Rozhovor s čerstvým viceguvernérem ČNB Mojmírem Hamplem

Dobré pozdní odpoledne. Krátce po půl šesté začíná Dvacet minut Radiožurnálu. Zdraví vás Martin Veselovský. Dalo by se říci, že prvním krokem Václava Klause, coby opětovně zvoleného prezidenta, bylo využití jedné z mála pravomocí, kterými má možnost reálně ovlivňovat společnost, a to jmenování členů Rady České národní banky. Dvaadvacátého února tohoto roku byla jmenována analytička Komerční banky Eva Zamrazilová novou členkou rady centrální banky a po pouhém roce a půl pobytu v budově na pražských Příkopech byl Mojmír Hampl jmenován viceguvernérem České národní banky. Ve Dvaceti minutách nyní můžete poslouchat první interview, které poskytuje po svém jmenování. Mojmír Hampl, čerstvý viceguvernér České centrální banky. Dobrý den.

Mojmír HAMPL, viceguvernér České národní banky:
Dobrý den. Dokonce to bylo rok a čtvrt, představte si.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Rok a čtvrt, máte pravdu, rok a tři měsíce je to. Mění se pro vás s postem viceguvernéra nějak role v České národní bance?

Mojmír HAMPL, viceguvernér České národní banky:
Ne zásadně, jakkoli to z pohledu vnějšího pozorovatele tak může vypadat, tak samotná ta změna pozice člena bankovní rady, nebo to povýšení na viceguvernéra z hlediska vnitřního fungování té instituce a mého fungování uvnitř té instituce neznamená zase až tak moc. Nebudu se stěhovat do žádné jiné kanceláře, nic takového. De facto to znamená, že mohu zastupovat guvernéra na těch místech, na těch fórech, na které guvernér může ze zákona vyslat svého zástupce, například na jednání vlády. Znamená to například, že za situace, kdy guvernér není přítomen, mohu řídit jednání bankovní rady, čili je to de facto nějaká úloha zastupujícího v situaci, kdy to zastupování je potřeba, ale není to taková jako celoplanetární událost, jak to někdy někteří interpretují.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak nebudeme to interpretovat jako událost celoplanetárního významu. Na druhou stranu v bankovní radě máte dalších šest kolegů, včetně nové kolegyně paní Zamrazilové. Někteří z nich jsou tam výrazně déle než vy a přesto vy po roce a čtvrt se posunujete na ten post viceguvernéra, který minimálně po té formální stránce prostě určitý význam má. Jsou nadšeni, tleskají?

Mojmír HAMPL, viceguvernér České národní banky:
To se musíte zeptat jich.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Teď se ptám spíš na váš pocit. Je vám dvaatřicet let, to znamená, že jste mladým bankéřem, nejste tím, tím starým kovaným, řekněme, bankéřem, který prošel od začátku devadesátých let úplně vším. Tak není to rychlý postup?

Mojmír HAMPL, viceguvernér České národní banky:
To může být i výhoda.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Je to možné.

Mojmír HAMPL, viceguvernér České národní banky:
No, víte co, já jsem na to docela zvyklý, protože já skoro ve všech místech, na kterých jsem působil, nebo na všech místech, na kterých jsem působil, tak jsem skoro vždycky byl nejmladší, takže pro mě to není žádná změna v tom na co jsem zvyklí. A pokud se ptáte na to, co ostatní kolegové, zeptejte se jich. Tak já předpokládám, že to neberou jako jakékoli drama nebo něco, co by mělo změnit fungování té instituce, už jenom z toho důvodu, o kterém jsme mluvili.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jak dlouho dopředu se člen bankovní rady centrální banky dozví o tom, že bude posunut na místo viceguvernéra?

