Rozhovor s generálním ředitelem Národní knihovny Vlastimilem Ježkem o současném stavu možnosti výstavby nové Národní knihovny, sto letech zápasu o novou budovu, přeplněných depozitářích, kritické situaci v Klementinu i o jednání s ministrem kultury

"Blob je tak škaredý, až je krásný," s těmito slovy se do tématu Národní knihovny vložil další český politik, místopředseda vlády a předseda KDUČSL Jiří Čunek a dodala, že se pokusí zbývající miliardu na stavbu knihovny někde najít. Těžko říct, jestli celou věc dokáže někam posunout, možná byla slibnější včerejší odpolední schůzka generálního ředitele Národní knihovny a ministra kultury. Oba se po ní tváří slibně a oba shodně tvrdí, zatím nic neřekneme, ale máme plán. Tak uvidíme. Máme Dvacet minut Radiožurnálu, dobrý poslech vám přeje Martin Veselovský. A do studia Českého rozhlasu dnes přišel, jak jinak, generální ředitel Národní knihovny Vlastimil Ježek, dobrý den, pane řediteli, vítejte v rozhlase.

Vlastimil JEŽEK, generální ředitel Národní knihovny:
Dobrý den, děkuji.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
S Národní knihovnou se to táhne opravdu už velice dlouho. Situace se postupem těch zhruba dvou let stala velice nepřehlednou. Můžete dnes říci, kdy a kde se poprvé kopne, případně položí základní kámen?

Vlastimil JEŽEK, generální ředitel Národní knihovny:
Tak to v tuhle chvíli bohužel říci nemohu. Nicméně ta otázka času je samozřejmě hodně relativní, protože o novou budovu Národní knihovny a jejích právních předchůdkyň zápasí knihovníci doopravdy sto let a když se podíváte do zahraničí, to je docela nedávno, vyšla v Anglii kniha Moje malá třicetiletá válka, která je právě vydána stavbě nové budovy britské Národní knihovny a v Rize, kde se teď začíná stavět opravdu krásná nová Národní knihovna, tak ta příprava a ty boje trvaly dvacet let a budete se divit, hlavním problémem té přípravy stavby v Rize byly pozemky a politická vůle.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak vy jste to opravdu, pane řediteli, velice zrelativizoval. Samozřejmě v tomto případě dva roky, tomu se dá říct jenom začínající dělostřelecká příprava. Vraťme se ke včerejšku. Vy ani jeden, ani ministr kultury Jehlička ani vy nechcete snad do příštího týdne říkat nic o meritu schůzky, ale přesto, o čem jste jednali?

Vlastimil JEŽEK, generální ředitel Národní knihovny:
Tak samozřejmě o řešení současné prostorové situace Národní knihovny, protože odhlédnemeli od konkrétních debat o konkrétních projektech, ten hlavním problém, který existuje, je skutečně rychle zhoršující, je prostorová situace, jinými slovy, velmi rychle se naplňující depozitáře. Dneska to uživatelé ještě vidět nemohou, ale jsou některá pracoviště Národní knihovny, zejména v Klementinu, která už absolutně neodpovídají pravidlům bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protože knihovní dokumenty už jsou všude kromě regálů také pod nimi, nad nimi, mezi nimi a ta situace je opravdu v tuto chvíli kritická, jenom by se zhoršovala. Takže základním tématem té schůzky bylo co nejrychlejší řešení prostorových problémů a mluvit o tom do příštího týdne nechceme z velmi jednoduchého důvodu, dohodli jsme se rámcově na plánu, který ale je třeba dopracovat tak, aby otázky novinářů, které určitě padly, aby na ně novináři dostávali kvalifikované odpovědi a aby se nestalo, že na některou z konkrétních otázek k tomuto návrhu jsme odpovědět nedokázali. To jiný důvod nemá.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A jenom rozumímli tomu správně, že jste hovořili jen o tom, jak vyřešit prostorové problémy s přibývajícími depozitáři anebo jste mluvili například i o finanční stránce věci té nové budovy?

