Ředitel Dopravního podniku Ústeckého kraje Pavel Knecht

3. srpen 2006
O kom se mluví

Hezký den a hezký poslech Českého rozhlasu, stanice Radiožurnál. Od mikrofonu přeje dobrý poslech Jan Pokorný. Ve studiu České rozhlasu v Ústí nad Labem je ředitel Dopravního podniku Ústeckého kraje Pavel Knecht. Dobrý den, pane řediteli. Co dělají vaše autobusy v těchto chvílích? Stojí v garážích?

Pavel KNECHT, ředitel Dopravního podniku Ústeckého kraje
V těchto chvílích autobusy stojí v garážích, většina a řidiči samozřejmě tam provádí mimořádnou údržbu a provádí tam třeba úklidy autobusů a prostě takové všechny ty věci, na které se normálně ..., na které normálně nebyl čas.

Jan POKORNÝ:
A, pane řediteli, není tahle situace pro váš podnik víc ztrátová než ta, kdy jste dopravovali občany Ústeckého kraje a která byla také ztrátová?

Pavel KNECHT, ředitel Dopravního podniku Ústeckého kraje
To v žádném případě. Je potřeba říct, že tržby od občanů představují zhruba padesát procent těch nákladů a druhých padesát procent nákladů hradil Ústecký kraj do doby než přestal hradit faktury za tuto dopravu.

Jan POKORNÝ:
A řekněte mi, jen tak mimo, cítíte tak trochu výčitky svědomí vůči těm tisícům lidí, kteří se teď komplikovaně dostávají třeba do práce, k lékaři nebo kamkoliv?

Pavel KNECHT, ředitel Dopravního podniku Ústeckého kraje
Tak já cítím obrovské výčitky. Já se hluboce omlouvám všem občanům Ústeckého kraje, protože s nimi cítím. Já sám jsem veliký příznivce veřejné dopravy. Domnívám se, že veřejná doprava by měla být podporována, ovšem pravdou je, že veřejná doprava taky musí být řádně financována, jinak nemá tu odpovídající kvalitu a samozřejmě potom není ani zájem o tuto veřejnou dopravu. Čili ještě jednou se omlouvám všem občanům Ústeckého kraje, ale skutečně jsme se do této situace nedostali vlastní vinou, dostali jsme se do toho jednoznačně tedy vinou Ústeckého kraje a k této situaci by nikdo nedošlo, kdyby Ústecký kraj hradil faktury, které mu posíláme.

Jan POKORNÝ:
Paragraf 18 písmeno D zákona číslo 111 z roku 1994 o silniční dopravě, pane řediteli, zní, cituji: "Dopravce je povinen spojem uvedeným v jízdním řádu přepravit každého, jsou-li splněny smluvní přepravní podmínky a tarif, nebrání-li tomu okolnosti, které dopravce nemůže odvrátit nebo jim zabránit." Jak chápete v kontextu situace v Ústeckém kraji tuto literu zákona?

Pavel KNECHT, ředitel Dopravního podniku Ústeckého kraje
No, já myslím, že právě do této litery jsme se dostali. My jsme se právě dostali do situace, kterou nemůžeme už z vlastní vůle ovlivnit. Čili to je důsledek, jak říkám, toho arogantní, té skandální arogance moci, kdy prostě politik komunální s pocitem, že má dokonalé alibi, nechá prostě dojít ten konflikt do bodu, kdy na autobusovou zastávku nedorazí prostě autobus. Ale pravdou je, že přesně to, co jste teďka citoval, je to, do čeho jsme se dostali.

Jan POKORNÝ:
Vy mluvíte o aroganci moci. Já bych byl rád, kdybyste mi řekl jak se stavíte k argumentu, že váš podnik byl povinen nahlásit výluku dopravy tři měsíce předem?

Pavel KNECHT, ředitel Dopravního podniku Ústeckého kraje
No, tak to je hrozně jednoduché. Ústecký kraj se neustále odvolává na jakousi zákonnou povinnost dopravce sdělit dopravnímu úřadu tři měsíce předem, že pokud se rozhodne nadále neprovozovat některé linky a spoje, tak to musí oznámit. Samozřejmě musí vám být známo nebo musí mu být známo, že silniční zákon ani jiný český zákon takovou povinnost nestanový. To znamená, kraj se odvolává zřejmě na ustanovení článku 14 odstavce 4, tuším, nařízení rady EHS 1191/69. To se ovšem nevztahuje na linky a spoje spadající do systému veřejné služby, závazku veřejné služby.

