Regionální centra ke zvýšení počítačové gramotnosti

Ve srovnání s vyspělým světem Češi, v menším počtu i kvalitě, ovládají počítač a internet. Možná překvapivé sdělení, ale exaktně doložené průzkumy. Zlepšit tento stav si vytknul, státem dotovaný, Národní program počítačové gramotnosti, fungující od února letošního roku. V regionálních centrech, většinou pak v prostorách škol, se zájemci v práci s počítačem a internetem vyučují v rychlokursech. V republice je už 230 regionálních center. Zatím poslední slavnostně otevřeli minulý týden v Uherském Hradišti. Jak řekl redaktorovi Pavlu Sedláčkovi Libor Tošovský, který regionální centra organizačně zabezpečuje, v případě zájmu se otevírají i v malých obcích.

Libor Tošovský: Když za námi přijde další obec kde ještě není regionální centrum a budou tam mít školu, která má zájem, nebo starostu který má zájem, tak jsme schopni otevřít další regionální centrum i v obci, která má řádově 600 obyvatel. Na druhou stranu nechceme to dělat uměle, bez té odezvy veřejnosti, protože potom bychom měli spoustu regionálních center, ale neměly by koho učit.

Pokud bychom si měli říci typického účastníka těchto kurzů, ať už se učí s internetem a nebo s počítačem.

Libor Tošovský: Typickým účastníkem, statisticky zase, je žena, která je ve věku, zhruba 48 až 56 let, samozřejmě v současné době chodí hodně i mladých lidí, kteří ve škole neměli možnost, nebo se tomu příliš nevěnovali a nyní zjistili, že to je pro ně důležité. Další velkou skupinou jsou matky s dětmi, které končí mateřskou dovolenou.

Jaké procento je žen a mužů?

Libor Tošovský: Zatím ženy jsou 61 procent, zbytek jsou muži.

Jsem zaměstnavatel, přijde ke mně člověk a řekne: Ano, já jsem absolvoval tady ten kurz, jsem znalý práce s počítačem a zaměstnavatel mu řekne: Tak mě ukažte nějaký papír. To zatím absolventi těchto kurzů nemohou.

Libor Tošovský: Chce-li si zaměstnavatel ověřit, že ten zaměstnanec opravdu byl v našem kurzu, může si zavolat na naši "modrou linku" která je 844111130 a operátorky se zeptá. Operátorka je schopná mu vyhledat, kdy dotyčný člověk byl v kterém kurzu. Certifikáty plánujeme, bude-li o ně zájem, na příští rok, ale nechceme to dělat jako umělou věc, chceme udělat certifikát, který bude schopen opravdu přesně obsáhnout znalosti těch účastníků a to tak, aby odpovídaly co nejblíže těm reálným potřebám ze života.

Běžný občan význam počítačové gramotnosti chápe.

Libor Tošovský: Určitě záleží na profesi a na zaměření těch lidí, ale věřím tomu, že internet se v poslední době stává nezbytnou součástí vzdělání a s ním umí zacházet malé děti , učí se to ve školách a je to nesporná výhoda.

Účastnice kurzu: Ucházela jsem se o spoustu zaměstnání a jednou z hlavních podmínek byla práce na počítači, takže si myslím že je to asi základ dnešní doby a když neumím nějaké odborné programy, tak určitě základem je internet a práce s elektronickou poštou.

Radek Mikula je lektorem v regionálním centru střední a speciální školy Mesip v Uherském Hradišti. Od dubna proškolil přes stovku zájemců.

Radek Mikula: Většinou jsou to ženy kolem čtyřicítky, nejstarší účastník měl 82 let, se mě přiznal.

Jdou do toho se strachem, nebo jdou do toho s nadšením? Jak se to tak odvíjí?

Radek Mikula: Většinou je to z takového popudu, že doma mají počítač, ale jejich děti, nebo rodinní příslušníci, kteří na tom umějí pracovat jim nechtějí poradit a oni se jich bojí zeptat. Chtějí se naučit něco nového, něco co umí ostatní, ale bojí se třeba doma zeptat, aby nevypadali hloupě.