Vlastimil JEŽEK, generální ředitel Národní knihovny:
Mluvit jsme museli o všem, protože finance a řešení prostorových problémů spolu zcela určitě souvisí, ale já jsem se opravdu zavázal, že do tiskové konference příští týden nebudu o té schůzce mluvit a já bych to v tomto případě velmi rád dodržel. Takže se omlouvám, ale na konkrétní dotazy k tomu včerejšku až příští týden.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ten další dotaz není konkrétní. Byla důležitá ta schůzka?

Vlastimil JEŽEK, generální ředitel Národní knihovny:
Určitě ano, koneckonců jsem panu ministrovi 9. května odeslal dopis, který shrnoval to, co se zatím kolem přípravy nové budovy dělo. Tak jsem o schůzku požádal, protože přiznávám, že mi připadalo, že jsme v takové patové situaci, ze které bez nějakého řešení a bez společné schůzky a společného názoru vedení Národní knihovny a našeho zřizovatele ministerstva kultury se nepohneme dál. Pan ministr mi odpověděl dopisem, ve kterém ten návrh na schůzku přijal a včera se uskutečnila. Takže v tomto směru byla nepochybně velmi důležitá a myslím si, že ty závěry, budouli platit tak jak jsme si je včera dohodli příští týden, takže jsou akceptovatelné naprosto pro všechny.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Společně s tou schůzkou je dalším tématem čerstvý kolem nové budovy Národní knihovny. Ty pro někoho možná překvapivý krok lidoveckého předsedy Jiřího Čunka, který řekl, že se zasadí o to, aby se ta zbývající miliarda do jakési virtuální částky, která by měla být vydána na stavbu nové budovy, že se zasadí o to, aby ta miliarda byla nalezená. Není úplně přesně specifikováno, kde. To byla vaše iniciativa, nebo přímo jeho?

Vlastimil JEŽEK, generální ředitel Národní knihovny:
Tak tohle byla samozřejmě iniciativa pana vicepremiéra. Nicméně já už se poslední měsíce docela intenzivně snažím oslovovat vedení všech politických stran v České republice, neboť, ať se mi to libí nebo ne, se téma nové budovy stalo tématem politickým a v České republice věci, které se stanou tématem politickým prostě řeší politické strany. Takže vystoupení Jiřího Čunka, to konkrétní, bylo samozřejmě naprosto jeho, ale on se mohl opřít, pokud vím, o závěry předsednictva, čili celostátního výboru KDU. To jednání probíhalo den předtím a já to vnímám jako podporu nové budovy Národní knihovny KDU, nikoliv jako podporu Jiřího Čunka.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jenom, pardon, pane řediteli, vy tušíte, já chápu, že například v rámci státního rozpočtu není zas příliš mnoho, ale na druhou stranu je to docela dost, kde jí chce sehnat?

Vlastimil JEŽEK, generální ředitel Národní knihovny:
Víte, to je pořád o těch prioritách. Já nemám rád věty typu nejsou peníze. To v rámci státního rozpočtu, který se skládá z mnoha desítek miliard, pravda není. Otázka je, co je nebo není prioritou a to je zase otázka právě pro politické strany. Já nevím, kde chce Jiří Čunek konkrétně najít jednu miliardu korun. To samozřejmě nevím. Ale naprosto jist jsem si tím, že budeli stát národní budova Národní knihovny tři miliardy korun bez DPH a to jsem přesvědčen, že to nebudou žádné násobky této částky, takže tím se vyřeší prostorové problémy Národní knihovny na padesát příštích let, takže to je investice, která je velmi dobrá a v porovnání s některými jinými investicemi, o kterých čtu v novinách, slýchám je z rádia, nebo z televize, se mi zdá dokonce mnohem lepší. Takže je to prostě otázka priorit a rozhodnutí. Já si myslím, že taková instituce jako je Národní knihovna, která není jenom knihovnou, ale také vědeckovýzkumným centrem jedním z nejvýznamnějších v České republice, že nová budova jí sluší a že koneckonců nechceme vůbec nic jiného, než to co se stalo ve všech evropských zemích v posledních dvaceti letech.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pane generální ředitel Ježku, vy sice říkáte, že samozřejmě jiné investice, o kterých čtete nebo čteme v médiích, se nemusejí zdát tak smysluplné jako investice do nové budovy Národní knihovny. Na druhou stranu zhruba po dvou letech, co se ta situace táhne, i když to budeme relativizovat ten čas, tak vy musíte obcházet předsednictva a vrcholné orgány parlamentních stran v Česku a hledat jejich podporu. To znamená, že to možná minimálně politikům tak smyslupné nepřijde. Byl jste u lidovců, byl jste ještě někde jinde?