Mojmír HAMPL, viceguvernér České národní banky:
V řádu dní. Tentokrát to bylo zajímavé o to, a taková jako malá pikantnost, že v době, kdy se diskutovalo o tom samotném aktu jmenování, který proběhl v pátek dvaadvacátého, tak jsem byl v Maďarsku, takže ve čtvrtek někdy večer nebo pozdě nad ránem jsem se vracel takovým posledním vlakem z Budapešti do Prahy, který měl příjezd v půl čtvrté ráno tak, abych to jmenování stihl, ale to už samotný ten akt, tu zprávu jsem věděl prostě dostatečně dopředu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Budete mít, protože stále jako viceguvernér samozřejmě zůstáváte členem bankovní rady České národní banky, budete mít větší vliv například na posun, na tvorbu úrokových sazeb?

Mojmír HAMPL, viceguvernér České národní banky:
Platí, to platí naprosto v každém tělese a vy to znáte jako odsuď, platí to v každé instituci. Nějaký vliv, nějaká část vlivu je formální, ta se nemění, je tam sedm osob, sedm osobností, sedm individualit, které hlasují o sazbách a každý má jeden hlas, až na tu jednu výjimku, kdy je například rovnost hlasů, jeden člen bankovní rady chybí, potom rozhoduje hlas předsedajícího v tu chvíli, jako kdyby má předsedající dva hlasy, ale takové situace se nestávají. Já si je ani nepamatuju za dobu, co jsem byl v bankovní radě, to je ten vliv formální, čili tam změna žádná. Druhá věc je vliv neformální a tam jako každý samozřejmě uplatňuje, uplatňuje vliv takový neformální z hlediska ovlivnění té diskuse argumentů, způsobu uvažování, jaký je mu vlastní, a to zase já neumím jako z hlediska externího pozorovatele se na to podívat, jaký já mám neformální vliv. Takže já prostě bych řekl, že to zas tak velká změna nebude.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Možná se k tomu dostaneme trochu oklikou, protože asi pro laika je nejdůležitějším nebo nejvýraznějším výstupem činnosti České národní banky určování úrokových sazeb. Od letošního roku jsou hlasování členů bankovní rady veřejná. To znamená, že jmenovitě bude psáno a bude zveřejněno, kdo jak hlasoval při daném určování úrokové sazby. Já se zeptám jinak, mohl by být zveřejněn i doslovný přepis toho, jak se domlouváte před tím mezi těmi sedmi lidmi, sedmi členy bankovní rady, anebo by to papír neunesl?

Mojmír HAMPL, viceguvernér České národní banky:
No, budete divit, ale to dokonce zveřejňujeme. My jsme se dohodli...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To není doslovný přepis, já jsem to četl.

Mojmír HAMPL, viceguvernér České národní banky:
No, počkejte, jedna věc je, jsou takzvané minits z jednání bankovní rady, což je zkrácený zápis toho jednání, který vychází jeden týden po jednání, to je taková krátká verze, ale potom existuje protokol z jednání, kde jsou skutečně jmenovitě u každého člena bankovní rady zaznamenány všechny jeho myšlenky, je to poměrně dlouhý dokument, řekl bych, přesný film toho, co probíhalo při to měnovém zasedání, a to zveřejňujeme také jenom v jiném okamžiku. Zveřejňujeme to s odstupem šesti let od toho konkrétního zasedání, to bylo rozhodnutí, které učinila bankovní rada ještě před tím, než já jsem do bankovní rady v roce 2006 přišel, že i tyto interní protokoly, to jest nejdetailnější popis toho, jak vůbec vzniká měnové rozhodnutí, budeme zveřejňovat vždy s tím odstupem šesti let tak, aby měnová politika byla prostě transparentní a transparentně ukázala, jak to měnové rozhodování vzniká a první rok, ve kterém zveřejňujeme ty minulé interní protokoly, je právě tento rok, právě v lednu letošního roku jsme zveřejnili interní protokoly z let 1998 až 2001. Čili kdo chce, může se podívat na webovou stránku České národní banky a uvidí tam takový detail, že žádný detailnější už neexistuje.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Říká zatím v těchto Dvaceti minutách Radiožurnálu čerstvě jmenovaný viceguvernér české centrální banky Mojmír Hampl. Vy jste, pane viceguvernére, v tisku publikoval šest zásad, podle kterých se řídíte při rozhodování v České národní bance. V jedné z nich píšete, cituji: "Na jednání bankovní rady choď s jasným názorem, ale dostatečně otevřený jej změnit poté, co máš sedm nových informací, vytvoř si před jednáním silný názor, ale zároveň buď připravený jej změnit či upravit." Tak může si to laik představit opravdu tak, že přicházíte do té sedmičky členů České národní banky sice s nějakým názorem, ale že když přijde nějaký opravdu silný argument, tak ten svůj názor změníte a budete hlasovat například pro snížení úrokové sazby?