Jan POKORNÝ:
To znamená, že se to vztahuje jenom na komerční dopravu?

Pavel KNECHT, ředitel Dopravního podniku Ústeckého kraje
Přesně tak, pouze na komerční dopravu.

Jan POKORNÝ:
A tyhle linky, které vy dáváte pod tu stříšky veřejné služby, komerční nejsou? Ty taky něco vydělávají, ne?

Pavel KNECHT, ředitel Dopravního podniku Ústeckého kraje
Ne, rozhodně nejsou. Ani jedna z těchto linek není výdělečná.

Jan POKORNÝ:
Jste toho názoru, že spor mezi Dopravním podnikem a krajem je vážný, dlouhodobý a už zcela prokazatelně souvisí s motivací kraje nahradit dopravní podnik jinými dopravci, kteří jsou kraji z různých důvodů bližší. S tímto názorem, pane řediteli, jste seznámili i Úřad na ochranu hospodářské soutěže. Je to, odpusťte, takové mnohoznačné obvinění a já bych chtěl od vás rád slyšet konkrétní důkazy.

Pavel KNECHT, ředitel Dopravního podniku Ústeckého kraje
Tak já myslím, že mohu zcela jednoznačně prokázat, že od roku 2003 je Dopravní podnik Ústeckého kraje, který vznikl z tehdejšího ČSAD BUS Ústí nad Labem, akciové společnosti, neustále terčem pokusů jak tento podnik poškodit, rozbít, vzít mu prostě nějakou dopravu, kterou zajišťoval. Já bych chtěl říct, že historický předchůdci a nynější tedy DPÚK, Dopravní podnik Ústeckého kraje, ve svém privatizačním projektu dostal za povinnost provozovat, byla to podmínka privatizačního provozu, provozovat závazek veřejné služby. My nejsme společnost, která by se na základě svého vlastního obchodního rozhodnutí rozhodla provozovat ten závazek veřejné služby. Čili my jsme to měli prostě jako povinnost. V roce 2003 kraj vypsal první výběrové řízení, které probíhalo tak, že jsme dostali termín, kdy máme odevzdat první jaksi přihlášky do výběrového řízení, v pátek ve dvanáct hodin. Když jsme to ve dvanáct hodin odevzdali, tak za hodinu jsem obdržel e-mailovou zprávu, kde bylo napsáno, že se termín prodlužuje do pondělka do dvanácti hodin a v pondělí nám bylo oznámeno, že jsme přišli o devět linek, které získal Dopravní podnik města Děčína, protože dal o deset haléřů lepší cenu než my. To byl první moment, kdy jsme znejistěli a říkali jsme si: "Pozor, tady asi funguje nějaké lobby ve prospěch jednotlivých dopravních podniků." Pak kraj v roce 2004 a táhlo se to i dál, prostě vypsal jakési výběrové řízení, které potom řekli, že vlastně žádné výběrové řízení nebylo a opět se tam snažil oklestit dopravní podnik o dopravu a v podstatě nám mělo zůstat asi dvacet procent dopravy nebo třicet procent dopravy z toho současného rozsahu. No a pokračuje to samozřejmě i dnes, kdy kraj vypisuje jakési koncesní řízení, přičemž my máme pocit, že i toto koncesní řízení nebo spíš jsme přesvědčeni, že je nezákonné a vede nás k tomu řada důvodů.

Jan POKORNÝ:
Řekněte, pane řediteli, prosím, alespoň jeden teď hlavní.

Pavel KNECHT, ředitel Dopravního podniku Ústeckého kraje
My jsme neustále také v okamžiku, kdy jsme se rozdělili jako společnost z důvodu toho, abychom exaktně oddělili od sebe služby, které provozujeme pro Liberecký kraj, služby, které provozujeme pro Ústecký kraj a dále tedy správu majetku, tak v tom okamžiku se snažil kraj zneužít této situace a nedat nám licence. A už tenkrát se tedy ta situace vyhrocovala. Čili my jsme neustále vystaveni jakémusi tlaku ze strany Ústeckého kraje a samozřejmě odpověď na to, proč se tomu tak děje, tak to musí říct kraj.