Vlastimil JEŽEK, generální ředitel Národní knihovny:
Tak já nevím, jestli to mohu říci, ale snad ano. Slyšel jsem se s velmi úzkým vedením Strany zelených. To už bylo před čtrnácti dny a tam jsem měl pocit, že přinejmenším Martin Bursík, Kateřina Jacques a ministr školství Liška rozhodně nejsou proti tomuto projektu, spíše naopak. A čeká mě debata s Jiřím Paroubkem, ke které by mělo dojít v nejbližších dnech. A to není tak, že obcházím předsedy politických stran a důležité lidi české politiky teď. Já jsem to dělal od samého počátku a koneckonců třeba Mirek Topolánek byl informován o projektu nové budovy ještě jako opoziční politik. Jenomže tahle fáze vysvětlování všem politickým stranám, protože si myslím, že Národní knihovna je téma, které jde skrz politické spektrum a neměla by se stát dominantním tématem jedné politické strany, ta se to zvrtlo ve chvíli, kdy konkrétní projekty prostě vyhrál konkrétní soutěž a je třeba to kolečko zopakovat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To kolečko, vy jste jmenoval minimálně jeho dvě části, to znamená, KDUČSL a Stranu zelených čekají vás sociální demokraté. Půjdete vůbec za občanskými demokraty?

Vlastimil JEŽEK, generální ředitel Národní knihovny:
Tak já mám schůzku s panem premiérem, o tu už usiluji několik týdnů, ale zatím bezúspěšně.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A pak ještě zbývá předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip, případně předsednictva.

Vlastimil JEŽEK, generální ředitel Národní knihovny:
Tak tam nepůjdu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Důvod?

Vlastimil JEŽEK, generální ředitel Národní knihovny:
Pokud jde o komunistickou stranu, tak pro mě je takovým partnerem pro jednání už letitým pan poslanec Kováčik. Já celkem postoje komunistických poslanců znám a mám pocit, že proti nové budově nejsou. Jednotní zřejmě nejsou na názor, jak vypadá nebo nevypadá blob, ale pokud jde o reálnou moc KSČM v dnešní české politice, tak to si nic nenalhávejme, ta žádná neexistuje, takže mi připadá zbytečné za nimi chodit.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Říká zatím ve Dvaceti minutách Radiožurnálu Vlastimil Ježek, generální ředitel Národní knihovny. Pojďme prosím, ještě zpátky zejména k neuralgickým krokům, které jsou spojeny se stavbou nové budovy Národní knihovny. Pokud jsem správně informován, ministerstvu kultury definoval před vaší schůzkou, dejme tomu, tři problematické okruhy kolem nové budovy Národní knihovny. Tím prvním je otázka, zda mezinárodní architektonická soutěž, kterou vyhrál Jan Kaplický a která proběhla podle pravidel Mezinárodní unie architektů, není v rozporu s českým právem. Je možno říct, jestli jste k něčemu došli s ministrem kultury, nebo to se také skrývá pod tím embargem?

Vlastimil JEŽEK, generální ředitel Národní knihovny:
To myslím, že ne. A z jednoho prostého důvodu o tom vůbec nebyla řeč.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
O tom nebyla řeč? Je to vůbec téma pro tuto chvíli pro vás? My jsme například skrze rubriku kavárna na iDnes vyměňujete názory s některými architekty. Některé ty články jsou, řekl bych, vypjaté.

