Rozděleni svobodou

Jak vypadá česká společnost po 30 letech od sametové revoluce? Proč se veřejným prostorem tak často nese spojení „rozdělená společnost“? Jak moc velké klišé jsou pojmy pražská kavárna a vesnické hospoda? Opravdu se česká společnost dělí na města a vesnice? Na tyto a mnoho dalších otázek hledáme odpovědi v projektu Českého rozhlasu Rozděleni svobodou. Mapujeme současné společenské třídy, ptáme se skutečných lidí, diskutujeme.

O projektu

O projektu

Jak vypadá česká společnost po 30 letech od sametové revoluce? Jsme skutečně rozděleni na elity a „obyčejný lid“? Nebo se ve společnosti zformovaly nové nerovnosti a dělící linie? A jak velká a silná je ona mytická střední třída?

V rozsáhlé studii pro Český rozhlas renomovaní sociologové zmapovali šest sociálních tříd, které charakterizují českou společnost. Nelišíme se od sebe jen příjmy a majetkem, ale také tím, jak blízko máme k ostatním lidem, zda věříme ve smysluplnost demokracie i jak trávíme svůj volný čas.

Výzkum Česká společnost po třiceti letech pro Český rozhlas připravil tým sociologů: Daniel Prokop, Martin Buchtík, Paulína Tabery, Tomáš Dvořák a Matouš Pilnáček. Agentury MEDIAN a STEM/MARK pak položily v červnu 2019 dotazník o dvou stech otázkách 4039 respondentům z více než 1300 obcí a měst celého Česka. Výzkum probíhal kombinací online a osobního dotazování a je reprezentativní pro populaci 18 až 75 let z hlediska všech sociodemografických ukazatelů.

Reportéři Radiožurnálu se rozjeli po celé republice najít typické zástupce jednotlivých tříd. Jak žijí, kde pracují a co je trápí? Poslechněte si medailonky a odhalte, do jaké třídy se řadíte vy.

Veřejné debaty s politiky a odborníky

Jak problémy a rozdíly mezi jednotlivými třídami řešit? Jde to vůbec? Diskutujeme s odborníky a politiky. Všechny debaty vysíláme živě na vlnách Radiožurnálu a Plusu, rozhlasových webech a facebookových profilech.

Ve čtvrtek 10. října v Teplicích od 17.00 ■ téma: Bydlení

V pondělí 14. října v Ostravě od 17.00 ■ téma: Ohrožená třída

Ve čtvrtek 24. října v Praze od 17.00 ■ téma: Nedůvěra v instituce a vztah k demokracii

V úterý 29. října v Brně od 17.00 ■ téma: Vzdělávání

V pondělí 4. listopadu v Praze v rozhlasovém studiu S1 ■ debata šéfů stran zastoupených v Poslanecké sněmovně

Nejnovější články

Stránky