Mojmír HAMPL, viceguvernér České národní banky:
Je to přesně tak. Já se snažím vždycky dopředu před tím než proběhne to klíčové zasedání, během kterého těch sedm osobností rozhoduje o tom, jak dál s měnovou politikou, tak se snažím předtím mít svůj vlastní individuální silný názor na základě všech informací, které mám, ale zároveň, a to je součást toho pravidla platí, že se snažím být dostatečně i při tom silném názoru dostatečně otevřený v té diskusi ten názor poupravit, pokud prostě jsou jiné silné argumenty, které mě nenapadly a tak. Já musím říct, že u toho pravidla většinou cituju jeden citát Johna Maynarda Keynese, což jinak není teda zrovna můj oblíbený ekonom, ale řekl jednu krásnou myšlenku. Říkal: "Je neuvěřitelné, čemu je schopen člověk uvěřit, když přemýšlí sám bez korekce ostatních." A bankovní rada, nebo to rozhodování bankovní rady má kouzlo v tom, že je to zároveň rozhodování individualit, ale zároveň je rozhodnutí kolektivní. To znamená, obě dvě ty části toho rozhodnutí jsou důležité a obě dvě ty části přispívají k tomu, že to rozhodnutí by mělo být to nejlepší, jaké je možné v danou chvíli udělat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Kdybych nechtěl polemizovat s panem Keynesem, ale na druhou stranu dobře víme, že i v kolektivu se dá dojít opravdu ke zvěrským rozhodnutím a ke zvěrským závěrům.

Mojmír HAMPL, viceguvernér České národní banky:
To se nám v České národní bance nestává.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Opravdu ne?

Mojmír HAMPL, viceguvernér České národní banky:
Já myslím, že ne.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak to je zcela výjimečné. Vy jste byl, pane Hample, jmenován viceguvernérem v politicky celkem náročné době, abych to řekl velice slušně, probíhala první a druhá volba prezidenta České republiky a dělo se kolem to všechno, čeho jsme doteď svědky. Je zcela vyloučeno, aby bylo rozhodování vrcholného orgánu České národní banky ovlivněno takovým politickým, řekněme, étosem nebo atmosférou? Já se neptám teď na přímé politické tlaky, že by někdo chtěl, abyste nějak rozhodovali, ale jde prostě o politickou a možná i médii přiživenou atmosféru, a teď uvádím jenom jako určitou paralelu, že někteří soudci přiznávají, že v některých kauzách může být rozhodování soudu ovlivněno médii a politickým klimatem.