Vlastimil JEŽEK, generální ředitel Národní knihovny:
Tak ani ne tak, že by si člověk vyměňoval názory, ale pokud někdo uveřejní nějaký názor, který je založen na naprosto nepravdivé argumentace nebo argumentacích, tak na to reagovat prostě musíte. Ale pro mě to téma není z jednoho prostého důvodu. To je velmi jednoduché. My jsme vyhlásili soutěž podle pravidel Světové unie architektů, soutěž, která je všude ve světě považována za nejprestižnější architektonickou soutěž na zeměkouli a součástí těchto pravidel je, že případné protesty a nesouhlasy řeší zase jenom Světová unie. Ta o protestech rozhodla, soutěž potvrdila, výsledky potvrdila a všechny debaty, které se vedou od chvíle definitivního potvrzení prezidentem Světové unie architektů, jsou jenom debaty, které mají jediný smysl, ovlivnit české veřejné mínění, protože všichni, kteří je vedou a zejména architekti, dobře vědí, že revidovat výsledky této soutěže už nemůže absolutně nikdo.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To znamená, to je nemyslitelné?

Vlastimil JEŽEK, generální ředitel Národní knihovny:
To je naprosto nemyslitelné.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tím druhým okruhem je onen, řekněme, nesoulad mezi katastrálními čísly pozemků na Letné v určitých, řekněme, časových fázích celého projektu, samozřejmě toho místa, kde má stát Kaplického blob, liší se čísla pozemků, na něž byla soutěž vypsána od těch, které se pražští zastupitelé zavázali prodat Národní knihovně. Jak s tím naložíte?

Vlastimil JEŽEK, generální ředitel Národní knihovny:
To je můj oblíbený evergreen. Já jsem dokonce dával v posledních dnech dohromady různé kopie různých dokumentů od roku 2005 do roku 2007, které zcela jasně prokazují, že za prvé, tuto drobnou úpravu dnešního stavebního pozemku navrhla Praha, nikoliv národní knihovna. Za druhé změna, vynucená změna územního plánu prošla tolika jednáními v rámci hlavního města Prahy, že tvrdíli některý představitel Prahy, že o tom nevěděl, tak opravdu lže. A do třetice, nám je úplně jedno, jestli bude nová budova stát na původních pozemcích tak jak je vymezuje dnešní územní plán nebo na pozemcích upravených urbanisticky mimochodem velmi dobře. Abych to přiblížil, posun směrem na jih od třídy Milady Horákové od tunelu Blanka a přehození jedné komunikace z východní části toho pozemku na východní část a to o čem se mluví, ta změna územního plánu se týká asfaltové plochy, která je podle dnešního územního plánu, zelení. Ale mluvíme pořád o stejných dvanácti tisících metrech, takže je v podstatě na Praze, jestli je pro ní stále ještě lepší varianta B, tu kterou vymyslela nebo varianta A, ta původní.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A jenom, pardon, pane řediteli, rozumím tomu správně, že se dá vnímat tedy z vašeho pohledu to, co teď pražští úředníci dělají jako určitý obstrukční instrument vůči stavbě nové budovy?

Vlastimil JEŽEK, generální ředitel Národní knihovny:
To asi nelze pojmenovat jinak, ale já si dokonce myslím, nebo mám pocit, že už to téma těch použitých pozemků pro soutěž snad ani nikdo nehraje. My jsme všechny důležité dokumenty zveřejnili na webových stránkách a prostě z těch, kdo si je přečte ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak to je pro vás vyřešeno prostě.