Jan POKORNÝ:
Hostem dnešního rozhovoru O kom se mluví je ředitel Dopravního podniku Ústeckého kraje Pavel Knecht. Pane řediteli, společnost ČSAD Česká Lípa, která měla zajistit autobusovou dopravu po vašem podniku, dnes oznamuje, že bere zpátky své žádosti o vydání licencí z 9. června. Co se tedy podle vašeho názoru musí stát, aby v Ústeckém kraji začaly velice brzo jezdit autobusy?

Pavel KNECHT, ředitel Dopravního podniku Ústeckého kraje
Tak já jsem to slyšel taky v rozhlase, že tedy ty licence měly právní vady, to znamená, že je ten dopravce ČSAD Česká Lípa nemohl převzít. No, já si myslím, že my jsme to deklarovali mnohokrát. Kraj by měl zaplatit dlužnou částku a my potom jsme připraveni okamžitě jezdit. Bez peněz se prostě jezdit nedá. Když dneska nezaplatíte za elektřinu, tak vám ji prostě vypnou. A my už skutečně nemáme prostředky na to, abychom platili zaměstnance, abychom platili zákonné odvody a abychom platili za naftu. A museli byste si brát úvěr, který ovšem bysme pravděpodobně nebyli schopni splácet. A to by potom mohlo být vysvětlováno třeba jako trestný čin, já nevím, třeba úvěrového podvodu a podobně. Čili je to ...

Jan POKORNÝ:
Zkuste mi vysvětlit, prosím, pane řediteli ...

Pavel KNECHT, ředitel Dopravního podniku Ústeckého kraje
Jako to řešení má v rukou kraj, musí zaplatit.

Jan POKORNÝ:
Zkuste mi vysvětlit jaký je vztah mezi Dopravním podnikem Ústeckého kraje a ČSAD Česká Lípa? Je to vaše dceřinná společnost, jak jsem někde zaslechl?

Pavel KNECHT, ředitel Dopravního podniku Ústeckého kraje
Ne, není to naše dceřinná společnost. Dopravní podnik Ústeckého kraje, ČSAD Česká Lípa a společnost BUS.com vznikly rozdělením ČSAD BUS Ústí nad Labem. To rozdělení vzniklo rovnoměrným poměrem akcií. To znamená, jestliže někdo vlastnil jednu akcii o nominální hodnotě tisíci korun, tak po rozdělení nyní vlastní ten akcionář tři akcie jednotlivých společností, které opět dohromady dávají nominální hodnotu tisíci korun. Čili jsou to, řekl bych, naprosto samostatné společnosti, které vznikly rozdělením jedné společnosti, dřívějšího ČSAD BUS Ústí nad Labem. A proč k tomu došlo, to jsem zcela logicky uvedl před chvílí.

Jan POKORNÝ:
To už jste říkal. Říkáte, že to jsou úplně samostatné společnosti. Nicméně předsedou představenstva ČSAD Česká Lípa, ale DPÚK byl souběžně Michal Jergl. Není to divné?

Pavel KNECHT, ředitel Dopravního podniku Ústeckého kraje
Já myslím, že to není divné, protože po rozdělení společnosti samozřejmě setrvávají tito ..., taky jde o ušetření nákladů. Proč byste měli mít deset předsedů představenstev. To znamená, nějakou dobu po rozdělení to tak prostě je. Dobrých manažerů je málo. V tuto chvíli už tomu tak není.

Jan POKORNÝ:
Ano, od 1. srpna je situace jiná. Vy jste letos vyčíslili ztrátu z veřejné dopravy na tři sta patnáct milionů korun. Loni jste dostali od kraje sto osmdesát milionů korun. Podle čeho počítáte jaká je velikost té ztráty? Proč vám loni stačilo, řekněme, sto osmdesát milionů a letos chcete víc?