Mojmír HAMPL, viceguvernér České národní banky:
Já strašně rozumím té otázce, ale pořád se snažím na tu otázku odpovídat z pozice centrálního bankéře, který má prostě jiný horizont uvažování, jiný mandát a jiné zadání. Zákonodárci byli moudří v tom, že definovali mandát člena bankovní rady, který se nijak nekryje ani s mandátem z hlediska času se nekryje ani s mandátem toho, kdo bankovní radu jmenuje, ani se nekryje s mandátem, který má Poslanecká sněmovna nebo vláda. Ty mandáty jsou definovány na jiné období. To znamená, že bankovní rada prostě už z definice je mimo nějaký jako klasický politický cyklus a je to tak dobře. Bankovní rada uvažuje v dlouhém období, uvažuje prostě už jenom její rozhodnutí je takové, že to její rozhodnutí ovlivňuje ekonomiku s odstupem až roku a půl, takže představa, že by vůbec tvůrci měnové politiky mohli být nějakým způsobem ovlivněni politickým procesem, politickým cyklem, mně prostě přijde jako zcela, zcela mimo tento svět už jenom z jednoduchého důvodu, jako proč by to členové bankovní rady dělali, proč by se měli nechávat ovlivnit. Oni mají jeden zákonný cíl, zákonnou odpovědnost, která se jmenuje cenová stabilita, a jsou veřejně kontrolováni nejenom analytiky, nejenom ekonomy, ale prostě médii, vámi, veřejností, jsou kontrolováni v tom, do jaké míry ten zákonný cíl naplňují. Prostě to je jednoduchá rovnice. Máme dosahovat cenové stability a všichni vidí, jestli ji dosahujeme nebo ne a všechno ostatní je prostě zcela podřadné.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
No a teď když k tomu vezmeme to, že v tom týdnu, anebo ve dnech kolem vašeho jmenování, to znamená kolem 22. února bylo mnoho článků, ve kterých bylo citováno vaše jméno, a myslím, že jsem neviděl žádný článek nebo téměř žádný, který by nezmínil, že jste považován, a teď si dovolím odcitovat přímo týdeník Týden, společně s Vladimírem Tomšíkem za takzvaného "Klausova chlapce". To znamená, že jste minimálně názorově velice těsně spřízněn s prezidentem Václavem Klausem, který jmenuje členy národní banky. Tak se ptám, jak jste spokojen s takovým označením?

Mojmír HAMPL, viceguvernér České národní banky:
Tak to, já tohle neumím posoudit. Vy se mě ptáte na to, jestli umím vystoupit jako ze své ulity a podívat se na sebe se shora a podívat se na to, s kým se shoduju, s kým se neshoduju. Já mám prostě své názory a nechť to hodnotí někdo jiný.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak v tuto chvíli to hodnotili novináři, kteří neopomněli téměř do každého článku napsat, že jste názorově spřízněn s Václavem Klausem. Toto není ten moment, který by mohl mít určitý vliv na vaše rozhodování?

Mojmír HAMPL, viceguvernér České národní banky:
Já znovu říkám, ať má člověk názory jakékoli, tak jakmile dostává mandát dělat měnovou politiku, tak dostává mandát pro to být veřejně kontrolován, veřejně pranýřován za to, jestli naplňuje zákonný cíl České národní banky. Žádný jiný zákonný cíl, žádný jiný cíl jakékoliv jiné instituce nebo jedince prostě tak je to dáno a já si prostě neumím představit, že by členové bankovní rady mohli mít jako jiné, jak říkají ekonomové, užitkové funkce než tu základní užitkovou funkci, že se snaží, že se snaží o cenovou stabilitu a makroekonomickou stabilitu této země. Jako to mně přijde, že je úplně mimo planetární úvaha, že by mohl někdo z členů bankovní rady uvažovat jinak.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A teď jenom úplně čistě osobně. Když se o vás toto píše, tak jak vy jste s tím spokojen nebo vás to štve, nebo jak to je?