Vlastimil JEŽEK, generální ředitel Národní knihovny:
Tohle je vyřešeno, ale podstata, ale problém pozemku není v tom, jestli je to varianta A nebo B. Problém pozemku je úplně jiný, problém pozemku spočívá v tom, že existuje šestadvacet měsíců staré usnesení zastupitelstva hlavního města Prahy, které dodnes nebylo naplněno. A pokud naplněno nebude, tedy pokud Praha s námi nepodepíše minimálně smlouvu o budoucí smlouvě kupní, tak to samozřejmě znamená další a další časové prodlevy, protože bez takového dokumentu nemůžeme projektovat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jen připomínám, že posloucháte Dvacet minut Radiožurnálu, posloucháte Ćeský rozhlas 1 a mým hostem je generální ředitel Národní knihovny Vlastimil Ježek. A nakonec v okruhu těch problematických věcí, které se týkají stavby nové budovy Národní knihovny České republiky to nejdůležitější, tedy peníze. Premiér Mirek Topolánek nedávno prohlásil, že na stavbu knihovny uvolní maximálně jedna celá devět desetin miliardy korun. Knihovna podle zatím dostupných informací bude stát víc. A pro doplnění obrázku pro posluchače Českého rozhlasu je nutno říct, že 30. dubna byl hostem Dvaceti minut ministr kultury Václav Jehlička a ten k tématu peněz na knihovnu řekl toto.

Václav JEHLIČKA, ministr kultury /KDUČSL/:
Na tu knihovnu bylo vyčleněno minulou vládou nebo minulými vládami miliarda devět set milionů. Z toho se ovšem musí zaplatit také projekt, veškeré přípravné práce, což je, jak jsme počítali asi sto padesát milionů, takže nám tam zbývá něco přes miliardu a sedm set milionů. A za ty peníze se to, co vyprojektoval pan architekt Kaplický nepostaví. A pokud by to mělo stát víc, tak to bude stát na úkor něčeho jiného a tady je otázka, zda za tu cenu takhle draze platit?

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A váš názor? Platit za tu cenu víc?

Václav JEHLIČKA, ministr kultury /KDUČSL/:
Můj názor? Ne, určitě ne.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tolik Václav Jehlička pro Český rozhlas. Nezaujatým okem a zejména uchem bych řekl, že rozhodně nechce ministr kultury vydávat další peníze nad jedna celá devět desetin miliardy.

Vlastimil JEŽEK, generální ředitel Národní knihovny:
Já jsem to slyšel také a mně se zdá, že pan ministr říkal, že není možné, zdražit budovu nové Národní knihovny oproti původnímu rozpočtu na úkor jiných organizací v této oblasti a s tím já naprosto souhlasím. To možná opravdu není. My se nebavíme o tom, jestli opravit Národní muzeum nebo postavit novou budovu. To vůbec ne. Pokud by se měla hledat ona miliarda navíc, tak to se rozhodně musí hledat buď ve státním rozpočtu nebo by se dofinancování muselo řešit nějakým úvěrem z Evropské banky pro obnovu a rozvoj anebo je to příklad Státní technické kontroly, která je celá stavěná partnerstvím s privátním subjektem, což právě umožňuje rozložení financování této investice na poměrně dlouhou dobu. Je to samozřejmě relativně drahé, protože onen privátní investor si musí přijít přes úroky na své, ale potom to ten resort může ufinancovat sám bez účasti vlády. Těch možností si myslím, že je celá řada. My se ale v první řadě musíme dostat k oné reálné ceně stavby, protože odpůrci tohoto projektu opravdu házejí neuvěřitelná čísla, z nichž nejnižší je šest miliard.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pardon, to řekl primátor hlavního města Prahy Pavel Bém. On je odpůrce.

Vlastimil JEŽEK, generální ředitel Národní knihovny:
Řekl jsem, z nichž nejnižší je šest miliard. Jsou lidé, kteří užívají i osm miliard a podobné věci.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pardon, Pavel Bém je odpůrce té nové budovy od Kaplického?

