Rekultivace uranových odkališť u obce Mydlovary

22. srpen 2007
Pod kůži

Rekultivace uranových odkladišť v okolí obce Mydlovary na Českobudějovicku je asi z poloviny hotová. Okolním obcím ale vadí poničené komunikace a taky hluk. Škody na silnicích navíc musejí obce platit ze svých rozpočtů a tak senátor a starosta Hluboké nad Vltavou Tomáš Jirsa zorganizoval schůzku starostů šesti obcí právě v okolí bývalého závodu na zpracování uranu MAPE Mydlovary, a to s lidmi z ministerstva životního prostředí a taky s lidmi ze státního podniku Diamo. Ten provádí revitalizace.

Dvě stě osmdesát hektarů zdejších odkladišť plných radioaktivních odpadů má být revitalizováno. A jde konkrétně o obce Mydlovary, Dívčice, Nákří, Olešník, Zahájí, Zliv a taky město Hluboká nad Vltavou. Na rekultivaci v celém rozsahu ale nejsou peníze.

Dan MORAVEC:
Nejprve si představme, jak vůbec okolí takových odkališť a jejich rekultivace vypadá. Provede nás starosta obce Mydlovary Petr Ciglbauer.

Petr CIGLBAUER, starosta obce Mydlovary:
Tak stojíme před odkalištěm po bývalé úpravně uranových hrud MAPE Mydlovary. Toto odkaliště vzniklo na místě, kde se předtím těžil lignit, bylo zhruba třicet pět až čtyřicet metrů hluboké a toto místo po těžbě lignitu nebylo rekultivováno, ale bylo použito v šedesátých letech pro ukládání odpadu z loužení uranu.

Dan MORAVEC:
Hana Chalupská z občanského sdružení Mydlovary připomíná, že odkaliště a jejich okolí jsou zdraví škodlivá.

Hana CHALUPSKÁ, občanské sdružení Mydlovary:
Byla zpracovaná studie, jejímž zadavatelem byl Jihočeský kraj a jednou z těch příloh je vyhodnocení stávajících největších ekologických zátěží na území Jihočeského kraje. To místo, kde my se teď nacházíme, to, na co se teď díváme, paří mezi nejvýznamnější ekologickou zátěž v té příloze uvedenou, nebezpečí tady existuje.

Dan MORAVEC:
Právě proto, že rekultivace kalojemů je pro okolní obce prioritní, svolal senátor a starosta Hluboké nad Vltavou Tomáš Jirsa schůzku všech zúčastněných. Starosta Mydlovar Petr Ciglbauer rekultivace samozřejmě vítá, i když s výhradami.

Petr CIGLBAUER, starosta obce Mydlovary:
Ty rekultivace jsou zhruba v polovině, ta rekultivace bude urychlená, ale také to znamená, že se zvýší přeprava nákladními auty a tím budou obce vystaveny větším škodlivým vlivům. Nám je jasné, že se musí rekultivovat, jsme rádi, že se rekultivuje, ale naše požadavky jsou, aby se rekultivovalo šetrně k obyvatelům okolních obcí, k jejich zdraví a životní pohodě. Zatím se to řeší tak, že vzniklé škody odstraňujeme na náklady obce z rozpočtu, a to se nám nelíbí.

Dan MORAVEC:
Ředitel státního podniku Diamo Jiří Jež o problémech obcí ví a vypadá to, že řešení se najde.

Jiří JEŽ, ředitel státního podniku Diamo:
V podstatě všechny problémy se točily kolem jediného, a to je navážení sanačních materiálů a průjezdnost jejich obcemi a všechny ti starostové a starostky si stěžovali na to, že jim zatěžujeme normě přepravu. Zcela jsme to nevyřešili, ale představili jsme projekt, kde provedeme obchvatovou komunikaci, která až sedmdesát procent přepravných materiálů odkloní mimo obce.

Dan MORAVEC:
Starosty a hlavně občany okolních obcí výstavba takové obchvatové komunikace, po které by jezdila těžká nákladní auta na rekultivace a neničila by tak obecní silnice, těší. O peníze jde samozřejmě v první řadě, senátor Tomáš Jirsa ale věří, že se podaří získat finanční prostředky na sanaci kalojemů i z Evropské unie.

Tomáš JIRSA, senátor, starosta Hluboké nad Vltavou:
V budoucnosti samozřejmě získání těch prostředků, to je rozfázováno na zhruba deset, patnáct let, Diamo státní podnik nás seznámil s tím, že právě je podaná žádost asi na sedm set milionů z Evropské unie na sanaci starých ekologických zátěží.

Dan MORAVEC:
Schůzka rozhodně prospěla vzájemné informovanosti a uvolnila určité, byť malé napětí mezi obcemi a státním podnikem Diamo. Jeho ředitel Jiří Jež dodává:

Jiří JEŽ, ředitel státního podniku Diamo:
Kalojemy, kterých je zde osm o rozloze dvě stě osmdesáti hektarů, jsou ze šedesáti procent zrekultivovány, finančně máme teprve z toho projektu vyčerpanou necelou miliardu a ještě dvě celé šest miliard nás to bude stát.

Dan MORAVEC:
Pokud všechno dobře půjde, práce na rekultivaci uranových odkališť v jižních Čechách skončí kolem roku 2024. Krajina by tak měla dostat úplně novou tvář i využití.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:
A jak bude dál pokračovat revitalizace odkališť, na to si Radiožurnál určitě ještě posvítí.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON I.T., s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.

autor: Dan Moravec
Spustit audio

Více z pořadu