Mojmír HAMPL, viceguvernér České národní banky:
No, tak vždycky záleží na tom, kdo co píše, spíš než co se píše, tak já protože mám historii jakkoli jste říkal něco o mém věku, tak mám historii prostě i v akademické obci, ve finančních institucích jako relativně dlouhou, takže si umím představit, že někteří zlovolně píšou něco, co nemusí být úplně, úplně pravda, ne to, s čím bych já osobně souhlasil, ale prostě, rozumíte, tak jsem v centrální bance, centrální banka je vidět a já musím být schopen s určitou mírou odolnosti a je to jako role centrálního bankéře, přejít mlčením věci, na které bych třeba jinak reagoval nebo měl reagovat. Prostě není úlohou centrálního bankéře reagovat na každý nesmysl nebo každou nepravdu, která objeví, to není prostě to, co by centrální bankéř měl dělat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak pojďme ke konkrétním tématům, pane viceguvernére. Žijeme ve dnech, kdy má Česko inflaci na úrovni zhruba 7,5 %. Centrální banka na podzim, pokud jsem si dobře zapamatoval, odhadovala tu úroveň inflace zhruba na 5 % v určitém výkyvu a zhruba na tři procenta v nějakém jaksi dlouhodobém, dlouhodobém průměru. Co jste při té tehdejší podzimní prognóze nevzali v úvahu, že jste neodhadli, že to bude 7,5 %?

Mojmír HAMPL, viceguvernér České národní banky:
Já chci tu odpověď rozdělit na dvě části. Vy jste mluvil o delším horizontu, o třech procentech. Tři procenta to je náš inflační cíl a Česká národní banka je dlouhodobě schopna dosahovat svých cílů, má nástroje pro to, aby dosahovala cíle cenové stability, kterou definujeme jako tři procenta plus, minus jedno procento od roku 2010 do konce dvě procenta plus, minus jedno procento, čili ten dlouhodobý horizont naprosto platí a centrální banka je schopna zajistit cenovou stabilitu v této zemi. Co se týče toho krátkodobého horizontu, toho čísla, které jste zmínil a které bylo překvapivé nejenom, řekl bych, pro nás, ale pro celou ekonomickou obec a nejenom ekonomickou obec, analytickou obec u nás a protože ten cenový pohyb je poměrně velký všude ve světě, tak i v jiných zemích, a když bych se na to podíval z hlediska struktury, tak z těch sedmi a půl procent zhruba dva procentní body to jsou změny, které se dají přičíst těm reformním opatřením, které nastávají od 1. ledna, nebo které nastaly od 1. ledna tohoto roku a když je odečtu, tak pořád je tam prostě nějaký kus, který přesahuje ten náš inflační cíl tři procenta plus minus jedno procento a my máme za to, že podstatný díl je dán tím, co se odehrává ve světě, tím, co se odehrává na trzích potravin, na trzích ropných produktů a toto jsou věci, které prostě jsou v krátkodobém horizontu mimo moc jakékoliv měnové autority. Tím pádem v malé otevřené ekonomice, kterou je česká ekonomika.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To, že to je mimo moc, mimo reálné ovlivnění centrální bankou, to je evidentní. Na druhou stranu, která z těch složek je, řekněme, výrazně špatně odhadnutelná, se kterou se téměř nedá při prognóze kalkulovat?