Vlastimil JEŽEK, generální ředitel Národní knihovny:
Víte, že ani nevím vlastně? Tak já se neorientuji v tom, co si Pavel Bém o tom projektu myslí a já nechci se k tomu vyjadřovat to ať řekne sám za sebe. Koneckonců Pavel Bém ani pražští zastupitelé by podle mě neměli řešit konkrétní podobu to nové budovy Národní knihovny, kdyby totiž naplnili ono usnesení o pozemcích, o kterém se tu bavíme v dobu, kdy jsem to očekával, tak ty pozemky byly pod právním dokumentem oné smlouvy dávno předtím, než ta soutěž skončila.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak to zjednodušme. Ta částka, která se tedy pohybuje od nějakých necelých třech miliard do asi osmi, podle toho, co říkáte, tak kde je ten reál?

Vlastimil JEŽEK, generální ředitel Národní knihovny:
Já říkám, že reál jsou tři miliardy korun bez DPH, přičemž DPH je výdajem státu, který si ten stát zase vcucne zpátky. Takže to je jako reálný výdaj. Za reálný výdaj nepovažuji a je to ta chybějící miliarda, jak o ní mluvil na začátku Jiří Čunek a tady je jen otázka času, kdy se o financování nové Národní knihovny bavit budeme a jestli to bude ještě v tomto volebním období, nebo jestli se z nové budovy třeba stane jedno z témat voleb v roce 2010, to já v tuhle chvíli odhadnout nemohu. Ale v každém případě tak jak jde čas a tak jak se zvyšují ceny stavebních prací, tak se samozřejmě logicky budeme dostávat k vyšším a vyšším číslům a ještě k oněm dvěma miliardám původním, to říci musím, to jsou ceny z roku 2004 a je třeba určitě započítat reálné zvyšování cen a daňových úprav od roku 2004 až do současnosti a pak ještě jedna věc. Když děláte odhad pro investiční záměr, tak vám nezbývá nic jiného, než vycházet z nějakých kubíků obestavěného prostoru různě rozčleněných, jestli jsou to toalety nebo depozitáře nebo kanceláře a absolutně nemůžete počítat s atypy.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tomu se asi pane ředitel dá rozumět minimálně myslím většina našich posluchačů má zkušenost se stavbou či rekonstrukcí a odhady před jejím započetím. Ale sice říkáte, že nedokážete odhadnout nějaký časový horizont konkrétního řešení finančních záležitostí kolem nové budovy Národní knihovny. Na druhou stranu, když zmiňujete, že by to mohlo být tématem voleb v roce 2010 do Poslanecké sněmovny, to si opravdu dokážete představit, že by tak daleko celá situace šla, že bychom se o penězích bavili až v polovině roku 2010?

Vlastimil JEŽEK, generální ředitel Národní knihovny:
Je to takový zadní horizont. Koneckonců o penězích se bavíme dneska. Mluvil o nich vicepremiér vlády České republiky včera. Já si jenom myslím, že je to takový zadní horizont, který, když se do voleb v roce 2010 zkrátka nepodaří vyřešit financování nové budovy, takže nejpozději v roce 2010 se to podle mě vyřeší určitě, ať už tak či onak, protože koneckonců daňové peníze nejsou peníze politiků. Jsou to peníze nás všech, kteří daně platíme a občané by měli mít právo říci, co jsou jejich priority a co ne.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A kdy vy a ministr kultury Václav Jehlička řeknete na té tiskové konferenci, co bylo předmětem té schůzky? Jinými slovy, kdy bude ta konference?

Vlastimil JEŽEK, generální ředitel Národní knihovny:
Já předpokládám, že příští týden a znovu opakuji, základním tématem našeho setkání bylo rychlé řešení současné prostorové situace a to řešení, to říkám také, rovnou jsem tam navrhoval já.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Takových bylo dnešních Dvacet minut Radiožurnálu, generální ředitel Národní knihovny Vlastimil Ježek mluvil o tom, jaká je situace se stavbou nové budovy této národní instituce. Děkuji, že jste přišel a na shledanou.

Vlastimil JEŽEK, generální ředitel Národní knihovny:
Hezký den všem posluchačům.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
U mikrofonu byl také Martin Veselovský, posloucháte i nadále Český rozhlas 1 Radiožurnál.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.

autor: mav
Spustit audio