Roman Línek, první místopředseda KDU-ČSL a vicehejtman Pardubického kraje

Čtvrt roku zbývá do chvíle, kdy Česká republika poprvé zasedne do předsednického křesla Evropské unie. Podle slov vládních politiků a úředníků jdou přípravy skvěle a my jsme zcela vybaveni k tomu, abychom moderovali debaty od změn zemědělské politiky například po kavkazskou krizi. Opozice již tradičně tvrdí opak a říká, že vláda nepřistupuje k přípravám dostatečně odpovědně. Až potud jde všechno podle klasického a očekávatelného scénáře. Až do té chvíle, kdy je zveřejněn propagační klip našeho předsednictví s motem Evropě to osladíme. Náhle jakoby neexistovala vládní koalice, klip ostře kritizuje nejen jeden ze zelených ministrů, ale distancující usnesení přijal i celostátní výbor lidovců. V jaké formě tedy půjdeme do čela rady Evropské unie? Budeme táhnout za tři provazy nebo jen za jeden? A jak vlastně drží pohromadě vládní koalice? I o tom bude dnešních Dvacet minut Radiožurnálu, dobré odpoledne vám k jejich poslechu přeje Martin Veselovský. Do pardubického studia Českého rozhlasu dnes přišel první místopředseda KDU-ČSL a vicehejtman Pardubického kraje Roman Línek, dobrý den, pane místopředsedo.

Roman LÍNEK, 1. místopředseda KDUČSL, vicehejtman Pardubického kraje:
Hezký den vám i posluchačům.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Účastní se, pane prvního místopředsedo Línku, lidovci nějak na přípravě České republiky na předsednictví Evropské unie?

Roman LÍNEK, 1. místopředseda KDUČSL, vicehejtman Pardubického kraje:
Já myslím, že určitě a určitě v rámci resortu, které zastávají.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Teď jsem se ptal spíše na to, jestli se účastní toho, co se děje zejména pod hlavičkou Alexandra Vondry, tedy ...

Roman LÍNEK, 1. místopředseda KDUČSL, vicehejtman Pardubického kraje:
Já myslím ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Povídejte.

Roman LÍNEK, 1. místopředseda KDUČSL, vicehejtman Pardubického kraje:
Myslím, že narážíte na to naše úterní vyjádření ke spotu, který podle informací, které tam na místě říkali ministři, a sám členem vlády nejsem, tak ten spot všichni viděli až v televizi. A pro nás je to pro stranu, která si myslím, že Evropskou unii bere jako velkou příležitost, takový zvláštní spot, který, nevím, jestli České republice podaří nasvítit na náš stát to nejlepší světlo v době, kdy budeme mluvit Evropskou unii a my se tam stavíme do roviny my na straně jedné, Evropa na straně druhé, ale je to, je to dílčí věc, která teďka je emočně, protože je nová, ale příprava na Evropskou unii a celá vládní agenda našeho předsednictví pochopitelně jde svými standardními kroky, ale toto si myslím, že našim lidem ve vládě, ale i lidem v celostátním výboru bylo takové nepříjemné překvapení, protože takto jsme si nepředstavovali, že budeme propagovat naše předsednictví.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pojďme tedy ještě chvíli hovořit o onom klipu Evropě to osladíme, to je to heslo spojené s propagačním klipem, který můžete vidět například na webu euroskop.cz a reakce lidovců, cituji z tiskové zprávy KDUČSL: "Usnesení celostátního výboru tento konstatoval, že k přípravě vládní kampaně k předsednictví České republiky s heslem Evropě to osladíme nebyl nikdo z KDUČSL přizván a nebyla s nimi nijak konzultována. S představenou podobou kampaně nesouhlasí a zásadně se od ní distancuje." Konec citátu z tiskové zprávy KDUČSL. Jinak řečeno kampaň na naše předsednictví od této chvíle, pane první místopředsedo, čistě záležitostí ODS?