Mojmír HAMPL, viceguvernér České národní banky:
Každý analytik, kdybyste ho tady měl ve studiu, vám řekne, že nesmírně volatilní jsou ceny potravin, těch základních komodit, které potom ovlivňují ceny potravin v obchodech. Volatilní obrovský a ta volatilita se ukázala i v loňském roce, kdy byla špatná úroda v Austrálii i v Evropě. Špatná úroda vždycky znamená nějaký cenový skok. Stejně tak se poměrně špatně predikují ceny ropy například, protože tam je jak známo určitý kartel, který rozhoduje o tom, jaké ceny budou. Čili v těchto kategoriích to je, ale jedna věc, kterou chci zmínit je, že ať beru v úvahu všechny tyhle jednorázové nebo mimořádné faktory, nebo neberu, tak je fakt, že do toho čísla se s největší pravděpodobností promítlo i to, že to očekávání toho, co se bude dít od 1. ledna 2008, s největší pravděpodobností něco provedlo s poptávkou domácností, abych to uvedl na konkrétních příkladech. To, že bylo očekávání na růst sazby DPH například u stavebních prací, s největší pravděpodobností znamenalo, že docházelo k více než normálnímu růstu stavebních prací v posledním čtvrtletí loňského roku. To, že bylo očekávání na změny ve zdravotnictví, s největší pravděpodobností mělo dopad na rychlejší poptávku po některých produktech z oblasti zdravotnictví, léků než by za normálních okolností bylo běžné a těch faktorů jednorázových, tabák, očekávání na růst DPH v oblasti tabákových výrobků zase mělo s největší pravděpodobností dopad na růst poptávky po těchto produktech před tím 1. 1. 2008. Jinými slovy část toho čísla s největší pravděpodobností bude ovlivněná jednorázovými faktory, a proto my pořád říkáme nesoustřeďme se, nedívejme se na čísla z tohoto měsíce, z minulého měsíce. My se díváme na horizont roku a půl a v tom horizontu roku a půl centrální banka prostě vidí a je schopná zajistit, že se ceny stabilizují a vrátí na tu úroveň, která je pro českou ekonomiku typická. Takže odstraňme krátkodobé výchylky volatility, mimořádné faktory, věci, které dělají jednu krátkodobou vlnu od toho dlouhodobého trendu a ten dlouhodobý trend, říkám, prostě v české ekonomice platí, že česká ekonomika je dlouhodobě stabilní, nízkoinflační ekonomikou. Je ekonomikou, ve které lidé přirozeně očekávají, že inflace bude nízká a není naprosto žádný důvod, aby se tohle měnilo.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A sedm a půl procenta je prostě ta krátkodobá výchylka?

Mojmír HAMPL, viceguvernér České národní banky:
To je, to je věc, o které dokonce my jsme s kolegou Tomšíkem psali článek výkyv v inflaci bude jednorázový a...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Kdy se srovná?

Mojmír HAMPL, viceguvernér České národní banky:
Uvidíte, jak ve druhé polovině roku v posledním kvartále a na začátku příštího roku se inflace bude hezky stabilizovat okolo těch čísel, které dneska říkáme.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak a poslední otázka, protože máme za sebou víkend, kdy i nad územím České republiky řádil orkán nazvaný Emma, takováto záležitost, která v podstatě je dvoudenní, zasáhne výpadkem proudu, řekněme, milion obyvatel, sto tisíc nějak výrazně, jsou oběti na životech, jsou oběti na nemovitém majetku, zasáhne to nějakým způsobem českou ekonomiku tak, aby se to nějakým způsobem dotýkalo toho dlouhodobého pohledu České národní banky?

Mojmír HAMPL, viceguvernér České národní banky:
Já si myslím, že to by musela být a já teď neznám, přiznám se, že se vracím z dovolené, neznám celkový rozsah těch škod, ale pamatuju si, že jsem kdysi pracoval na analýze dopadu povodní do hospodářství. Tam už se dalo něco kvantifikovat, a to ten rozsah škod byl, aniž bych měl jakákoliv čísla k dispozici v tuhle chvíli řádově vyšší, čili já bych tady tyto jednorázové události moc nepřeceňoval. Je fakt, že možná, že možná bude mít nějaký krátkodobý dopad na to očekávání, na nějaké finanční očekávání pojišťoven, které měly možná pro letošní rok ale to jsou prostě všechno dílčí věci, nikoli makro věci, které ovlivňují velký obrázek, ten hlavní obrázek, který my sledujeme, který nás zajímá.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak takových bylo dnešních Dvacet minut Radiožurnálu. Čerstvý viceguvernér České národní banky Mojmír Hampl byl mým hostem. Děkuji za váš čas. Na shledanou.

Mojmír HAMPL, viceguvernér České národní banky:
Děkuji. Na shledanou.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
U druhého mikrofonu Českého rozhlasu byl Martin Veselovský. Přeji i vám příjemný podvečer.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.

autor: mav
Spustit audio