneckého klubu Strany zelených:
Skoro se zdá, že to můžeme takto vyjádřit.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Říká Kateřina Jacques, předsedkyně poslanců Strany zelených v Parlamentu České republiky a je také hostem dnešních Dvaceti minut Radiožurnálu. Pojďme ještě k dalšímu tématu, ve kterém mezi občanskými demokraty a zelenými nepanuje tak zcela úplně shoda. Základna americké protiraketové obrany v českých Brdech. Premiér Mirek Topolánek a jeho doprovod by měl dnes večer odletět do Spojených států amerických, aby se ve středu setkal s americkým prezidentem Georgem Bushem. Mimo jiná témata by měli probírat právě také základnu amerického radaru u nás. Tak se ptám, jestli ta vládní delegace bude jednat i ve jménu Strany zelených?

Kateřina JACQUES, předsedkyně poslaneckého klubu Strany zelených:
Já se velice omlouvám, že té otázce úplně nerozumím. Ale Strana zelených se velmi aktivně od samého počátku, kdy jsme se dověděli o tom, že přišla nóta ze Spojených států a snad jen připomenu, že to bylo velmi než těsně v den, kdy dostala tato vláda důvěru, padlo to jak, řekla bych, meteorit z čistého nebe a bylo to v kontextu zcela bilaterální dohody mezi Spojenými státy a Českou republikou, což vůbec neodpovídalo našim představám o bezpečnostní politice České republiky, potažmo Evropské unie, nezohledňovalo to aspekty širší diplomacie a především toho, že bezpečnostní otázky by měly být postaveny na tom multilaterálním základě, čili ve spolupráci s ostatními státy Evropské unie a především s našimi partnery v Severoatlantické alianci. Ten proces byl ale zároveň rozjet už do té míry, to byl jedoucí vlak, který nebylo možné zastavit s poukazem na to, vyměnila se zde vládní reprezentace, to, co vyjednali sociální demokraté již neplatí a vzkázat do Washingtonu, že všechno nulujeme a startujeme od začátku a děláme jinou smlouvu, to znamená, my jsme se snažili zajistit určitou kontinuitu naší zahraniční politiky, což je známka vyspělých demokratických společností, že se změnou vlády nedojde k postavení na hlavu zahraniční politiky a snažili jsme se tu smlouvu, která byla, řekla bych, od počátku nastavená špatně, vylepšit. Rozvířili jsme diskusi v rámci Severoatlantické aliance, rozvířili jsme diskusi na půdě Evropské unie, tématem se zabýval Evropský parlament a postupně se nám daří Spojené státy přimět k tomu, že ta smlouva nabývá nových kontur a blíží se více a více těm představám, které má Strana zelených o tom, jak by měla být bezpečnost České republiky zajištěna.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak, a teď jenom, paní poslankyně, když se vrátím do včerejška, kdy zasedala po celý den celorepubliková rada Strany zelených a v jejím usnesení je právě v bodu číslo dvě zakotveno vnitrostranické referendum, které by někdy, zhruba, tuším, v dubnu tohoto roku mělo být vyhlášeno a které by mělo v nějakých otázkách specifikovat postoj Strany zelených právě k té americké radarové základně. Tak, do jaké míry to bude závazné pro vedení Strany zelených, výsledek toho vnitrostranického referenda?

Kateřina JACQUES, předsedkyně poslaneckého klubu Strany zelených:
Tak, skutečně, včera jsme schválili pravidla pro vypsání referenda a také jsme pověřili předsednictvo Strany zelených, to je to naše nejužší vedení, aby formulovalo otázky, které naší členské základně položíme a důležité je, že ty otázky ale budeme pokládat až po summitu NATO v Bukurešti, který se koná někdy začátkem dubna, myslím si, že od druhého do čtvrtého, protože teprve na základě toho, co se vyjedná v Bukurešti, budeme vědět, na co se naší členské základny ptáme. Z formálního hlediska takové referendum není závazné, protože by bylo v kolizi s tím takzvaným volným mandátem, který vyplývá našim poslancům a poslankyním z ústavy, možná naši posluchači tu debatu zaznamenali třeba v souvislosti se zákonem o přeběhlictví a snaze diktovat ze stranických sekretariátů poslancům, jak mají hlasovat, ať už je to volba prezidenta nebo nějaký jiný důležitý zákon, mámeli volný mandát, tak žádné vnitrostranické referendum nemůže být závazné v tom smyslu, že by povinně poslancům něco uložilo. Na druhou stranu každý zodpovědný poslanec vnímá to, že byl vyslán určitou politickou stranou do svého poslaneckého křesla a že se zodpovídá také veřejnosti za sliby, které dal ve volební kampani, čili odvíjí se to z daného volebního programu a tady si myslím, že právě to rozhodnutí poslance by mělo být velmi úzce provázáno s názorem strany a s přáním strany a také s volebním programem, takže myslím si, že byť to, formálně vzato, nemá závazný charakter, tak že je samozřejmě v zájmu jednotlivých zákonodárců.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Bude k němu přihlíženo prostě.

Kateřina JACQUES, předsedkyně poslaneckého klubu Strany zelených:
Aby to reflektovali a aby se nerozevíraly nůžky mezi názorem strany a poslance jako jednotlivce.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To rozhodně uvidíme minimálně po dubnovém zasedání Severoatlantické aliance. Mým dnešním hostem ve Dvaceti minutách Radiožurnálu byla Kateřina Jacques, poslankyně a předsedkyně poslaneckého klubu Strany zelených. Děkuji za váš čas, na shledanou.

Kateřina JACQUES, předsedkyně poslaneckého klubu Strany zelených:
Já děkuji za pozvání a přeji všem klidný večer a dobrý start do nového týdne.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Martin Veselovský byl u druhého mikrofonu dnešních Dvaceti minut. Přeji i vám příjemný večer.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.

autor: mav
Spustit audio