Roman LÍNEK, 1. místopředseda KDUČSL, vicehejtman Pardubického kraje:
Je to záležitostí resortu, který vede pan místopředseda vlády Saša Vondra a já skutečně jsem se neúčastnil žádného koaličního jednání a podle informací členů vlády za nás ani oni ve vládě neprojednávali, jak to bude vypadat, byli v podstatě postaveni před hotovou věc a to se nám nelíbí, protože podle mě ta příležitost je skutečně jednou za desetiletí v množném čísle a vemuli heslo Slovinska, který bylo například první předsednickou zemí z nových členských států, tak oni měli Synergy for Europe, čili synergie, spolupráce spolu vytváření pro Evropu a my stavíme nás jako Českou republiku na stranu jednu, Evropu na stranu druhou, což si myslím, že je nepochopení. Ten klip je nápaditý pro nějaký výrobek, určitě jsou tam skvělé celebrity z České republiky, ale, ale i citování cukru, já jsem z Pardubického kraje a tady vlastně v rámci kauzy Eastern Sugar se ta tradiční plodina vytratila, tady se cukrová řepa nepěstuje a běžní občané nevím, co si z toho odnesou. Oni vidí, že se bourá cukrovar v Hrochově Týnci a dávají si to do souvislosti, čili to si myslím, že se mohlo vybrat lépe.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
No, a teď pojďme k tomu, kdo se vlastně účastní a kdo vlastně vytváří tedy teď tu propagační fázi a tu, řekněme, reklamní, marketingovou fázi naše předsednictví Evropské unie. Lidovci na úřadu Alexandra Vondry nikoho nemají, kdo by jim předem řekl, dal echo něco takového si chystá?

Roman LÍNEK, 1. místopředseda KDUČSL, vicehejtman Pardubického kraje:
Ke mně nedošla žádná informace od ministra, od pana ministra financí počínaje po šéfa Legislativní rady Cyrila Svobodu končeje, že by byli někde dotazováni a já myslím, že by bylo legitimní, a po tom my voláme, aby všechny další kroky, tenhle asi už nezastavíme, ten běží, ale byly v nějaké stádiu vlastně daný připomínkami. My nechceme zasahovat do kompetencí místopředsedy vlády Saše Vondry, který má toto na starosti, ale myslím, že tohle jsou velmi citlivé, emoční věci, kde můžeme mít my jiný názor na Evropu než ODS nebo ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ne, pane místopředsedo, já tomu úplně rozumím, na druhou stranu, jak sem na začátku říkal, o něco více než čtvrt roku zbývá do započetí našeho předsednictví rady Evropské unie. Asi přiznáte, že se blížíme do, řekněme, horké fáze ...

Roman LÍNEK, 1. místopředseda KDUČSL, vicehejtman Pardubického kraje:
Finále určitě.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
... do finále a asi by bylo dobré, kdybychom působili alespoň principiálně jednotným dojmem. A v tuto chvíli se strana KDUČSL sebere a řekne my se zcela distancujeme od tohoto prvního, možná pro mnohé klíčového klipu v propagační kampani předsednictví České republiky Evropské unii. Ptám se museli jste to říkat takto nahlas, nešlo to udělat tak. že by si to dva místopředsedové Jiří Čunek a Alexandr Vondra prostě řekli mezi sebou v kuloárech ve Strakově akademii?

Roman LÍNEK, 1. místopředseda KDUČSL, vicehejtman Pardubického kraje:
Tak od té doby. co to vyšlo ven, tak vláda nezasedala, ta zasedala až ve středu, a shodou okolností na žádném zasedání ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ale přece jenom jsou, jsou telefony.

Roman LÍNEK, 1. místopředseda KDUČSL, vicehejtman Pardubického kraje:
... se sešel celostátní výbor a celostátní výbor vlastně to, co běželo venku se dotazoval, jak je to možné, kde je nějaký pozitivní signál v tom, v tom klipu a bylo to takové překvapení, kterému si myslím, že byli vystaveni nejenom běžní občané u televizí, ale bohužel i členové vlády. To neznamená, že tím budeme bourat vládu, že je špatně připraveno předsednictví ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ale vy jste se od toho distancovali, to je přece velice silné prohlášení?

Roman LÍNEK, 1. místopředseda KDUČSL, vicehejtman Pardubického kraje:
Ano, my jsme se distancovali do toho vzkazu Evropě to osladíme, protože ten vzkaz nebyl nikde, nikde projednáván a je to headline, je to, je to vlastně slogan, který bude používán a z mnoha důvodů a zejména z toho, že nás to staví do jedné roviny Českou republiku jako předsednickou zemí a na druhou Evropu a my přece budeme za Evropu mluvit, my v tu chvíli my jsme ta Evropa, my ji vytváříme a tam si myslím, že na základě tohoto většina, drtivá většina v podstatě členů celostátního výboru brala, že to nebyl šťastný krok a když se něco nepovede a z našeho pohledu je legitimní to říct podle mě veřejně i koaličním partnerům a doufáme, že ty další kroky nebudou tohoto typu, že budeme mít možnost se k nim vyjádřit.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Dobře, když to, pane místopředsedo Línku, vy to doufáte, víte o tom, že probíhá něco, co se jmenuje EU Roadshow?