Pavel KNECHT, ředitel Dopravního podniku Ústeckého kraje
No, já tady musím říct, že nám nikdy nestačily ty peníze, které jsem dostávali a rok co rok jsme neobdrželi ty peníze, které bychom ze zákona měli dostávat. Je to hrozně vcelku jednoduché, i když to zní hrozně. Tady se pořád manipuluje s pojmem přiměřený zisk. To je takový nešťastný název. Jde v podstatě o příspěvek na obnovu vozového parku, respektive za náhradu majetku, který spotřebujete při konání té veřejné služby. Já chci tady veřejně deklarovat, že dopravce, který provozuje závazek veřejné služby, nemá z této činnosti žádnou vlastní odměnu, žádný takzvaný podnikatelský zisk. To znamená tyto společnosti nevyplácí dividendy. To je první moment. Druhý moment, každý, kdo provozuje závazek veřejné služby a každý takový závazek je samozřejmě ztrátový, má právo na úhradu takzvané prokazatelné ztráty. To je termínus technikus, který se dělí na dvě části, a sice náklady, tj. mzdy, pohonné hmoty a podobně a dále na takzvaný přiměřený zisk, a to je právě ten příspěvek na obnovu vozového parku. Celou tuhletu situaci v tom financování jednoznačně stanoví nařízení vlády 493 z roku 2004 a my se držíme striktně tohoto nařízení, a proto jste vypočítali a navrhli tu cenu tak přesně, jak říká toto nařízení, protože jinak dochází k tomu, že na tu obnovu vozového parku dopravci obecně nedostávají ty peníze, které jsou tam potřeby a potom ta doprava také vypadá tak, jak vypadá. Je možné jezdit za pětadvacet korun, ale pak to samozřejmě budou staré vraky, budou to vehikly, které jsou na hranici bezpečnosti pro cestující, a to my přece nemůžeme tohle dopustit. Čili do dopravy musí přijít ty peníze, které tam patří. Ty peníze dostávají kraje od státu. Je jasně tím nařízením vlády 493 řečeno, jak to má být vysoko a je na to vzorec a je už načase, aby prostě toto začalo fungovat, jinak se prostě pořád budeme bavit o tom, že ty autobusy nejsou v požadované kvalitě, že ten rozsah té dopravní obslužnosti není takový jako občané potřebují a tohleto se pořád dělo. My jsme pořád to přijímali, protože vlastně vždycky jsme k tomu byli nějak dotlačeni postupem tedy kraje, který vždycky říkal: "Buďto to přijmete, nebo nebudete vůbec jezdit," a podobně, ale tentokrát už to prostě nejde.

Jan POKORNÝ:
Z toho, co říkáte, pane řediteli, promiňte, že vám takhle na dálku mezi ...

Pavel KNECHT, ředitel Dopravního podniku Ústeckého kraje
Je třeba obnovovat vozový park a není možný se pořád ...

Jan POKORNÝ:
Promiňte, že vám takhle na dálku mezi Prahou a Ústí nad Labem skáču do řeči.

Pavel KNECHT, ředitel Dopravního podniku Ústeckého kraje
Samozřejmě.

Jan POKORNÝ:
To znamená, že když ČSAD Česká Lípa, která zvítězila v koncesním řízení na nového dopravce a měla nabídnout příznivější cenu, to znamená i horší kvalitu přepravy, podle toho, co říkáte?

Pavel KNECHT, ředitel Dopravního podniku Ústeckého kraje
No, já samozřejmě neznám kalkulaci České Lípy, takže bych se k tomu nerad vyjadřoval. Já vám řeknu třeba jenom pro srovnání, že hejtman Ústeckého kraje neustále říká, že jsme nejdražší společnost. Já vám chci tady říci, že v roce 2005, mám tady zrovna zprávu, třeba Dopravní podnik Mostu a Litvínova měl náklady 42,63. Čili toto je skutečnost dopravního podniku a přesto tento podnik mu platí dál kraj. Já mám informace, že v roce 2005 platil třeba Dopravnímu podniku Ústí nad Labem tuším čtyřicet dva korun, Dopravnímu podniku Mostu a Litvínova čtyřicet dva korun nebo třicet osm korun, pardon.

Jan POKORNÝ:
Dobře. Pane řediteli, poslední otázka.

Pavel KNECHT, ředitel Dopravního podniku Ústeckého kraje
Takže není pravda, že jsme nejdražší dopravce. Prostě Ústecký kraj tam, kde se mu to hodí, tak říká, že ten dopravce je drahý a jinak klidně uzavírá smlouvy s dopravci, kteří mají cenu ještě vyšší.