Roman LÍNEK, 1. místopředseda KDUČSL, vicehejtman Pardubického kraje:
Vím o tom, a vím, že ve většině krajů to probíhá, Pardubický kraj tam není.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Například dnes je místopředseda vlády Alexandr Vondra v Českých Budějovicích, máte nějaký vliv, tím myslím KDUČSL na to, co se na těch propagačních akcích nazvaných EU Roadshow bude dít?

Roman LÍNEK, 1. místopředseda KDUČSL, vicehejtman Pardubického kraje:
Já nemůžu mluvit za všechny členy vlády, protože můžu mluvit za koaliční devítky, kam se účastním, tam to probíráno nebylo ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jste muž číslo dvě v KDUČSL.

Roman LÍNEK, 1. místopředseda KDUČSL, vicehejtman Pardubického kraje:
... a já vím, já vím, já vím, je to, je to legitimní otázka. pochopitelně ve všech třech koaličních stranách, aspoň donedávna u zelených to platilo, první místopředsedové nejsou členy vlády, ale na vládní úrovni si, myslím, stačí tyhle ty věci, které jsou citlivé povahy, anebo mohou být citlivé povahy, tak projednat, takže pro nás to byl silný signál, aby se v tom nepokračovalo, protože společný zájem, aby Česká republika tu příležitost maximálně využila, abychom získali ještě lepší pozici, než máme a abychom zároveň pro občany vzkazovali věci, které jsou úplně srozumitelné a nezlobte se na mě, já jsem tady mluvil s mnoha lidmi, kteří jsou i mimo KDUČSL a ty reakce z deset osm lidí říká co se tím vlastně myslí a většina hovoří o tom cukrovaru v Hrochově Týnci, a to, že cukrovka jako plodina zmizela z českých polí.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pane místopředsedo, musím přiznat, že mě přesvědčovat nemusíte, to asi není účelem tohoto rozhovoru, já se chci dobrat toho, kdo přesně řídí složení, náplň, směřování a cílení té propagační reklamní, či marketingové kampaně před předsednictvím České republiky v Evropské unii? Zatím to je tedy pod úřadem Alexandra Vondry, člena ODS, tak se ptám na legitimní otázku, jestli tu náplň té kampaně řídí zcela občanští demokratů, anebo jestli lidovci mají do toho také co mluvit?

Roman LÍNEK, 1. místopředseda KDUČSL, vicehejtman Pardubického kraje:
S výjimkou věcí, které pan Saša Vondra jako gesční ministr předloží vládě, se my na jiných věcech v tomto směru nepodílíme pouze v resortech, které spravujeme a které mají pochopitelně řadu jednání a pochopitelně diskutujeme také o prioritách předsednictví. Tam si myslím, že to je docela v pořádku. Ale tohle byla věc, která byla formou překvapení a pro nás to byl signál panu Vondrovi a jeho spolupracovníkům, aby věci podobného typu skutečně minimálně na vládní úrovni představil předem, než se to dozvíme spolu s českou veřejností a případně některé věci, kde můžeme mít rozdílné povahy, tak se o nich na vládní úrovni koaličně diskutovalo, aby to byla skutečně jednoznačná propagace názorů celé koaliční vlády.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Říká zatím ve Dvaceti minutách Radiožurnálu první místopředseda KDUČSL Roman Línek. Hovoříme zatímco o tom klipu, který provází heslo Evropě to osladíme, který vzbudil nejen u lidovců celkem odmítavou a bouřlivou reakci, ale vzbudil takovou reakci minimálně i u jednoho z ministrů za Stranu zelených a to u ministra školství Lišky. Tak když se znovu vrátím k otázce, na kterou jste mi ještě, pane místopředsedo, neodpověděl, lidovci na úřadu Saši Vondry nemají žádného svého člověka, který by je informoval o tom, co ten úřad dělá?

Roman LÍNEK, 1. místopředseda KDUČSL, vicehejtman Pardubického kraje:
Neznám všechny pracovníky a určitě ve vedení tohoto resortu, čili na úrovni náměstků nebo ředitelů odborů si nejsem vědom, že by někdo pracoval a byl zároveň jak vy jste to nazval reprezentant KDUČSL, čili členem této strany.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Není to chyba?

Roman LÍNEK, 1. místopředseda KDUČSL, vicehejtman Pardubického kraje:
Já zase nezastávám názor, že by mělo být všechno všude koaličně dáno, já myslím, že každý šéf některé oblasti, čili v dané chvíli ministr, by měl citem poznat, co je hodno koaliční debaty a co pochopitelně je potřeba realizovat a vládou tím nezatěžovat. My jsme měli asi názor jiný než kolegové z ODS, že v tomto případě tohoto spotu této emočně citlivé věci spojené s předsednictvím, který vlastně má propagovat předsednictví jak u nás u občanů a věci, které s tím jsou spojeny, do jisté míry to je signál i ven, a tento, tento moment diskutován nebyl. My tu vidíme, že to byla chyba, která nebourá vládu, ale na druhou stranu je legitimní, abychom to řekli nahlas a podobným situacím předešli.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak a když vezmeme, že první dvě vlaštovky, co se týče propagace našeho předsednictví, minimálně směrem dovnitř země je onen klip s tím heslem plus akce EU Roadshow, která už v tuto chvíli běží po, po českých a moravských krajích, a vy přiznáváte, že ani na jednu z nich lidovci neměli vliv a teprve teď se budou dozvídat minimálně, co se děje na Roadshow a co se odehrálo v tom klipu, tak se znovu ptám je propagace našeho předsednictví čistě v rukou ODS?

Roman LÍNEK, 1. místopředseda KDUČSL, vicehejtman Pardubického kraje:
Není. Já ještě u té Roadshow, my jsme to zamluvili, se vrátím, že v krajích, které se jí účastní, tak byla možnost ty věci diskutovat předem jaký obsah bude a tak dále, kdo se zúčastní, čili vím, že, tuším, v úterý nebo ve středu byla v režii v Olomouckém kraji, pan vicehejtman Horák, který je člen KDUČSL, se jí spolu s hejtmanem a s panem Vondrou účastnili, čili já myslím, že Roadshow sama o sobě není věc, která je špatná. Tam jde o to, že v situaci, kdy ten inkriminovaný klip, kolem kterého se pořád točí debata zejména, tak když šel ven, tak se sešel nejvyšší orgán KDUČSL celostátní výbor, kde místo vedle ministrů sedí ještě dalších dvacet lidí z krajů a všichni do jednoho byli rozčarováni z toho spotu. Já myslím, že ty Roadshow nejsou zase tak věc, která by byla špatná, která by šla mimo vliv a minimálně z regionální roviny se na ní podílíme, ale budu další věci, já myslím, že je potřeba citem poznat, co je potřeba koaličně debatovat, protože přirozeně ani jeden z těch koaličních partnerů nemá úplně identické názory na EU nebo další záležitosti s tím spojené.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pane místopředsedo, víte už, co by teď bylo potřeba dále komunikovat v této oblasti, o které hovoříme?

Roman LÍNEK, 1. místopředseda KDUČSL, vicehejtman Pardubického kraje:
Já myslím, že tady je spíš na tahu skutečně místopředseda vlády Saša Vondra, který všechny ty věci má pod sebou a vytáhnul další záležitosti, které můžou vyvolat podobnou, řekněme, nevoli, rozčarování jako se to bohužel, musím říct bohužel stalo v tomto případě, a naše snaha není něco revidovat, předělat jinak, ale do věcí, do kterých se dá ještě hovořit, tak o nich vést a podle mě ideálně na vlání úrovni, ani není nutné to brát do koaličních devítek nebo jiných institutů koaliční spolupráce to komentovat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jinak řečeno, nevylučujete, nevylučuje, že by se, že by se něco podobného, co se teď přihodilo kolem onoho klipu, mohlo stát znovu?

Roman LÍNEK, 1. místopředseda KDUČSL, vicehejtman Pardubického kraje:
Tak kdyby to bylo, řekněme, v podobných, podobných okolnostech tak ta reakce si myslím, že se dá předpokládat, že by byla podobná, ale já věřím, že tak jak znám z koaličních jednání i reprezentanty ODS, takže si to vezmeme k srdci a nebudeme tyhle věci zbytečně provokovat a věřím, že to bylo spíše nedorozumění než vůle něco prorazit vlastní silou.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
V dnešním rozhovoru pro deník Právo řekl občanský demokrat a europoslanec Jan Zahradil toto, cituji: "Myslím si, že kdyby nedošlo ke kauze kolem poslanců Tlustého a Moravy a tudíž k nějaké vnitřní turbulenci v ODS, tak by s tím lidovci ani nevyrukovali. Prostě mají pocit, že tady je určitá slabina a že mohou zase rozehrát nějaké téma." Konec citátu Jana Zahradila. Je to tak, pane místopředsedo?