Jan POKORNÝ:
Pane řediteli, prosím, poslední otázka už. Omlouvám se, že se takhle na chvíli překrýváme. Poslední otázka, prosím. Vedete teď nějaká jednání s vedením Ústeckého kraje, která by mohla tu situaci odblokovat, anebo váš požadavek je jediný, striktní a kategorický: "Kraji, zaplať a my začneme jezdit."

Pavel KNECHT, ředitel Dopravního podniku Ústeckého kraje
No, tak takhle. Naše situace, za prvé, vychází z toho, že my nemáme na naftu, nemáme prostě na mzdy, takže my prostě peníze potřebujeme. Na druhou stranu jsem byl dnes pozván na jednání na Ústecký kraj a zatím tedy mám potvrzenou schůzku na šestnáct třicet. Takže uvidíme, jestli něco nového se objeví, nějaký nový návrh konstruktivní ze strany kraje. Já bych chtěl říct, že takhle situace opravdu nemusela vůbec nastat, protože my už tři roky upozorňujeme kraj na nedodržování různých zákonů a tři roky říkáme kraji, že by se to mělo to financování nějak narovnat. Bohužel se to nesetkává s odezvou. Takže uvidíme.

Jan POKORNÝ:
Děkuji za rozhovor. V ústeckém studiu Českého rozhlasu byl ředitel Dopravního podniku Ústeckého kraje Pavel Knecht. Hezký den. Na slyšenou.

Pavel KNECHT, ředitel Dopravního podniku Ústeckého kraje
Na shledanou.

Jan POKORNÝ:
O situaci v Ústeckém kraji jsme dnes debatovali s ředitelem Dopravního podniku Ústeckého kraje Pavlem Knechtem. Telefonní čísla 221552155 a 221552255 jsou tady od toho, abyste mohli zavolat, co si o tom řečeném myslíte. Dobrý den. Haló, jste ve vysílání.

posluchač:
Dobrý den, Jan Kukačka. Já bych chtěl, prosím vás, se vyjádřit asi v tom, že v podstatě ani není pravda to, že ČSAD Česká Lípa nebo Dopravní podnik Česká Lípa bude levnější, protože už sám vzal vlastně zpátky jako nevýhodné ty původní licence. A za druhé, prostě obecně v této zemi se dělá vše, aby se ty podniky zadlužily a dostaly do bankrotu, protože ten stávající dopravní podnik v podstatě nevyužité autobusy bude muset prodat a bude muset prodat levně a někdo je se ziskem koupí. Čili je to v podstatě zaměřeno na destrukci stávajících vztahů, stávající ekonomiky. A nakonec prostě ten dopravní podnik stávající zaměstnává zaměstnance toho kraje. Ty přináší tomu kraji, mu přináší prostě, řekl bych, zisk daňový a podobně. Já si myslím, že zde je nějaký zájem takový lobbyistický, možná i spojený s bývalým předsedou představenstva na to, aby to tu nefungovalo. Prostě je tu tolik nejasností a i ty stávající zákony neplatí, a to je špatný.

Jan POKORNÝ:
Dobře, pane Kukačko, děkujeme za mikroanalýzu. Přejeme hezký den. Haló, máte slovo.

posluchač:
ka Ano.

Jan POKORNÝ:
Ano.

posluchač:
ka Tady je Kosinová, severní Čechy.

Jan POKORNÝ:
Tak povídejte, paní Kosinová.

posluchač:
ka No, já bych chtěla, trošku tedy souhlasím s panem Kukačkou, s tím předřečníkem. Ale hlavně bych chtěla říct, že to vyprávění toho pana údajně ředitele z toho dopravního podniku, který vlastně bylo jenom jednostranným podáním informace, což se nedá nic dělat v tuto chvíli, tak bylo dost dojímavý. Ale přesto mně připadá, že tam jde trošku o vydírání ze strany toho dopravního podniku, protože přeci každý, kdo je ekonom, já jsem ekonom, tak prostě nemůže pochopit jeho řečičky o tom, co všechno je drahý a jak prodělávají a že nejsou vůbec tedy výdělečně činný, jako teda ziskově činný. To přeci je hloupost tohle. To by to nedělali. To za prvé. A za druhé, pravděpodobně je přeci jenom opačně i na tom politickém myšlení, na opačné straně než je ten kraj, než je tedy ten představitel toho kraje, protože, pan Šulc tedy myšleno, protože je kupodivu, že včera se tak velmi iniciativně a ochotně do toho všeho vmísil pan ještě stávající premiér a ten je okamžitě napadl ten Ústecký kraj. Ale ono vlastně na mě to celý dělá jaksi dojem, že i pan premiér, i tyhlety pánové z toho dopravního podniku jsou trošku z jednoho těsta v tom smyslu, že si berou rukojmí, občany jako rukojmí a chtějí z toho vytěžit nějaký politický vděk. To je prostě ....