Roman LÍNEK, 1. místopředseda KDUČSL, vicehejtman Pardubického kraje:
Tomu, tomu se musím pousmát. Podívejte v situaci, kdy ten klip vyběhnul, tak zasedal třeba na Vysočině krajský výbor přímo k usnesení. My jsme z krajů měli reakce lidí, kteří říkali s tímhle nesouhlasí, jestli jste to viděli, tak nám řekněte, proč, proč se o tom nediskutovalo, proč to má takovýto charakter? Tam vlastně chybí nějaká pozitivní role. Já jsem jí tam nenašel. Takový plácnutí do vody, to beru, a ty reakce z krajů byly ještě dřív než to vlastně od minulého čtvrtka, pátka, já bych ty usnesení mohl najít, a to byl ten hlavní impuls, který byl umocněn tím, že naši ministři vlastně řekli, že to nevěděli předem, což vyvolalo i to usnesení, které jsme v úterý přijmuli na celostátním výboru.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jinými slovy lidovci se nesnaží využít určité momentální slabosti ODS?

Roman LÍNEK, 1. místopředseda KDUČSL, vicehejtman Pardubického kraje:
Já myslím, že by to bylo nefér, pokud to nazýváte slabostí, já bych to řekl současnou situací a náš zájem je kontinuálně pracovat na vládě po celé funkční období, ale když se něco nepovede, tak je potřeba si to mezi partnery umět říct nahlas a říká se to v politice nahlas nejen mezi, jak vy jste se před chviličkou zmiňoval, předsedou a místopředsedou vlády, ale v některých situacích je tak, že se to musí říct nahlas, protože jsme politická strana, jak říkám, ty reakce zespodu byly a ty konkrétní usnesení krajských výborů o tom volaly.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jen podotýkám, že tou slabostí to nazval europoslanec Jan Zahradil, já jsem ho jen citoval.

Roman LÍNEK, 1. místopředseda KDUČSL, vicehejtman Pardubického kraje:
Jasně, tak to tak berme.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Dvacet minut Radiožurnálu posloucháte právě v těchto chvílích, posloucháte také Český rozhlas 1 Radiožurnál a mým hostem je první místopředseda KDUČSL Roman Línek. Pojďme se ještě na chvíli, prosím, pane místopředsedo, vrátit ke kauze možná už skončené, možná ještě probíhající ke kauze poslanců Moravy a Tlustého. Je pro vás tato strana tedy ODS alespoň trochu znevážena coby koaliční partner poté, co se ukázalo, že minimálně dva její členové sedící v Poslanecké sněmovně jsou ochotni k určitým výrazně nestandardním krokům přistoupit?

Roman LÍNEK, 1. místopředseda KDUČSL, vicehejtman Pardubického kraje:
Tak když jsme to tu otevřeli, já jsem nikdy neviděl něco podobného a nezažil, když to vztáhnu na KDU, tak si myslím, že bezprostředně by museli oba složit nebo případně další aktéři poslanecké funkce a museli by být i vyloučeni, pokud by neodešli sami ze strany. A mně se docela líbilo o vyjádření pana prezidenta, které, tuším, včera k této záležitosti dal a jistá míra znervóznění, znevážení tady je, ale já pevně věřím, že skutečně to bylo tak, že to byl nějaký, řekněme, zvláštní projev chování některých jednotlivců ve sněmovně. Já představa, že by se poslanec nevěnoval své práci a dělal takovýhle věci nebo v případě Pardubického kraje, kdy osm let jsem ve vrcholové pozici a spolu s ostatními kolegy, že bychom ve své pracovní době dělali něco takového, je prostě úplně mimo jakoukoli představu, takže já doufám, že to nebude mít dohru na nějaké koaliční rovině, že to je věc, kterou dokáže ODS vnitřní silou se s ní vypořádat a udělat to tak srozumitelně, že pro nás jako pro koaliční partnery řekneme ano, bylo to politováníhodné, bylo to snad, bůh dej, naprosto výjimečné, protože to připomíná pomalu manýry StB nebo nějakých jiných věcí, které dvacet let po revoluci prostě ..., mě, mě to jde jenom o mojí představu, takže věřím, že ODS si dokáže s tímhle tím nejen na úrovni poslaneckého klubu i vedení strany poradit tak, aby to neohrožovalo další komunikaci a spolupráci.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A zkuste teď, prosím, pro naše posluchače ozřejmit, co to znamená, že si s tím ODS dokáže poradit? Poslanec Morava už ohlásil, že složí svůj mandát, už je dokonce vybrán i náhradník, poslanec Tlustý řekl, že mandát nesloží. Jak jinak by si s tím občanští demokratů měli poradit tak, aby to nerozdráždilo například vás jako koaličního partnera?

Roman LÍNEK, 1. místopředseda KDUČSL, vicehejtman Pardubického kraje:
Tak já myslím, že mají právo na to mít určitý v uvozovkách technologický čas, čili čím dříve tím lépe. Byla mnoha silná vyjádření včetně premiéra a předsedy ODS i prvního místopředsedy pražského primátora Pavla Béma a já prostě jsem tady už řekl na začátku pro mě nepředstavitelný, že někdo někde dělá volavku nebo spolupracuje s takovými praktikami a zůstane dál poslancem, čili, čili ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ne, pane místopředsedo, tohle už jste říkal, já se teď ptám na to, co by měla ODS udělat pro to, aby vy jako koaliční partner jste usoudili ano, oni to vyřešili a my nebudeme mít problém tuto věc komunikovat vůči svým členům.

Roman LÍNEK, 1. místopředseda KDUČSL, vicehejtman Pardubického kraje:
Musí být evidentní, že to je záležitost, která nemá dalších, řekněme, aktérů nebo podobný styl není běžnou praxí, to si myslím, že je složité ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jak to chcete, jak to chcete udělat vyjma toho, že byste, podrobil všechny členy poslaneckého klubu trestnímu vyšetřování?

Roman LÍNEK, 1. místopředseda KDUČSL, vicehejtman Pardubického kraje:
Já myslím, že to je na ODS, ne, ne na nás.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já vím. Já se ptám na to, v jakém momentě vy řeknete výborně věc je vyřešena.

Roman LÍNEK, 1. místopředseda KDUČSL, vicehejtman Pardubického kraje:
V situaci, kdy bude srozumitelně vystupovat klub ODS v zásadních věcech, v situaci, kdy si myslím i to, že pan poslanec Tlustý něco komentoval a nadále zůstal členem, ani na tom jednání se nezúčastnil, to si myslím, že jsou věci, které je potřeba dořešit a dát jim jasnou charakteristiku. Prostě buďto takovýhle člověk zůstane členem ODS a členem poslaneckého klubu, pak to je i na debatu i u nás na kolektivních orgánů, jak se k tomu postavit, a jsou i další náznaky, signály, že třeba někdo další na tom spolupracovat. Já to nedokážu posoudit, protože říkám skutečně já s práci nejen poslanců ale obecně politiků včetně regionálních představuji jinak. A my v tuhle chvíli nebudeme svolávat žádné jednání, kolektivní jednání KDUČSL, abychom k tomu něco přijmuli. Nakonec jsme seděli v úterý a věřím, že v nějakém krátkém čase vlastně ODS z toho udělá nějaký závěr a ten závěr my si prostudujeme a doufám, že bude takový, že bude možná koaliční spolupráce. Nevím co byste chtěl slyšet víc?

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Chtěl bych slyšet víc, jestli uvažujete o tom, že tou nezbytnou podmínkou je, aby byl Vlastimil Tlustý vyloučen minimálně z poslaneckého klubu?

Roman LÍNEK, 1. místopředseda KDUČSL, vicehejtman Pardubického kraje:
Tento signál dali najevo představitelé ODS a já myslím, že kdyby to bylo v případě KDUČSL, tak by to muselo z naší strany být jednoznačně, abychom zůstali důvěryhodní.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak takových bylo dnešních Dvacet minut Radiožurnálu. První místopředseda KDUČSL a vicehejtman Pardubického kraje Roman Línek byl mým hostem, děkuji za váš čas a na shledanou.

Roman LÍNEK, 1. místopředseda KDUČSL, vicehejtman Pardubického kraje:
Na shledanou.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
U mikrofonu byl také Martin Veselovský, přeji vám příjemný podvečer strávený s Českým rozhlasem 1 Radiožurnálem.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.

autor: mav
Spustit audio