Jan POKORNÝ:
Děkujeme za to, že jste se svěřila se svým dojmem a prosím další telefonát. Haló, máte slovo.

posluchač:
Lacký u telefonu. Dobrý den.

Jan POKORNÝ:
Dobrý den.

posluchač:
Já jsem posluchač z jižní Moravy, žiju na jižní Moravě, ale bydlel jsem v severních Čechách dlouhou dobu, takže je znám, mám tam hodně přátel. Můj názor není tak ani jako názor. Spíš mě zajímá, co tam budou dělat ty lidi nebo co tam teďka ty lidi dělají? Kdo se o ně postará. Tady se prostě hádají kdo bude jezdit, kdo nebude jezdit a přitom tam prostě lidi potřebují dojíždět z těch vesnic do práce. To by mě zajímalo, proč se nenasadí třeba armáda, ať je vozí armáda do práce než se oni dohádají. To může trvat tak dlouho, jako současná politická krize a lidi do Vánoc budou chodit pěšky. Děkuji, na shledanou.

Jan POKORNÝ:
Děkujeme. Hezký den. Předposlední telefonický názor. Dobrý den, máte slovo.

posluchač:
Dvořák, dobrý den.

Jan POKORNÝ:

Dobrý den, pane Dvořáku.

posluchač:
Mně chování toho pána, který s vámi měl rozhovor a jeho podniku připadá jako zjevné vydírání a myslím si, že přecenili svoje síly. A když se v konkurenci nenajde jiný subjekt, který bude stejnou službu poskytovat levněji, tak jenom dobře a pokud někdo bude prodávat autobusy, tak si je někdo dravější koupí a zaměstnance zaměstná. Takže vůbec bych se nebál toho, že nějaký podnik, který si myslel, že bude mít monopol, tak skončí. Myslím si, že je to dobře. Děkuji.

Jan POKORNÝ:
Děkujeme za váš postřeh. A prosím závěrečný telefonát. Haló.

posluchač:
Haló, slyšíme se?

Jan POKORNÝ:
Ano, slyšíme se výborně.

posluchač:
Dobrý den, Jiří Čech, Praha.

Jan POKORNÝ:
Dobrý den.

posluchač:
Prosím vás pěkně, já s tím, co pan ředitel řekl, absolutně souhlasím, protože to je nedostatek všech dopravních podniků v České republice. Je to vidět tím, dejme tomu i příklad Praha, prostě nedostatek peněz jakým autobusovým, vozovým, metrovým, tramvajovým jezdíme. Dopravní podniky dnes dostávají minimum peněz. To jsou jenom nejnižší částky, který opravdu jim ty radnice dají, přitom na to ty peníze dostanou a dopravním podnikům dávají nesmyslný nízký částky a pak to takhle vypadá. Za něco se musí jezdit, nafta se zdražuje, vozový park se zdražuje, takže potom takhle to dopadá. To je ode mne asi všechno. Díky, na shledanou.

Jan POKORNÝ:
Děkujeme vám a přejeme také hezký den vám i všem předchozím posluchač:
ům, kteří volali do dalšího vydání pořadu O kom se mluví, kde byl tentokrát hostem ředitel Dopravního podniku Ústeckého kraje Pavel Knecht. A to už jsou poslední slova dnešního pořadu O kom se mluví, protože za čtyři minuty bude třináct hodin, a to uslyšíte na Radiožurnálu slova zpravodajská, tedy další zprávy Českého rozhlasu 1. No a po nich začne motoristický magazín Motožurnál. Jan Pokorný děkuje za pozornost a přeje dobrý poslech u dalších programů Českého rozhlasu 1.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON I.T., s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.

autor: jap
Spustit audio

Více z pořadu